Een resourcegroep maken en delen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Weten wie beschikbaar is voor werk aan uw project kan uitdaging een wanneer u aan meerdere projecten werkt.

Als u dezelfde personen aan meerdere projecten toewijzen of gedeelde resources in uw project gebruiken, is het handig om alle resource-gegevens in een één centrale bestand met de naam van een resourcegroepcombineren. De resourcegroep is ook handig voor de toewijzing conflicten te identificeren en weergeven van de toewijzing van de tijd voor elk project.

Een resourcegroep maken

Opmerking: Als u Project Professional gebruikt en van de ondernemingsresourcegroep van uw organisatie al resources bevat, hoeft u niet te maken van een andere resourcegroep. Resources toevoegen aan de ondernemingsresourcegroep Zie voor meer informatie.

 1. Project openen, klikt u op het tabblad > resourcesLeeg Project .

 2. Klik op de pijl naast Teamplanner en klik op Resourceblad.

 3. Klik op Resources toevoegen en importeer bestaande resourcegegevens.

Als u wilt typen informatie over personen, klikt u op Werkresource en voegt u Resourcenaam en details.

Nieuwe personenresource toevoegen

Opmerking: Als u Project Professional met Project Server gebruikt, hebt u toegang tot de ondernemingsresources. Zie meer informatie over projectversies Projectversies vergelijken. De lijst met enterprise resource meestal wordt beheerd door een beheerder en elke projectmanager van deze resources kunt toevoegen aan hun projecten.

Nadat u een gedeelde resourcegroep hebt gemaakt, de gegevens voor elke gedeelde project afkomstig van deze resourcegroep en alle informatie, zoals toewijzingen, kostentarieven en beschikbaarheid in deze centrale locatie.

De resourcegroep gebruiken

 1. Open het resourcegroepsproject.

 2. Open het project dat zal resources uit de groep delen en klik op Resource > Resourcegroep > Resources delen.

  Resources delen openen vanuit de resourcegroep

 3. Klik op resources gebruikenen klik in het vak van op het resourcegroepsproject dat u in stap 1 hebt geopend.

  De opties in het dialoogvenster Resources delen

 4. Klik op groep heeft voorrang als u wilt dat informatie in de resourcegroep moet overschrijven eventuele tegenstrijdige informatie uit uw (delend) project.

  Of

  Klik op delend bestand heeft voorrang als u wilt dat informatie in uw project eventuele tegenstrijdige informatie uit de resourcegroep moet overschrijven.

 5. Klik op OK.

  U kunt nu de bronnen voor uw project. Bronnen in uw project worden automatisch toegevoegd aan de groep.

 6. De lijst met gedeelde resources wilt bekijken, klikt u op taak> Gantt-diagram > Resourceblad.

  Resourceblad

Werken met resourcegebruiksgegevens

U kunt bekijken en bijwerken van het bronbestand van de groep uit het huidige project (delersbestand). Het is een goede gewoonte regelmatig bijwerken en bekijken van resources als u de meest recente informatie over toewijzingen en de gevolgen voor uw projecten.

Opmerking: Als u wilt bewerken rechtstreeks bestand met een resourcegroep, u moet moet lees-en schrijftoegang naar dat bestand. Anders kunt u alleen Resourcegebruik weergeven en wijzigingen aanbrengen in resources van het project.

 1. Open uw project delersbestand.

 2. In het vak dat wordt weergegeven, klikt u op Open resourcegroep toewijzingen in alle delende bestanden weer te geven. Hiermee wordt de resourcegroep geopend als alleen-lezen bestand.

 3. Als u wilt zien toewijzingen tussen projecten die de resourcegroep delen, klikt u op taak > Gantt-diagram > Resourcegebruik

  Resourcegebruik weergeven

  Tip: Resourcenamen die worden weergegeven in het rood wijzen op de toegewezen resources.

  U kunt werken met nieuwe resources, totaal gepland en de gegevens voor werk bijwerken. Meer informatie over personen toewijzen aan taken.

