Een rapport aanpassen, bewerken of wijzigen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit onderwerp worden de technieken die u gebruiken kunt voor het wijzigen van een bestaande Access-rapport. Access heeft twee weergaven die u gebruiken kunt om het rapport te wijzigen: indelingsweergave en ontwerpweergave. Uw keuze van welke weergave gebruiken, is afhankelijk van welke specifieke taak waaraan u wilt uitvoeren. Kan dit uiteindelijk beide weergaven te gebruiken om uw wijzigingen.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over de indelingsweergave

Meer informatie over de ontwerpweergave

Schakelen tussen weergaven

Uw rapport in de weergave-indeling wijzigen

Uw rapport in ontwerpweergave wijzigen

Meer informatie over de indelingsweergave

Weergave-indeling is de weergave meest intuïtieve voor het rapport wijzigen en kan worden gebruikt voor bijna alle wijzigingen die u wilt aanbrengen in een rapport in Access. In de indelingsweergave, het rapport daadwerkelijk uitgevoerd, zodat u kunt uw gegevens zien kunt, net zoals deze wordt weergegeven wanneer u deze afdrukt. U kunt echter ook wijzigingen aanbrengen in het rapportontwerp in deze weergave. Omdat u kunt de gegevens zien terwijl u het rapport wilt wijzigen, is een handige weergave voor het instellen van kolombreedten, het toevoegen van groepeerniveaus of het uitvoeren van vrijwel alle taken waarmee het uiterlijk en de leesbaarheid van het rapport. De volgende afbeelding ziet een rapport telefoonlijst met klanten in de indelingsweergave.

Rapport in de indelingsweergave

Het rapport dat wordt weergegeven in de indelingsweergave ziet er niet helemaal hetzelfde uit als het afgedrukte rapport. Er zijn bijvoorbeeld geen pagina-einden in de indelingsweergave. Ook als u hebt gebruikt pagina-instelling voor het rapport met kolommen, wordt de kolommen worden niet in de indelingsweergave weergegeven. Weergave-indeling kunt u een bijzonder nauwkeurige benadering van de afgedrukte rapport. Als u zien hoe het rapport eruitziet wilt wanneer u deze afdrukt, gebruikt u Afdrukvoorbeeld.

Bepaalde taken kunnen niet worden uitgevoerd in de indelingsweergave en moeten u overschakelen naar de ontwerpweergave. In sommige gevallen wordt een bericht met de mededeling dat moet u overschakelen naar de ontwerpweergave een bepaalde wijziging weergegeven.

Meer informatie over de ontwerpweergave

Ontwerpweergave kunt u een gedetailleerde weergave van de structuur van het rapport. Hier ziet u de koptekst en voettekst banden voor het rapport, pagina en groepen. Het rapport wordt niet daadwerkelijk uitgevoerd in de ontwerpweergave, zodat u niet kunt dat de onderliggende gegevens terwijl u werkt zien. Er zijn echter bepaalde taken die u gemakkelijker in de ontwerpweergave dan in de indelingsweergave uitvoeren kunt. U kunt:

 • Een andere besturingselementen toevoegen aan uw rapport, zoals labels, afbeeldingen, lijnen en rechthoeken.

 • Bronnen van tekstvakbesturingselementen bewerken in de tekstvakken zelf, zonder het eigenschappenvenster te gebruiken.

 • Bepaalde eigenschappen die niet beschikbaar in weergave-indeling zijn wijzigen.

De volgende afbeelding ziet een rapport telefoonlijst met klanten in de ontwerpweergave.

Rapport in ontwerpweergave

Schakelen tussen weergaven

Access biedt een aantal methoden voor het schakelen tussen weergaven. Als het rapport nog is geopend, kunt u overschakelen naar een andere weergave op een van de volgende manieren:

 • Met de rechtermuisknop op het rapport in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op de gewenste weergave in het snelmenu.

