Een publicatie opslaan als Word-document

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt informatie uit Publisher overbrengen naar een Word-document. Als uw publicatie een grote hoeveelheid tekst die u opnieuw wilt gebruiken bevat, kunt u bijvoorbeeld de tekst opslaan uit de publicatie als een Word-document. Of, als u een pagina in Publisher die u wilt gebruiken als een afbeelding van omslag in uw Word-document ontwerpt, kunt u de pagina in het Word-document plakken en vervolgens het document afdrukken vanuit Word.

Opmerking: U kunt een publicatie geheel of gedeeltelijk naar Word exporteren, maar u kunt niet de volledige publicatie (alle tekst, afbeeldingen en lay-out in één keer overzetten naar een Word-document.

In dit artikel

Manieren om te exporteren van uw publicatie naar Word

De tekst van uw publicatie opslaan als een Word-document

Kopiëren en plakken van een pagina of objecten op een pagina

Een pagina, dubbele pagina of objecten op een pagina opslaan als een afbeeldingsbestand

Methoden voor het exporteren van een publicatie naar Word

U kunt een publicatie als volgt gedeeltelijk of geheel exporteren naar Word:

 • De tekst in uw publicatie als een Word-document opslaan     Deze methode te gebruiken voor een nieuwsbrief of een publicatie met een grote hoeveelheid tekst die u wilt gebruiken in Word. Sla de publicatie in de bestandsindeling voor uw huidige versie van Word naar het opgeslagen bestand openen in Word. Opslaan in de bestandsindeling Word 97-2003 het opgeslagen bestand openen in eerdere versies van Word.

 • Kopiëren en plakken van een pagina of objecten op een pagina     Deze methode te gebruiken voor een brochure, briefhoofd pagina of publicatie die u wilt doen in Word en breng wijzigingen aan. Een object, een selectie van objecten of een pagina in uw publicatie kopiëren en plak deze in een Word-document in de indeling Hypertext Markup Language (HTML).

 • Een pagina, twee tegenoverliggende pagina's of objecten op een pagina opslaan als afbeeldingsbestand     Deze methode kunt u gebruiken om een afbeeldingsbestand te maken dat u in een Word-document kunt invoegen. U kunt deze methode bijvoorbeeld gebruiken voor het overzetten van een kalender, omslagpagina of publicatie met een tabel, of een document waarin u in Word geen wijzigingen hoeft aan te brengen.

Naar boven

De tekst van een publicatie opslaan als Word-document

Als u de publicatie als een Word-document opslaat, wordt een bericht met de mededeling dat het geselecteerde bestandstype alleen tekst ondersteunt weergegeven in de ingebouwde conversieprogramma. De tekst en de tekenopmaak (lettertype, grootte, stijl, onderstrepen, kleur en effecten) blijven behouden. Echter ontwerpelementen zoals afbeeldingen en kolommen worden niet bewaard.

Tips voor de beste resultaten bij het opslaan van de tekst van een publicatie als Word-document

 • Zorg ervoor dat de randen van de tekst in de publicatie elkaar niet overlappen.

 • Kopteksten, voetteksten en paginanummers worden bij het opslaan gehandhaafd, maar de functionaliteit ervan niet. Als u de kopteksten of voetteksten wilt wijzigen, moet u het document eerst opslaan en vervolgens kopteksten en voetteksten toevoegen aan het Word-document.

 • Pagina-einden in de publicatie worden genegeerd. U kunt wel zelf pagina-einden toevoegen in het Word-document nadat u dit hebt opgeslagen.

 • Afbeeldingen in de publicatie worden niet bewaard. U kunt de afbeeldingen kopiëren en een voor een in het Word-document plakken.

Een publicatie opslaan als Word-document

 1. Open de Publisher-publicatie die u als Word-document wilt opslaan.

 2. Klik op bestand > OpslaanAlsen bladert u naar de locatie waar u de Word-document opslaan.

 3. Typ een naam voor de Word-document in het vak Bestandsnaam.

 4. Selecteer in de lijst Opslaan als type de versie van Word die u wilt opslaan voor. Oudere versies van Word bevat het versienummer; Selecteer voor Word 2016, Word-Document voor de huidige versie van Word.

 5. Klik op Opslaan.

Naar boven

Een hele pagina of objecten op een pagina kopiëren en plakken

U kunt één object, meerdere objecten of alle objecten op een pagina in uw publicatie kopiëren en deze in HTML-indeling in een Word-document plakken. Als u bij het plakken de indeling HTML-gebruikt, blijven de lay-out en tekstopmaak bewaard en kunt u wijzigingen aanbrengen in alle objecten en tekst die u in het Word-document plakt.

Tips voor de beste resultaten bij het plakken van objecten in een Word-document in HTML-indeling

 • Als u een pagina van een publicatie kopieert waarop zich tekst bevindt die doorloopt in een tekstvak op een andere pagina, wordt de tekst niet overgezet naar het Word-document. Kopieer voor de beste resultaten alleen pagina's met tekst die niet doorloopt naar een andere pagina.

 • Bij het kopiëren van een volledige pagina vanuit een publicatie kan het nodig zijn de marges en de afdrukstand in het Word-document te wijzigen.

 • Als de publicatie een tabel, zoals een kalender, Sla de objecten in uw publicatie als een afbeeldingsbestand bevat te bewaren de indeling van de tabel op de pagina.

