Een project opslaan

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt uw project opslaan in verschillende bestandsindelingen, inclusief de notatie die wordt gebruikt in eerdere versies van Microsoft Office Project en de indeling van Microsoft Excel beschreven. Als uw project planning mogelijk de behoeften van andere projecten in uw organisatie, kunt u deze opslaan als een sjabloon.

Als uw project is opgeslagen in Microsoft Office Project Server en u geïnteresseerd bent in inbreng van anderen in de gegevens van uw project, kunt u het project opslaan om het met anderen te delen. Hierdoor kunt u het projectplan beschikbaar maken voor anderen voordat het gereed is om te worden gepubliceerd.

Opmerking: U kunt bestanden met de evaluatieversie van Project 2007niet opslaan.

Wat wilt u doen?

Mijn project niet opslaan

Mijn project opslaan om het delen met anderen

Mijn project niet opslaan als een sjabloon

Een lokale projectbestand opslaan in Project Server

Mijn project opslaan

Een project opslaan is niet hetzelfde als een project inchecken of publiceren. Wanneer u een project opslaat naar Project Server, wordt het gemarkeerd als uitgecheckt naar u en is het alleen beschikbaar voor u. Sluit het project om het in te checken naar Project Server. Als u het project beschikbaar wilt maken voor teamleden, publiceert u het project.

 1. Klik op Opslaan Knopafbeelding .

 2. Als dit de eerste keer is dat u het project opslaat, typt u in het dialoogvenster Project in Project Server opslaan een naam voor het project in het vak Naam.

  Als u alleen wijzigingen opslaat aan een bestaand project, is met deze procedure het opslaan voltooid.

 3. Als u aangepaste ondernemingsvelden wilt instellen in het project, klikt u voor een aangepast veld op het veld Waarde en selecteert u de waarde. Bij vereiste aangepaste velden, aangegeven met een sterretje (*) achter de veldnaam, moet u gegevens invoeren.

 4. Klik op Opslaan.

 5. Als u het project wilt inchecken in Project Server, klikt u op Sluiten in het menu Bestand of sluit u het projectvenster.

Als u het projectvenster sluit of Project afsluit zonder uw laatste wijziging op te slaan, wordt het dialoogvenster Sluiten weergegeven. In het gedeelte Wijzigingen opslaan klikt u op Opslaan om de wijzigingen die u aan het project hebt aangebracht, op te slaan of op Wijzigingen negeren om het project af te sluiten zonder uw wijzigingen op te slaan. In het gedeelte Inchecken klikt u op Inchecken om het project opnieuw in te checken in Project Server, of klikt u op Project uitgecheckt laten om het project naar u uitgecheckt te laten, zodat anderen geen wijzigingen kunnen aanbrengen.

Tip: U kunt ook een project opslaan naar de bestandsindeling van de indeling PDF (Portable Document). Leer hoe u een bestand als PDF-bestand opslaat.

Notities: 

 • Als u uw wijzigingen wilt laten zien aan gebruikers van Project Web Access, moet u het project publiceren. In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over publiceren.

 • Als u het project niet wilt opslaan in Project Server, klikt u op Opslaan als bestand in het dialoogvenster Project in Project Server opslaan. In het dialoogvenster Opslaan als bestand klikt u op Algemene items behalve aangepaste ondernemingsvelden om alle items uit de algemene ondernemingssjabloon op te slaan, met uitzondering van de aangepaste velden. U kunt ook op Momenteel geladen algemene items klikken als u alleen die items uit de algemene ondernemingssjabloon wilt opslaan die in dit project worden gebruikt. Selecteer een locatie om het bestand op te slaan en klik vervolgens op Opslaan. U kunt een project opslaan in de bestandsindeling van Microsoft Project 2000 - 2002 en Microsoft Office Project 2003. U kunt een project ook opslaan als een Microsoft Office Excel-werkmap of -draaitabelbestand, een tekstbestand (door tabs gescheiden), een CSV-bestand (door komma's gescheiden) of een XML-bestand.

 • Als uw organisatie vereiste aangepaste ondernemingsvelden heeft ingesteld, wordt u gevraagd een waarde voor deze velden te selecteren. Als u de juiste waarden voor een aangepast veld niet weet, kunt u contact opnemen met uw serverbeheerder.

 • U kunt alleen aangepaste ondernemingsvelden selecteren in het dialoogvenster Projectgegevens .

 • Na het opslaan van een project, is het raadzaam om te controleren of het project wordt ingecheckt of op Project Server uitgecheckt. Klik op openen Knopafbeelding en bekijk de status in het dialoogvenster openen . Als u dit direct na het opslaan van een project, de opslaan controleert bewerking mogelijk nog steeds in de serverwachtrij. Wacht enkele minuten en druk op F5 om te vernieuwen in het dialoogvenster openen .

Naar boven

Mijn project opslaan om met anderen te kunnen delen

Als iemand anders een waardevolle bijdrage kan leveren aan uw gegevens, kan het gemakkelijker zijn het project naar die persoon te sturen en hem of haar te vragen de wijzigingen direct in het projectplan aan te brengen, vooral als deze persoon geen toegang heeft tot uw Project Server.