 • Met de rechtermuisknop op het documenttabblad van het rapport of titelbalk en klik vervolgens op de gewenste weergave in het snelmenu.

 • Klik op het tabblad Start in de groep weergave op de knop weergave om te schakelen tussen beschikbare weergaven. U kunt ook op de pijl onder weergave, en selecteer een van de beschikbare weergaven in het menu.

 • Met de rechtermuisknop in een leeg gebied van het rapport en klik vervolgens op de gewenste weergave. Als het rapport geopend in de ontwerpweergave is, moet u met de rechtermuisknop buiten het ontwerpraster.

 • Klik op een van de pictogrammen Kleine weergave op de statusbalk van Access.

Als het rapport niet geopend is, dubbelklikt u op het rapport in het navigatiedeelvenster om dit te openen in de rapportweergave. U opent het rapport in een andere weergave door met de rechtermuisknop op het rapport in het navigatiedeelvenster en klik op de gewenste weergave in het snelmenu.

Opmerking: Als u een rapport waarin u pagina-instelling hebt gebruikt voor het maken van meerdere kolommen (bijvoorbeeld een rapport met adresetiketten) wijzigt, kunt u alleen de kolommen in het afdrukvoorbeeld weergeven. Wanneer u het rapport in rapportweergave of indelingsweergave bekijkt, wordt de gegevens in één kolom.

Uw rapport in de weergave-indeling wijzigen

In deze sectie worden enkele van de algemene rapportwijzigingen die u in de indelingsweergave uitvoeren kunt.

De breedte van kolom of veld in de indelingsweergave wijzigen

 1. Klik op een item in de kolom die u wilt aanpassen.

  Een kader rondom het item om aan te geven dat het veld is geselecteerd.

 2. Sleep de rand links of naar rechts van de rand totdat de kolom de gewenste breedte.

Rij- of veld hoogte in de indelingsweergave wijzigen

 1. Klik op een item in de rij die u wilt aanpassen.

  Een kader rondom het item om aan te geven dat het veld is geselecteerd.

 2. Sleep de bovenste of onderste rand van de rand totdat de rij de gewenste hoogte.

Een veld toevoegen in de indelingsweergave

 • Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Hulpmiddelen op Bestaande velden toevoegen.

  De lijst met beschikbare velden wordt weergegeven. Als er velden in andere tabellen beschikbare, wordt deze weergegeven onder in andere tabellen beschikbare velden:.

 • Sleep een veld uit de Lijst met velden naar het rapport. Als u het veld verplaatst, wordt een gemarkeerde gebied geven aan waar het veld worden geplaatst wanneer u de muisknop loslaat.

  Opmerking: Meerdere velden in één keer toevoegen, houdt u CTRL ingedrukt en klikt u op elk veld in de Lijst met velden die u wilt. Vervolgens de CTRL-toets los en sleep de velden naar het rapport. De velden worden naast elkaar geplaatst.

Naar boven

Meer informatie over besturingselementindelingen

Indelingen voor besturingselementen zijn hulpmiddelen waarmee uw besturingselementen horizontaal en verticaal uitlijnen op het rapport een uniform uiterlijk te geven. U kunt een besturingselementindeling zien als een tabel, waarbij elke cel van de tabel een besturingselement bevat. De volgende procedures wordt uitgelegd hoe toevoegen, verwijderen of opnieuw rangschikken van besturingselementen in de indelingen voor besturingselementen.

Van besturingselementindelingen bestaan twee varianten: tabelvorm en gestapeld.

 • In tabelvorm indelingen besturingselementen gerangschikt in rijen en kolommen als een werkblad, met labels aan de bovenkant. Besturingselementen in tabelvorm indelingen altijd verdeeld over twee secties van een rapport. ongeacht de besturingselementen staan, sectie zijn labels van de in de sectie erboven. De volgende afbeelding ziet u een elementaire tabelvormige besturingselementindeling.

