Een scherm lezer gebruiken om afspraken of vergaderingen te plannen in Outlook

Een scherm lezer gebruiken om afspraken of vergaderingen te plannen in Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Outlook met uw toetsen bord en een scherm lezer om afspraken te plannen of vergaderingen te plannen met anderen. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. U leert hoe u kunt controleren wanneer de personen die u uitnodigt, de vergaderingen kunnen herhalen, herinneringen voor vergaderingen moeten instellen en antwoorden kunnen aanvragen bij de personen die u uitnodigt in Outlook.

Notities: 

In dit onderwerp

Een afspraak plannen

Een nieuwe afspraak maken

 1. Druk in Outlook op Ctrl+2 om de agenda te openen. U hoort de naam van de huidige weergave, bijvoorbeeld 'Werkweekweergave', gevolgd door het aantal items in de weergave.

 2. Druk met Verteller op ALT + H, N om een leeg afspraak venster te openen. Met JAWS drukt u op ALT + H, N, 1. De focus staat in het veld onderwerp .

 3. Typ het onderwerp van de afspraak en druk vervolgens op de Tab-toets om de focus te verplaatsen naar het veld Locatie.

 4. Typ een locatie voor de afspraak en druk vervolgens op de Tab-toets om de focus te verplaatsen naar het veld Begindatum.

 5. Als u de begin datum wilt wijzigen, drukt u op de pijl-omlaag of-omhoog om de datum van de dag naar voren of naar achteren te verplaatsen. Als u de tijd wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u ' begin tijd ' hoort en drukt u vervolgens op de pijl-omlaag of-omhoog om de tijd vooruit of achteruit te verplaatsen.

 6. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' eind datum '. Als u de eind datum wilt wijzigen, drukt u op de pijl-omlaag of-omhoog om de datum van de dag naar voren of naar achteren te verplaatsen. Als u de tijd wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u ' eind tijd ' hoort en drukt u vervolgens op de pijl-omlaag of-omhoog om de tijd vooruit of achteruit te verplaatsen.

 7. Druk op de tab-toets totdat u ' bericht, bewerken ' hoort en gebruik vervolgens het toetsen bord om de gewenste informatie voor de afspraak te typen. Met JAWS hoort u ' notities, bewerken '.

 8. Als u de afspraak wilt opslaan, drukt u op Alt+H, A en V. Het venster met de afspraak wordt gesloten en u keert terug naar de agenda.

Anderen op de hoogte stellen van uw beschikbaarheid

U kunt een statusindicator aan de afspraak toevoegen om anderen uw beschikbaarheid te laten weten. Als iemand probeert een vergadering met u te plannen, wordt met deze indicator aangegeven of u beschikbaar bent of bezet.

 1. Druk in een geopende afspraak op Alt+R, VE om het menu Weergeven als te openen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of-omlaag totdat u de gewenste Beschik baarheid hoort.

 3. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter. Het menu weer geven als wordt gesloten.

 4. Als u de wijzigingen wilt opslaan, drukt u op ALT + H, A, V. Het venster van de afspraak wordt gesloten en de focus gaat terug naar de agenda.

Een vergadering plannen en personen ervoor uitnodigen

 1. Als u een uitnodiging voor een vergadering wilt maken vanuit een wille keurige plaats in Outlook (zoals E-mail, agenda of taken), drukt u op CTRL + SHIFT + Q. Het vergaderings venster wordt geopend, de focus wordt verplaatst naar het veld naar tekst in de uitnodiging en u hoort: ' aan, bewerken '.

 2. Als u personen wilt uitnodigen voor de vergadering, typt u de naam van de persoon en zijn of haar e-mailadres, als u dat kent.

  in Outlook wordt uw adres boek automatisch doorzocht op overeenkomsten. Met de toets Pijl-omlaag kunt de suggesties doorlopen. Terwijl u dat doet, worden de namen en adressen voorgelezen.

  Tip: Als u e-mail adressen wilt bevestigen, kunt u het dialoog venster Namen controleren gebruiken om te zoeken. Als u het dialoog venster Namen controleren wilt openen, drukt u op ALT + H om naar het tabblad vergadering te gaan, drukt u op de tab-toets totdat u ' de knop Namen controleren ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. De focus wordt verplaatst naar de voor naam van de zoek resultaten en u hoort de naam. Gebruik de toetsen pijl-omhoog of-omlaag om door de lijst te bladeren en druk op ENTER om een naam en adres te selecteren.

