Een query als recordbron voor een formulier of rapport gebruiken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een query gebruiken om gegevens op te geven voor een formulier of rapport. U kunt een query gebruiken wanneer u het formulier of rapport maakt, of u kunt een bestaand formulier of rapport wijzigen door de eigenschap record bron in te stellen. Wanneer u de eigenschap record bron instelt, kunt u een bestaande query opgeven of kunt u een nieuwe query maken om deze te gebruiken.

Als u een query als record bron gebruikt, kunt u de gegevens mogelijk niet bewerken. Voordat u een query als uw record bron gebruikt, moet u overwegen of u gegevens moet bewerken.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de eigenschap record bron instelt voor een bestaand formulier of rapport en informatie over wanneer u query gegevens wel en niet kunt bewerken.

In dit artikel wordt niet uitgelegd hoe u een formulier of rapport maakt. Zie de artikel route kaart voor het maken van een formulier en het maken van een eenvoudig rapportvoor hulp bij het maken van formulieren en rapporten.

In dit artikel

Een bestaande query gebruiken als de record bron van een formulier of rapport

Een query maken als de record bron van een formulier of rapport

Gegevens in een query bewerken

Een bestaande query gebruiken als de record bron van een formulier of rapport

In de ontwerp weergave stelt u de eigenschap record bron in op een bestaande query die u wilt gebruiken.

 1. Open het formulier of rapport in de ontwerp weergave.

  Als het eigenschappen venster nog niet is geopend, drukt u op F4 om het te openen.

 2. Klik in het eigenschappen venster op het tabblad gegevens op het eigenschappen venster van de record bron.

  De eigenschap Recordbron op het tabblad Gegevens.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Begin met het typen van de naam van de query die u wilt gebruiken.

   De naam van het object wordt automatisch ingevuld terwijl u typt.

   ofwel

  • Klik op de pijl en selecteer vervolgens de query die u wilt gebruiken.

Naar boven

Een query maken als de record bron van een formulier of rapport

Gebruik in de ontwerp weergave de knop opbouwen ( Knop Opbouwfunctie ) in het vak van de eigenschap record bron om een nieuwe query te maken die als record bron wordt gebruikt.

 1. Open het formulier of rapport in de ontwerp weergave.

  Als het eigenschappen venster nog niet is geopend, drukt u op F4 om het te openen.

 2. Klik in het eigenschappen venster op het tabblad gegevens op het eigenschappen venster van de record bron.

 3. Klik op Knop Opbouwfunctie .

  De knop Opbouwen op het eigenschappenblad.

  Er wordt een nieuwe query geopend in de ontwerp weergave.

 4. Ontwerp de query en sla deze op.

  Zie het artikel een eenvoudige selectie query makenvoor hulp bij het ontwerpen van een query.

Naar boven

Gegevens in een query bewerken

Een van de belangrijkste redenen om formulieren te gebruiken is om gegevens in te voeren en te bewerken. Sommige query's ondersteunen het bewerken van gegevens niet. Voordat u een query als record bron voor een formulier gebruikt, moet u overwegen of u de query gegevens kunt bewerken.

Wanneer kan ik gegevens in een query bewerken?

U kunt de gegevens in een query bewerken in de volgende gevallen:

 • De query is gebaseerd op slechts één tabel.

 • De query is gebaseerd op twee tabellen met een een-op-een-relatie ertussen.

 • De eigenschap RecordsetType van het formulier wordt ingesteld op Dynaset (inconsistente updates)en geen van de voor waarden in de volgende sectie is van toepassing.

Opmerking: Zelfs als u gegevens in een query kunt bewerken, is het mogelijk dat sommige velden niet beschikbaar zijn voor bewerking. Dergelijke gevallen worden weer gegeven in de volgende sectie.

Wanneer kan ik de gegevens van een query niet bewerken?

U kunt de gegevens van een query niet bewerken in de volgende gevallen:

 • De query is een kruistabelquery.

 • De query is een SQL-query.

 • Het veld dat u wilt bewerken, is een berekend veld. In dit geval kunt u mogelijk gegevens bewerken uit de andere velden in de query.

 • De query bevat een GROUP BY-component.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×