  Eenvoudige tabelbesturingsindeling

 • In gestapelde indelingen besturingselementen verticaal gerangschikt zoals u op een formulier papier, klikt u met een label aan de linkerkant van elk besturingselement ziet mogelijk. Gestapelde indelingen bevinden zich altijd binnen een rapportsectie één. De volgende afbeelding ziet u een elementaire gestapelde besturingselementindeling.

  Indeling van gestapelde besturingselementen

U kunt meerdere indelingen voor besturingselementen van elk type hebben in een rapport. Zoals u mogelijk een tabelvormige indeling om een rij met gegevens voor elke record te maken en vervolgens een of meer gestapelde daaronder indelingen met meer gegevens uit dezelfde record.

Een nieuwe besturingselementindeling maken

Indelingen voor kolommen besturingselementen Access automatisch gemaakt in de volgende gevallen:

 • U kunt een nieuw rapport maken door te klikken op rapport Bijschrift 4 in de groep rapporten op het tabblad maken .

 • U kunt een nieuw rapport maken door op Leeg rapport Bijschrift 4 in de groep rapporten op het tabblad maken en vervolgens een veld uit het deelvenster Lijst met velden aan het rapport te slepen.

Op een bestaand rapport, kunt u een nieuwe besturingselementindeling maken door het volgende te doen:

 1. Selecteer een besturingselement dat u wilt toevoegen aan de indeling.

 2. Als u andere besturingselementen wilt toevoegen aan dezelfde indeling, houdt u Shift ingedrukt en selecteert u ook die besturingselementen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het tabblad Schikken in de groep tabel op tabelvorm of gestapeld.

  • Met de rechtermuisknop op het geselecteerde besturingselement of de besturingselementen, wijs indelingen klik vervolgens op tabelvorm of gestapeld .

In Access wordt de besturingselementindeling gemaakt en worden de geselecteerde besturingselementen hieraan toegevoegd.

Overschakelen van een besturingselementindeling in tabelvorm naar gestapeld of andersom

Ga als volgt te werk om een gehele indeling van het ene type over te schakelen naar het andere type:

 • Selecteer de besturingselementindeling door te klikken op de oranje indelingskiezer in de linkerbovenhoek van de indeling.

  Alle cellen in de indeling worden geselecteerd.

 • Voer een van de volgende bewerkingen uit:

  • Klik op het tabblad Schikken in de groep tabel op het indelingstype gewenste (tabelvorm of gestapeld).

  • Klik met de rechtermuisknop op de besturingselementindeling, wijs Indeling aan en klik vervolgens op het gewenste indelingstype.

Access herschikt de besturingselementen in het indelingstype die u hebt geselecteerd.

Eén besturingselementindeling splitsen in twee indelingen

U kunt een indeling voor besturingselementen splitsen in twee indelingen met behulp van de volgende procedure:

 1. Houd Shift ingedrukt en klik op de besturingselementen die u wilt verplaatsen naar de nieuwe besturingselementindeling.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het tabblad Schikken in de groep tabel op het indelingstype die u wilt gebruiken voor de nieuwe indeling (tabelvorm of gestapeld).

  • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde besturingselementen, wijs Indeling aan en klik vervolgens op het gewenste indelingstype voor de nieuwe indeling.

In Access wordt een nieuwe besturingselementindeling gemaakt en worden de geselecteerde besturingselementen hieraan toegevoegd.

Besturingselementen in een besturingselementindeling opnieuw rangschikken

 • U kunt een besturingselement binnen een besturingselementindeling verplaatsen door dit naar de gewenste locatie te slepen. Terwijl u het veld sleept, wordt met een horizontale of verticale balk aangegeven waar het wordt geplaatst wanneer u de muisknop loslaat.

 • U kunt een besturingselement van de ene besturingselementindeling naar een andere besturingselementindeling van hetzelfde type verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld een besturingselement van de ene gestapelde indeling naar een andere gestapelde indeling slepen, maar niet naar een indeling in tabelvorm.

