Een publicatie afdrukken op een bureauprinter

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In het gedeelte Zie ook vindt u koppelingen naar onderwerpen met meer informatie over het afdrukken van verschillende versies van dezelfde publicatie op hetzelfde vel papier, over het afdrukken van verschillende publicaties op hetzelfde vel papier en over het afdrukken van dubbelzijdige exemplaren.

Wat wilt u doen?

Een of meer exemplaren van een publicatie afdrukken

Specifieke pagina's van een publicatie afdrukken

Het aantal exemplaren die op een vel papier worden afgedrukt wijzigen

Een of meer exemplaren van een publicatie afdrukken

 1. Klik in het menu Bestand op Afdrukken.

 2. Typ onder Aantal het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken.

 3. Selecteer eventueel nog andere opties en klik op OK.

Naar boven

Specifieke pagina's uit een publicatie afdrukken

Huidige pagina afdrukken van de pagina die u momenteel weergeeft, kunt u selecteren.

Een paginabereik afdrukken

 1. Klik in het menu Bestand op Afdrukken.

 2. Klik in het dialoogvenster Afdrukken op het tabblad Publicatie- en papierinstellingen.

 3. Klik onder Afdrukbereik op Pagina's.

 4. Typ in het tekstvak het paginanummer van de eerste pagina die u wilt afdrukken. Typ vervolgens een afbreekstreepje en typ daarna de laatste pagina van het bereik dat u wilt afdrukken, bijvoorbeeld 2-4.

 5. Klik op Afdrukken.

  Als u slechts één pagina wilt afdrukken, typt u hetzelfde paginanummer in de vakken Van en Tot en met.

Afzonderlijke pagina's afdrukken

 1. Klik in het menu Bestand op Afdrukken.

 2. Klik in het dialoogvenster Afdrukken op het tabblad Publicatie- en papierinstellingen.

 3. Klik onder Afdrukbereik op Pagina's.

 4. Typ in het tekstvak het paginanummer van de eerste pagina die u wilt afdrukken, typ een komma en typ daarna het nummer van de volgende pagina die u wilt afdrukken. Herhaal dit voor elke pagina die u wilt afdrukken, bijvoorbeeld 2,4,6,8.

 5. Klik op Afdrukken.

Naar boven

Het aantal exemplaren wijzigen dat op een vel papier wordt afgedrukt

Als u etiketten of visitekaartjes afdrukt, is de standaardoptie Meerdere exemplaren per vel. Bij deze optie kunt u de margehulplijnen aanpassen om zo het aantal exemplaren van de publicatie dat op één vel papier past te verhogen of te verlagen. Als een publicatie met visitekaartjes bijvoorbeeld twee pagina's bevat, waarbij elke pagina een ander visitekaartje bevat, en u Meerdere exemplaren per vel en drie exemplaren selecteert, worden in totaal zes visitekaartjes (drie exemplaren van de twee verschillende visitekaartjes)  afgedrukt.

 1. Open de publicatie die u wilt afdrukken, bijvoorbeeld een etiket.

 2. Klik in het menu Bestand op Afdrukken en klik op het tabblad Publicatie- en papierinstellingen.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Eén pagina per vel.

  • Klik op Meerdere exemplaren per vel.

Opmerking: 

 • Als u klikt op Eén pagina per vel, wordt de publicatie afgedrukt in het midden van het vel papier.

 • Als u één pagina van de publicatie per vel wilt afdrukken op een bepaalde positie op het vel, klikt u op Meerdere exemplaren per vel en wijzigt u de positie van de publicatie op het vel door de rijopties, de kolomopties en de waarden voor horizontale en verticale tussenruimte onder Meer afdrukopties aan te passen. Deze optie is beschikbaar voor publicaties waarvan het paginaformaat kleiner is dan het papierformaat, zoals advertenties, visitekaartjes en correspondentiekaarten.

 • Zodat u eenvoudiger meerdere exemplaren van een publicatie afdrukken op een vel papier, schakelt u bijsnijdmarkeringenuit te lijnen van een publicatie van de fabrikant van een specifieke product.

De marges wijzigen

U kunt het aantal exemplaren dat op een vel papier past wijzigen door de marges en de horizontale en verticale tussenruimte aan te passen.

 1. Open de publicatie die u wilt afdrukken.

 2. Klik in het menu Bestand op Afdrukken en klik op het tabblad Publicatie- en papierinstellingen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit onder Meer afdrukopties:

  • Als u het aantal exemplaren dat op een pagina past wilt verhogen, verlaagt u de waarden in de vakken Zijmarge en Horizontale tussenruimte. Mogelijk moet u ook de waarde voor de verticale tussenruimte aanpassen.

  • Als u het aantal exemplaren dat op een pagina past wilt verlagen, verhoogt u de waarden in de vakken Zijmarge, Horizontale tussenruimte en Verticale tussenruimte.

Wanneer u de marges en tussenruimten wijzigt, wordt in het voorbeeldvenster weergegeven hoeveel exemplaren op het vel papier passen.

Tip: Als u wilt afdrukken op het product van een bepaalde fabrikant, bijvoorbeeld op een etiketvel, druk dan eerst af op een leeg vel papier om te controleren of de publicatie correct wordt uitgelijnd voor het product. Koppelingen naar onderwerpen met meer informatie vindt u in het gedeelte Zie ook.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×