Een rapport aanpassen, bewerken of wijzigen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit onderwerp worden de technieken die u gebruiken kunt voor het wijzigen van een bestaand rapport. Microsoft Office Access 2007 heeft twee weergaven die u gebruiken kunt om het rapport te wijzigen: indelingsweergave en ontwerpweergave. Uw keuze van welke weergave gebruiken, is afhankelijk van welke specifieke taak waaraan u wilt uitvoeren. Kan dit uiteindelijk beide weergaven te gebruiken om uw wijzigingen.

Wat wilt u doen?

Informatie lezen over de indelingsweergave

Informatie lezen over de indelingsweergave

Schakelen tussen weergaven

Uw rapport in de indelingsweergave wijzigen

Uw rapport in de ontwerpweergave wijzigen

Informatie lezen over de indelingsweergave

De indelingsweergave is de meest vanzelfsprekende weergave voor het wijzigen van rapporten en u kunt hier bijna alle wijzigingen toepassen die u in Office Access 2007 in een rapport zou willen aanbrengen. In de indelingsweergave wordt het rapport daadwerkelijk uitgevoerd, zodat uw gegevens ongeveer worden weergegeven zoals ze zullen worden afgedrukt. U kunt het rapportontwerp echter ook in deze weergave wijzigen. Omdat u alle gegevens blijft zien tijdens het aanpassen van het rapport, is het een handige weergave voor het instellen van de kolombreedte, het toevoegen van groepeerniveaus of het uitvoeren van bijna alle andere taken waarmee het uiterlijk en de leesbaarheid van het rapport worden gewijzigd. In de volgende afbeelding ziet u het rapport Klantentelefoonboek in de indelingsweergave.

Rapport in de indelingsweergave

Het rapport dat wordt weergegeven in de indelingsweergave ziet er niet helemaal hetzelfde uit als het afgedrukte rapport. In de indelingsweergave worden bijvoorbeeld geen pagina-einden weergegeven. Ook worden in de indelingsweergave geen kolommen weergegeven als u het rapport via Pagina-instelling in kolommen hebt ingedeeld. De indelingsweergave geeft een bijzonder nauwkeurige benadering van het afgedrukte rapport. Als u precies wilt zien hoe het rapport eruitziet wanneer het is afgedrukt, gebruikt u Afdrukvoorbeeld.

Sommige taken kunnen niet worden uitgevoerd in de indelingsweergave. In zo'n geval moet u overschakelen naar de ontwerpweergave. Soms wordt een bericht weergegeven waarin wordt vermeld dat u moet overschakelen naar de ontwerpweergave als u een bepaalde wijziging wilt doorvoeren.

Naar boven

Informatie lezen over de indelingsweergave

De ontwerpweergave biedt een gedetailleerdere weergave van de structuur van het rapport. De koptekst- en voettekststroken voor het rapport, de pagina en de groepen worden weergegeven. Het rapport wordt niet daadwerkelijk uitgevoerd in de ontwerpweergave, dus u kunt niet de onderliggende gegevens zien terwijl u werkt. Bepaalde taken kunnen echter gemakkelijker in de ontwerpweergave worden uitgevoerd dan in de indelingsweergave. U kunt:

 • Een groter aantal verschillende besturingselementen toevoegen aan uw rapport, zoals labels, afbeeldingen, lijnen en rechthoeken.

 • De besturingselementbronnen van tekstvakken bewerken in het tekstvak zelf, zonder het eigenschappenvenster te hoeven gebruiken.

 • Bepaalde eigenschappen wijzigen, die niet beschikbaar zijn in de indelingsweergave.

In de volgende afbeelding ziet u het Klantentelefoonboek in de ontwerpweergave.

Rapport in ontwerpweergave

Naar boven

Schakelen tussen weergaven

U hebt in Access verschillende mogelijkheden om tussen weergaven te schakelen. Als het rapport al is geopend, kunt u op een van de volgende manieren naar een andere weergave overschakelen:

 • Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het rapport en klik vervolgens op de gewenste weergave in het snelmenu.