Besturingselementen toevoegen aan een besturingselementindeling

Een nieuw veld toevoegen vanuit het veldenlijstvenster aan een bestaande besturingselementindeling    

 • Sleep het veld vanuit het deelvenster Lijst met velden naar de lay-out. Een horizontale of verticale balk geeft aan waar het veld worden geplaatst wanneer u de muisknop loslaat.

Bestaande besturingselementen toevoegen aan een bestaande besturingselementindeling    

 1. Selecteer het eerste besturingselement dat u wilt toevoegen aan de indeling.

 2. Als u andere besturingselementen wilt toevoegen aan dezelfde indeling, houdt u Shift ingedrukt en selecteert u ook die besturingselementen. U kunt besturingselementen selecteren in andere besturingselementindelingen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als het rapport geopend in de ontwerpweergave is, sleept u de geselecteerde velden naar de lay-out. Een horizontale of verticale balk geeft aan waar de velden wordt geplaatst wanneer u de muisknop loslaat.

  • Als het rapport openen in de indelingsweergave:

   1. Klik op het tabblad Schikken in de groep tabel op het type van de indeling die u toevoegt aan. Als u aan een tabelvormige indeling toevoegen wilt, klikt u optabelvorm. Als u aan een gestapelde indeling toevoegen wilt, klikt u opgestapelde.

    In Access wordt een nieuwe indeling gemaakt en worden de geselecteerde besturingselementen hieraan toegevoegd.

   2. Sleep de nieuwe indeling naar de bestaande indeling. Met een horizontale of verticale balk wordt aangegeven waar de velden worden geplaatst wanneer u de muisknop loslaat.

Besturingselementen uit een besturingselementindeling verwijderen

Een besturingselement verwijderen uit een besturingselementindeling, kunt u plaatsen een willekeurige plaats in het rapport zonder de positie van andere besturingselementen te beïnvloeden.

 1. Selecteer het besturingselement dat u wilt verwijderen uit de lay-out. Meerdere besturingselementen wilt selecteren, houdt u SHIFT ingedrukt en klik vervolgens op de besturingselementen die u wilt verwijderen. Alle besturingselementen selecteren in de indeling, klik op de indelingskiezer in de linkerbovenhoek van de indeling.

 2. Met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde besturingselementen, wijs indelingen klik vervolgens op Indeling verwijderen.

  De geselecteerde besturingselementen worden uit de indeling verwijderd.

Tip: Als u wilt voorkomen dat een besturingselement in een besturingselementindeling wordt ingevoegd wanneer u deze hebt verplaatst, drukt u op en houd CTRL ingedrukt en sleep vervolgens het besturingselement naar de gewenste positie.

Naar boven

Een veld of kolom verwijderen

 1. Klik op het veld of de kolom moet worden verwijderd of klik op het label of kolomkop.

  Een rand rond het item geeft aan dat deze wordt geselecteerd wordt getekend.

 2. Druk op Delete.

Pagina-instelling wijzigen

Via de groepen Paginaformaat en Pagina-indeling op het tabblad Pagina-instelling wijzigen grootte, de afdrukstand, marges en dergelijke.

 1. Klik op het tabblad Pagina-instelling .

 2. Klik op grootte als u wilt een ander papierformaat selecteren in de groep Grootte van de pagina .

 3. Klik op marges als u wilt aanpassen aan de marges van het rapport in de groep Grootte van de pagina .

 4. Klik op Staand of Liggend als u wilt de afdrukstand wijzigen in de groep Pagina-indeling .

De opmaak van een veld wijzigen

 1. Selecteer het veld dat u wilt opmaken.

 2. Gebruik de hulpmiddelen in de groep lettertype de gewenste opmaak toepassen op het tabblad Opmaak .

Een tekstvak binden aan een ander veld (wijzigen de besturingselementbron van een besturingselement)

 1. Klik in de kolom of het veld waarvoor u wilt wijzigen van de besturingselementbron.

  Een kader rondom het item om aan te geven dat het veld is geselecteerd.

