Een publicatie afdrukken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het hoofd gebruik van Publisher is om afdruk publicaties van hoge kwaliteit te produceren. U kunt deze afdrukken op een desktop printer of naar een Kopieer winkel of commerciële drukker sturen. Zie afdrukken: kiezen tussen bureau blad, kopiëren en afdrukkenvoor meer informatie om u te helpen bij het kiezen van deze opties.

Opmerking: Het voorbeeld venster wordt mogelijk zwart-wit weer gegeven, zelfs als uw publicatie (s) kleur bevat als de geselecteerde printer geen ondersteuning biedt voor afdrukken in kleur of als de geselecteerde printer kleur ondersteunt en de instelling grijs tinten is geselecteerd.

Waar is de opdracht Afdrukken gebleven?

In Publisher 2010 en hoger bevindt de opdracht afdrukken zich in de weer gave back stage. Als u naar de weer gave back stage wilt gaan, klikt u op het tabblad bestand in de linkerbovenhoek van Publisher De knop Bestand . Naast Afdrukken bevat de back stage-weer gave opdrachten voor het opslaan, openen en sluiten van bestanden, evenals informatie over de huidige publicatie en het delen van de publicatie en opties voor Publisher.

Naar boven

Afdruk instellingen en afdruk voorbeeld

De weer gave back stage voor afdrukken ziet er zo uit.

Overzicht van afdrukinstellingen in Publisher

De afdruk instellingen staan aan de linkerkant en het voorbeeld venster bevindt zich aan de rechter kant. De instellingen aan de linkerzijde zijn van invloed op de afgedrukte publicatie, terwijl de instellingen aan de rechter kant alleen van invloed zijn op de weer gave van de publicatie.

Opmerking: Sommige van deze besturings elementen zijn afhankelijk van andere instellingen. het besturings element kleur is bijvoorbeeld alleen beschikbaar als uw printer in kleur kan afdrukken en de schuif regelaar voor-en achterkant is alleen beschikbaar als u op beide zijden van het papier wilt afdrukken.

U kunt de afdruk instellingen gebruiken om de volgende opties te configureren.

Afdrukinstellingen in Publisher 2010

1

Afdrukken

Voer het aantal exemplaren van de afdruk taak in dat u wilt afdrukken en druk op afdrukken om de taak naar uw printer te sturen.

2

Printer

Naast het selecteren van een lijst met beschik bare printers, kunt u ook een nieuwe printer toevoegen, de printer eigenschappenopenen en afdrukken naar een bestand.

3

Instellingen

In de sectie instellingen kunt u het volgende bepalen:

 • Pagina's: Hiermee kunt u specifieke pagina's of paginabereiken selecteren die u wilt afdrukken.

 • Pagina's per vel: hier kunt u opgeven waar op een vel papier uw publicatie wordt afgedrukt en hoe de pagina's van uw publicatie op de vellen papier worden opgemaakt.

 • Papier formaat: Selecteer het formaat en de stijl van het vel papier dat u wilt gebruiken om de publicatie af te drukken.

 • Enkelzijdig /dubbelzijdig afdrukken: Kies of u wilt afdrukken op een of beide zijden van het papier en welke rand u wilt gebruiken om het papier te spie gelen.

 • Kleur: als de printer kleur ondersteunt, kunt u het afdrukken van kleur of grijs tinten kiezen.

 • Instellingen opslaan met de publicatie: als dit selectie vakje is ingeschakeld, worden uw instellingen selecties opgeslagen met deze publicatie.

Opmerking: In Publisher verwijst pagina formaat naar een werk gebied van uw publicatie. Papier, of werk blad, grootte is de grootte van het papier dat u voor het afdrukken gebruikt. Een vel papier kan meerdere pagina's bevatten en een grote pagina kan op meerdere bladen worden afgedrukt.

Het voorbeeld venster verandert in wijzigingen die u in de afdruk instellingen hebt aangebracht.