 3. Als u door de voorgestelde namen wilt bladeren, gebruikt u Pijl-omlaag. Druk op Enter om een naam te selecteren.

 4. Druk op de Tab-toets om naar het tekstveld Onderwerp te gaan. U hoort: 'Onderwerp, bewerken.' Typ vervolgens het onderwerp van de vergadering.

 5. Druk nogmaals op de Tab-toets om naar het tekstveld Locatie te gaan. U hoort: 'Locatie bewerkbaar, bewerken.' Typ vervolgens de locatie.

  Tips: Als u een Microsoft Exchange-account gebruikt, kunt u het dialoogvenster Ruimten selecteren: Alle ruimten gebruiken om de beschikbaarheid van ruimten te controleren en ruimten te reserveren.

  1. Als u naar de knop Ruimten... wilt gaan wanneer de focus op het vak Locatie is gericht, drukt u eenmaal op de Tab-toets. U hoort 'Ruimten... knop'.

  2. Druk op ENTER om het dialoog venster ruimten selecteren te openen. De focus wordt verplaatst naar het vak Zoeken en u hoort: 'Ruimten selecteren, alle ruimten, zoeken, bewerken.'

  3. Als u in de lijst een beschikbare ruimte wilt zoeken, drukt u op de toets Pijl-omlaag om naar de lijst te gaan. U hoort de naam van de geselecteerde ruimte, en tevens details als de beschikbaarheid en het telefoonnummer van de ruimte.

  4. Gebruik de toetsen Pijl-omlaag en Pijl-omhoog om door de lijst met ruimten te navigeren. Als u voor uw vergadering de geselecteerde ruimte wilt reserveren, drukt u op Enter.

  5. Druk nogmaals op ENTER om de focus terug te brengen naar de uitnodiging. U hoort het onderwerp van de vergadering, gevolgd door ' kamers... knop '.

 6. Als u de duur van de vergadering wilt opgeven, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Begindatum, bewerken'. Standaard bevat dit veld de dag en datum waarop de uitnodiging voor de vergadering is gemaakt.

  Tip: Voordat u de uitnodiging voor de vergadering opslaat of verzendt, kunt u de beschikbaarheid controleren van de personen die u uitnodigt. Zie Beschikbaarheid controleren van de personen die u uitnodigt voor meer informatie.

  Afhankelijk van de lengte van de vergadering gebruikt u een van deze twee methoden:

  • Als de vergadering de hele dag duurt, typt u de datum van de vergadering en drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Uitgeschakeld, Duurt hele dag, selectievakje'. Druk op de spatiebalk om het selectievakje in te schakelen. U hoort: 'Ingeschakeld'.

  • Als de vergadering minder dan een hele dag duurt, typt u de datum van de vergadering en drukt u op Enter. U hoort: 'Begintijd.' Typ de begintijd van de vergadering en druk op Enter.

   De focus wordt verplaatst naar het tekstvak Eindtijd en u hoort: 'Eindtijd'.

 7. Als u de eindtijd van de vergadering wilt instellen, typt u de eindtijd en drukt u op Enter.

 8. Als u de uitnodiging voor de vergadering wilt verzenden, drukt u op Alt+Z. De focus wordt naar het actieve venster verplaatst.

Beschikbaarheid controleren van de personen die u uitnodigt

Nadat u namen hebt ingevoerd in de uitnodiging voor een vergadering, kunt u controleren wanneer deze personen beschikbaar zijn.

 1. Druk in het vergaderings venster op ALT + H en druk vervolgens op u om de Planningsassistent te openen.. U hoort: ' lijst met alle deel nemers '.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' knop Opties ' hoort en druk vervolgens op ENTER om het vervolg keuzemenu Opties te openen. U hoort: 'Menu'. Druk op de pijl-omlaag om door de items te lopen totdat u het volgende hoort: ' auto selectie '. Druk vervolgens op ENTER om het submenu te openen.

 3. Met de toets Pijl-omlaag kunt u het submenu doorlopen. Ondertussen worden de opties voorgelezen, bijvoorbeeld 'Alle personen en voorzieningen' of 'Alle personen en één voorziening'. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

 4. Met AutoSelectie wordt de eerstvolgende beschikbare tijd geselecteerd die aan de geselecteerde optie voldoet. Met Verteller hoort u de voorgestelde datum en tijd en de naam van elke genodigde en de beschikbaarheids status, zoals ' Anna Lidman, vrij. ' Met JAWS kunt u de beschik baarheid van elke deel nemer horen met de pijl-omhoog en-omlaag om door de vervolg keuzelijst van deel nemers te bladeren.