 • Klik met de rechtermuisknop op het documenttabblad of de titelbalk van het rapport en klik vervolgens op de gewenste weergave in het snelmenu.

 • Klik op het tabblad Start in de groep weergave op de knop weergave om te schakelen tussen beschikbare weergaven. U kunt ook op de pijl onder weergave, en selecteer een van de beschikbare weergaven in het menu. Afdrukvoorbeeld is niet beschikbaar op het menu deze.

  Office 2010-lint

 • Klik met de rechtermuisknop in een leeg gedeelte van het rapport en klik vervolgens op de gewenste weergave. Als het rapport is geopend in de ontwerpweergave, moet u met de rechtermuisknop buiten het ontwerpraster klikken.

 • Klik op een van de kleine weergavepictogrammen op de statusbalk van Access.

Als het rapport niet is geopend, dubbelklikt u in het navigatiedeelvenster op het rapport om het in de rapportweergave te openen. Als u het rapport in een andere weergave wilt openen, klikt u in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het rapport en klikt u vervolgens op de weergave in het snelmenu.

Opmerking: Als u een rapport wijzigt waarin u met Pagina-instelling meerdere kolommen hebt gemaakt (bijvoorbeeld een rapport met adresetiketten), kunt u de kolommen alleen weergeven in het afdrukvoorbeeld. Wanneer u het rapport bekijkt in de rapportweergave of indelingsweergave, worden de gegevens in één kolom weergegeven.

Naar boven

Uw rapport in de indelingsweergave wijzigen

In dit gedeelte wordt een aantal van de algemene rapportwijzigingen beschreven, die u kunt uitvoeren in de indelingsweergave.

De kolom- of veldbreedte wijzigen

De rij- of veldhoogte wijzigen

Een veld toevoegen

Informatie lezen over besturingselementindelingen

Een veld of kolom verwijderen

De pagina-instelling wijzigen

De opmaak van een veld wijzigen

U kunt een tekstvak binden aan een ander veld (de bron van een besturingselement wijzigen)

De recordbron van het rapport wijzigen

Tekstterugloop in een veld

Rasterlijnen toevoegen

Een logo of een andere afbeelding toevoegen of wijzigen

Een rapporttitel toevoegen of bewerken

Paginanummers, de huidige datum of de huidige tijd toevoegen

De kolom- of veldbreedte wijzigen

 1. Klik op een item in de kolom die u wilt aanpassen.

  Een kader rondom het item geeft aan dat het veld is geselecteerd.

 2. Sleep de rechter- of linkerzijde van de rand totdat de kolom de gewenste breedte heeft.

Naar boven

De rij- of veldhoogte wijzigen

 1. Klik op een item in de rij die u wilt aanpassen.

  Een kader rondom het item geeft aan dat het veld is geselecteerd.

 2. Sleep de boven- of onderzijde van rand totdat de rij de gewenste hoogte heeft.

Naar boven

Een veld toevoegen

 • Klik op het tabblad Opmaak in de groep besturingselementen op Bestaande velden toevoegen. Knopafbeelding

  Er wordt een overzicht van beschikbare velden weergegeven. Als er velden in andere tabellen beschikbaar zijn, worden deze weergegeven onder In andere tabellen beschikbare velden:.

 • Sleep een veld van de Lijst met velden naar het rapport. Tijdens het verplaatsen van het veld geeft een gemarkeerd gebied aan waar het veld komt te staan als u de muisknop loslaat.

  Opmerking: Als u meerdere velden tegelijk wilt toevoegen, houdt u de CTRL-toets ingedrukt en klikt u op elk gewenst veld in de Lijst met velden. Vervolgens laat u de CTRL-toets los en sleept u de velden naar het rapport. De velden worden aansluitend aan elkaar geplaatst.

Naar boven

Informatie lezen over besturingselementindelingen

Besturingselementindelingen zijn hulpmiddelen waarmee u de besturingselementen horizontaal en verticaal kunt uitlijnen om uw rapport een uniform uiterlijk te geven. Een besturingselementindeling is te vergelijken met een tabel waarbij elke cel van de tabel een besturingselement bevat. In de volgende procedures wordt uitgelegd hoe u besturingselementen in besturingselementindelingen toevoegt, verwijdert of opnieuw rangschikt.