Afdrukvoorbeeld in Publisher 2010

Het bevat ook de volgende informatie:

1

Blad navigatie

Door de bladen van uw publicatie bladeren.

2

Knoppen aan de voor-en achterzijde

Deze knoppen zijn beschikbaar wanneer u op beide zijden van het vel papier afdrukt: Klik hierop om de voor-of achterkant van het werk blad weer te geven.

3

Zoom slider

Schuif naar linksboven om uit te zoomen en schuif naar rechts om in te zoomen op uw publicatie.

4

Aanpassen aan het werk blad

Als u meer dan één werk blad bekijkt, wordt in-of uitzoomen op één blad weer gegeven.

5

Meerdere werk bladen weer geven

Als uw publicatie op meerdere vellen papier wordt afgedrukt, kunt u deze knop gebruiken om een voor beeld van meerdere bladen tegelijk te bekijken.

6

Pagina nummers weer geven/verbergen

Met deze schuif regelaar ziet u de volg orde van de pagina's die worden opgelegd op de bladen van papier. Dit is met name handig wanneer u een publicatie afdrukt met meer dan één pagina op het werk blad, zoals een wens kaart.

7

Linialen weer geven/verbergen

De linialen voor de hoogte en breedte van het geselecteerde vel papier weer geven of verbergen. Als u het papier formaat wijzigt in instellingen, worden de linialen dienovereenkomstig gewijzigd.

8

Schuif regelaar transparante weer gave

Als u op twee zijden van het vel afdrukt, kunt u met deze schuif regelaar de andere kant van het werk blad zien, zoals het afgedrukte papier in een licht tafel houden. Hierdoor kunt u ervoor zorgen dat uw publicatie aan beide zijden van het vel papier goed wordt uitgelijnd.

Naar boven

De publicatie afdrukken

 1. Klik op Bestand > Afdrukken.

 2. In de sectie afdrukken stelt u het aantal exemplaren in dat u wilt afdrukken in kopieën van de afdruk taak.

 3. Controleer in de sectie printer of de juiste printer is geselecteerd.

  Het voorbeeld venster wordt in zwart-wit weer gegeven, ongeacht of uw publicatie (s) kleur bevat, tenzij u een kleuren printer hebt geselecteerd.

 4. In de sectie instellingen :

  1. Zorg ervoor dat de juiste set pagina's of secties is geselecteerd.

  2. Selecteer de indeling voor het opleggen van pagina's op het werk blad.

  3. Stel het papierformaat in.

  4. Instellen of u wilt afdrukken op één zijde van het vel papier of beide, en wanneer u op beide zijden afdrukt, of het vel papier over de lange of korte zijde moet worden omgedraaid.

  5. Als uw printer kleur afdrukken ondersteunt, kiest u of u de kleur of de grijs waarden wilt afdrukken.

 5. Klik op de knop afdrukken om de publicatie naar uw printer te verzenden.

 1. Klik op Bestand > Afdrukken.

 2. In de sectie afdrukken stelt u het aantal exemplaren in dat u wilt afdrukken in kopieën van de afdruk taak.

 3. Klik op de knop afdrukken om de publicatie naar uw printer te verzenden.

Naar boven

 1. Klik op Bestand > Afdrukken.

 2. Klik in de sectie instellingen in het tekstvak pagina's .

 3. Typ in het tekstvak het pagina nummer van de eerste pagina die u wilt afdrukken, typ een afbreek streepje en typ de laatste pagina van het bereik dat u wilt afdrukken, bijvoorbeeld: 2-4.

 4. Klik op de knop afdrukken om de publicatie naar uw printer te verzenden.

 1. Klik op Bestand > Afdrukken.

 2. Klik in de sectie instellingen in het tekstvak pagina's .

 3. Typ in het tekstvak het pagina nummer van de eerste pagina die u wilt afdrukken, typ een punt komma en typ de volgende pagina die u wilt afdrukken. Herhaal dit voor elk pagina nummer dat u wilt afdrukken, bijvoorbeeld 2, 4, 6, 8.

