Office
Aanmelden

Een relatie maken, bewerken of verwijderen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Nadat u een tabel hebt gemaakt voor elke onderwerp in uw database, moet u Office Access 2007 opgeven met manier samen te voegen die gegevens weer als dat nodig is. U doet dit algemene door velden te plaatsen in tabellen die zijn gerelateerd, en door te tabelrelaties tussen tabellen definiëren. U kunt vervolgens maken in query's, formulieren en rapporten waarin gegevens uit verschillende tabellen tegelijk worden weergegeven.

In dit artikel vindt u stapsgewijze procedures voor het maken, bewerken en verwijderen van een tabelrelatie. U leert hoe u referentiële integriteit om te voorkomen dat het maken van referentiële integriteit afdwingen, het instellen van het jointype om te bepalen welke records aan beide zijden van een relaties zijn opgenomen in de queryresultaten en het instellen van opties voor trapsgewijze bewerkingen wilt behouden verwijzingen gesynchroniseerd.

Zie het artikel tabelrelatiesvoor meer informatie over tabelrelaties.

In dit artikel

Een tabelrelatie maken

Een tabelrelatie maken met behulp van het documenttabblad Relaties

Een tabelrelatie maken met het deelvenster Lijst met velden

Een tabelrelatie bewerken

Referentiële integriteit afdwingen

Een tabelrelatie verwijderen

Een tabelrelatie maken

U kunt een tabelrelatie maken in het venster Relaties of door een veld naar een gegevensblad te slepen vanuit het deelvenster Lijst met velden . Wanneer u een relatie tussen tabellen maakt, de gemeenschappelijke velden hoeft te hebben dezelfde naam, hoewel het is vaak de zaak waaraan ze doen. In plaats daarvan moeten de gemeenschappelijke velden hetzelfde gegevenstype. Als de primaire-sleutelveld een AutoNummering-veld is, kan een veld met de refererende sleutel ook wel een numeriek veld als de eigenschap Veldlengte van beide velden hetzelfde is. U kunt bijvoorbeeld een AutoNummering-veld en een numeriek veld overnemen als de eigenschap Veldlengte van beide velden Lange Integer is. Wanneer beide gemeenschappelijke velden AutoNummering-velden zijn, moeten ze de dezelfde eigenschap Veldlengte .

Naar boven

Een tabelrelatie maken met behulp van het documenttabblad Relaties

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding van Office-knop en vervolgens op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor databases in de groep Weergeven/verbergen op relaties.

  Afbeelding van het Access-lint

 4. Als u nog geen relaties hebt gedefinieerd, wordt het dialoogvenster Tabel weergeven automatisch geopend. Als het venster niet automatisch wordt geopend, gaat u naar het tabblad Ontwerp en klikt u in de groep Relaties op Tabel weergeven.

  Lint-tabblad Ontwerp, groep Relaties

  In het dialoogvenster Tabel weergeven worden alle tabellen en query's in de database weergegeven. Als u alleen tabellen wilt zien, klikt u op Tabellen en als u alleen query's wilt zien, klikt u op Query's. Als u beide wilt zien, klikt u op Beide.

 5. Selecteer een of meer tabellen of query's en klik vervolgens op Toevoegen. Als u klaar bent met het toevoegen van tabellen en query's aan het documenttabblad Relaties, klikt u op Sluiten.

 6. Sleep een veld (meestal de primaire sleutel) van de ene tabel naar het gemeenschappelijke veld (de externe sleutel) van de andere tabel. Als u meerdere velden wilt slepen, klikt u op elk veld terwijl u Ctrl ingedrukt houdt. Vervolgens sleept u de velden.

  Het dialoogvenster Relaties bewerken wordt geopend.

  Het dialoogvenster Relaties bewerken

 7. Controleer of de weergegeven veldnamen de gemeenschappelijke velden voor de relatie zijn. Als een veldnaam onjuist is, klikt u op de veldnaam en selecteert u het juiste veld in de lijst.

  Als u wilt referentiële integriteit voor deze relatie wilt afdwingen, selecteert u het selectievakje Referentiële integriteit afdwingen . Zie voor meer informatie over referentiële integriteit, de sectie Referentiële integriteit afdwingen

  Daarnaast kunt u het artikel tabelrelaties.