 5. Kies een van de volgende opties:

  • Druk op Alt+Z als u de tijd wilt accepteren en de uitnodiging verzenden.

  • Druk op Alt+R, B, F als u de tijd wilt accepteren en teruggaan naar het uitnodigingsformulier. Met de Tab-toets kunt u door de uitnodigingsvelden lopen als u de uitnodiging wilt bewerken.

  • Herhaal de vorige stappen als u wilt teruggaan naar AutoSelectie om een andere optie te zoeken. In de meeste gevallen blijft de focus op de knop Opties staan en kunt u op Enter drukken. Druk anders op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Opties, knop.'

Een terugkerende vergadering maken

Als u bijvoorbeeld een wekelijkse vergadering plant, kunt u van die vergadering eenvoudig een terugkerende vergadering maken. Op deze manier hoeft u niet voor elke afzonderlijke week een vergadering toe te voegen.

 1. Druk in het venster uitnodiging voor vergadering op ALT + H en druk vervolgens op E om het dialoog venster terugkeer patroon te openen. U hoort: ' terugkeer patroon van afspraak. Begin, bewerken.' U hoort ook de begintijd van de vergadering.

 2. Als u de focus wilt verplaatsen naar het vak van de groep terugkeer patroon , drukt u in het dialoog venster terugkerend afspraken op de tab-toets totdat u het geselecteerde patroon hoort ("dagelijks", "wekelijks", "maandelijks" of "jaarlijks").

 3. Gebruik de pijltoetsen om tussen de terugkerende patronen te schakelen en een terugkerend patroon te selecteren. Selecteer een van deze opties:

  • Opties voor dagelijkse terugkeerpatronen

   Druk op Alt+S voor Dagelijks. U hoort: ' dagelijks '.

   • Elke weekdag

    Druk op de tab-toets en druk vervolgens op ALT + K om de focus te verplaatsen naar de optie elke weekdag . U hoort: ' elke weekdag '.

   • Om de paar dagen.

    Als u de focus wilt verplaatsen naar de knop Elke, drukt u op Alt+L. U hoort 'Elke'. Als u de focus wilt verplaatsen naar het tekstveld dag(en), drukt u op de Tab-toets. U hoort 'Elke, te bewerken tekst'. Typ het aantal dagen (bijvoorbeeld 2 als u wilt opgeven dat de vergadering om de twee dagen wordt herhaald) en druk op Enter.

  • Opties voor wekelijkse terugkeerpatronen

   • Wekelijks

    Druk op Alt+W voor Wekelijks. U hoort: ' Wekelijks '.

   • Om de paar weken

    Selecteer de optie Wekelijks. Als u de focus wilt verplaatsen naar het tekstveld Keert elke [waarde] terug, drukt u op de Tab-toets. U hoort 'Keert elke, te bewerken tekst, week slash weken terug'. Typ het aantal weken (bijvoorbeeld 3 als u wilt opgeven dat de vergadering om de drie weken terugkeert).

  • Opties voor maandelijkse terugkeerpatronen

   • Maandelijks

    Druk op Alt+M voor Maandelijks. U hoort: ' maandelijks '.

   • Om de paar maanden

    Selecteer de optie Maandelijks. Druk driemaal op de Tab-toets om het terugkeren van de vergaderingen in te stellen. U hoort: 'Dag, te bewerken tekst, van elke, te bewerken tekst, maand.' Typ het aantal maanden (bijvoorbeeld 3 als u wilt opgeven dat de vergadering om de drie maanden terugkeert).

  • Jaarlijks

   Druk op Alt+J voor Jaarlijks. U hoort: ' jaarlijks '.

  Nadat u de opties voor het terugkeer patroon hebt geselecteerd, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Een Skype-vergadering maken

U kunt uw vergadering eenvoudig omzetten in een online Skype-vergadering.

 1. Als u in het vergaderings venster de optie Skype-vergadering wilt selecteren en een Skype-vergaderings koppeling wilt maken, drukt U op ALT + H, O, M.

