Een resourcetoewijzing verwijderen of verplaatsen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Afhankelijk van de behoeften van uw project, kunt u Verwijder of Vervang een resource die is toegewezen aan een taak in uw project. Bijvoorbeeld kunt wijzigen van een resource toewijzing u in account voor overbezetting of onderbezetting, kosten voor beheer, efficiënter en de kwaliteit.

Wat wilt u doen?

Een resourcetoewijzing verwijderen

Een ondernemingsresource verwijderen

Een resourcetoewijzing vervangen

Een resourcetoewijzing verwijderen

Het verwijderen van een resourcetoewijzing is niet hetzelfde als het verwijderen van een resource uit een projectplanning. Als u een resourcetoewijzing verwijdert, verwijdert u de verplichtingen van de resource om aan een bepaalde taak of reeks taken te werken, maar kan de resource nog steeds in het project voorkomen.

Tip: Als u een resource uit een project wilt verwijderen, gaat u naar het tabblad Beeld en klikt u op Resourceblad. Selecteer de resource en druk op Delete.

Ga als volgt te werk om de verplichtingen van een resource om aan een taak te werken, te verwijderen:

 1. Ga naar het tabblad Beeld in de groep Taakweergaven en klik op Gantt-diagram.

 2. Klik in de kolom Taaknaam met de rechtermuisknop op de taak waaruit u een resource wilt verwijderen.

 3. Selecteer Resources toewijzen Knopvlak Resources toewijzen .

 4. Selecteer in het dialoogvenster Resources toewijzen in de kolom Resourcenaam de resource die u wilt verwijderen.

 5. Klik op Verwijderen.

  Notities: 

  • Wanneer u de toegewezen resources uit taken verwijdert, kan de duur van die taken kunnen worden gewijzigd. De resterende werk wordt herverdeeld onder de resterende toegewezen resources. Als u niet dat de duur wijzigt wilt, gebruikt u de uitschakelen van planning op basis van beschikbare resources voor de taak.

  • Als u de enige resource verwijdert uit een taak met Vaste eenheden of Vaste duur, verdwijnt de werkwaarde ook. Als u de waarde voor werk wilt behouden, kunt u overwegen de resource te vervangen door een tijdelijke aanduiding voor resource. Dit is vooral van belang als u werkwaarden gebruikt bij het opstellen van uw planning.

  • Wanneer u een resource uit een taak verwijdert, worden de werkelijke hoeveelheden werk die bij de taak horen, ook verwijderd.

  • Wanneer u een resource uit een taak verwijdert, worden alle werkelijke kosten die bij de resource horen, verwijderd. Als u de werkelijke kosten voor de taak wilt behouden, stelt u het resterende werk voor de resource in op nul voordat u de resource verwijdert.

  • U kunt een resource ook heel eenvoudig uit een taak verwijderen door het selectievakje in de kolom Resourcenaam uit te schakelen.

Naar boven

Een ondernemingsresource verwijderen

In Microsoft Project 2010, kunt u ondernemingsresourcesniet verwijderen. In plaats daarvan deactiveert u de resources die u niet meer nodig hebt. Dit zorgt ervoor dat alle gegevens en project geschiedenis die is gekoppeld aan de desbetreffende resource blijft behouden.

U schakelt een resource uit met Microsoft Project Web App. Alleen een serverbeheerder kan een resource uitschakelen.

Naar boven

Een resourcetoewijzing vervangen

 1. Ga naar het tabblad Beeld en klik in de groep Taakweergaven op Gantt-diagram.

 2. Klik in de kolom Taaknaam met de rechtermuisknop op de taak waarvan u resource wilt vervangen.

 3. Klik op Resources toewijzen Knopvlak Resources toewijzen .

 4. Selecteer in het dialoogvenster Resources toewijzen in de kolom Resourcenaam de resource die u wilt vervangen.

 5. Klik op Vervangen.

 6. Klik in het dialoogvenster Resource vervangen op de resource die u wilt vervangen en klik vervolgens op OK.

  Als u de geselecteerde resource wilt vervangen door meerdere resources, houdt u CTRL ingedrukt en klikt u vervolgens op de resources die u wilt toevoegen.

  Opmerking: De resources worden niet verwijderd als de werkelijke hoeveelheid werk aan de taak is voltooid. De vervangende resource krijgt de resterend werk toegewezen uit de oorspronkelijke toewijzing. Indien nodig kunt u deze werkwaarden aanpassen.

 7. Gebruik in het dialoogvenster Resources toewijzen in de kolom A/E de vervolgkeuzepijl om Aanvraag of Eis te selecteren.

 8. U geeft de hoeveelheid werk die de nieuwe resource aan de taak gaat verrichten op door in de lijst Eenheden een van de volgende mogelijkheden in te voeren:

  • Als u één werkresource voltijds aan de taak wilt toewijzen, typt u 100%.

  • Als u een groep resources voltijds aan de taak wilt toewijzen, voert u een percentage in dat groter is dan 100 procent. Typ bijvoorbeeld 300% voor een groep van drie medewerkers die voltijds aan de taak werken.

  • Als u materiaalverbruik voor een materiaalresource wilt toewijzen, typt u een getal dat de hoeveelheid materiaal aangeeft dat voor deze toewijzing moet worden gebruikt.

   Als de hoeveelheid gebruikt materiaal afhankelijk is van de duur van de taak, voert u het verbruik in door een slash (/) en een duur toe te voegen. Als er bijvoorbeeld 20 meter timmerhout per week wordt gebruikt, typt u 20/week of 20/w.

   Opmerking: Kostengegevens voor de tijdsduur dat de resource aan de taak werkt, worden automatisch berekend en weergegeven in de kolom Kosten. Dubbelklik in een veld in de kolom Kosten als u verschillende kostentarieven voor de resource wilt invullen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×