 8. Klik op Maken.

  Er wordt een relatielijn tussen de twee tabellen getekend. Als u het selectievakje Referentiële integriteit afdwingen hebt ingeschakeld, wordt de lijn aan beide einden dikker weergegeven. Daarnaast wordt (ook alleen als u het selectievakje Referentiële integriteit afdwingen hebt ingeschakeld) het nummer 1 weergegeven boven het dikke gedeelte aan de ene kant van de relatielijn en het oneindigheidsteken (8) boven het dikke gedeelte aan de andere kant van de lijn, zoals te zien is in de volgende afbeelding.

Sleep een veld uit een tabel naar het overeenkomende veld in een andere tabel

Notities: 

 • Een een-op-een-relatie maken    Beide gemeenschappelijke velden (meestal het primaire-sleutelveld en het refererende-sleutelveld) moeten een unieke index hebben. Dit betekent dat de eigenschap Geïndexeerd voor deze velden moet zijn ingesteld op Ja (geen duplicaten). Als beide velden een unieke index hebben, wordt er een een-op-een-relatie gemaakt.

 • Een een-op-veel-relatie maken    Het veld aan de een-kant (meestal de primaire sleutel) van de relatie moet een unieke index hebben. Dit betekent dat de eigenschap Geïndexeerd van dit veld moet zijn ingesteld op Ja (geen duplicaten). Het veld aan de veel-kant mag geen unieke index hebben. Het veld mag wel een index hebben, maar duplicaten moeten zijn toegestaan. Dit betekent dat de eigenschap Geïndexeerd van dit veld moet zijn ingesteld op Nee of op Ja (duplicaten OK). Als één veld een unieke index heeft en het andere veld niet, wordt er een een-op-veel-relatie gemaakt.

Naar boven

Een tabelrelatie maken met het deelvenster Lijst met velden

In Office Access 2007, kunt u een veld toevoegen aan een bestaande tabel die is geopend in de gegevensbladweergave door deze te slepen vanuit het deelvenster Lijst met velden . Het deelvenster Lijst met velden in gerelateerde tabellen beschikbare velden te beschikbaar zijn in andere tabellen in de database. Wanneer u een veld uit een "Overig" (niet-gerelateerde) tabel sleept en voltooi de Wizard opzoeken, wordt automatisch een nieuwe een-op-veel-relatie tussen de tabel in het deelvenster Lijst met velden en de tabel waaraan u het veld gesleept gemaakt. Deze relatie, gemaakt in Access wordt niet referentiële integriteit afdwingen al dan niet standaard. Als u wilt referentiële integriteit afdwingt, moet u de relatie bewerken. Zie de sectie een tabelrelatie bewerken voor meer informatie.

Een tabel in de gegevensbladweergave openen

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding van Office-knop en vervolgens op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waaraan u wilt toevoegen van het veld en de relatie maken en klik vervolgens op Gegevensbladweergave in het snelmenu.

Het deelvenster Lijst met velden openen

 • Klik op het tabblad Gegevensblad in de groep Velden en kolommen op Bestaande velden toevoegen.

  Afbeelding van het Access-lint

  Het deelvenster Lijst met velden wordt weergegeven.

  Het deelvenster Lijst met velden

In het deelvenster Lijst met velden worden alle andere tabellen in de database weergegeven, ingedeeld in categorieën. Als u met een tabel werkt in de gegevensbladweergave, worden de velden in het deelvenster Lijst met velden weergegeven in een van beide volgende categorieën: In gerelateerde tabellen beschikbare velden en In andere tabellen beschikbare velden. In de eerste categorie staan alle tabellen die een relatie hebben met de tabel die u momenteel hebt geopend. In de tweede categorie staan alle tabellen waarmee de tabel waaraan u werkt geen relatie heeft.

Als u in het deelvenster Lijst met velden op het plusteken (+) naast een tabelnaam klikt, wordt een lijst weergegeven met alle velden die beschikbaar zijn in deze tabel. Als u een veld aan de tabel wilt toevoegen, sleept u het gewenste veld vanuit het deelvenster Lijst met velden naar de tabel in de gegevensbladweergave.