 2. in Outlook worden de details van de online vergadering en de koppeling in het veld voor het vergaderings bericht toegevoegd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een vergaderverzoek te lezen en te beantwoorden in Outlook

Een schermlezer gebruiken om uw account in te stellen in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om een Outlook-agenda te verkennen en te navigeren

Gebruik Outlook voor Mac met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde macOS-scherm lezer, om afspraken te plannen of vergaderingen te plannen met anderen. Controleer wanneer de personen die u uitnodigt, de vergaderingen worden herhaald of Skype-vergaderingen maken in Outlook voor Mac.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook voor Mac als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een nieuwe afspraak of vergadering plannen

 1. Druk in Outlook op Control+Option+M. U hoort: 'Menubalk, Apple'. Druk op de toets Pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Bestand'. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu Bestand te openen.

 2. Als u het submenu Nieuw wilt openen, drukt u op de pijl omlaag en vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuwe afspraak wilt maken, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'Afspraak' hoort en drukt u vervolgens op Enter. Er wordt een venster voor de nieuwe afspraak geopend, met de focus in het tekstveld Onderwerp.

  • Als u een nieuwe vergadering wilt maken, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'Vergadering' hoort en drukt u vervolgens op Enter. Er wordt een venster voor de nieuwe vergadering geopend, met de focus in het tekstvak Aan:.

 4. Als u door de opties voor de afspraak of vergadering wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab.

  • Als u een vergadering maakt, kunt u personen uitnodigen door de contact personen te typen in het tekst veld aan: .

  • Als u het item een naam wilt geven, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Onderwerp, tekst bewerken' hoort en typt u een naam.

  • Als u een locatie wilt opgeven voor de vergadering, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Locatie, tekst bewerken' hoort en typt u de gewenste locatie.

  • Als u de begin- en einddatum wilt instellen voor het item, en de tijd, drukt u op de Tab-toets totdat u de standaardwaarden hoort. Als u de waarden wilt wijzigen, typt u nieuwe waarden.

   Tip: Als u een gebeurtenis wilt maken die de hele dag duurt, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u ' duurt hele dag, uitgeschakeld selectie vakje ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk.

  • Als u de herinnerings tijd voor de gebeurtenis wilt instellen, drukt u op SHIFT + TAB totdat u ' pop-upknop herinnering ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

  • Als u meer informatie wilt toevoegen over de gebeurtenis, bijvoorbeeld een Vergader agenda, drukt u op de tab-toets totdat u ' nieuwe regel ' hoort en typt u vervolgens de gewenste details.

 5. Als u hiermee klaar bent, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een afspraak maakt, drukt u op SHIFT + TAB totdat u ' knop Opslaan en sluiten ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk.

  • Als u een vergadering maakt, drukt u op SHIFT + TAB totdat u ' verzenden, knop ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk.

 6. Het venster van het nieuwe item wordt gesloten en u gaat terug naar de vorige Outlook-weergave.

Anderen op de hoogte stellen van uw beschikbaarheid

U kunt anderen uw beschikbaarheid laten zien tijdens de periode van een item.

 1. Druk in het venster gebeurtenis op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u de huidige beschikbaarheids status hoort (bijvoorbeeld ' bezet ') en ' weer geven als, pop-upknop ' en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

 2. Als u de beschik baarheid wilt selecteren, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u de beschik baarheid hoort die u wilt weer geven. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

Anderen uitnodigen om een vergadering te maken

Nodig anderen uit om mee te doen en maak van een afspraak een vergadering.

 1. Druk in het venster van de afspraak op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u ' uitnodigen, knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk om de vergadering te maken.

 2. De focus wordt verplaatst naar het nieuwe tekstveld Aan en u kunt nu de contactpersonen typen die u wilt uitnodigen voor de vergadering.

 3. Wanneer u klaar bent om de uitnodigingen te verzenden, drukt u op SHIFT + TAB totdat u ' verzenden, knop ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk.

Beschikbaarheid controleren van de personen die u uitnodigt

Nadat u namen hebt ingevoerd in de uitnodiging voor een vergadering, kunt u controleren wanneer deze personen beschikbaar zijn.

 1. Druk in het vergaderings venster op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u ' planning, uitgeschakeld selectie vakje ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk om de weer gave planning te openen.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' tabel geNodigde status, rij 1 van (...) ' hoort, gevolgd door de naam van de organisator en de status van de deel nemer. Druk op de pijl-omlaag om per deelnemer de beschikbaarheidsstatus te horen. U hoort de naam van de uitgenodigde persoon en zijn of haar beschikbaarheid.