 2. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, geeft u dit weer door op F4 te drukken.

 3. Klik op het tabblad gegevens van het eigenschappenvenster en stel de eigenschap Besturingselementbron naar het nieuwe veld. U kunt een veld uit de vervolgkeuzelijst selecteren of u kunt een expressie invoeren in het vak.

De recordbron van het rapport wijzigen

 1. Als het eigenschappenvenster niet wordt weergegeven, drukt u op F4 om het te openen.

 2. Klik op rapportin de vervolgkeuzelijst boven aan het eigenschappenvenster.

 3. Klik in het eigenschappenvenster op het tabblad Gegevens.

 4. Selecteer de tabel of query die u wilt gebruiken voor een recordbron in de vervolgkeuzelijst Recordbron of klik op Knop Opbouwfunctie om de opbouwfunctie voor Query's weer te geven.

  Opmerking: Als het rapport is momenteel op basis van een tabel, wordt u gevraagd of u wilt maken van een query op basis van de tabel. Klik op Ja om de opbouwfunctie voor Query's weergeven en maken van de query of klikt u op Nee om de bewerking te annuleren. Als u een query maken kiest, worden de nieuwe query de recordbron van het rapport. Het wordt gemaakt als een 'ingesloten' query, dat wil zeggen een query die is opgeslagen in de eigenschap recordbron van het rapport en niet als een afzonderlijke query-object.

Tekst laten teruglopen in een veld

 1. Als het eigenschappenvenster niet wordt weergegeven, met de rechtermuisknop op het veld waarin u de tekst wilt laten teruglopen en klik op Eigenschappen. Anders, klikt u op het veld om deze te selecteren.

 2. Stel op het tabblad Opmaak van het eigenschappenvenster de eigenschap te vergroten opJa.

Rasterlijnen toevoegen

Als uw besturingselementen zijn opgenomen in een indeling voor besturingselementen, kunt u rasterlijnen bieden meer visuele scheiding tussen de besturingselementen kunt toevoegen.

 1. Klik op elk willekeurig veld in een indeling voor besturingselementen.

  Een kader rond het veld om aan te geven dat deze wordt geselecteerd.

 2. Klik op het tabblad Schikken in de groep tabel op rasterlijnen.

 3. Selecteer de stijl van rasterlijnen die u wilt dat in de vervolgkeuzelijst.

Opmerking: U kunt ook rasterlijnen toevoegen door met de rechtermuisknop op elk willekeurig veld in een indeling voor besturingselementen, wijs indeling, rasterlijnen aan te wijzen en vervolgens het type van rasterlijnen die u wilt selecteren.

Naar boven

Een logo of andere afbeelding toevoegen of wijzigen

De volgende procedures wordt uitgelegd hoe u een logo toevoegen aan een rapport met behulp van de knop Logo en hoe u het formaat van een afbeeldingsbesturingselement of een afbeelding in een afbeeldingsbesturingselement.

Een logo toevoegen

 • Klik op het tabblad ontwerp in de groep Koptekst/voettekst op Logo.

  Het dialoogvenster Afbeelding invoegen wordt weergegeven.

 • Blader naar de map waar het logobestand is opgeslagen en dubbelklik op het bestand.

  Het logo wordt toegevoegd aan de linkerbovenhoek van het rapport.

Het formaat van een besturingselement met een logo of andere afbeelding

 1. Klik op het besturingselement dat de afbeelding bevat.

  Een kader rondom het besturingselement om aan te geven dat deze wordt geselecteerd.

 2. Plaats de aanwijzer op de rand. Wanneer de aanwijzer verandert in een tweepuntige pijl, kunt u deze kunt slepen in de richting van de pijlen om het afbeeldingsbesturingselement groter of kleiner maken.