Een veld toevoegen en een relatie maken vanuit het deelvenster Lijst met velden

 1. Klik op het tabblad Gegevensblad in de groep Velden en kolommen op Bestaande velden toevoegen.

  Afbeelding van het Access-lint

  Het deelvenster Lijst met velden wordt weergegeven.

 2. Klik onder In andere tabellen beschikbare velden op het plusteken (+) naast een tabelnaam om de lijst met velden in die tabel weer te geven.

 3. Sleep het gewenste veld vanuit het deelvenster Lijst met velden naar de tabel die is geopend in de gegevensbladweergave.

 4. Wanneer de invoeglijn verschijnt, zet u het veld op die positie neer.

  De wizard Opzoeken wordt gestart.

 5. Volg de aanwijzingen om de wizard Opzoeken te voltooien.

  Het veld wordt weergegeven in de gegevensbladweergave.

Wanneer u een veld uit een "Overig" (niet-gerelateerde) tabel sleept en voltooi de Wizard opzoeken, wordt automatisch een nieuwe een-op-veel-relatie tussen de tabel in de Lijst met velden en de tabel waaraan u het veld gesleept gemaakt. Deze relatie, gemaakt in Access wordt niet referentiële integriteit afdwingen al dan niet standaard. Als u wilt referentiële integriteit afdwingt, moet u de relatie bewerken. Zie de sectie een tabelrelatie bewerken voor meer informatie.

Naar boven

Een tabelrelatie bewerken

U kunt een tabelrelatie wijzigen door te selecteren in het documenttabblad Relaties en vervolgens te bewerken.

 1. Plaats de cursor zodanig dat deze naar de relatielijn wijst en klik vervolgens op de lijn om deze te selecteren.

  De relatielijn wordt dikker weergegeven wanneer deze wordt geselecteerd.

 2. Dubbelklik op de geselecteerde relatielijn.

  –of–

  Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Hulpmiddelen op Relaties bewerken.

Het dialoogvenster Relaties bewerken wordt geopend.

Het dialoogvenster Relaties bewerken openen

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding van Office-knop en vervolgens op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor databases in de groep Weergeven/verbergen op relaties.

  Op het tabblad relaties wordt weergegeven.

  Als u nog geen relaties hebt gedefinieerd en dit de eerste keer is dat opent u het documenttabblad Relaties in het dialoogvenster Tabel weergeven wordt weergegeven. Als het dialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op sluiten.

 4. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Relaties op Alle relaties.

  Lint-tabblad Ontwerp, groep Relaties

  Alle tabellen met relaties worden weergegeven en de relatielijnen zijn zichtbaar. Verborgen tabellen (tabellen waarvoor het selectievakje Verborgen is ingeschakeld in het dialoogvenster Eigenschappen van de tabel) en de bijbehorende relaties worden niet weergegeven, tenzij Verborgen objecten weergeven is ingeschakeld in het dialoogvenster Navigatieopties.

  Zie het artikel handleiding voor het navigatiedeelvenstervoor meer informatie over de optie Verborgen objecten weergeven.

 5. Klik op de relatielijn van de relatie die u wilt wijzigen. De relatielijn wordt dikker weergegeven zodra u deze selecteert.

 6. Dubbelklik op de relatielijn.

  -of-

  Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Hulpmiddelen op Relaties bewerken.

  Het dialoogvenster Relaties bewerken wordt geopend.

  Het dialoogvenster Relaties bewerken

 7. Breng de wijzigingen aan en klik op OK.

  In het dialoogvenster Relaties bewerken kunt u een tabelrelatie wijzigen. U kunt met name de tabellen, query's of velden aan beide kanten van de relatie wijzigen. Daarnaast kunt u het jointype instellen of referentiële integriteit afdwingen en een stapsgewijze bewerking kiezen. Zie het gedeelte Het jointype instellen voor meer informatie over het jointype en hoe u het moet instellen. Zie het gedeelte Referentiële integriteit afdwingen voor meer informatie over de wijze waarop u referentiële integriteit kunt afdwingen en een stapsgewijze bewerking kunt kiezen.