 3. Als u wilt teruggaan naar de weer gave afspraak , drukt u op SHIFT + TAB totdat u ' afspraak, uitgeschakeld selectie vakje ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk.

Een terugkerende vergadering maken

Als u bijvoorbeeld een wekelijkse vergadering plant, kunt u van die vergadering eenvoudig een terugkerende vergadering maken. Op deze manier hoeft u niet voor elke afzonderlijke week een vergadering toe te voegen.

 1. Druk in het venster gebeurtenis op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u ' terugkeer patroon, knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk. Er wordt een nieuw venster geopend waarin u de opties voor de terugkerende gebeurtenis kunt selecteren, met de focus op de knop pop-upmenu herhalen .

 2. Als u de frequentie van de vergadering wilt selecteren, drukt u op Control + Option + spatie balk en drukt u vervolgens op de pijl-omhoog of-omlaag totdat u de frequentie hoort die de afspraak moet herhalen (dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks). Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

 3. Druk op de tab-toets of op SHIFT + TAB om door andere opties te bladeren. Wanneer u klaar bent, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop OK standaard ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk.

Een Skype-vergadering maken

U kunt uw vergadering eenvoudig omzetten in een online Skype-vergadering.

 1. Druk in het vergaderings venster op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u ' online vergadering, menu knop ' of ' Skype-vergadering ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

 2. Als u een koppeling naar een Skype-vergadering wilt maken, drukt u op Control + Option + spatie balk.

 3. De gegevens van de onlinevergadering en de koppeling worden door Outlook toegevoegd aan het veld Beschrijving.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een vergaderverzoek te lezen en te beantwoorden in Outlook

Een schermlezer gebruiken om uw account in te stellen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om een Outlook-agenda te verkennen en te navigeren

Gebruik Outlook voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om afspraken of vergaderingen met anderen te plannen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een nieuwe afspraak of vergadering plannen

 1. Veeg naar links of rechts totdat u ' knop een gebeurtenis maken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het venster nieuwe gebeurtenis wordt geopend, de focus bevindt zich in het veld titel tekst en het scherm toetsenbord bevindt zich in de onderste helft van het scherm.

 2. Typ een naam voor het agenda-item.

 3. Als u de begin- en einddatum wilt instellen voor het item, en de tijd, swipet u naar links totdat u de standaardwaarden hoort. Als u de waarden wilt wijzigen, dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de optie hoort die u wilt wijzigen, en swipe vervolgens omhoog of omlaag totdat u de gewenste waarde hoort. Swipe naar links totdat u 'Gereed, knop' hoort en dubbeltik op het scherm om de optie te selecteren.

  Tip: Als een item voor de hele dag geldt, swipet u naar links of naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Hele dag, wisselknop, uit'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u een locatie wilt instellen voor de vergadering, swipet u naar rechts totdat u 'Locatie, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Typ de eerste tekens van de locatie. De lijst met voorgestelde locaties wordt steeds bijgewerkt terwijl u typt. Swipe naar rechts totdat u de gewenste locatie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u de waarschuwings tijd voor de gebeurtenis wilt instellen, swipet u naar rechts totdat u ' waarschuwing ' hoort, gevolgd door de huidige waarschuwings waarde en tikt u vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u meer informatie over de gebeurtenis wilt toevoegen, bijvoorbeeld een Vergader agenda, swipet u naar rechts totdat u ' beschrijving, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. Het scherm toetsenbord bevindt zich in de onderste helft van het scherm. Typ de details en klik na afloop naar links totdat u ' gereed ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Als u klaar bent met het toevoegen van informatie, swipet u naar links of rechts totdat u 'Gereed, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Anderen uitnodigen om een vergadering te maken

Nodig anderen uit om mee te doen en maak van een afspraak een vergadering.

 1. Als u bezig bent met het bewerken of maken van een item, swipet u in het venster Afspraak bewerken of Nieuwe afspraak naar rechts totdat u 'Personen, knop' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

  Opmerking: Zie agenda-items openen, lezen en bewerkenvoor meer informatie over het openen en bewerken van agenda-items.

  Het venster Personen wordt geopend, met de focus in een tekstveld. Het schermtoetsenbord bevindt zich op de onderste helft van het scherm.