Besturingselementindelingen zijn er in twee varianten: tabelvormig en gestapeld.

 • In tabelvormige besturingselementindelingen worden besturingselementen gerangschikt in rijen en kolommen zoals in een werkblad, met labels aan de bovenkant. Tabelvormige besturingselementindelingen strekken zich altijd uit over twee secties van een rapport. In welke sectie de besturingselementen zich ook bevinden, de labels staan steeds in de sectie erboven. In de volgende afbeelding ziet u een elementaire tabelvormige besturingselementindeling.

  Eenvoudige tabelbesturingsindeling

 • In gestapelde indelingen worden besturingselementen verticaal gerangschikt zoals op een papieren formulier, met een label links van elk besturingselement. Gestapelde indelingen bevinden zich altijd in één rapportsectie. In de volgende afbeelding ziet u een elementaire gestapelde besturingselementindeling.

  Elementaire gestapelde besturingselementindeling

In een rapport kunt u meerdere besturingselementindelingen van elk type gebruiken. Zo kunt u gebruikmaken van een tabelvormige indeling om een rij met gegevens voor elke record te maken, en daaronder een of meer gestapelde indelingen met meer gegevens van dezelfde record.

Een nieuwe besturingselementindeling maken

In Access worden automatisch kolomvormige besturingselementindelingen gemaakt in de volgende situaties:

 • U maakt een nieuw rapport door naar het tabblad Maken te gaan en in de groep Rapporten op Rapport Knopafbeelding te klikken.

 • U maakt een nieuw rapport door naar het tabblad Maken te gaan en in de groep Rapporten op Leeg rapport Knopafbeelding te klikken, en vervolgens een veld uit het deelvenster Lijst met velden naar het rapport te slepen.

In een bestaand rapport kunt u als volgt een nieuwe besturingselementindeling maken:

 1. Selecteer een besturingselement dat u aan de indeling wilt toevoegen.

 2. Als u andere besturingselementen aan dezelfde indeling wilt toevoegen, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u deze besturingselementen selecteert.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Ga naar het tabblad Schikken en klik in de groep Indeling bepalen op Tabelvorm Knopafbeelding of Gestapeld Knopafbeelding .

  • Klik met de rechtermuisknop op het geselecteerde besturingselement of de geselecteerde besturingselementen, wijs Indeling aan en klik vervolgens op Tabelvorm Knopafbeelding of Gestapeld Knopafbeelding .

De besturingselementindeling wordt gemaakt en de geselecteerde besturingselementen worden eraan toegevoegd.

Een besturingselementindeling wijzigen van tabelvormig naar gestapeld, of van gestapeld naar tabelvormig

Een volledige indeling wijzigen van het ene type indeling naar het andere:

 • Selecteer de besturingselementindeling door op de oranje indelingskiezer in de linkerbovenhoek van de indeling te klikken.

  Alle cellen in de indeling worden geselecteerd.

 • Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Ga naar het tabblad Schikken en klik in de groep Indeling bepalen op het gewenste type indeling (Tabelvorm Knopafbeelding of Gestapeld Knopafbeelding ).

  • Klik met de rechtermuisknop op de besturingselementindeling, wijs Indeling aan en klik op het gewenste type indeling.

De besturingselementen worden opnieuw gerangschikt volgens het geselecteerde type indeling.

Eén besturingselementindeling splitsen in twee indelingen

Met de volgende procedure kunt u een besturingselementindeling splitsen in twee indelingen:

 1. Houd SHIFT ingedrukt terwijl u op de besturingselementen klikt die u wilt verplaatsen naar de nieuwe besturingsmiddelindeling.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Ga naar het tabblad Schikken en klik in de groep Indeling bepalen op het gewenste type voor de nieuwe indeling (Tabelvorm Knopafbeelding of Gestapeld Knopafbeelding ).

  • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde besturingselementen, wijs Indeling aan en klik op het gewenste type voor de nieuwe indeling.