Het jointype instellen

Wanneer u een tabelrelatie definieert, worden de feiten over de relatie automatisch doorgegeven aan uw queryontwerpen. Als u bijvoorbeeld een relatie tussen twee tabellen definieert en vervolgens een query maakt waarin deze twee tabellen worden gebruikt, worden de velden die standaard overeenkomen automatisch geselecteerd op basis van de velden die zijn gespecificeerd in de relatie. Het is wel mogelijk deze initiële standaardwaarden te wijzigen in uw query, maar de door de relatie geleverde waarden zijn in de meeste gevallen correct. In bijna alle databases (de heel eenvoudige niet meegerekend) zult u regelmatig gegevens uit meerdere tabellen moeten vergelijken en bijeenbrengen. Het instellen van standaardwaarden bij het maken van relaties kan om die reden een tijdbesparende en efficiënte uitwerking hebben.

In een query voor meerdere tabellen wordt informatie uit meerdere tabellen gecombineerd door in gemeenschappelijke velden naar overeenkomstige waarden te zoeken. De bewerking waarmee het zoeken en combineren wordt uitgevoerd, wordt een join genoemd. Stel dat u orders van klanten wilt weergeven. U maakt een query die de tabel Klanten aan de tabel Orders koppelt op basis van het veld Klantnummer. Het queryresultaat bevat alleen de klantgegevens en ordergegevens van de rijen waarvoor een overeenkomende waarde is gevonden.

Het jointype is een van de waarden die u voor elke relatie kunt opgeven. Aan de hand van het jointype kan worden bepaald welke records moeten worden opgenomen in het queryresultaat. Denk bijvoorbeeld aan een query waarmee de tabel Klanten aan de tabel Orders wordt gekoppeld op basis van de gemeenschappelijke velden die het Klantnummer vertegenwoordigen. Met behulp van het standaardjointype (een inner join genoemd) retourneert de query alleen de rijen Klanten en de rijen Order waarvoor de gemeenschappelijke velden (ook wel de gekoppelde velden genoemd) identiek zijn.

Stel nu dat het queryresultaat alle klanten moet retourneren, ook de klanten die nog geen orders hebben geplaatst. Hiervoor moet u het jointype veranderen van een inner join in wat een left outer join wordt genoemd. Een left outer join retourneert alle rijen uit de tabel aan de linkerkant van de relatie en alleen die rijen uit de rechtertabel die een overeenkomende waarde bevatten. Een right outer join retourneert alle rijen uit de rechtertabel en alleen die rijen uit de linkertabel die een overeenkomende waarde bevatten. 

Opmerking: In dit geval verwijzen 'left' en 'right' naar de positie van de tabellen in het dialoogvenster Relaties bewerken , niet op het documenttabblad Relaties.

Bedenk eerst welk het resultaat u meestal verwacht van een query waarmee de tabellen in deze relatie aan elkaar worden gekoppeld. Stel vervolgens dienovereenkomstig het jointype in.

Het jointype instellen

 1. Klik in het dialoogvenster Relaties bewerken op Jointype.

  Het dialoogvenster Joineigenschappen wordt geopend.

 2. Klik op uw keuze en klik op OK.

In de volgende tabel (waarin de tabellen Klanten en Orders worden gebruikt) ziet u de drie keuzemogelijkheden in het dialoogvenster Joineigenschappen, het type join dat wordt gebruikt en of voor beide tabellen alle rijen of alleen de overeenkomende rijen worden geretourneerd.

Keuze

Relationele join

Linkertabel

Rechtertabel

1. Alleen rijen waarvoor de gekoppelde velden uit beide tabellen identiek zijn opnemen.

Inner join

Overeenkomende rijen

Overeenkomende rijen

2. Alle records uit Klanten en alleen records uit Orders waarvoor de gekoppelde velden identiek zijn opnemen.

Left outer join

Alle rijen

Overeenkomende rijen

3. Alle records uit Orders en alleen records uit Klanten waarvoor de gekoppelde velden identiek zijn opnemen.

Right outer join

Overeenkomende rijen

Alle rijen

Als u optie 2 of 3 kiest, verschijnt er een pijl op de relatielijn. Deze pijl wijst naar de kant van de relatie die alleen overeenkomende rijen weergeeft.

