Een schema voor pijpleidingen en instrumentatie of een processtroomdiagram maken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt snel P & id's en processtroomdiagrammen tekenen door technische shapes van computerapparatuur proces slepen naar de tekenpagina, deze te verbinden met "slim" pijpleidingen en vervolgens onderdelen, zoals kleppen en instrumenten, naar de pijpleidingen te slepen. Als u wilt identificeren onderdelen in een diagram, kunt u intelligente labels maken. U kunt gegevens toevoegen aan onderdelen in uw diagrammen en lijsten met postvakken van apparatuur, pijpleidingen, kleppen en instrumenten genereren. Als u diagrammen wijzigt, kunt u eenvoudig nieuwe lijsten genereren.

U kunt de volgende schema's en diagrammen maken:

 • Schema's voor pijpleidingen en instrumentatie

  In deze schema's wordt weergegeven hoe apparatuur voor industriële procestechniek met elkaar is verbonden via een systeem van pijpleidingen. De schema's bevatten tevens de instrumenten en kleppen waarmee de stroom van materialen door de pijpleidingen wordt bewaakt en bestuurd.

  A sample P&ID

 • Processtroomdiagram

  Processtroomdiagrammen geven aan hoe apparatuur voor industriële procestechniek met elkaar is verbonden via een systeem van pijpleidingen. Een processtroomdiagram is meer conceptueel van aard dan een schema voor pijpleidingen en instrumentatie en bevat meestal verschillende aantekeningen met gegevens.

  A sample PFD

Een pijp- en instrumentation-diagram maken

 1. Openen in Visio, een van de volgende sjablonen:

  • Pijp- en instrumentatiediagram

  • Processtroomdiagram

 2. Sleep vanuit een van de categorieën apparatuur , shapes van computerapparatuur naar de tekenpagina.

  Er verschijnt een intelligente tag-nummer voor elk onderdeel in het diagram.

 3. Gebruik pijpleidingen om belangrijke apparaten met elkaar te verbinden.

  1. Sleep een pijpleidingshape van Pijpleidingen naar de tekenpagina en plaats vervolgens een eindpunt van de shape op een apparatuurshape. U kunt een pijpleiding verbinden met elk punt op de buitenrand van een apparatuurshape, zelfs als de shape daar geen verbindingspunt heeft.

   Het eindpunt van de pijplijn wordt groen om aan te geven dat deze (gelijmde) is verbonden met de apparatuurshape en er een verbindingspunt wordt gemaakt als een niet bestaat.

  2. Sleep het andere eindpunt naar een andere apparatuurshape.

  3. Als u wilt wijzigen van het uiterlijk of de stroomrichting van een verkooppijplijn weergeven, selecteert u de verkooppijplijn en selecteer vervolgens een stijl in de optie regel op het lint (Zie de groep Vormstijlen op het tabblad Start ).

   De stijl bepaalt de dikte van de lijn, de pijlen voor de stroomrichting en andere grafische symbolen die het type pijpleiding of instrumentleiding aangeven.

   Tip: U kunt ook de verbindingslijn Knopafbeelding (zich in het tabblad Start , groep hulpmiddelen ) gebruiken voor het tekenen van pijpleidingen. Deze methode is vooral handig wanneer u werkt in grote schema's met veel verbindingen. Klik op de verbindingslijn en klik op pijpleidingen, op de verkooppijplijn vorm die u wilt gebruiken. Sleep de shape in het diagram. Als u wilt wijzigen van het type verkooppijplijn, klikt u op een andere shape op en verder te werken in het diagram.

 4. Voeg shapes voor kleppen toe.

  1. Sleep shapes voor kleppen op de pijpleidingen van kleppen en werkstukken. Laat de muisknop los wanneer een groene vierkantje wordt weergegeven, die aangeeft dat de klepsystemen aan de pijplijn is vastgeplakt.

   Als u een klep toevoegt aan de pijpleiding, worden automatisch de volgende bewerkingen uitgevoerd:

   • De stand van de klep of het aansluitpunt wordt aangepast aan de richting van de pijpleiding.

   • De pijpleiding wordt in twee delen gesplitst en elk deel wordt op de klep gelijmd.

  2. U kunt een klep verwijderen van een pijpleiding door de klep te selecteren en op DELETE te drukken.

   Als u een klep verwijdert, worden de delen van de pijpleiding vervangen door één pijpleiding.

 5. Sleep in de categorie instrumenten instrumentshapes naar de tekenpagina dicht bij de verkooppijplijn, kleppen, of apparatuur die ze controleren.

 6. Wijzig de positie van shapes in het schema of diagram door ze te slepen.

 7. U kunt nu gegevens toevoegen aan onderdelen, of maken en toepassen van de eigenschappensets. Volg deze stappen voor meer informatie:

  Gegevens toevoegen aan onderdelen

  1. Klik op het tabblad gegevens , op Venster Shapegegevens.

  2. Selecteer op de tekenpagina de shape waaraan u gegevens wilt toevoegen.

  3. Klik in elk Shapeveld-gegevens en typ of Selecteer een waarde.

  Maken en toepassen van de eigenschappensets

  1. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als u de groep aangepaste eigenschappen wilt toevoegen aan shapes op een tekening, selecteert u de shapes.