Er wordt een nieuwe besturingselementindeling gemaakt, waaraan de geselecteerde besturingselementen worden toegevoegd.

Besturingselementen in een besturingselementindeling anders rangschikken

 • U kunt een besturingselement binnen een besturingselementindeling verplaatsen door dit naar de gewenste positie te slepen. Terwijl u het veld sleept, geeft een horizontale of verticale blauwe balk aan waar de kolom wordt geplaatst als u de muisknop loslaat.

 • U kunt een besturingselement verplaatsen van de ene besturingselementindeling naar een andere besturingselementindeling van hetzelfde type. U kunt bijvoorbeeld een besturingselement van de ene naar de andere gestapelde indeling slepen, maar niet naar een indeling in tabelvorm.

Besturingselementen toevoegen aan een besturingselementindeling

Een nieuw veld vanuit het deelvenster Lijst met velden toevoegen aan een bestaande besturingselementindeling   

 • Sleep het veld van het deelvenster Lijst met velden naar de indeling. Een horizontale of verticale balk geeft aan waar het veld komt te staan als u de muisknop loslaat.

Bestaande besturingselementen toevoegen aan een bestaande besturingselementindeling   

 1. Selecteer het eerste besturingselement dat u aan de besturingselementindeling wilt toevoegen.

 2. Als u andere besturingselementen aan dezelfde indeling wilt toevoegen, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u deze besturingselementen selecteert. U kunt besturingselementen in andere besturingselementindelingen selecteren.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als het rapport in de ontwerpweergave is geopend, sleept u de geselecteerde velden naar de indeling. Een horizontale of verticale balk geeft aan waar de velden komen te staan als u de muisknop loslaat.

  • Als het rapport als in de indelingsweergave is geopend:

   1. Ga naar het tabblad Schikken en klik in de groep Indeling bepalen op het type indeling waaraan u besturingselementen toevoegt. Als dit een tabelvormige indeling is, klikt u op Tabelvorm. Als dit een gestapelde indeling is, klikt u op Gestapeld.

    Er wordt een nieuwe indeling gemaakt, waaraan de geselecteerde besturingselementen worden toegevoegd.

   2. Sleep de nieuwe indeling naar de bestaande indeling. Een horizontale of verticale balk geeft aan waar de velden komen te staan als u de muisknop loslaat.

Besturingselementen verwijderen uit een besturingselementindeling

Door een besturingselement uit een besturingselementindeling te verwijderen, kunt u dit overal in het rapport plaatsen zonder de positie van andere besturingselementen te beïnvloeden.

 • Selecteer het besturingselement dat u uit de indeling wilt verwijderen. Als u meerdere besturingselementen wilt selecteren, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u op de besturingselementen klikt die u wilt verwijderen. Als u alle besturingselementen in de indeling wilt selecteren, klikt u op de indelingskiezer in de linkerbovenhoek van de indeling.

 • Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Ga naar het tabblad Schikken en klik in de groep Indeling bepalen op Verwijderen Knopafbeelding .

  • Klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde besturingselementen, wijs Indeling aan en klik op Verwijderen.

   De geselecteerde besturingselementen worden uit de indeling verwijderd.

Tip: Als u wilt voorkomen dat een besturingselement in een besturingselementindeling wordt ingevoegd wanneer u deze hebt verplaatst, drukt u op en houd CTRL ingedrukt en sleep vervolgens het besturingselement naar de gewenste positie.

Naar boven

Een veld of kolom verwijderen

 1. Klik op het veld of de kolom die u wilt verwijderen. U kunt ook op het label of de kolomkop klikken.

  Er wordt een rand om het item getekend die aangeeft dat het item is geselecteerd.

 2. Druk op DEL.

Naar boven

De pagina-instelling wijzigen

Gebruik de groep Pagina-indeling op het tabblad Pagina-instelling om formaat, afdrukstand, marges, enzovoort te wijzigen.

 1. Klik op het tabblad Pagina-instelling.

 2. Klik in de groep Pagina-indeling op Formaat Knopafbeelding om een ander papierformaat te selecteren.

 3. Klik op Staand Knopafbeelding of Liggend Knopafbeelding om de afdrukstand te wijzigen.

 4. Klik op Marges Knopafbeelding om de marges van het rapport aan te passen.

Naar boven

De opmaak van een veld wijzigen

 1. Selecteer het veld dat u wilt opmaken.

 2. Gebruik de hulpmiddelen in de groep lettertype de gewenste opmaak toepassen op het tabblad Opmaak .

  afbeelding van het access-lint

Naar boven

U kunt een tekstvak binden aan een ander veld (de bron van een besturingselement wijzigen)

 1. Klik in de kolom of het veld waarvoor u de besturingselementbron wilt wijzigen.

  Een kader om het veld geeft aan dat het veld is geselecteerd.

 2. Als het eigenschappenvenster momenteel niet wordt weergegeven, drukt u op F4 om het weer te geven.

 3. Op het tabblad Gegevens van het eigenschappenvenster stelt u de eigenschap ControlSource in voor het nieuwe veld. U kunt een veld selecteren in de vervolgkeuzelijst of u kunt een expressie typen in het vak. In het gedeelte Zie ook van dit artikel vindt u koppelingen naar meer informatie over expressies.

Naar boven

De recordbron van het rapport wijzigen

 1. Als het eigenschappenvenster niet wordt weergegeven, geeft u dit weer door op F4 te drukken.

 2. Klik in de vervolgkeuzelijst boven in het eigenschappenvenster op Rapport.

 3. Klik in het eigenschappenvenster op het tabblad Gegevens.

 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Recordbron de tabel of query die u wilt gebruiken als recordbron. U kunt ook klikken op Knop Opbouwfunctie om de opbouwfunctie voor query's weer te geven.

  Opmerking: Als het rapport momenteel is gebaseerd op een tabel, wordt u gevraagd of u een query wilt maken op basis van de tabel. Klik op Ja om de opbouwfunctie voor query's te openen en de query te maken, of klik op Nee om de bewerking te annuleren. Als u een query wilt maken, wordt de nieuwe query de recordbron van het rapport. De query wordt gemaakt als een 'ingesloten' query (dat wil zeggen een query die is opgeslagen in de eigenschap RecordSource van het rapport, in plaats van als een afzonderlijk queryobject).

Naar boven

Tekstterugloop in een veld

 1. Als het eigenschappenvenster niet wordt weergegeven, klikt u met de rechtermuisknop op het veld waarin u de tekst wilt laten teruglopen en klikt u op Eigenschappen. Klik anders op het veld om het te selecteren.

 2. Op het tabblad Opmaak van het eigenschappenvenster stelt u de eigenschap CanGrow in op Ja.

Naar boven

Rasterlijnen toevoegen

Als uw besturingselementen zijn opgenomen in een besturingselementindeling, kunt u rasterlijnen toevoegen om de besturingselementen beter te kunnen onderscheiden. Zie het gedeelte Werken met besturingselementindelingen voor meer informatie over besturingselementindelingen.

 1. Klik op een willekeurig veld in de besturingselementindeling.

  Een kader om het veld geeft aan dat het veld is geselecteerd.

 2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep rasterlijnen op rasterlijnen.

  afbeelding van het access-lint

 3. Selecteer de gewenste rasterlijnstijl.

Opmerking: U kunt ook rasterlijnen toevoegen door met de rechtermuisknop in een willekeurig veld in een besturingselementindeling te klikken, Indeling aan te wijzen, Rasterlijnen aan te wijzen en het gewenste rasterlijntype te selecteren.

Naar boven

Een logo of een andere afbeelding toevoegen of wijzigen

In de volgende procedures wordt uitgelegd hoe u met de knop Logo een logo aan een rapport toevoegt, en hoe u het formaat van een besturingselement voor een afbeelding of een afbeelding binnen een besturingselement voor een afbeelding kunt wijzigen.

Een logo toevoegen

 • Klik op het tabblad Opmaak in de groep besturingselementen op Logo. Knopafbeelding

  Het dialoogvenster Afbeelding invoegen wordt weergegeven.

 • Blader naar de map waar uw logobestand is opgeslagen en dubbelklik op het bestand.

