Een project opslaan

U kunt een projectplanning opslaan in tal van nuttige bestandsindelingen, inclusief eerdere versies van Microsoft Project, Microsoft Excel-werkmappen en sjablonen die kunnen worden gebruikt voor toekomstige projecten.

Als u werkt met Project Professional 2010, kunt u uw project ook opslaan om te delen voordat u het project publiceert.

Opmerking: U kunt geen bestanden opslaan met de evaluatieversie van Project 2010.

Wat wilt u doen?

Een project opslaan

Een project opslaan als sjabloon

Een project opslaan om te delen

Een lokaal project opslaan in Project Server

Een project opslaan

Het proces voor het opslaan van een project is anders voor gebruikers van Project Standard 2010 en Project Professional 2010 die zijn verbonden met Project Server. Beide processen zijn in deze sectie beschreven.

Een project opslaan met Project Standard 2010

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opslaan.

 2. Als u het project voor de eerste keer opslaat, typt u een naam voor het project in het vak Bestandsnaam en klikt u op Opslaan.

  Als u een bestand opslaat met meerdere projecten, wordt u mogelijk om een projectnaam gevraagd.

U kunt uw project opslaan in een andere bestandsindeling.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opslaan en verzenden.

 3. Klik onder Bestandstypen op Project opslaan als bestand.

 4. Selecteer aan de rechterkant onder Projectbestandstypen of Andere bestandstypen het type bestand waarnaar u wilt opslaan.

  Er zijn twee methoden om het projectbestand in een andere indeling op te slaan.

  • Dubbelklik op het type bestand waarnaar u wilt opslaan.

  • Selecteer het bestandstype waarnaar u wilt opslaan en klik op Opslaan als.

   Knop Opslaan als

 5. Typ een naam voor het bestand.

 6. Klik op Opslaan.

U kunt een project opslaan in de volgende bestandsindelingen:

 • Project 2007

 • Project 2000 - 2003

 • PDF (Portable Document Format)

 • XPS (XML Paper Specification)

 • Excel-werkmap

 • Tekst met tabscheidingstekens

 • Gescheiden door komma's (CSV)

 • XML

Een project opslaan met Project Professional 2010

Project Professional 2010 biedt de volgende opties om uw project op te slaan:

Een project opslaan naar Project Server

Een project opslaan is niet hetzelfde als een project inchecken of publiceren. Wanneer u een project opslaat naar Project Server, is het nog steeds uitgecheckt naar u en kan het project door niemand anders worden bewerkt. Sluit het project om het in te checken naar Project Server. Als u het project beschikbaar wilt maken voor teamleden, publiceert u het project.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opslaan.

 2. Als dit de eerste keer is dat u het project opslaat, typt u in het dialoogvenster Opslaan naar Microsoft Project Server een naam voor het project in het vak Naam.

 3. Als u aangepaste ondernemingsvelden wilt instellen in het project, klikt u voor een aangepast veld op het veld Waarde en selecteert u de waarde. Bij vereiste aangepaste velden, aangegeven met een sterretje (*) achter de veldnaam, moet u gegevens invoeren.

 4. Klik op Opslaan.

 5. Zo nodig kunt u verifiëren of het project is ingecheckt of uitgecheckt bij Project Server. Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Openen. Bekijk de status van het project in het dialoogvenster Openen.

 6. Als u het project wilt controleren in Project Server, klikt u op het tabblad Bestand en vervolgens op Sluiten.

Als u het projectvenster sluit of Project probeert af te sluiten zonder uw laatste wijziging op te slaan, wordt het dialoogvenster Sluiten weergegeven.

 1. Ga in de sectie Wijzigingen opslaan op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de wijzigingen in het project wilt opslaan, klikt u op Opslaan.

  • Klik op Wijzigingen negeren om het project te sluiten zonder uw wijzigingen op te slaan.

 2. Ga in de sectie Inchecken op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Inchecken om het project weer in te checken bij Project Server.

  • Klik op Project uitgecheckt houden om het project bij u uitgecheckt te houden, waarmee wordt voorkomen dat anderen er wijzigingen in kunnen aanbrengen.

Als u uw wijzigingen wilt laten zien aan gebruikers van Project Web Access, moet u het projectplan publiceren.

Een project lokaal opslaan

 1. Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Opslaan als.

 2. Klik in het dialoogvenster Opslaan naar Microsoft Project Server op Opslaan als bestand.

 3. Voer in het dialoogvenster Opslaan als bestand een van de volgende handelingen uit:

  • Als u alle items uit de algemene ondernemingssjabloon – met uitzondering van de aangepaste velden – wilt opslaan, klikt u op Alle aangepaste ondernemingsvelden en algemene items.

  • Als u alleen de items uit de algemene ondernemingssjabloon die in dit project worden gebruikt wilt opslaan, klikt u op Alleen momenteel geladen aangepaste ondernemingsvelden en algemene items.

 4. Selecteer de locatie waar u het bestand wilt opslaan en klik op Opslaan.

U kunt uw project opslaan in een andere bestandsindeling.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opslaan en verzenden.

 3. Klik onder Bestandstypen op Project opslaan als bestand.

 4. Selecteer aan de rechterkant onder Projectbestandstypen of Andere bestandstypen het type bestand waarnaar u wilt opslaan.

  Er zijn twee methoden om het projectbestand in een andere indeling op te slaan.