Wijzigingen aanbrengen in het dialoogvenster Joineigenschappen

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding van Office-knop en vervolgens op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor databases en klik in de groep Weergeven/verbergen op Relaties.

  Afbeelding van het Access-lint

  Op het tabblad relaties wordt weergegeven.

  Als u nog geen relaties hebt gedefinieerd en dit de eerste keer is dat opent u het documenttabblad Relaties in het dialoogvenster Tabel weergeven wordt weergegeven. Als het dialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op sluiten.

 4. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Relaties op Alle relaties.

  Lint-tabblad Ontwerp, groep Relaties

  Alle tabellen met relaties worden weergegeven, relatielijnen. Houd er rekening mee dat verborgen tabellen (tabellen waarvan de verborgen selectievakje in dialoogvenster Eigenschappen van de tabel is geselecteerd) en hun onderlinge relatie niet weergegeven worden, tenzij Verborgen objecten weergeven is geselecteerd in het dialoogvenster Navigatieopties te klikken .

  Zie het artikel handleiding voor het navigatiedeelvenstervoor meer informatie over de optie Verborgen objecten weergeven.

 5. Klik op de relatielijn van de relatie die u wilt wijzigen. De relatielijn wordt dikker weergegeven zodra u deze selecteert.

 6. Dubbelklik op de relatielijn.

  -of-

  Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Hulpmiddelen op Relaties bewerken.

  Het dialoogvenster Relaties bewerken wordt geopend.

 7. Klik op Type Join

 8. Klik in het dialoogvenster Joineigenschappen op een optie en klik op OK.

  Het dialoogvenster Joineigenschappen

 9. Breng eventuele aanvullende wijzigingen aan in de relatie en klik op OK.

Naar boven

Referentiële integriteit afdwingen

Het doel van referentiële integriteit is om te voorkomen dat niet-gekoppelde records en wilt behouden verwijzingen gesynchroniseerd, zodat er geen records die verwijzen naar andere records die niet langer bestaat. U afdwingen referentiële integriteit doordat deze voor tabelrelaties. Zodra afgedwongen, worden alle bewerkingen die zou handelen in strijd met referentiële integriteit voor die tabelrelatie geweigerd in Access. Dit betekent dat Access zowel updates die worden gewijzigd van het doel van een verwijzing en verwijderingen die het doel van een verwijzing verwijderen weigert. Zie de sectie Opties voor trapsgewijze bewerkingen instellen wilt doorvoeren referentiële bijwerken en verwijderen, zodat alle rijen worden dienovereenkomstig gewijzigd.

Referentiële integriteit in- of uitschakelen

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding van Office-knop en vervolgens op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor databases en klik in de groep Weergeven/verbergen op Relaties.

  Afbeelding van het Access-lint

  Op het tabblad relaties wordt weergegeven.

  Als u nog geen relaties hebt gedefinieerd en dit de eerste keer is dat opent u het documenttabblad Relaties in het dialoogvenster Tabel weergeven wordt weergegeven. Als het dialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op sluiten.

 4. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Relaties op Alle relaties.

  Alle tabellen met relaties worden weergegeven en de relatielijnen zijn zichtbaar. Verborgen tabellen (tabellen waarvoor het selectievakje Verborgen is ingeschakeld in het dialoogvenster Eigenschappen van de tabel) en de bijbehorende relaties worden niet weergegeven, tenzij Verborgen objecten weergeven is ingeschakeld in het dialoogvenster Navigatieopties.

  Zie het artikel handleiding voor het navigatiedeelvenstervoor meer informatie over de optie Verborgen objecten weergeven.

 5. Klik op de relatielijn van de relatie die u wilt wijzigen. De relatielijn wordt dikker weergegeven zodra u deze selecteert.

 6. Dubbelklik op de relatielijn.

  -of-

  Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Hulpmiddelen op Relaties bewerken.

  Het dialoogvenster Relaties bewerken wordt weergegeven.