   • Als u de set aangepaste eigenschappen wilt toevoegen aan shapes op een stencil, opent u het stencil.

  2. Klik op het tabblad gegevens , op Venster Shapegegevens.

  3. Met de rechtermuisknop op het Venster Shapegegevens en selecteer Shapegegevensgroepen.

  4. Klik op toevoegenen typ vervolgens een naam voor de shapegegevensgroep.

  5. Kies of u maakt een nieuwe shapegegevensgroep, een set op basis van de geselecteerde shape of een set op basis van een bestaande Shapegegevensgroep en klik vervolgens op OK.

  6. Als u wilt toevoegen of wijzigen van shapegegevens, in het dialoogvenster Shapegegevensgroepen de shapegegevensgroep en klik op definiëren.

  7. Breng alle gewenste wijzigingen in het dialoogvenster Shapegegevens definiëren .

  8. Klik op OK.

 8. Wijzig de nummering van de onderdelen.

  1. Klik op opnieuw nummerenin het menu Technische proces .

  2. Klik in het dialoogvenster Onderdelen opnieuw nummeren onder toepassen op, selecteer de optie of nummers van de onderdelen in het document, de huidige pagina, of in de huidige selectie.

  3. Schakel de selectievakjes uit voor de tag opmaakkenmerken die u niet opnemen wilt in de nieuwe nummering in de lijst Labelindeling opnemen .

   Opmerking: Standaard zijn alle labelindelingen geselecteerd.

  4. Wijs een beginwaarde en een intervalwaarde toe voor de nieuwe nummering. U kunt aan elke labelindeling een andere beginwaarde en intervalwaarde toewijzen.

   1. Klik op een item in de lijst Labelindelingen opnemen om dit te selecteren.

   2. Typ of selecteer de beginwaarde voor de hernummering in het vak Beginwaarde.

   3. Typ of selecteer de waarde voor het verhogen van de nummers van de onderdelen in het vak Interval.

   4. Herhaal deze stappen voor elke labelindeling.

  5. Klik op OK .

 9. Genereer lijsten of stuklijsten van apparaten, pijpleidingen, kleppen en instrumenten.

  1. Klik op het tabblad controleren op Vorm rapporten.

  2. Volg deze stappen voor het maken van een aangepaste rapportdefinitie of, gaat u verder met stap c. Als een bestaande rapportdefinitie wilt gebruiken.

   De volgende stappen maken een rapportdefinitie die gefilterd op dubbele proces engineering shapes en -rapporten op proces engineering onderdelen.

   1. Klik in het dialoogvenster rapport op Nieuw.

   2. Klik in de Wizard rapportdefinitie, kies een optie die u wilt rapporteren en klikt u op Geavanceerd.

   3. Selecteer in het dialoogvenster Geavanceerd , in de lijst eigenschapPEComponentTag. Selecteer in de lijst voorwaardeExists. In de lijst met waarden , selecteert u waar.

   4. Klik op Toevoegen om deze voorwaarde toe te voegen aan de lijst met gedefinieerde criteria en klik op OK.

   5. Klik in de wizard Rapportdefinitie op Volgende.

   6. Schakel het selectievakje < weergegeven tekst > rapporteren van de tag onderdeel. Selecteer vervolgens de selectievakjes voor andere gegevens die u wilt rapporteren en klik vervolgens op volgende.

   7. Klik op Subtotalen om dubbele procestechniekshapes te filteren en te rapporteren over componenten.

   8. Klik in het dialoogvenster Subtotalen in de lijst Groeperen op op <Weergegeven tekst> en klik vervolgens op Opties.

   9. Klik in het dialoogvenster Opties op Identieke waarden niet herhalen en klik vervolgens tweemaal op OK.

   10. Klik in de wizard Rapportdefinitie op Volgende, voer de gegevens in om het rapport op te slaan en klik op Voltooien.

   11. In het dialoogvenster Rapport kunt u het rapport uitvoeren of op OK klikken om de rapportdefinitie op te slaan en het rapport later uit te voeren.

    Tip: Als u een nieuwe rapportdefinitie wilt maken op basis van een bestaande definitie, selecteert u de bestaande definitie in het dialoogvenster Rapport en klikt u op Nieuw. Vervolgens slaat u de gewijzigde rapportdefinitie onder een nieuwe naam op.

  3. Klik in de lijst Rapportdefinitie op de naam van de rapportdefinitie die u wilt gebruiken.

   De rapportdefinitie bepaalt u welke vormen wordt gerapporteerd en welke gegevens structureren zijn opgenomen in het rapport.

  4. Klik op Uitvoeren, klik in het dialoogvenster Rapport uitvoeren op de gewenste rapportindeling en ga op een van de volgende manieren te werk:

   1. Als u het rapport als een shape in de tekening opslaat, geeft u op of u een kopie van de rapportdefinitie bij de shape wilt opslaan of een koppeling naar een rapportdefinitie wilt gebruiken.

   2. Als u het rapport opslaat als een bestand (wanneer u HTML of XML als rapportindeling selecteert), typ een naam voor het rapport.

  5. Klik op OK om het rapport te genereren.

  6. Als u een aangepast rapport hebt uitgevoerd, klikt u in het dialoogvenster Rapport op OK om de rapportdefinitie op te slaan.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×