Een query als recordbron voor een formulier of rapport gebruiken

U kunt een query gebruiken om gegevens te leveren aan een formulier of rapport. U kunt hiervoor een wizard gebruiken, maar u kunt deze bewerking ook handmatig uitvoeren door het instellen van de eigenschap Recordbron van het formulier of rapport. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een query als recordbron voor een formulier of rapport kunt gebruiken.

In dit artikel

Inleiding

Een query als recordbron voor een formulier gebruiken

Een query als recordbron voor een rapport gebruiken

Inleiding

Een tabel alleen kan vaak niet de gegevens leveren die u nodig hebt om een bepaald formulier of rapport te genereren. U hebt bijvoorbeeld gegevens nodig uit meerdere tabellen, of u wilt de gegevens uit één tabel samenvatten. Of misschien hebt u slechts de gegevens uit één tabel nodig, maar wilt u aan de hand van een relatie die de betreffende tabel met een andere tabel heeft, bepalen welke records zich in de recordset bevinden.

In dergelijke gevallen kunt u een query maken waarmee u precies díe gegevens ophaalt die u nodig hebt, en vervolgens de query gebruiken als recordbron voor uw formulier of rapport. Er zijn verschillende manieren waarop u dit kunt doen. In dit artikel worden al deze manieren uitgelegd, voor zowel formulieren als rapporten.

Dit artikel bevat geen uitleg over alle stappen die u moet uitvoeren om een formulier of rapport te maken.

Naar boven

Een query als recordbron voor een formulier gebruiken

U kunt op drie manieren een query als recordbron voor een formulier gebruiken.

Een formulier maken met de wizard Formulier

Op de eerste pagina van de wizard geeft u de query op die u wilt gebruiken. De query moet reeds bestaan.

 1. Klik op het tabblad Maken, in de groep Formulieren, op Meer formulieren en klik op Wizard Formulier. Afbeelding van knop

  De wizard Formulier wordt gestart.

 2. Klik in de keuzelijst Tabellen/query's op de naam van de query die u als recordbron voor het formulier wilt gebruiken.

 3. Dubbelklik in de keuzelijst Beschikbare velden op elk veld dat u wilt gebruiken.

  Wanneer u dubbelklikt op een veld, wordt dit veld toegevoegd aan de keuzelijst Geselecteerde velden.

 4. Klik op Volgende als u klaar bent met het toevoegen van velden.

De eigenschap Recordbron instellen op een query in de ontwerpweergave van het formulier

U maakt een formulier in de ontwerpweergave en stelt de eigenschap Recordbron van het formulier in op een bestaande query die u wilt gebruiken.

 1. Klik op het tabblad Maken, in de groep Formulieren, op Formulierontwerp.

  Opmerking: Als u een knop Eenvoudig formulier in plaats van een knop Formulierontwerp ziet, klikt u op de pijl naast Eenvoudig formulier en vervolgens op Formulierontwerp.

 2. Als het eigenschappenvenster van het formulier nog niet geopend is, opent u het venster door op F4 te drukken.

 3. Ga in het eigenschappenvenster van het formulier naar het tabblad Gegevens en klik in het vak van de eigenschap Recordbron.

 4. Voer een van de volgende stappen uit:

  • Begin met het typen van de naam van de query die u wilt gebruiken als de recordbron voor het formulier.

   De naam van het object wordt automatisch ingevuld terwijl u typt.

  • Klik op de pijl-omlaag en selecteer de gewenste query in de vervolgkeuzelijst.

Een nieuwe query maken met de knop Opbouwen in de ontwerpweergave van het formulier

U maakt een formulier in de ontwerpweergave en gebruikt de knop Opbouwen ( Builder button ) in het vak van de eigenschappen Recordbron van het formulier om een nieuwe query te maken die als recordbron voor het formulier moet worden gebruikt.

 1. Klik op het tabblad Maken, in de groep Formulieren, op Formulierontwerp.

  Opmerking: Als u een knop Eenvoudig formulier in plaats van een knop Formulierontwerp ziet, klikt u op de pijl naast Eenvoudig formulier en vervolgens op Formulierontwerp.

 2. Als het eigenschappenvenster van het formulier nog niet geopend is, opent u het venster door op F4 te drukken.

 3. Ga in het eigenschappenvenster van het formulier naar het tabblad Gegevens en klik in het vak van de eigenschap Recordbron.

 4. Klik op Builder button .

  Er wordt een nieuwe query geopend in de ontwerpweergave.

 5. Ontwerp de query, sla de query vervolgens op en sluit de query.

Naar boven

Een query als recordbron voor een rapport gebruiken

U kunt op drie manieren een query als recordbron voor een rapport gebruiken.

Een rapport maken met de wizard Rapport

Op de eerste pagina van de wizard geeft u de query op die u wilt gebruiken. De query moet reeds bestaan.

 1. Klik op het tabblad Maken, in de groep Rapporten, op Wizard Rapporten.

  De wizard Rapport wordt gestart.

 2. Klik in de keuzelijst Tabellen/query's op de naam van de query die u als recordbron voor het rapport wilt gebruiken.

 3. Dubbelklik in de keuzelijst Beschikbare velden op elk veld dat u wilt gebruiken.

  Wanneer u dubbelklikt op een veld, wordt dit veld toegevoegd aan de keuzelijst Geselecteerde velden.

De eigenschap Recordbron instellen op een query in de ontwerpweergave van het rapport

U maakt een rapport in de ontwerpweergave en stelt de eigenschap Recordbron van het rapport in op een bestaande query die u wilt gebruiken.

 1. Klik op het tabblad Maken, in de groep Rapporten, op Rapportontwerp.

  Opmerking: Als u een knop Eenvoudig rapport in plaats van een knop Rapportontwerp ziet, klikt u op de pijl naast Eenvoudig rapport en vervolgens op Rapportontwerp.

 2. Als het eigenschappenvenster van het rapport nog niet geopend is, opent u het venster door op F4 te drukken.

 3. Ga in het eigenschappenvenster van het rapport naar het tabblad Gegevens en klik in het vak van de eigenschap Recordbron.

  Opmerking: Als u geen eigenschappenvak Recordbron ziet, moet u controleren of u misschien de eigenschappen voor het rapport zelf bekijkt in plaats van de eigenschappen voor een bepaald besturingselement op het rapport.

 4. Voer een van de volgende stappen uit:

  • Begin met het typen van de naam van de query die u wilt gebruiken als recordbron voor het rapport.

   De naam van het object wordt automatisch ingevuld terwijl u typt.

  • Klik op de pijl-omlaag en selecteer vervolgens de gewenste query in de vervolgkeuzelijst.

Een nieuwe query maken met de knop Opbouwen in de ontwerpweergave van het rapport

U maakt een rapport in de ontwerpweergave en gebruikt de knop Opbouwen ( Builder button ) in het eigenschappenvak Recordbron van het rapport om een nieuwe query te maken die als recordbron voor het rapport moet worden gebruikt.

 1. Klik op het tabblad Maken, in de groep Rapporten, op Rapportontwerp.

  Opmerking: Als u een knop Eenvoudig rapport in plaats van een knop Rapportontwerp ziet, klikt u op de pijl naast Eenvoudig rapport en vervolgens op Rapportontwerp.

 2. Als het eigenschappenvenster van het rapport nog niet geopend is, opent u het venster door op F4 te drukken.

 3. Ga in het eigenschappenvenster van het rapport naar het tabblad Gegevens en klik in het vak van de eigenschap Recordbron.

 4. Klik op Builder button . Er wordt een nieuwe query geopend in de ontwerpweergave.

 5. Ontwerp de query, sla de query vervolgens op en sluit de query.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×