Een roostertaak (lijn) toevoegen of verwijderen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Elke lijn op uw rooster wordt gebruikt om uw werkelijke hoeveelheid werk vast te leggen voor de geselecteerde rapportageperiode. U kunt lijnen toevoegen voor verschillende categorieën tijd die u wilt vastleggen, of een lijn verwijderen als u geen tijd meer hoeft te rapporteren voor de taak.

Wat wilt u doen?

De projecttaak van een toevoegen

Een administratieve taak toevoegen

Andere werk toevoegen

Een taak verwijderen

Een projecttaak toevoegen

 1. Klik bij Snel starten onder Mijn werk op Roosters.

 2. Klik in de kolom Roosternaam op het rooster waaraan u een taak wilt toevoegen.

  Als u het rooster dat u wilt wijzigen niet ziet, gebruikt u de keuzelijst met weergaven aan de rechterkant van de werkbalk om de roosters van de verschillende tijdsperioden weer te geven.

 3. Klik op de pagina Mijn rooster op Lijnen toevoegen.

 4. Klik op Selecteren uit bestaande toewijzingen en selecteer vervolgens de juiste taken in het vak.

  Als u meerdere taken wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt en klikt u op de taken die u wilt toevoegen.

 5. Selecteer een werkcategorie uit de lijst Selecteer een lijnclassificatie.

  Classificaties zijn categorieën die uw organisatie definieert voor het werk dat u doet. Zo kan uw organisatie bijvoorbeeld verschillende classificaties hebben voor factureerbaar en niet-factureerbaar werk.

  Opmerking: De geselecteerde classificatie wordt toegepast op alle lijnen die u nu toevoegt. Als u lijnen met een andere classificatie wilt toevoegen, moet u het toevoegen van de eerste set lijnen voltooien en vervolgens deze stappen herhalen om meer lijnen aan uw rooster toe te voegen.

 6. Typ in het vak Opmerking eventuele opmerkingen over de lijnen die u toevoegt.

Naar boven

Een beheertaak toevoegen

Beheertaken kunnen vakanties, ziekte of andere door het bedrijf goedgekeurde categorieën voor tijdrapportage omvatten, bijvoorbeeld vergadertijd of tijd voor het beantwoorden van e-mail. U kunt op de pagina Roosters administratieve tijd toevoegen aan uw rooster.

 1. Klik bij Snel starten onder Mijn werk op Roosters.

 2. Klik op Beheertijd plannen.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Beheertijd de gewenste categorie voor uw beheertijd uit de lijst Categorie.

 4. Selecteer een Type werk, voor zover van toepassing.

 5. Typ een korte beschrijving van het beheerwerk in het vak Beschrijving.

 6. Selecteer de rapportageperiode voor het beheerwerk uit de lijst Periode.

  Controleer de geselecteerde periode, zodat u er zeker van bent dat de juiste rapportageperiode voor de beheertijd op uw rooster wordt weergegeven.

 7. Typ de uren die u voor het werk aan de niet-projecttaak hebt vastgelegd of gepland (of beide) in de corresponderende rijen in het raster. U kunt tevens de werkelijke hoeveelheid gewerkte of vastgelegde uren voor beheertijd invoeren in uw rooster.

  • Vastgelegde uren geven de tijd weer dat u werk hebt verricht voor de beheertaak gedurende de rapportageperiode. Als u bijvoorbeeld dinsdag de hele dag hebt vergaderd, typt u 8u in het raster voor de corresponderende datum.

  • Geplande uren geven de tijd weer die u wilt reserveren in uw schema. Stel dat u een week vakantie wilt opnemen in de zomer. U zoekt dan eerst de rapportageperiode voor de tijd die u voor vakantie wilt reserveren op en geeft vervolgens de geplande uren voor die week op.

   Notities: 

   • Beheertaken kunnen voor slechts één categorie tegelijk worden toegevoegd. Als u bijvoorbeeld twee categorieën beheertijd aan uw rooster wilt toevoegen voor het weergeven van vakanties en vergaderingen, moet u eerst een beheertaak voor vakantie toevoegen en vervolgens de stappen herhalen om een beheertaak voor vergadertijd toe te voegen.

   • Geplande tijd kan alleen worden bewerkt in het dialoogvenster Beheertijd.

   • Als een administratieve taak geen toegewezen fiatteur heeft, is gerapporteerde tijd automatisch goedgekeurd en toegevoegd aan de taak. Als u de fiatteur voor een taak, eventuele wijzigingen voor die taak foutenrapporten automatisch goedgekeurd.

Naar boven

Ander werk toevoegen

Sommige taken maken mogelijk geen deel uit van een project maar kunnen door uw organisatie niet als beheertijd worden gecategoriseerd. U hebt bijvoorbeeld een belangrijke zakenlunch met een leidinggevende op de locatie van de klant, of misschien hebt u een conferentie bijgewoond. Uw organisatie kan deze taken niet als beheertijd registreren omdat ze slechts zelden voorkomen. Op de pagina Roosters kunt u op eenvoudige wijze niet-projecttijd toevoegen aan uw rooster.

Tip: Als u regelmatig tijd rapporteert die niet aan een bestaand project of beheertijdclassificatie is gekoppeld, kan uw organisatie misschien een nieuwe classificatie voor de activiteit toevoegen.

 1. Klik bij Snel starten onder Mijn werk op Roosters.

 2. Klik in de kolom Roosternaam op het rooster waaraan u een taak toevoegt.

  Als u het rooster dat u wilt maken niet ziet, gebruikt u de keuzelijst met weergaven aan de rechterkant van de werkbalk om de roosters van de verschillende tijdsperioden weer te geven.

 3. Klik op de pagina Mijn rooster op Lijnen toevoegen.

 4. Klik op Voer een naam voor de nieuwe roosterlijn(en) in en typ vervolgens de naam van de nieuwe roosterlijn in het vak. U kunt op elk willekeurig moment meerdere lijnen typen, gescheiden door een terugloopteken.

  Gebruik deze optie om de tijd vast te leggen die is besteed aan werk dat niet is gerelateerd aan de taken en projecten die worden bijgehouden in Microsoft Office Project 2007.

 5. Selecteer een werkcategorie uit de lijst Selecteer een lijnclassificatie.

  Classificaties zijn categorieën die uw organisatie definieert voor het werk dat u doet. Zo kan uw organisatie bijvoorbeeld verschillende classificaties hebben voor factureerbaar en niet-factureerbaar werk.

  Opmerking: De geselecteerde classificatie wordt toegepast op alle lijnen die u op dit moment toevoegt. Als u lijnen met een andere classificatie wilt toevoegen, moet u het toevoegen van de eerste set lijnen voltooien en vervolgens deze stappen herhalen om meer lijnen aan uw rooster toe te voegen.

 6. Typ in het vak Opmerking eventuele opmerkingen over de lijnen die u toevoegt.

Naar boven

Een taak verwijderen

U hebt taken in uw rooster dat u wilt zien ", verdwijnen." Bijvoorbeeld uw rooster eventueel een lijn gepland ziekteverlof voor een medisch afspraak vastleggen, maar u hebt geen ziekteverlof niet gemaakt tijdens de rapportageperiode. Als u geen tijd hebt om te rapporteren voor een taak en als u uw rooster nog niet hebt ingediend, kunt u de taak verwijderen uit uw rooster in plaats van de optie Administratieve tijd plannen gebruiken om te wijzigen van de geplande tijd uitschakelen. Deze optie is ook handig voor tijd waarvoor goedkeuring van uw manager, waar de aanvraag is geweigerd, of om andere redenen waardoor er tijd die nog niet is goedgekeurd.

 1. Schakel op Mijn rooster het selectievakje in naast elke taak die u wilt verwijderen uit uw rooster.

 2. Klik op Lijnen verwijderen.

Opmerking: 

 • Als u een taak uit uw rooster verwijdert, heeft dit niet tot gevolg dat die taak ook uit het project wordt verwijderd of dat uw taaktoewijzing wordt verwijderd.

 • Als u een taak per ongeluk hebt verwijderd, kunt u deze opnieuw aan uw rooster toevoegen door middel van het uitvoeren van de stappen voor het toevoegen van een project, beheerwerk of ander werk aan uw rooster. Alle tijd die u voor de taak hebt ingevoerd in het raster, moet opnieuw worden ingevoerd.

 • Als u een taak uit uw rooster wilt verwijderen nadat u het rooster hebt ingediend, kunt u het rooster intrekken en de correctie uitvoeren, op voorwaarde dat het rooster nog niet is goedgekeurd door de laatste goedkeurder. Als de laatste goedkeurder uw rooster eenmaal heeft goedgekeurd, kunt u de taak niet meer verwijderen.

Waarom kan ik bepaalde acties uitvoeren in Microsoft Office Project Web Access?

De machtigingen waarmee u bij Project Web Access bent aangemeld, bepalen welke functies u kunt zien en gebruiken. Ook de inhoud van bepaalde pagina's kan afwijken van de documentatie als uw serverbeheerder Project Web Access heeft aangepast zonder de Help aan deze wijzigingen aan te passen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×