Houd er rekening mee dat de standaardwaarde voor de eigenschap Modus formaat van een afbeelding is Clip, dat wil zeggen dat de afbeelding wordt blijven dezelfde grootte ongeacht hoe groot of klein u het afbeeldingsbesturingselement aanbrengt. Desgewenst kunt u de afbeelding om groter of kleiner als u het formaat van het besturingselement als volgt:

Het formaat van het logo of afbeelding in het besturingselement

 1. Selecteer de afbeelding.

 2. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, geeft u dit weer door op F4 te drukken.

 3. Instellen op het tabblad Opmaak van het eigenschappenvenster de eigenschap Modus grootte de gewenste optie:

Instelling

Beschrijving

Knippen

De afbeelding blijft dezelfde grootte, ongeacht hoe groot of klein u het afbeeldingsbesturingselement. Als u het afbeeldingsbesturingselement kleiner is dan de afbeelding maakt, wordt de afbeelding afgekapt.

Uitrekken

De afbeelding wordt uitgerekt zowel verticaal als horizontaal zodat deze overeenkomt met de grootte van het afbeeldingsbesturingselement. De oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding van de afbeelding blijft niet behouden, zodat deze instelling resulteren in een vervormd afbeelding, kan tenzij u exact de hoogte en breedte van het afbeeldingsbesturingselement instellen.

In-/uitzoomen

Als de grootte van het afbeeldingsbesturingselement wordt aangepast, is de afbeelding wordt aangepast om te worden grootst mogelijke zonder de oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding van de afbeelding.

Naar boven

Toevoegen of bewerken van de titel van een rapport

De volgende procedures wordt uitgelegd hoe u een label titel van het rapport met toevoegen of bewerken.

Een titel toevoegen aan een rapport

 • Klik op het tabblad ontwerp in de groep Koptekst/voettekst op titel.

  Een nieuw etiket wordt toegevoegd aan de rapportkop en naam van het rapport voor u is ingevoerd als titel van het rapport.

 • Als het label is gemaakt, wordt de tekst in het label is ingeschakeld voor u zodat als u wijzigen wilt, kunt u net begint te typen van de gewenste titel.

 • Druk op ENTER als u klaar bent.

Titel van het rapport bewerken

 1. Dubbelklik op het label met de titel van het rapport om plaats de cursor in het label.

 2. Typ de tekst die u wilt gebruiken als titel van het rapport en druk op ENTER als u klaar bent.

Paginanummers, de huidige datum of de huidige tijd toevoegen

De volgende procedures wordt uitgelegd hoe u paginanummers toevoegen aan een rapport en hoe u de huidige datum of de huidige tijd toevoegen.

Paginanummers toevoegen

 • Klik op het tabblad ontwerp in de groep Koptekst/voettekst op Paginanummers.

  Het dialoogvenster Paginanummers wordt weergegeven.

 • Kies de opmaak, de positie en de gewenste uitlijning voor paginanummers.

 • Schakel het selectievakje Weergeven nummer op eerste pagina als u niet dat een getal op de eerste pagina wilt.

 • Klik op OK.

  De paginanummers worden toegevoegd aan het rapport. Overschakelen naar Afdrukvoorbeeld om te zien hoe de getallen eruit ziet wanneer u het rapport afdrukt.

De datum of tijd toevoegen

 • Klik op het tabblad ontwerp in de groep Koptekst/voettekst op datum en tijd.

  Het dialoogvenster datum en tijd wordt weergegeven.

 • Schakel het selectievakje Inclusief datum uit als de datum niet wilt toevoegen.

 • Als u opnemen van de datum wilt, klikt u op de gewenste datumnotatie.

 • Schakel het selectievakje Inclusief tijd uit als de tijd niet wilt toevoegen.

 • Als u de tijd opnemen wilt, klikt u op de gewenste tijd.