 2. Begin de naam van een contactpersoon te typen. De lijst met voorgestelde contactpersonen wordt bijgewerkt terwijl u typt. Als u een contactpersoon wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u de gewenste naam hoort en dubbeltikt u op het scherm. Herhaal dit voor alle contactpersonen die u wilt uitnodigen.

 3. Als u klaar bent, swipet u naar links totdat u 'Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een terugkerende vergadering maken

Als u bijvoorbeeld een wekelijkse vergadering plant, kunt u van die vergadering eenvoudig een terugkerende vergadering maken. Op deze manier hoeft u niet voor elke afzonderlijke week een vergadering toe te voegen.

 1. Wanneer u een gebeurtenis bewerkt of maakt, swipet u in het venster nieuwe afspraak naar rechts totdat u ' herhalen, geen, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. Het menu Herhalen wordt geopend.

 2. Als u de frequentie van de vergadering wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u de frequentie hoort waarin u de vergadering wilt laten plaatsvinden. Dubbeltik op het scherm om het tabblad te selecteren.

 3. Als u de focus wilt verplaatsen naar het nieuwe gebeurtenis venster, swipet u naar links totdat u ' knop terug ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

Een Skype-vergadering maken

U kunt uw vergadering eenvoudig omzetten in een online Skype-vergadering.

 1. Als u bezig bent met het bewerken of maken van een item, swipet u in het venster Afspraak bewerken of Nieuwe afspraak naar rechts totdat u 'Skype-oproep, wisselknop, uit' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 2. Als u de wijzigingen wilt opslaan, swipet u naar links totdat u 'Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De gegevens van de onlinevergadering en de koppeling worden door Outlook toegevoegd aan het veld Beschrijving.

 3. Als u wilt deel nemen aan een Skype-vergadering, opent u de gebeurtenis en swipet u naar rechts totdat u ' deel nemen-knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een vergaderverzoek te lezen en te beantwoorden in Outlook

Een schermlezer gebruiken om uw account in te stellen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om een Outlook-agenda te verkennen en te navigeren

Gebruik Outlook voor Android met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om afspraken of vergaderingen met anderen te plannen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Een nieuwe afspraak of vergadering plannen

Laat de schermlezer u helpen bij het plannen van een afspraak of vergadering.

 1. Veeg naar links of rechts totdat u ' knop nieuwe gebeurtenis toevoegen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het venster nieuwe gebeurtenis wordt geopend, de focus op het tekst veld titel en het scherm toetsenbord staat in de onderste helft van het scherm.

 2. Typ een naam voor het agenda-item.

 3. Als u de begin- en einddatum wilt instellen voor het item, en de tijd, swipet u naar links totdat u de standaardwaarden hoort. Als u de waarden wilt wijzigen, dubbeltikt u op het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. Swipe naar links of rechts totdat u 'OK, knop' hoort en dubbeltik op het scherm om de optie te selecteren.

  Tip: Als een item voor de hele dag geldt, swipet u naar links of naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Duurt hele dag'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u een locatie wilt instellen voor de vergadering, swipet u naar rechts totdat u 'Locatie' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Als u de naam wilt typen van de locatie die u wilt gebruiken, dubbeltikt u op het scherm en begint u te typen. De lijst met voorgestelde locaties wordt steeds bijgewerkt terwijl u typt. Swipe naar rechts totdat u de gewenste locatie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u meerdere agenda's gebruikt, kunt u opgeven aan welke agenda u de nieuwe gebeurtenis wilt toevoegen. Swipe naar rechts totdat u ' agenda, <the huidige agenda account> ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de gewenste agenda hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u de waarschuwings tijd voor de gebeurtenis wilt instellen, swipet u naar rechts totdat u ' waarschuwing ' hoort, gevolgd door de huidige waarschuwings waarde en tikt u vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Als u meer informatie over de gebeurtenis wilt toevoegen, bijvoorbeeld een Vergader agenda, swipet u naar rechts totdat u ' Beschrijving ' hoort en dubbelklikt u vervolgens op het scherm. Het scherm toetsenbord wordt weer gegeven in de onderste helft van het scherm. Typ de details en als u klaar bent, veeg dan naar links of rechts totdat u ' gereed ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 8. Als u klaar bent met het toevoegen van informatie, swipet u naar links of rechts totdat u 'Opslaan' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Anderen uitnodigen om een vergadering te maken

Nodig anderen uit om mee te doen en maak van een afspraak een vergadering.

