Een relatie definiëren in een databasemodeldiagram

Relaties bepalen in Visio met behulp van primaire en externe toetsen zodat u een verzameling van gegevens uit meer dan één tabel kunt maken.

Opmerking: Het databasemodeldiagram is alleen beschikbaar in bepaalde versies van Visio. Zie U kunt de database databasemodelleringsfuncties niet vinden? voor meer informatie.

Een relatie aanmaken in een databasemodeldiagram

 1. Zorg ervoor dat beide tabellen zichtbaar zijn in het diagram. Als u reverse-engineering hebt toegepast op het model vanuit een bestaande database, moet u mogelijk een of beide tabellen uit het venster Tabellen en weergaven naar de tekenpagina slepen.

 2. Dubbelklik op de gewenste tabel voor het primaire sleutel-gedeelte van de relatie.

 3. Klik in het venster Database-eigenschappen, onder Categorieën, op Kolommen.

 4. Klik in het raster op de kolom die u wilt gebruiken om elke rij in de tabel uniek te identificeren, en schakel het selectievakje PK in om deze in te stellen als de primaire sleutel.

 5. Sleep vanaf het stencil Relatie tussen objecten of vanaf het stencil Relatie tussen eenheden een vorm Relatie naar een lege ruimte op de pagina.

 6. Koppel de hogere kant aan de tabel met de bovenliggende tabel.

 7. Koppel de andere kant aan de onderliggende tabel.

  Als de tweede tabel nog geen kolom bevat met dezelfde naam als de primaire sleutel, voegt de modelmaker deze als refererende sleutel toe aan de tweede tabel.

Opmerking: Als relatielijnen verdwijnen, wijst u in het menu Database naar Opties en klikt u op Document. Schakel op het tabblad Relaties, onder Weergeven, het selectievakje Relaties in.

Een relatie verwijderen uit een databasemodel

 1. Klik op de relatie in uw model en druk op verwijderen.

 2. In het dialoogvenster Object verwijderen voert u een van de volgende opties uit:

  • Klik op Ja om de relatie te verwijderen van zowel de tekening als het onderliggende model.

  • Klik op Nee als u alleen de regel in de tekening wilt verwijderen.

   Opmerking: Als u Nee klikt en later besluit om de regel weer in de tekening toe te voegen, selecteert u één van de tabellen in de relatie en klikt u op het menu Database en klikt u op Gerelateerde tabellen weergeven.

Tip: U kunt ervoor kiezen om altijd of nooit relaties te verwijderen uit het onderliggende gegevensmodel. Ga in het menu Database naar Opties, klik op Modellering , en ga naar het tabblad Logisch diagram.

Een relatie definiëren als een-op-een of als een-op-veel

De kardinaliteit van de relatie beschrijft het aantal rijen in een tabel dat kan relateren met het aantal rijen in een andere tabel. Voorbeeld: een afdeling kan veel medewerkers hebt, maar een medewerker kan bij maximaal één afdeling behoren. Kardinaliteit wordt meestal uitgedrukt als een-op, een-op-veel, en veel-op-veel.

 1. Dubbelklik op de relatie.

 2. Klik in het venster Database-eigenschappen, onder Categorieën, op Diversen.

 3. Kies onder Kardinaliteit de kardinaliteit die het beste past bij de relatie. Voor een-op-veel-relaties is de beste keuze Nul of meer of Eén of meer. Voor een-op-een-relaties is de beste keuze Nul of één of Precies één.

Relaties en hun eigenschappen weergeven in een diagram

U kunt ervoor kiezen om informatie over relaties in uw diagram weer te geven of te verbergen.

 1. Ga in het menu Database naar Opties en klik vervolgens op Document.

 2. Selecteer in het tabblad Relaties de gegevens die u wilt weergeven in het diagram.

  U kunt weergeven of verbergen

  • Relaties

  • Kardinaliteit

  • Hanenpootnotatie

  • Werkwoordzin

  • Referentiële acties

Kunt u de databasemodelleringsfuncties niet vinden?

De kans is groot dat uw versie van Visio niet beschikt over de functies die u zoekt. Als u wilt weten met welke versie van Visio u werkt, klikt u op Info in het menu Help. De naam van de versie wordt op de eerste regel van de tekst in het dialoogvenster vermeld.

Visio Standard bevat de sjabloon Databasemodeldiagram niet.

De Visio Professional- en Premium-edities ondersteunen de reverse-engineering-functies voor de sjabloon Databasemodeldiagram (dat wil zeggen: een bestaande database gebruiken om een model te maken in Visio). Het biedt echter geen ondersteuning voor forward-engineering (dat wil zeggen: een Visio-databasemodel gebruiken om SQL-code te genereren).

Opmerking: U vindt de volledige suite met databasemodelleringsfuncties, waaronder reverse-engineering en forward-engineering, in Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects is opgenomen in het MSDN Premium-abonnement. Dit is beschikbaar met Visual Studio Professional en rolgebaseerde Visual Studio Team System-edities.

Als u Visio Online Plan 2 gebruikt en meer te weten wil komen over hoe u een databasemodel toepast op een bestaande database, bekijk dan het onderwerp Een bestaande database reverse-engineeren.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×