  Opmerking: Bij deze methode wordt de lay-out behouden, maar kunt u in het Word-document geen wijzigingen in de tabel aanbrengen.

 • Als u meerdere objecten wilt kopiëren, is het vaak handig deze te groeperen voordat u ze kopieert.

  1. Klik en sleep een selectievak rond de objecten die u wilt dat in de groep.

  2. Klik op de Opmaak van hulpmiddelen voor tekenen of het tabblad Opmaak hulpmiddelen voor afbeeldingen op groep.

   (In Publisher 2007, in de rechterbenedenhoek van het selectievak, klik op Objecten groeperen Knopafbeelding .)

 • Als uw publicatie uit meerdere pagina's bestaat, kunt u wel een volledige pagina kopiëren, maar niet de volledige publicatie. Bij weergave van een dubbele pagina (klik in het menu Beeld op Dubbele pagina), kunt u de twee tegenoverliggende pagina's in één keer kopiëren.

 • Tekst die in uw publicatie verticaal is geplaatst (van boven naar beneden of van beneden naar boven), wordt in Word horizontaal geplaatst. U kunt de tekstrichting in Word wijzigen nadat u deze hebt geplakt.

  1. Klik in Word op het tekstvak waarin zich de tekst bevindt die u wilt wijzigen.

  2. Klik onder Hulpmiddelen voor tekstvakken op het tabblad Opmaak in de groep Tekst enkele keren op Tekstrichting totdat u de gewenste stand krijgt.

Een pagina of objecten naar Word kopiëren

 1. Selecteer de Publisher-objecten die u wilt kopiëren.

  Opmerking: Als u wilt de volledige pagina selecteren, klikt u op een leeg gebied in de publicatie, of klik op de kladgebieden klik vervolgens op Ctrl + A.

 2. Klik met de rechtermuisknop en klik op Kopiëren.

 3. Open het Word-document.

 4. Klik op de pagina waar u wilt plakken de objecten, klik met de rechtermuisknop en klik vervolgens op Plakken.

 5. Herhaal de stappen 1 tot en met 4 totdat u alle gewenste objecten of pagina's hebt geplakt.

Naar boven

Een pagina, twee tegenoverliggende pagina's of objecten op een pagina opslaan als afbeeldingsbestand

U kunt een object, een selectie objecten, een volledige pagina of een dubbele pagina opslaan als afbeeldingsbestand en vervolgens invoegen in een Word-document.

Opmerking: Als u deze methode gebruikt, kunt u geen wijzigingen aanbrengen in de tekst of objecten van de publicatie die u in het Word-document invoegt.

Tips voor de beste resultaten bij het plakken van objecten of pagina's als afbeeldingsbestanden

 • Bij het opslaan van een volledige of dubbele pagina vanuit een publicatie kan het nodig zijn de marges en de afdrukstand te wijzigen wanneer u het afbeeldingsbestand opent in het Word-document.

 • Als uw publicatie uit meerdere pagina's bestaat, kunt u wel een volledige pagina opslaan, maar niet de volledige publicatie. Bij weergave van een dubbele pagina (klik in het menu Beeld op Dubbele pagina), kunt u de twee tegenoverliggende pagina's in één keer opslaan.

 • Voor de beste resultaten weergeven en afdrukken van een pagina of objecten uit de publicatie in Word, de objecten met PNG-indeling, JPEG File Interchange Formatof Enhanced -metabestand met de hoogste resolutie selecteren, en selecteren hoge kwaliteit of commercieel afdrukken (300 dpi) drukt u opopslaan en plak de objecten of op de pagina in uw Word-document.

Notities: 

 • Sommige PNG- en JPEG-afbeeldingen zijn al gecomprimeerd. De resolutie hiervan is mogelijk al lager dan 600 dpi (dots per inch).

 • Enhanced metabestanden kunnen alleen met 96 dpi worden opgeslagen.

Een pagina, dubbele pagina of objecten uit een publicatie als afbeelding in Word invoegen

 1. Selecteer de items die u wilt opslaan op een van de volgende manieren:

  • Klik op bestand > OpslaanAls de volledige pagina of dubbele pagina opslaan als een afbeelding.

  • Met de rechtermuisknop op de afbeelding, WordArt, vorm of groep objecten die u wilt opslaan en klik vervolgens op Opslaan als afbeelding in het snelmenu te openen.

 2. Selecteer in de lijst Opslaan als een afbeeldingen-opmaak, zoals PNG-indeling of JPEG File Interchange Format.

 3. Als de bestandsindeling meerdere resoluties ondersteunt (in dat geval kunt u de knop Wijzigen selecteren in het dialoogvenster Opslaan als), klikt u op Wijzigen, selecteert u de gewenste resolutie en klikt u vervolgens op OK.

  Opmerking: Selecteer Afdrukken met hoge kwaliteit of commercieel afdrukken (300 dpi) voor het beste resultaat.

 4. Klik op Opslaan.

 5. Open het Word-document en klik vervolgens op de plaats waar u de afbeelding wilt invoegen.

 6. Klik op Invoegen > Afbeelding.

 7. Blader in het dialoogvenster Afbeelding invoegen naar de locatie waar u het bestand hebt opgeslagen, selecteer het bestand en klik op Invoegen.

 8. Herhaal de stappen 1 tot en met 7 totdat u alle gewenste objecten of pagina's hebt ingevoegd.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×