 4. Klik op Resource > Resourcegroep > Resourcegroep bijwerkennadat u alle updates. 

  Resourcegroep bijwerken nadat resources in een delend bestand zijn bewerkt

  Tip: Als de Resourcegroep bijwerken niet beschikbaar is in uw project, hebt u mogelijk het bronbestand van de groep in de modus alleen-lezen/schrijven geopend. Sluit en Open de resourcegroep in de Leesmodus wordt weergegeven.

Resources delen stoppen

Als uw project resources uit een resourcegroep of vanuit een ander projectbestand deelt, kunt u deze kunt loskoppelen van andere bestand. Resources met toewijzingen in het projectbestand blijven in het project nadat het bestand niet met de resourcegroep of een ander projectbestand verbonden is, maar de andere resources uit de resourcegroep of een ander bestand niet langer beschikbaar zijn.

Opmerking: Meestal wilt u niet dat de taaktoewijzingen moeten worden bewaard binnen de resourcegroep nadat u de delersbestandlosgekoppeld. Toewijzingen worden echter worden behouden als u uw delersbestand loskoppelen van de resourcegroep wanneer de resourcegroep niet is geopend, of als u niet de resourcegroep opslaan nadat u de delersbestand verbreken. Als u wilt de taaktoewijzingen verwijderen uit de groep, verbinding verbreken het delersbestand vanuit het bronbestand van de groep en alle gegevens verwijderd uit de resourcegroep handhaven van de voormalige delersbestand. Als er al resterende taken in uw resourcegroep opnieuw verbinding maakt de delersbestand aan de resourcegroep en deze opnieuw verbinding verbreken.

Het actieve delen bestand loskoppelen van de resourcegroep

U kunt het actieve projectbestand loskoppelen van de resourcegroep of ander bestand waarop deze is aangesloten en resources met delen.

 1. Open de resourcegroep met de resources die u deelt.

 2. Klik in het dialoogvenster Resourcegroep openen op resourcegroep openen als alleen-lezen/schrijven zodat u resourcegegevens kunt wijzigen. Houd rekening mee die de groep wordt geopend met alleen-lezen/schrijven machtiging blijft anderen uit de groep wordt bijgewerkt met nieuwe informatie.

 3. Open uw project.

 4. Kies Resource > resourcegroep > Resources delen

 5. Klik op de eigen resources gebruikenen klik vervolgens op OK.

 6. Beide projectbestanden opslaan.

Meer informatie over resourcegroepen

Een resourcegroep gemakkelijker kunt beheren, personen of apparatuur die zijn toegewezen aan taken in meer dan één projectbestand. De resourcegroep centraliseert de resourcegegevens, zoals de resourcenaam, de agenda die wordt gebruikt, de resource-eenheden en de tarieventabellen.

Elk project dat resources uit de resourcegroep gebruikt, is een delersbestandgenoemd.

Tip: Maak een nieuw (afzonderlijk)-projectbestand alleen betrekking heeft op Resourcegegevens. Hiermee wordt kunt u eenvoudiger kunt beheren resourcegegevens en taaktoewijzingen tussen de delende bestanden en de resourcegroep.

Voordat en nadat de resourcegroep is gemaakt

Knopafbeelding Voordat u een resourcegroep is gemaakt, bevat elk project eigen resourcegegevens. Sommige van deze gegevens mogelijk overlappen of zelfs een conflict veroorzaken met informatie over dezelfde resources gebruikt in andere projecten.

Knopafbeelding Nadat een gedeelde resourcegroep is gemaakt, wordt de resourcegegevens in elk project is afkomstig uit de één resourcegroep. Toewijzingsgegevens, evenals de kostentarieven en de beschikbaarheid voor alle resources, bevinden zich op één centrale locatie.

Knopafbeelding Het is ook gemakkelijker om overbezetting van resources die worden veroorzaakt door conflicterende toewijzingen over meerdere projecten weer te geven.

Volgende stappen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders