Een resourcegroep maken en delen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Weten wie beschikbaar is om aan uw project te werken, kan een hele uitdaging zijn wanneer u aan meerdere projecten werkt.

Als u dezelfde personen aan verschillende projecten toewijst of gedeelde resources in uw project gebruikt, kunt u alle resourcegegevens gemakkelijker combineren in één centraal bestand, een resourcegroep. De resourcegroep is ook handig voor het opsporen van toewijzingsconflicten en om toegewezen tijd voor elk project weer te geven.

Een resourcegroep maken

Opmerking: Als u Project Professional gebruikt en resources bestaan in de ondernemings resource groep van uw organisatie, hoeft u geen andere resource groep te maken. Zie resources toevoegen aan de ondernemings resource groep voor meer informatie.

 1. Open project en klik op leeg project > resource tabblad.

 2. Klik op de pijl naast Teamplanner en klik op Resourceblad.

 3. Klik op Resources toevoegen en importeer bestaande resourcegegevens.

Als u informatie over personen wilt invoeren, klikt u op Werkresource en voegt u Resourcenaam en details toe.

Opmerking: Kies in Project 2007 de optie > Resource Sheetweer geven en Voeg resources toe met het type werk.

Nieuwe personenresource toevoegen

Opmerking: Als u Project Professional met Project Server gebruikt, hebt u toegang tot de ondernemings resources. Zie Project versie-vergelijkingvoor meer informatie over project versies. De lijst met ondernemings resources wordt meestal beheerd door een beheerder en elke project manager kan van deze resources toevoegen aan hun projecten.

Wanneer u een gedeelde resourcegroep hebt gemaakt, wordt de informatie voor elk gedeeld project uit deze resourcegroep gehaald. Alle informatie, zoals toewijzingen, tarieven en beschikbaarheid, bevindt zich op deze centrale locatie.

De resourcegroep gebruiken

 1. Open het resourcegroepsproject.

 2. Open het project dat resources uit de groep deelt en klik op resource > resource groep > resources delen.

  Resources delen openen vanuit de resourcegroep

  Opmerking: Kies in Project 2007 de optie hulp middelen _GT_ resources delen > resources delen.

 3. Klik op Resources gebruiken en klik in het vak Van op het resourcegroepsproject dat u in stap 1 hebt geopend.

  De opties in het dialoogvenster Resources delen

 4. Klik op Groep heeft voorrang als u wilt dat informatie in de resourcegroep eventuele tegenstrijdige informatie uit het (delend) project moet overschrijven.

  Of

  Klik op Delend bestand heeft voorrang als u wilt dat informatie in het project eventuele tegenstrijdige informatie uit de resourcegroep moet overschrijven.

 5. Klik op OK.

  Nu kunt u de resources voor uw project gebruiken. Alle resources in uw project worden automatisch aan de groep toegevoegd.

 6. Als u de lijst met gedeelde resources wilt bekijken, klikt u op Taak > Gantt-diagram > Resourceblad.

  Resourceblad

Werken met resourcegebruiksgegevens

U kunt het resourcegroepsbestand weergeven en bijwerken vanuit het huidige project (delersbestand). Het is een goede gewoonte om resources regelmatig bij te werken en weer te geven om actuele informatie te krijgen over toewijzingen en de impact daarvan op uw projecten.

Opmerking:  Als u een resourcegroepsbestand rechtstreeks wilt bewerken, hebt u lees-/schrijftoegang nodig tot dat bestand. Anders kunt u resourcegebruik alleen bekijken en wijzigingen aanbrengen in de resources van uw project.

 1. Open het delersbestand.

 2. Klik in het vak dat wordt weergegeven op De resourcegroep openen om toewijzingen in alle delende bestanden weer te geven. Hiermee wordt de resourcegroep als een alleen-lezen bestand geopend.

 3. Als u toewijzingen wilt weer geven tussen projecten die de resource groep delen, klikt u op taak _GT_ Gantt-diagram > resource gebruik. (In Project 2007 kiest u > resource gebruikweer geven.)

  Resourcegebruik weergeven

  Tip: Resourcenamen die in het rood worden weergegeven, wijzen op een overbezetting van de resources.

  U kunt de groep bijwerken met nieuwe resources, totaal gepland en de werkgegevens bijwerken. Lees meer over het toewijzen van personen aan taken.

 4. Nadat u de gewenste wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op resource _GT_ resource groep > de resource groep bij te werken. (In Project 2007 kiest u hulp middelen _GT_ resources delen > resource groep bijwerken.)

  Resourcegroep bijwerken nadat resources in een delend bestand zijn bewerkt

  Tip: Als Resourcegroep bijwerken niet beschikbaar is vanuit uw project, hebt u het resourcegroepsbestand misschien in de modus lezen/schrijven geopend. Sluit de resourcegroep en open deze opnieuw in de leesmodus.

Het delen van resources stoppen

Als uw project resources uit een resource groep of een ander project bestand deelt, kunt u de verbinding met het andere bestand verbreken. Resources met toewijzingen in het project bestand blijven in het project staan nadat het bestand is losgekoppeld van de resource groep of een ander project bestand, maar de andere resources uit de resource groep of een ander bestand zijn niet meer beschikbaar.

Opmerking: Meestal wilt u niet dat de taak toewijzingen in de resourcegroep blijven staan nadat u de delersbestand hebt losgekoppeld. Toewijzingen blijven echter behouden als u het delende bestand loskoppelt van de resource groep wanneer de resource groep niet wordt geopend, of als u de resource groep niet opslaat nadat u het delende bestand hebt losgekoppeld. Als u de behouden toewijzingen uit de groep wilt verwijderen, verbreekt u het delende bestand vanuit het resourcegroepbestand en worden alle gegevens van de taak toewijzing uit de resource groep verwijderd zonder dat dit van invloed is op het voormalige delende bestand. Als er al overgebleven taken in de resource groep staan, verbindt u het delende bestand opnieuw met de resource groep en verbreekt u de verbinding opnieuw.

Het actieve delen van bestanden uit de resource groep verBreken

U kunt het actieve project bestand loskoppelen van de resource groep of een ander bestand waarmee het is verbonden en waarin resources worden gedeeld.

 1. Open de resource groep die de resources bevat die u deelt.

 2. Klik in het dialoog venster resource groep openen op lezen/schrijven van resource groep openen, zodat u de resource gegevens kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat het openen van de groep met de machtiging lezen/schrijven voor komt dat anderen de groep bijwerken met nieuwe informatie.

 3. Open het project.

 4. Kies resource _GT_ resource groep > resources delen. (In Project 2007 kiest u hulp middelen _GT_ resources delen > resources delen.)

 5. Klik op eigen resources gebruiken en klik vervolgens op OK.

 6. Sla beide project bestanden op.

Meer informatie over resource groepen

Met een resource groep kunt u gemakkelijker personen of apparatuur beheren die is toegewezen aan taken in meer dan één project bestand. De resource groep centraliseert resource gegevens, zoals de resource naam, de gebruikte kalender, resource-eenheden en tarieven tabellen.

Elk project dat resources uit de resource groep gebruikt, wordt een delersbestand genoemd.

Tip: Maak een nieuw (afzonderlijk) project bestand voor resource gegevens. Hiermee kunt u gemakkelijker resource gegevens en taak toewijzingen tussen de delende bestanden en de resource groep beheren.

Voordat een resource groep wordt gemaakt, bevat elk project zijn eigen resource gegevens. Sommige van deze gegevens kunnen elkaar overlappen of zelfs strijdig zijn met informatie over dezelfde bronnen die in andere projecten worden gebruikt.

Nadat een gedeelde resource groep is gemaakt, zijn de resource gegevens in elk project afkomstig van de ene resource groep. Toewijzings gegevens, en kosten tarieven en beschik baarheid voor alle resources, bevinden zich op één centrale locatie.

Het is ook gemakkelijker om overbezettingen van resources te zien die zijn ontstaan door conflicterende toewijzingen in meerdere projecten.

Volgende stappen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×