Een resourcegroep maken en delen in de bureaubladversie van project

Weten wie beschikbaar is om aan uw project te werken, kan een uitdaging worden wanneer u aan meerdere projecten werkt.

Als u dezelfde personen aan meerdere projecten toewijst of gedeelde resources in uw project gebruikt, is het handig om alle resourcegegevens te combineren tot één centraal bestand genaamd een resourcegroep. De resourcegroep is ook handig voor het identificeren van toewijzingen, en het weergeven van tijd toewijzingen voor elk project.

Een resourcegroep maken

Opmerking: Als u Project Professional gebruikt en de resources van de ondernemingsresourcegroep van uw organisatie bestaan, hoeft u geen extra resourcegroep te maken. Zie resources toevoegen aan de ondernemingsresourcegroep voor meer informatie.

 1. Open project en klik op leeg project > tabblad resource .

 2. Klik op de pijl naast team planner en klik op resource blad.

 3. Klik op resources toevoegen en Importeer bestaande resourcegegevens.

Als u informatie over personen wilt invoeren, klikt u op werk resource en voegt u Resourcenaam en details toe.

Nieuwe personenresource toevoegen

Opmerking: Als u Project Professional gebruikt met Project Server, hebt u toegang tot de ondernemingsresources. Zie vergelijking van de Projectversievoor meer informatie over projectversies. De lijst met zakelijke resources wordt meestal beheerd door een beheerder, en elke projectmanager kan van deze resources aan hun projecten toevoegen.

Wanneer u een gedeelde resourcegroep hebt gemaakt, wordt de informatie voor elk gedeeld project opgehaald uit deze resourcegroep en alle informatie, zoals toewijzingen, kostentarieven en beschikbaarheid, vindt u in deze centrale locatie.

De resourcegroep gebruiken

 1. Open het resource groeps project.

 2. Open het project dat resources uit de groep zal delen en klik op resource > resourcegroep > resources delen.

  Resources delen openen vanuit de resourcegroep

 3. Klik op resources gebruikenen klik in het vak van op het resource groeps project dat u in stap 1 hebt geopend.

  De opties in het dialoogvenster Resources delen

 4. Klik op groep heeft voorrang als u wilt dat informatie in de resourcegroep eventuele tegenstrijdige informatie uit het (delend) project moet overschrijven.

  Of

  Klik op delend bestand heeft voorrang als u wilt dat informatie in het project eventuele tegenstrijdige informatie uit de resourcegroep moet overschrijven.

 5. Klik op OK.

  U kunt nu de resources voor uw project gebruiken. Alle resources in het project worden automatisch toegevoegd aan de groep.

 6. Als u de lijst met gedeelde resources wilt zien, klikt u op taak> Gantt-diagram > Resourceblad.

  Resourceblad

Werken met resource gebruiksgegevens

U kunt het resourcegroepbestand van uw huidigedelersbestand project weergeven en bijwerken. Het is een goede gewoonte om regelmatig informatiebronnen bij te werken en te bekijken voor de meest recente informatie over toewijzingen en wat de gevolgen zijn voor uw projecten.

Opmerking: Als u een resourcegroepbestand rechtstreeks wilt bewerken, moet u het bestand lezen/schrijven hebben. U kunt er ook voor zorgen dat u alleen Resourcegebruik weergeeft en wijzigingen aanbrengt in de resources van uw project.

 1. Open de delersbestand van het project.

 2. In het vak dat wordt weergegeven, klikt u op resourcegroep openen om opdrachten in alle delende bestanden weer te geven. Hiermee opent u de resourcegroep als een alleen-lezen bestand.

 3. Als u toewijzingen wilt zien tussen projecten die de resourcegroep delen, klikt u op taak > Gantt-diagram > Resourcegebruik

  Resourcegebruik weergeven

  Tip: Resourcenamen die in het rood worden weergegeven, geven de resource over toewijzing aan.

