Een relatie maken

Met een relatie kunt u gegevens uit twee verschillende tabellen combineren. In een Access-bureaubladdatabase kunt u een relatie maken in het venster Relaties. Voor het maken van een relatie in een Access-web-app gebruikt u een andere procedure, zoals later wordt beschreven onder Een relatie maken in een Access-web-app.

In dit onderwerp

Een relatie maken in een Access-bureaubladdatabase

Een relatie maken in een Access-web-app

Een relatie maken in een Access-bureaubladdatabase

 1. Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor databases in de groep Relaties op Relaties.

  De opdracht Relaties op het tabblad Hulpmiddelen voor databases

 2. Als u nog geen relaties hebt gedefinieerd, wordt het dialoogvenster Tabel weergeven automatisch geopend. Als het venster niet automatisch wordt geopend, gaat u naar het tabblad Ontwerp en klikt u in de groep Relaties op Tabel weergeven.

  In het dialoogvenster Tabel weergeven worden alle tabellen en query's in de database weergegeven. Als u alleen tabellen wilt weergeven, klikt u op Tabellen.

 3. Selecteer een of meer tabellen en klik op Toevoegen. Als u klaar bent met het toevoegen van tabellen, klikt u op Sluiten.

 4. Sleep een veld (meestal de primaire sleutel) van de ene tabel naar het gemeenschappelijke veld (de externe sleutel) van de andere tabel. Als u meerdere velden wilt slepen, klikt u op elk veld terwijl u Ctrl ingedrukt houdt. Vervolgens sleept u de velden.

  Het dialoogvenster Relaties bewerken wordt geopend.

  Het dialoogvenster Relaties bewerken

 5. Controleer of de weergegeven veldnamen de gemeenschappelijke velden voor de relatie zijn. Als een veldnaam onjuist is, klikt u op de veldnaam en selecteert u het juiste veld in de lijst.

 6. Als u referentiële integriteit voor deze relatie wilt afdwingen, schakelt u het selectievakje Referentiële integriteit afdwingen in.

 7. Klik op Maken.

 8. Wanneer u klaar bent in het venster Relaties, klikt u op Opslaan om de gewijzigde relatie-indeling op te slaan.

Er wordt een relatielijn tussen de twee tabellen getekend. Als u het selectievakje Referentiële integriteit afdwingen hebt ingeschakeld, wordt de lijn aan beide einden dikker weergegeven. Daarnaast wordt (ook alleen als u het selectievakje Referentiële integriteit afdwingen hebt ingeschakeld) het nummer 1 weergegeven boven het dikke gedeelte aan de ene kant van de relatielijn en het oneindigheidsteken () boven het dikke gedeelte aan de andere kant van de lijn.

Notities: 

 • Een een-op-een-relatie maken    Beide gemeenschappelijke velden (meestal het primaire-sleutelveld en het refererende-sleutelveld) moeten een unieke index hebben. Dit betekent dat de eigenschap Geïndexeerd voor deze velden moet zijn ingesteld op Ja (geen duplicaten). Als beide velden een unieke index hebben, wordt er een een-op-een-relatie gemaakt.

 • Een een-op-veel-relatie maken    Het veld aan de een-kant (meestal de primaire sleutel) van de relatie moet een unieke index hebben. Dit betekent dat de eigenschap Geïndexeerd van dit veld moet zijn ingesteld op Ja (geen duplicaten). Het veld aan de veel-kant mag geen unieke index hebben. Het veld mag wel een index hebben, maar duplicaten moeten zijn toegestaan. Dit betekent dat de eigenschap Geïndexeerd van dit veld moet zijn ingesteld op Nee of op Ja (duplicaten OK). Als één veld een unieke index heeft en het andere veld niet, wordt er een een-op-veel-relatie gemaakt.

Een relatie maken in een Access-web-app

Het venster Relaties is niet beschikbaar in een Access-web-app. In plaats van dat u een relatie maakt in een Access-web-app, maakt u een opzoekveld waarin waarden uit een gerelateerd veld in een andere tabel worden opgehaald. U hebt bijvoorbeeld een tabel Werknemers en u wilt een opzoekveld toevoegen aan een tabel Regio's, zodat u kunt weergeven in welke regio elke werknemer werkt.