  • Dubbelklik op het type bestand waarnaar u wilt opslaan.

  • Selecteer het bestandstype waarnaar u wilt opslaan en klik op Opslaan als.

   Knop Opslaan als

 5. Typ een naam voor het bestand.

 6. Klik op Opslaan.

U kunt een project opslaan in de volgende bestandsindelingen:

 • Project 2007

 • Project 2000 - 2003

 • PDF (Portable Document Format)

 • XPS (XML Paper Specification)

 • Excel-werkmap

 • Tekst met tabscheidingstekens

 • Gescheiden door komma's (CSV)

 • XML

Naar boven

Een project opslaan als sjabloon

Als u een bestaand project wilt hergebruiken als basis voor een nieuw project, kunt u het opslaan als een sjabloon.

 1. Klik op het tabblad Bestand en klik op Opslaan als.

 2. Gebruikers van Project Professional: Als het project dat u als sjabloon wilt opslaan, is opgeslagen in Microsoft Project Server, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik in het dialoogvenster Opslaan naar Microsoft Project Server op Opslaan als bestand.

  2. In het dialoogvenster Opslaan als bestand klikt u op Alleen momenteel geladen aangepaste ondernemingsvelden en algemene items voor het opslaan van alleen die items uit de algemene ondernemingssjabloon die in dit project worden gebruikt.

 3. Selecteer het station en de map waar u de sjabloon wilt opslaan.

 4. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor de sjabloon.

 5. Klik in het vak Opslaan als type op Sjabloon (*.mpt) of Microsoft Project 2007-sjablonen (*.mpt).

 6. Klik op Opslaan.

 7. Schakel de selectievakjes in voor gegevens die u wilt verwijderen uit uw projectbestand en klik op Opslaan.

  U kunt basislijngegevens, werkelijke waarden, resourcetarieven, informatie over vaste kosten en de status over het publiceren van taken verwijderen.

Naar boven

Een project opslaan om te delen

Opmerking: U hebt Project Professional 2010 nodig om een project op te slaan om te delen.

Als u uw projectplan wilt delen met iemand die niet over Microsoft Project Server beschikt, kunt u het plan uitchecken, lokaal opslaan, verzenden ter controle en weer inchecken in Project Server.

Belangrijk: De andere persoon moet Project 2010 hebben geïnstalleerd.

 1. Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Opslaan en verzenden.

 2. Klik op Project opslaan als bestand in het middelste deelvenster en klik op Opslaan voor delen aan de rechterkant.

 3. Klik op Opslaan als.

Knop Opslaan als

Opmerking:  Klik op de knop Opslaan als rechtsonder. Klik niet op de opdracht Opslaan als uiterst links.

 1. Selecteer het station en de map waar u het project wilt opslaan en klik op Opslaan.

 2. Verzend het opgeslagen bestand naar iemand anders zodat die persoon wijzigingen rechtstreeks in het projectplan kan aanbrengen.

Opmerking: Terwijl het project wordt gedeeld, kunt u het bestand niet openen om het te bewerken vanaf Project Server.

Wanneer alle wijzigingen zijn uitgevoerd op het gedeelde bestand, slaat u de wijzigingen op in Project Server.

 1. Maak verbinding met Project Server op de computer waarop u het bestand voor delen in eerste instantie hebt opgeslagen.

 2. Open het gedeelde bestand.

  Opmerking: Het gedeelde bestand kan alleen op Project Server worden opgeslagen vanaf de computer waar het bestand oorspronkelijk werd opgeslagen om het te kunnen delen.

 3. Klik op het tabblad Bestand op Opslaan als en klik op Opslaan.

Opmerking:  De projectnaam

wordt tijdens dit proces grijs weergegeven om aan te geven dat dit projectplan naar de server wordt teruggestuurd.

De versie van het bestand dat is opgeslagen op de server wordt bijgewerkt en kan weer worden bewerkt.

Opmerking: 

 • Als u verdere wijzigingen wilt aanbrengen aan een gedeeld project nadat het opnieuw is opgeslagen op Project Server, moet u het project opnieuw opslaan om het te kunnen delen. Het gedeelde bestand kan slechts eenmaal opnieuw worden opgeslagen op Project Server.

 • Als het gedeelde bestand is kwijtgeraakt of om een andere reden niet meer beschikbaar is, kan de serverbeheerder een check-in van het project op Project Server forceren.

Naar boven

Een lokaal project opslaan in Project Server

Opmerking: U hebt Project Professional 2010 nodig om een lokaal project te kunnen opslaan in Project Server.

Als u een project lokaal hebt opgeslagen, kunt u dat project ook opslaan in Project Server zodat het beschikbaar is voor anderen in uw organisatie.

 1. Open Project en maak een verbinding met Project Server.

 2. Open het project dat u lokaal hebt opgeslagen.

 3. Klik op het tabblad Bestand en klik op Opslaan als.

 4. Typ in het dialoogvenster Project in Project Server opslaan een naam voor het project in het vak Naam.

 5. Als u aangepaste ondernemingsvelden wilt opnemen in het project, klikt u voor een aangepast veld op het veld Waarde en stelt u de waarde in.

 6. Klik op Opslaan.

 7. Als u het project wilt controleren in Project Server, klikt u op het tabblad Bestand en vervolgens op Sluiten.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×