  U kunt bijwerken met nieuwe resources, totale geplande updates en de werkinformatie. Lees meer over het toewijzen van personen aan taken.

 4. Nadat u de gewenste wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op resource > resourcegroep > resourcegroep bijwerken

  Resourcegroep bijwerken nadat resources in een delend bestand zijn bewerkt

  Tip: Als resourcegroep bijwerken niet beschikbaar is in uw project, hebt u mogelijk het resourcegroepbestand geopend in de modus lezen/schrijven. Sluit de resourcegroep en open deze opnieuw in de leesmodus.

Bronnen delen stoppen

Als uw projectresources van een resourcegroep of een ander projectbestand deelt, kunt u de verbinding met dat ander bestand verbreken. Resources met toewijzingen in het projectbestand blijven in het project staan nadat het bestand is losgekoppeld van de resourcegroep of een ander projectbestand, maar de andere resources uit de resourcegroep of ander bestand zijn niet meer beschikbaar.

Opmerking: Meestal wilt u niet dat de taken worden bewaard binnen de resourcegroep nadat u de delersbestand hebt losgekoppeld. Wanneer de resourcegroep niet wordt geopend, worden de toewijzingen echter bewaard als u het bestand met delen van de resourcegroep verbreekt, of als u de resourcegroep niet opslaat nadat u het bestand hebt losgekoppeld. Als u de behouden toewijzingen uit de groep wilt verwijderen, verbreekt u de verbinding met het bestanden bestand in het resourcegroepbestand en worden alle taaktoewijzingsgegevens verwijderd uit de resourcegroep zonder dat dit van invloed is op het voormalige delende bestand. Als de resourcegroep al overgebleven taken bevat, verbindt u het bestand met de resourcegroep en verbindt u de verbinding opnieuw.

Het actieve delen van een bestand met de resourcegroep verbreken

U kunt de verbinding van het actieve projectbestand met de resourcegroep of het andere bestand waarmee de verbinding is gemaakt en resources delen met behulp van de verbinding.

 1. Open de resourcegroep met de resources die u wilt delen.

 2. Klik in het dialoogvenster resource groep openen op Lees-of schrijf resourcegroep openen, zodat u resource gegevens kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat het openen van de groep met de machtiging lezen/schrijven voorkomt dat anderen de groep bijwerken met nieuwe informatie.

 3. Open het project.

 4. Kies resource > resourcegroep > resources delen

 5. Selecteer eigen resources gebruikenen klik vervolgens op OK.

 6. Sla beide projectbestanden op.

Meer informatie over resourcegroepen

Met een resourcegroep kunt u eenvoudiger personen of apparatuur beheren die is toegewezen aan taken in meer dan één projectbestand. De resourcegroep centraliseert resourcegegevens, zoals de resourcenaam, de gebruikte kalender, de resource-eenheden en de tarieventabellen.

Elk project dat resources uit de resourcegroep gebruikt, wordt een delersbestand genoemd.

Tip: Maak een nieuw (apart) projectbestand voor informatie over resources. Hiermee kunt u eenvoudiger resourcegegevens en taaktoewijzingen beheren tussen de bestanden en de resourcegroep.

Voordat en nadat de resourcegroep is gemaakt

Bijschrift 4 voordat een resourcegroep wordt gemaakt, bevat elk project de eigen resourcegegevens. Sommige van deze informatie overlappen of zelfs een conflict met informatie over de bronnen die worden gebruikt in andere projecten.

Bijschrift 4 nadat een gedeelde resourcegroep is gemaakt, worden de resourcegegevens in elk project afkomstig van de afzonderlijke resourcegroep. Toewijzingsgegevens en kostentarieven en beschikbaarheid voor alle resources bevinden zich op één centrale locatie.

Bijschrift 4 kunt u de overbezetting van resources ook gemakkelijker zien door conflicterende toewijzingen aan meerdere projecten te hebben.

Volgende stappen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×