  Het logo wordt in de linkerbovenhoek van het rapport toegevoegd.

Het formaat van een besturingselement met een logo of een andere afbeelding wijzigen

 1. Klik op het besturingselement met de afbeelding.

  Een kader om het besturingselement geeft aan dat het besturingselement is geselecteerd.

 2. Plaats de muisaanwijzer op het kader. Wanneer de aanwijzer verandert in een dubbele pijl, kunt u deze slepen in de richting van de pijl om het besturingselement voor de afbeelding groter of kleiner te maken.

De standaardwaarde voor de eigenschap Formaatmodus van een afbeelding is Uitsnede. Dit betekent dat de afbeelding hetzelfde formaat blijft, ongeacht hoe groot of klein u het besturingselement voor de afbeelding maakt. Als u wilt dat de afbeelding groter of kleiner wordt tijdens het wijzigen van het formaat, gaat u als volgt te werk:

Het formaat van het logo of de afbeelding binnen het besturingselement wijzigen

 1. Selecteer de afbeelding.

 2. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, geeft u dit weer door op F4 te drukken.

 3. Op het tabblad Opmaak van het eigenschappenvenster stelt u de eigenschap Formaatmodus in op de gewenste optie:

Instelling

Beschrijving

Uitsnede

De afbeelding behoudt zijn formaat, ongeacht hoe groot of klein u het besturingselement van de afbeelding maakt. Als u het besturingselement van de afbeelding kleiner maakt dan de afbeelding, wordt de afbeelding uitgesneden.

Uitrekken

De afbeelding wordt horizontaal en verticaal uitgerekt zodat deze past in het besturingselement van de afbeelding. De oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding van de afbeelding wordt niet behouden, zodat deze instelling niet-proportionele afbeeldingen tot gevolg kan hebben als u de hoogte en breedte van het besturingselement van de afbeelding niet exact instelt.

In- en uitzoomen

Tijdens het formaat wijzigen van het besturingselement van de afbeelding wordt de afbeelding zo groot mogelijk gemaakt, zonder dat de oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding in het geding komt.

Naar boven

Een rapporttitel toevoegen of bewerken

In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u een label met de titel van het rapport toevoegt of bewerkt.

Een titel toevoegen aan het rapport

 • Klik op het tabblad Opmaak in de groep besturingselementen op titel. Knopafbeelding

  Een nieuw label wordt toegevoegd aan de rapportkop en de naam van het rapport wordt ingevuld als rapporttitel.

 • Nadat het label is gemaakt, wordt de tekst in het label geselecteerd zodat u deze eventueel kunt wijzigen.

 • Druk op ENTER als u klaar bent.

De rapporttitel bewerken

 1. Dubbelklik op het label met de rapporttitel om de cursor in het label te plaatsen.

 2. Typ de tekst die u wilt gebruiken als rapporttitel en druk op ENTER als u klaar bent.

Naar boven

Paginanummers, de huidige datum of de huidige tijd toevoegen

In de volgende procedures wordt uitgelegd hoe u paginanummers aan een rapport toevoegt en hoe u de huidige datum of de huidige tijd toevoegt.

Paginanummers toevoegen

 • Klik op het tabblad Opmaak in de groep besturingselementen op Paginanummers. Knopafbeelding

  Het dialoogvenster Paginanummers wordt weergegeven.

 • Kies de gewenste opmaak, positie en uitlijning voor de paginanummers.

 • Schakel het selectievakje Nummer op eerste pagina uit als u geen nummer op de eerste pagina wilt.

 • Klik op OK.

  De paginanummers worden toegevoegd aan het rapport. Activeer het Afdrukvoorbeeld om te bekijken hoe de nummers eruit komen te zien wanneer u het rapport afdrukt.

De datum of tijd toevoegen

 • Klik op het tabblad Opmaak in de groep besturingselementen op datum en tijd. Knopafbeelding

  Het dialoogvenster Datum en tijd wordt weergegeven.

 • Schakel het selectievakje Inclusief datum uit als u de datum niet wilt toevoegen.