 1. Als u bezig bent met het bewerken of maken van een item, swipet u in het venster Afspraak bewerken of Nieuwe afspraak naar rechts totdat u 'Personen' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

  Opmerking: Zie agenda-items openen, lezen en bewerkenvoor meer informatie over het openen en bewerken van agenda-items.

  Het venster Personen toevoegen wordt geopend, met de focus in een tekstveld. Het schermtoetsenbord bevindt zich op de onderste helft van het scherm.

 2. Begin de naam van een contactpersoon te typen. De lijst met voorgestelde contactpersonen wordt bijgewerkt terwijl u typt. Als u een contactpersoon wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u de gewenste naam hoort en dubbeltikt u op het scherm. Herhaal dit voor alle contactpersonen die u wilt uitnodigen.

 3. Wanneer u klaar bent, swipet u naar links of rechts totdat u 'Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een terugkerende vergadering maken

Als u bijvoorbeeld een wekelijkse vergadering plant, kunt u van die vergadering eenvoudig een terugkerende vergadering maken. Op deze manier hoeft u niet voor elke afzonderlijke week een vergadering toe te voegen.

 1. Wanneer u een gebeurtenis maakt, swipet u in het venster nieuwe afspraak naar rechts totdat u ' herhalen, nooit ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Herhalen wordt geopend.

 2. Als u de frequentie van de vergadering wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u ' frequentie, nooit ' hoort, dubbelklikt u op het scherm en veegt u naar rechts totdat u de frequentie hoort waarin u de vergadering wilt laten plaatsvinden. Dubbeltik op het scherm om het tabblad te selecteren.

 3. Als u de wijzigingen wilt opslaan, swipet u naar links of rechts totdat u 'Opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus gaat terug naar het venster nieuwe gebeurtenis .

Een Skype-vergadering maken

U kunt uw vergadering eenvoudig omzetten in een online Skype-vergadering.

 1. Als u bezig bent met het bewerken of maken van een item, swipet u in het venster Afspraak bewerken of Nieuwe afspraak naar rechts totdat u 'Skype', 'Skype-vergadering' of 'Uit, wisselknop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u de wijzigingen wilt opslaan, swipet u naar links of rechts totdat u 'Opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De gegevens van de onlinevergadering en de koppeling worden door Outlook toegevoegd aan het veld Beschrijving.

 3. Als u wilt deel nemen aan een Skype-vergadering, opent u de gebeurtenis en veegt u naar rechts totdat u de beschrijving hoort en vervolgens op de URL van de Skype-vergadering en tikt u vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een vergaderverzoek te lezen en te beantwoorden in Outlook

Een schermlezer gebruiken om uw account in te stellen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om een Outlook-agenda te verkennen en te navigeren

Gebruik Outlook Web App met uw toetsen bord en een scherm lezer om afspraken of vergaderingen met andere personen in de agendate plannen. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat het Leesvenster is uitgeschakeld.

 • Als u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook Web App.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht werkbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

In dit onderwerp

Een nieuwe afspraak of vergadering plannen

Laat de schermlezer u helpen bij het plannen van een afspraak of vergadering.

 1. Druk in Outlook op Ctrl+Shift+2 om de agenda te openen. U hoort ' geladen ', gevolgd door het aantal gebeurtenissen en het aantal geselecteerde agenda's.

 2. Druk op Ctrl+N om een nieuw item te maken. Er wordt een venster met gebeurtenis Details geopend met de focus op het tekst veld van de gebeurtenis titel. U hoort: ' Details toevoegen voor de gebeurtenis. Een titel toevoegen.

 3. Als u andere opties voor het item wilt horen, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab.

  • Als u de gebeurtenis een naam wilt geeft, typt u een naam in het veld een titel toevoegen .

  • Druk op de Tab-toets als u een vergadering maakt. U hoort: ' deel nemers uitnodigen '. Als u een contactpersoon wilt toevoegen, typt u de contactpersoon en drukt u op Enter.

  • Als u de begin-en eind datum en-tijd voor de gebeurtenis wilt instellen, drukt u op de tab-toets totdat u de standaard waarden hoort. Als u de datum wilt wijzigen, klikt u op de begin-of eind datum en drukt u eenmaal op de toets + pijl-rechts en drukt u op ENTER om de vervolg keuzelijst te openen, gebruikt u de pijl toetsen om door de vervolg keuzelijst te bladeren en drukt u op ENTER om te selecteren. Als u de uren wilt wijzigen, typt u de nieuwe waarden.