 4. Klik op de knop afdrukken om de publicatie naar uw printer te verzenden.

Naar boven

Als u etiketten of visite kaartjes afdrukt, is de standaard optie meerdere exemplaren per vel. Hiermee kunt u meer dan één exemplaar van elke pagina van uw publicatie afdrukken, waarbij elke set pagina's op afzonderlijke vellen papier wordt weer gegeven. Wanneer u deze optie kiest, wordt de knop indelings opties beschikbaar, zodat u de marge hulplijnen kunt aanpassen om het aantal exemplaren van uw publicatie dat op één vel papier past, te verg Roten of verkleinen. Als de publicatie van uw visite kaartje bijvoorbeeld twee pagina's bevat, elke pagina met een ander visite kaartje en u meerdere exemplaren per vel en 10 kopieën selecteert, dan worden in totaal 20 exemplaren (10 exemplaren van elk van de twee verschillende visite kaartjes) afgedrukt op twee vellen papier, één blad voor elke pagina.

 1. Klik op bestand >afdrukken.

 2. Selecteer in de sectie instellingenmeerdere exemplaren per vel en selecteer vervolgens het aantal exemplaren.

 3. Klik op de knop afdrukken om de publicatie naar uw printer te verzenden.

  Notities: 

  • Als u op één pagina per velklikt, wordt de publicatie afgedrukt in het midden van het vel papier.

  • Als u één pagina van de publicatie per vel wilt afdrukken op een specifieke positie op het werk blad, klikt u op meerdere exemplaren per vel, klikt u op indelings optiesen wijzigt u de positie van de publicatie op het blad door de opties voor de rij-en kolom naam aan te passen. opties en horizontale en verticale tussen ruimte waarden onder meer Afdruk opties. Deze optie is beschikbaar voor publicaties met pagina grootten die kleiner zijn dan de papier formaten, zoals advertenties, visite kaartjes en correspondentie kaarten.

Wanneer u etiketten, naam tags of visite kaartjes wilt afdrukken, is het meestal het efficiëntst om een hele reeks af te drukken op één vel. U kunt dit doen in Publisher vanaf de optie meerdere pagina's per vel op de pagina afdrukken . Wanneer u deze optie kiest, wordt de knop indelings opties beschikbaar, zodat u de marge hulplijnen kunt aanpassen om het aantal exemplaren van uw publicatie dat op één vel papier past, te verg Roten of verkleinen. Als u bijvoorbeeld een set van 10 brief kaarten hebt met verschillende informatie, en u meerdere pagina's per vel en één exemplaar selecteert, worden alle tien pagina's afgedrukt op het ene vel papier.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als het pagina formaat van de publicatie kleiner is dan het blad waarop de publicatie is ingesteld op afdrukken.

 1. Klik op Bestand > Afdrukken.

 2. Selecteer in de sectie instellingenmeerdere pagina's per vel en selecteer vervolgens het aantal exemplaren.

 3. Klik op de knop afdrukken om de publicatie naar uw printer te verzenden.

Een of meer kopieën van een publicatie afdrukken

 1. Klik in het menu Bestand op Afdrukken.

 2. Geef in het vak Exemplaren het aantal exemplaren op dat u wilt afdrukken.

 3. Kies de gewenste opties en klik op afdrukken.

Naar boven

Specifieke pagina's van een publicatie afdrukken

U kunt de huidige pagina selecteren om de pagina af te drukken die u momenteel bekijkt.

Een reeks pagina's afdrukken

 1. Klik in het menu Bestand op Afdrukken.

 2. Klik in het dialoog venster afdrukken op het tabblad publicatie-en papier instellingen .

 3. Klik onder Afdruk bereikop pagina's.

 4. Typ in het tekstvak het pagina nummer van de eerste pagina die u wilt afdrukken, typ een afbreek streepje en typ de laatste pagina van het bereik dat u wilt afdrukken, bijvoorbeeld 2-4.