  Een voorbeeld van de datum en tijd, in de indelingen die u hebt gekozen, wordt weergegeven in het voorbeeld van het dialoogvenster.

 • Klik op OK.

Uw rapport in ontwerpweergave wijzigen

In sommige gevallen kunt u bepaalde wijzigingen aanbrengen in uw rapport niet uitvoeren in de indelingsweergave en ontwerpweergave in plaats daarvan moet gebruiken.

Regelnummers toevoegen

 1. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Besturingselementen op Tekstvak.

 2. Klik in een leeg gebied van de sectie waar u regelnummers wilt weergeven. In de meeste gevallen, als dit is de sectie Details. Verplaatst u het tekstvak naar de uiteindelijke locatie later.

  Als u het rapport klikt, wordt een nieuwe, niet-afhankelijk tekstvak door Access gemaakt.

 3. Klik op het label (links van het nieuwe tekstvak) en druk op DELETE.

 4. Klik eenmaal in het nieuwe tekstvak om dit te selecteren en klik vervolgens nogmaals op om te plaats de cursor in het tekstvak.

 5. Typ = 1 en druk op ENTER.

 6. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, geeft u dit weer door op F4 te drukken.

 7. Stel de eigenschap Lopend totaal op Over allesop het tabblad gegevens van het eigenschappenvenster.

  Opmerking: Als dit een gegroepeerd rapport is en u wilt dat de nummering om te beginnen bij 1 voor elke groep, kunt u de eigenschap instellen op Over groepen.

 8. De grootte van het tekstvak naar een kleinere breedte wijzigen door de aanwijzer op de formaatgreep aan de rechterkant van het tekstvak plaatsen en te slepen naar de linkerkant. Laat voldoende ruimte voor de maximumwaarde van de regel die u verwacht te zien in het rapport.

 9. Maak eventueel ruimte voor het tekstvak aan de linkerkant van de sectie Details door de bestaande besturingselementen in die sectie naar rechts te slepen of door de meest linkse besturingselement in die sectie hoogte-breedteverhouding.

 10. Sleep het nieuwe tekstvak naar de locatie dat u deze in het rapport.

 11. Overschakelen naar de rapportweergave, Afdrukvoorbeeld of indelingsweergave om de regelnummers weer te geven.

Controleer de koptekst van een groep boven aan elke pagina weergegeven

Voor groepen die meerdere pagina's beslaan, is het handig om de groepskoptekst boven aan elke pagina wordt weergegeven, zodat u gemakkelijk welke groep de gegevens zich bevinden zien kunt in. U kunt de koptekst van een groep selecteren in de indelingsweergave, maar het is eenvoudiger hiervoor in de ontwerpweergave.

 1. Dubbelklik op de groep kop sectie Gegevenskiezer (de horizontale balk boven de groepskoptekst).

 2. Stel op het tabblad Opmaak van het eigenschappenvenster de eigenschap Sectie herhalen op Ja.

Een subrapport openen in een apart venster van de weergave ontwerpen

Wanneer u een rapport in de ontwerpweergave openen, worden ook eventuele subrapporten in het rapport geopend in de ontwerpweergave. Elke subrapport wordt wel weergegeven in een eigen subrapportbesturingselement, niet als een afzonderlijk venster. Aangezien het subrapportbesturingselement vaak te klein is is voor het werken in eenvoudig, is het meestal handiger het subrapport in een apart venster openen en vervolgens te bewerken. Als u wilt een subrapport in een nieuw venster openen, voer een van de volgende:

 • Selecteer het subrapport en klik vervolgens op het tabblad ontwerp in de groep hulpmiddelen op subrapport in nieuw venster.

 • Klik eenmaal buiten het subrapportbesturingselement om ervoor te zorgen dat het is niet geselecteerd, en klik met de rechtermuisknop in het subrapportbesturingselement en klik vervolgens op subrapport in nieuw venster.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×