Belangrijk: De persoon met wie u het project gaat delen, moet Microsoft Office Project Professional 2007 of Microsoft Office Project Standard 2007 hebben geïnstalleerd.

 1. Klik in het menu Bestand op Opslaan om te delen.

 2. Selecteer het station en de map waar u het project wilt opslaan in het vak Opslaan in.

 3. Typ een naam voor het gedeelde project in het vak Bestandsnaam.

  Tip: Het is een goed idee om het project een naam te geven waaruit blijkt dat het om een gedeeld project gaat. Bij een project met de naam 'Vergadering organiseren voor klanten', kunt u de gedeelde versie bijvoorbeeld 'Vergadering organiseren voor klanten - gedeeld' noemen.

Nadat u een bestand opslaat om het te kunnen delen, kunt u het opgeslagen bestand naar iemand anders sturen zodat deze persoon wijzigingen direct in het projectplan kan aanbrengen. Terwijl het project wordt gedeeld, kunt u het bestand niet openen om het te bewerken vanaf Project Server. Alleen het gedeelde bestand kan worden bewerkt.

Wanneer alle wijzigingen zijn uitgevoerd op het gedeelde bestand, is de volgende stap het opslaan van de wijzigingen op Project Server.

Als u de wijzigingen in het gedeelde bestand wilt opslaan op Project Server, opent u het gedeelde bestand op de computer waar u het bestand oorspronkelijk hebt opgeslagen om te delen, en maakt u verbinding met Project Server. Klik in het menu Bestand op Opslaan als en klik vervolgens op Opslaan. De versie van het bestand dat op de server was opgeslagen, wordt bijgewerkt en het project is niet langer alleen beschikbaar met het kenmerk alleen-lezen.

Opmerking: 

 • Het gedeelde bestand kan alleen op Project Server worden opgeslagen vanaf de computer waar het bestand oorspronkelijk werd opgeslagen om het te kunnen delen.

 • Als er bewerkingen in de wachtrij staan voor het project, zoals bijwerkingen van taken door teamleden, moet u wachten tot die bewerkingen zijn voltooid, voordat u het project kunt opslaan om het te kunnen delen.

 • Als u verdere wijzigingen wilt aanbrengen aan een gedeeld project nadat het opnieuw is opgeslagen op Project Server, moet u het project opnieuw opslaan om het te kunnen delen. Het gedeelde bestand kan slechts eenmaal opnieuw worden opgeslagen op Project Server.

 • Als het gedeelde bestand is kwijtgeraakt of om een andere reden niet meer beschikbaar is, kan de serverbeheerder een check-in van het project op Project Server forceren.

Naar boven

Mijn project opslaan als een sjabloon

Als u wilt een bestaand project gebruiken als basis voor een nieuw project, kunt u deze opslaan als een sjabloon. Als u een project opslaat als een sjabloon, krijgt u de optie voor het verwijderen van gegevens volgens de basislijn, werkelijke waarden ontvangt, resource-tarieven, vaste kosten informatie en taak status publiceren.

 1. Klik in het menu Bestand op Opslaan als.

 2. Als het project dat u wilt opslaan als een sjabloon is opgeslagen in Project Server, klikt u op Opslaan als bestand in het dialoogvenster Project in Project Server opslaan.

 3. Klik in het dialoogvenster Opslaan als bestand op Momenteel geladen algemene items om alleen die items uit de algemene ondernemingssjabloon op te slaan die in dit project worden gebruikt.

 4. Selecteer het station en de map waar u de sjabloon wilt opslaan in het vak Opslaan in.

 5. Typ een naam voor de sjabloon in het vak Bestandsnaam.

 6. Klik in het vak Opslaan als op Sjabloon (*.mpt).

 7. Klik op Opslaan.

 8. Schakel de selectievakjes in voor gegevens die u wilt verwijderen uit uw projectbestand.

 9. Klik op Opslaan.

Opmerking: Project bevat meerdere vooraf gedefinieerde projectsjablonen die u kunt gebruiken of aanpassen voor uw eigen projecten.

Naar boven

Een lokaal projectbestand opslaan in Project Server

Als u een project lokaal hebt opgeslagen, kunt u dat project ook opslaan in Project Server zodat het beschikbaar wordt voor anderen in uw organisatie.

 1. Open Project en maak een verbinding met Project Server.

 2. Open het project dat u lokaal hebt opgeslagen.

 3. Klik in het menu Bestand op Opslaan als.

 4. Typ in het dialoogvenster Project in Project Server opslaan een naam voor het project in het vak Naam.

 5. Als u aangepaste ondernemingsvelden wilt opnemen in het project, klikt u voor een aangepast veld op het veld Waarde en stelt u de waarde in.

 6. Klik op Opslaan.

 7. Als u het project wilt inchecken in Project Server, klikt u op Sluiten in het menu Bestand of sluit u het projectvenster.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×