  • Als u een locatie voor de vergadering wilt instellen, drukt u op de tab-toets totdat u ' zoeken naar een ruimte of locatie ' hoort en typt u vervolgens de gewenste locatie.

  • Als u meer informatie over de gebeurtenis wilt toevoegen, drukt u op de tab-toets totdat u ' een beschrijving of document toevoegen ' hoort en typt u vervolgens de gewenste details.

 4. Wanneer u klaar bent, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Verzenden, knop' hoort (voor een vergadering) of 'Opslaan, knop' (voor een afspraak) en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

 5. Het venster van het nieuwe item wordt gesloten en u gaat terug naar het onderdeel Agenda.

Anderen uitnodigen om een vergadering te maken

Nodig anderen uit om mee te doen en maak van een afspraak een vergadering.

 1. Druk in het venster Details van gebeurtenis op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u het volgende hoort: ' deel nemers uitnodigen '.

 2. Als u een contactpersoon wilt toevoegen, typt of plakt u het e-mailadres van een deelnemer en drukt u op Enter. Herhaal dit voor andere deelnemers.

Beschikbaarheid controleren van de personen die u uitnodigt

Nadat u namen hebt ingevoerd in de uitnodiging voor een vergadering, kan Outlook u helpen om een tijdstip te kiezen waarop elke genodigde beschikbaar is.

 1. Druk in het venster Details van gebeurtenis op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u een suggestie voor een Vergader tijd hoort, onder schema. In Verteller wordt de voorgestelde Vergader tijd aangekondigd.

 2. Als u verder wilt zoeken naar andere voorgestelde tijden, drukt u op de toetsen Pijl-omhoog of Pijl-omlaag totdat u een tijd hoort die geschikt is. U hoort de suggesties terwijl u door de tijden bladert. Druk op de spatiebalk om een tijd te selecteren.

 3. Als u voor de betreffende dag geen geschikte tijd kunt vinden, kunt u kijken of de uitgenodigde personen op een andere dag wel kunnen. Als u wilt zoeken naar andere dagen, drukt u onder planningop de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u ' open maand kiezer, knop samengevouwen ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk. Druk op Shift+Tab totdat u de geselecteerde dag hoort en gebruik vervolgens de pijltoetsen om door de dagen te bladeren. Druk op Enter om een dag te selecteren.

Een terugkerende vergadering maken

Als u bijvoorbeeld een wekelijkse vergadering plant, kunt u van die vergadering eenvoudig een terugkerende vergadering maken. Op deze manier hoeft u niet voor elke afzonderlijke week een vergadering toe te voegen.

 1. Druk in het venster Details van gebeurtenis op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u het volgende hoort: ' herhalen '.

 2. Als u de frequentie van de vergadering wilt selecteren, drukt u op de spatie balk en gebruikt u de toets pijl-omlaag totdat u de frequentie hoort waarmee de vergadering moet worden uitgevoerd. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

Een online vergadering maken

U kunt uw vergadering eenvoudig omzetten in een online vergadering met behulp van Skype of Microsoft Teams.

Opmerking: Afhankelijk van uw organisatie en of u een Office 365-abonnee bent, is Skype en/of Microsoft Teams mogelijk niet beschikbaar.

Voer in het venster Details van gebeurtenis een van de volgende handelingen uit:

 • Als Skype of Microsoft Teams beschikbaar voor u is, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u ' uit, teams-vergadering, wissel knop ' of ' uit, Skype-vergadering, wissel knop ' hoort. De optie die u hoort, wordt bepaald door de beheerder. Druk op ENTER om de vergadering om te zetten in een online vergadering.

 • Als zowel Skype als Microsoft Teams beschikbaar zijn, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u ' online vergadering toevoegen ' hoort en drukt u vervolgens op de pijl-omlaag om te scha kelen tussen de beschik bare opties en drukt u op ENTER om de selectie te bevestigen.

Nadat de uitnodiging is verzonden, worden de gegevens van de onlinevergadering en de koppeling door Outlook toegevoegd aan de hoofdtekst van de uitnodiging.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een vergaderverzoek te lezen en te beantwoorden in Outlook

Een schermlezer gebruiken om uw account in te stellen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Sneltoetsen in de webversie van Outlook en Outlook.com

Een scherm lezer gebruiken om een Outlook-agenda te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×