 7. Schakel referentiële integriteit afdwingen.

 8. Breng eventuele aanvullende wijzigingen aan in de relatie en klik op OK.

Nadat u referentiële integriteit hebt afgedwongen, zijn de volgende regels van toepassing:

 • Een waarde kan alleen in het externe-sleutelveld van een gerelateerde tabel worden geplaatst als deze waarde al aanwezig is in het primaire-sleutelveld van de primaire tabel. Anders worden er niet-gekoppelde records gemaakt.

 • Een record kan niet uit een primaire tabel worden verwijderd als er overeenkomstige records bestaan in een gerelateerde tabel. U kunt bijvoorbeeld geen record van een werknemer uit de tabel Werknemers verwijderen als er orders aan deze werknemer zijn toegewezen in de tabel Orders. U kunt echter wel een primaire record en alle gerelateerde records in één bewerking verwijderen door het selectievakje Gerelateerde records trapsgewijs verwijderen in te schakelen.

 • Een primaire-sleutelwaarde in de primaire tabel kan niet worden gewijzigd als hierdoor niet-gekoppelde records zouden ontstaan. U kunt bijvoorbeeld geen ordernummer in de tabel Orders wijzigen als er regelitems aan die order zijn toegewezen in de tabel Orderinformatie. U kunt echter wel een primaire record en alle gerelateerde records in één bewerking bijwerken door het selectievakje Gerelateerde velden trapsgewijs bijwerken in te schakelen.

  Notities: Als u problemen ondervindt bij het inschakelen van referentiële integriteit, moet u ermee rekening houden dat referentiële integriteit pas kan worden afgedwongen nadat u aan de volgende voorwaarden hebt voldaan:

  • Het gemeenschappelijke veld van de primaire tabel moet een primaire sleutel zijn of een unieke index bevatten.

  • De gemeenschappelijke velden moeten hetzelfde gegevenstype bevatten. De enige uitzondering hierop is dat een AutoNummering-veld kan zijn gerelateerd aan een Nummer-veld waarvan de eigenschap Veldgrootte is ingesteld op Lange integer.

  • Beide tabellen moeten tot dezelfde Access-database behoren. Referentiële integriteit kan niet worden afgedwongen op gekoppelde tabellen. Als de brontabellen echter de bestandsindeling van Access hebben, kunt u de database openen waarin de tabellen zijn opgeslagen en referentiële integriteit in die database inschakelen.

De opties voor trapsgewijze bewerkingen instellen

Er kan zich een situatie voordoen waarin u een gegronde reden hebt om de waarde aan de 'een'-kant van een relatie te wijzigen. In een dergelijke situatie moet u alle betrokken rijen automatisch laten bijwerken als onderdeel van één bewerking. Op die manier wordt de update volledig uitgevoerd zodat uw database niet inconsistent wordt (dat wil zeggen, sommige rijen wel bijgewerkt en andere niet). In Access kan dit probleem worden voorkomen met behulp van de optie Gerelateerde velden trapsgewijs bijwerken. Stel dat u referentiële integriteit hebt afgedwongen en de optie Gerelateerde velden trapsgewijs bijwerken hebt ingeschakeld. Als u vervolgens een primaire sleutel bijwerkt, worden alle velden die naar de primaire sleutel verwijzen ook automatisch bijgewerkt. 

In sommige gevallen kan het nodig zijn een rij en alle gerelateerde records te verwijderen, bijvoorbeeld een record Transporteur en alle gerelateerde orders voor die transporteur. Daarom biedt Access ondersteuning voor de optie Gerelateerde records trapsgewijs verwijderen. Stel dat u referentiële integriteit hebt afgedwongen en het selectievakje  Gerelateerde records trapsgewijs verwijderen hebt ingeschakeld. Als u vervolgens de record verwijdert die de primaire sleutel bevat, worden alle records die naar de primaire sleutel verwijzen ook automatisch verwijderd.

Trapsgewijs bijwerken en/of trapsgewijs verwijderen in- of uitschakelen

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding van Office-knop en vervolgens op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor databases en klik in de groep Weergeven/verbergen op Relaties.

  Afbeelding van het Access-lint

  Op het tabblad relaties wordt weergegeven.

  Als u nog geen relaties hebt gedefinieerd en dit de eerste keer is dat opent u het documenttabblad Relaties in het dialoogvenster Tabel weergeven wordt weergegeven. Als het dialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op sluiten.