 • Als u de datum wilt wilt toevoegen, klikt u op de gewenste datumnotatie.

 • Schakel het selectievakje Inclusief tijd uit als u de tijd niet wilt toevoegen.

 • Als u de tijd wilt wilt toevoegen, klikt u op de gewenste tijdnotatie.

  Er wordt een voorbeeld van de datum- en tijdnotatie die u hebt gekozen weergegeven in de sectie Voorbeeld van het dialoogvenster.

 • Klik op OK.

Naar boven

Uw rapport in de ontwerpweergave wijzigen

Sommige wijzigingen in uw rapport kunnen niet in de indelingsweergave worden aangebracht en moeten in de ontwerpweergave worden uitgevoerd.

Regelnummers toevoegen

 1. Ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Besturingselementen op Tekstvak Knopafbeelding .

 2. Klik in een leeg gebied van de sectie waar u regelnummers wilt weergeven. In de meeste gevallen, als dit is de sectie Details. Verplaatst u het tekstvak naar de uiteindelijke locatie later.

  Als u het rapport klikt, wordt een nieuwe, niet-afhankelijk tekstvak door Access gemaakt.

 3. Klik op het label (links van het nieuwe tekstvak) en druk op DELETE.

 4. Klik eenmaal in het nieuwe tekstvak om het te selecteren, en klik nogmaals om de cursor in het tekstvak te plaatsen.

 5. Typ = 1 en druk op ENTER.

 6. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, geeft u dit weer door op F4 te drukken.

 7. Op het tabblad Gegevens van het eigenschappenvenster stelt u de eigenschap Lopend totaal in op Over alles.

  Opmerking: Als dit een gegroepeerd rapport is en u wilt dat de nummering voor elke groep begint bij 1, stelt u de eigenschap in op Over groepen.

 8. Maak de breedte van het tekstvak kleiner door de aanwijzer op de formaatgreep aan de rechterrand van het tekstvak te plaatsen en naar links te slepen. Zorg dat er voldoende ruimte overblijft voor het hoogste regelnummer dat u voor dit rapport verwacht.

 9. Maak eventueel ruimte vrij voor het tekstvak aan de linkerkant van de sectie Details door de bestaande besturingselementen in die sectie naar rechts te slepen, of door het formaat te wijzigen van het meest linkse besturingselement in die sectie.

 10. Sleep het nieuwe tekstvak naar de locatie dat u deze in het rapport.

 11. Schakel over naar de Rapportweergave, het Afdrukvoorbeeld of de Indelingsweergave om de regelnummers weer te geven.

Een groepskoptekst boven aan elke pagina weergeven

Voor groepen die zich uitstrekken over meerdere pagina's is het handig om de groepskoptekst boven aan elke pagina weer te geven, zodat u gemakkelijk kunt zien in welke groep de gegevens zich bevinden. U kunt een groepskoptekst selecteren in de indelingsweergave, maar dit is gemakkelijker om te doen in de ontwerpweergave.

 1. Dubbelklik op de groepskoptekstkiezer (de horizontale balk boven de groepskoptekstsectie).

 2. Op het tabblad Opmaak van het eigenschappenvenster stelt u de eigenschap Sectie herhalen in op Ja.

Een subrapport openen in zijn eigen ontwerpweergave

Wanneer u een rapport opent in de ontwerpweergave, worden eventuele subrapporten in het rapport ook in de ontwerpweergave geopend. Elk subrapport wordt hierbij echter weergegeven binnen een eigen besturingselement Subrapport, en niet als een afzonderlijk venster. Aangezien het besturingselement Subrapport vaak te klein is om gemakkelijk in te kunnen werken, is het vaak handiger om het subrapport in een eigen venster te openen en het vervolgens te bewerken. Als u een subrapport wilt openen in een nieuw venster, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

 • Selecteer het subrapport, ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Extra op Subrapport in nieuw venster Knopafbeelding .

 • Klik eenmaal buiten het besturingselement Subrapport om er zeker van te zijn dat het niet is geselecteerd. Klik binnen het besturingselement Subrapport en klik vervolgens op Subrapport in nieuw venster.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×