 5. Klik op Afdrukken.

  Als u slechts één pagina wilt afdrukken, typt u hetzelfde nummer in de vakken van en tot .

Afzonderlijke pagina's afdrukken

 1. Klik in het menu Bestand op Afdrukken.

 2. Klik in het dialoog venster afdrukken op het tabblad publicatie-en papier instellingen .

 3. Klik onder Afdruk bereikop pagina's.

 4. Typ in het tekstvak het pagina nummer van de eerste pagina die u wilt afdrukken, typ een punt komma en typ de volgende pagina die u wilt afdrukken. Herhaal dit voor elk pagina nummer dat u wilt afdrukken, bijvoorbeeld 2, 4, 6, 8.

 5. Klik op Afdrukken.

Naar boven

Het aantal exemplaren wijzigen dat op een vel papier wordt afgedrukt

Als u etiketten of visite kaartjes afdrukt, is de standaard optie meerdere exemplaren per vel. Met deze optie kunt u de marge hulplijnen aanpassen om het aantal exemplaren van de publicatie te verg Roten of te verkleinen, dat op één vel papier past. Als de publicatie van uw visite kaartje bijvoorbeeld twee pagina's bevat: elke pagina bevat een ander visite kaartje, en u selecteert meerdere exemplaren per vel en drie kopieën, met een totaal van zes exemplaren: drie exemplaren van elk van de twee verschillende visite kaartjes. worden afgedrukt.

 1. Open de publicatie die u wilt afdrukken, bijvoorbeeld een label.

 2. Klik in het menu Bestand op Afdrukken en klik vervolgens op het tabblad Publicatie- en papierinstellingen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Eén pagina per vel.

  • Klik op Meerdere exemplaren per vel.

   Notities: 

   • Als u op één pagina per velklikt, wordt de publicatie afgedrukt in het midden van het vel papier.

   • Als u één pagina van de publicatie per vel wilt afdrukken op een specifieke positie op het blad, klikt u op meerdere exemplaren per velen wijzigt u de positie van de publicatie op het blad door de opties voor de rij, de kolom opties en de horizontale en andere instellingen aan te passen. verticale tussenruimte waarden onder meer Afdruk opties deze optie is beschikbaar voor publicaties met pagina grootten die kleiner zijn dan de papier formaten, zoals advertenties, visite kaartjes en correspondentie kaarten.

   • Als u een publicatie gemakkelijker wilt uitlijnen met een product van een bepaalde fabrikant of als u meerdere exemplaren van een publicatie op één vel papier wilt afdrukken, schakelt u de bijsnijd markeringen in.

De marges wijzigen

Als u de marges en de horizontale en verticale tussen ruimte aanpast, kunt u het aantal exemplaren wijzigen dat op een vel papier past.

 1. Open de publicatie die u wilt afdrukken.

 2. Klik in het menu Bestand op Afdrukken en klik vervolgens op het tabblad Publicatie- en papierinstellingen.

 3. Voer onder meer Afdruk optieseen van de volgende handelingen uit:

  • Als u het aantal exemplaren dat past, wilt verg Roten, verlaagt u de waarden in de vakken Zijmarge en horizontale tussen ruimte . Mogelijk moet u ook de waarde voor de verticale tussen ruimte aanpassen.

  • Als u het aantal exemplaren dat past, wilt verkleinen, verhoogt u de waarden in de vakken Zijmarge, horizontale tussen ruimteen verticale tussen ruimte .

Wanneer u de marges en de tussen ruimte wijzigt, wordt in het voorbeeld venster weer gegeven hoeveel exemplaren er op het vel papier passen.

Tip: Als u wilt afdrukken op een specifiek product van een fabrikant, bijvoorbeeld een vel met etiketten, drukt u eerst af op een leeg vel papier om te controleren of de publicatie correct wordt uitgelijnd op het product.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×