 4. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Relaties op Alle relaties.

  Alle tabellen met relaties worden weergegeven, relatielijnen. Houd er rekening mee dat verborgen tabellen (tabellen waarvan de verborgen selectievakje in dialoogvenster Eigenschappen van de tabel is geselecteerd) en hun onderlinge relatie niet weergegeven worden, tenzij Verborgen objecten weergeven is geselecteerd in het dialoogvenster Navigatieopties te klikken .

  Zie het artikel handleiding voor het navigatiedeelvenstervoor meer informatie over de optie Verborgen objecten weergeven.

 5. Klik op de relatielijn van de relatie die u wilt wijzigen. De relatielijn wordt dikker weergegeven zodra u deze selecteert.

 6. Dubbelklik op de relatielijn.

  -of-

  Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Hulpmiddelen op Relaties bewerken.

  Het dialoogvenster Relaties bewerken wordt geopend.

 7. Schakel het selectievakje Referentiële integriteit afdwingen in.

 8. Schakel een van de selectievakjes Gerelateerde velden trapsgewijs bijwerken of Gerelateerde records trapsgewijs verwijderen in of schakel beide selectievakjes in.

 9. Breng eventuele aanvullende wijzigingen aan in de relatie en klik vervolgens op OK.

Opmerking: Als de primaire sleutel een AutoNummering-veld is, gebeurt er niets als u het selectievakje Gerelateerde velden trapsgewijs bijwerken inschakelt omdat de waarde in een AutoNummering-veld niet kan worden gewijzigd.

Naar boven

Een tabelrelatie verwijderen

Als u wilt een tabelrelatie verwijderen, moet u de relatielijn verwijderen in het documenttabblad Relaties zorgvuldig positie de cursor zodanig dat deze naar de relatielijn wijst wijst en klik vervolgens op de regel. De relatielijn wordt dikker weergegeven wanneer deze wordt geselecteerd. De relatielijn geselecteerd, drukt u op DELETE. Houd er rekening mee dat wanneer u een relatie verwijdert, u ook de ondersteuning van referentiële integriteit voor deze relatie verwijderen als dit is ingeschakeld. Access wordt daardoor niet langer automatisch voorkomen dat het maken van niet-gekoppelde records aan de 'veel'-kant van een relatie.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding van Office-knop en vervolgens op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor databases in de groep Weergeven/verbergen op relaties.

  Afbeelding van het Access-lint

  Op het tabblad relaties wordt weergegeven.

  Als u nog geen relaties hebt gedefinieerd en dit de eerste keer is dat opent u het documenttabblad Relaties in het dialoogvenster Tabel weergeven wordt weergegeven. Als het dialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op sluiten.

 4. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Relaties op Alle relaties.

  Alle tabellen met relaties worden weergegeven, relatielijnen. Houd er rekening mee dat verborgen tabellen (tabellen waarvan de verborgen selectievakje in dialoogvenster Eigenschappen van de tabel is geselecteerd) en hun onderlinge relatie niet weergegeven worden, tenzij Verborgen objecten weergeven is geselecteerd in het dialoogvenster Navigatieopties te klikken .

  Zie het artikel handleiding voor het navigatiedeelvenstervoor meer informatie over de optie Verborgen objecten weergeven.

 5. Klik op de relatielijn van de relatie die u wilt verwijderen. De relatielijn wordt dikker weergegeven wanneer deze wordt geselecteerd.

 6. Druk op Del.

  -of-

  Met de rechtermuisknop op en klik vervolgens op verwijderen.

 7. Het kan zijn dat het bericht Weet u zeker dat u de geselecteerde relatie permanent uit de database wilt verwijderen? wordt weergegeven. Klik op Ja als dit bevestigingsbericht verschijnt.

Opmerking: Indien een van de tabellen in de tabelrelatie in gebruik is (bijvoorbeeld door een ander persoon of een ander proces) of zich in een geopend databaseobject bevindt (bijvoorbeeld een formulier) kunt u de relatie niet verwijderen. U moet de eventueel geopende objecten die van deze tabellen gebruikmaken eerst sluiten voordat u de relatie probeert te verwijderen.  

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×