Opmerking:  Het veld dat bij het opzoeken wordt gebruikt als bron voor de waarden, moet al bestaan voordat u het opzoekveld maakt.

Ga als volgt te werk om een opzoekveld te maken in een Access-web-app:

 1. Open de tabel waarin u een nieuw opzoekveld wilt maken door hierop te dubbelklikken in de navigatie. (Hint: mogelijk moet u klikken op Start > Navigatiedeelvenster om de beschikbare tabellen te bekijken.)

  Klik in het bovenstaande voorbeeld op de tabel Werknemers.

 2. Klik in de kolom Veldnaam net onder het laatste veld in de tabel en typ een naam voor het nieuwe opzoekveld.

  Typ in het voorbeeld Regio als naam van het veld.

 3. Klik in de kolom Gegevenstype op de pijl en selecteer Opzoeken.

  Het gegevenstype Opzoeken voor een opzoekveld instellen

  De wizard Opzoeken wordt gestart.

 4. Selecteer op de eerste pagina van de wizard Opzoeken de optie De waarden voor het opzoekveld moeten worden opgezocht in een andere tabel of query. Er worden meer opties weergegeven in het dialoogvenster.

 5. Selecteer de naam van de tabel of query waaruit de waarden voor het opzoekveld moeten worden opgehaald.

  Selecteer in het voorbeeld Tabel: Regio's.

  Opties die u kunt kiezen in de wizard Opzoeken

  (Namen van de tabellen in de afbeelding komen overeen met het voorbeeld dat we gebruiken.)

 6. Nadat u de tabel hebt geselecteerd, gebruikt u de lijst Welke waarde wilt u weergeven in het opzoekveld? om het veld te selecteren dat u wilt gebruiken als weergegeven waarde voor het opzoekveld. Standaard wordt het eerste tekstveld geselecteerd dat in de geselecteerde tabel wordt gevonden.

  In het voorbeeld behoudt u het geselecteerde veld Titel als weergegeven waarde.

 7. Gebruik desgewenst de lijst Wilt u de items in uw opzoekveld sorteren?

 8. Stel onder Wat moet er gebeuren wanneer er een record uit de tabel Regio's wordt verwijderd? het gewenste type relatie tussen de twee tabellen in en geef aan of u referentiële integriteit wilt afdwingen. (De naam van de tabel in deze vraag varieert, afhankelijk van welke tabel u in stap 5 hebt geselecteerd.)

  De wizard Opzoeken is standaard ingesteld op Verwijderen voorkomen als de tabel Werknemers overeenkomstige records bevat, omdat dit meestal de veiligste optie is. In het voorbeeld houdt deze optie in dat u geen waarde uit de tabel Regio's kunt verwijderen als deze regio wordt gebruikt in records van de tabel Werknemers. Als voor werknemersrecords een regio, zoals West, wordt gebruikt en u West uit de tabel Regio's wilt verwijderen, wordt automatisch voorkomen dat u deze kunt verwijderen. In dit geval moet u alle werknemersrecords met deze waarde opnieuw instellen op een andere waarde, voordat u West uit de tabel Regio's kunt verwijderen. In dit voorbeeld kunt u de laatste optie gebruiken, omdat u hiermee West uit de tabel Regio's kunt verwijderen. De regiowaarde wordt dan automatisch verwijderd uit de werknemersrecords die zijn ingesteld op West, waarna de waarde leeg wordt gelaten. Als u de tweede optie kiest, worden alle werknemersrecords verwijderd uit de tabel Werknemers waarvoor de regio is ingesteld op West. Dit wordt ook wel trapsgewijs verwijderen genoemd. Hierbij worden veel meer gegevens verwijderd dan u wilt in het voorbeeld. Wees voorzichtig wanneer u deze optie kiest.

Zie het artikel Een relatie maken, bewerken of verwijderen voor uitgebreide informatie over relaties.

Lees de volgende artikelen als u alleen geïnteresseerd bent in het bewerken of verwijderen van relaties:

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×