Een project maken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt drie verschillende typen projecten maken in Microsoft Office Project Web Access:

 • Ondernemingsprojecten    U kunt ondernemingsprojecten inchecken in en uitchecken uit Microsoft Office Project Server en de hele onderneming kan het project zien als de bevoegdheden op de juiste wijze zijn ingesteld voor de typen gebruikers die toegang tot de projectinformatie nodig hebben.

 • Operations work project    Een operations work project is een vereenvoudigd project waarmee u kleinere projecten kunt bijhouden en beheren, bijvoorbeeld de coördinatie van een bedrijfsevenement.

 • Projectvoorstellen    Een projectvoorstel is een projectidee of een initiatief dat eerst door de onderneming moet worden goedgekeurd voordat het een ondernemingsproject kan worden.

Wat wilt u doen?

Een nieuw ondernemingsproject maken

Een bewerkingen werk project maken

Een projectvoorstel voor een maken

Een nieuw ondernemingsproject maken

 1. Klik bij Snel starten op Projecten.

 2. Klik eerst op Nieuw en vervolgens op Project.

  Microsoft Office Project Professional 2007 wordt geopend met een nieuw project. U maakt het project door taken en resources toe te voegen en vervolgens in het menu Bestand op Opslaan te klikken.

  Opmerking: Wellicht dient u waarden voor de taak en de resourcevelden te kiezen voordat u het project kunt opslaan.

  Nadat u een project hebt opgeslagen en gepubliceerd, wordt het weergegeven in Projecten in Project Web Access.

Naar boven

Een operations work project maken

 1. Klik bij Snel starten op Proposals and Operations Work.

 2. Klik eerst op Nieuw en vervolgens op Operations Work.

 3. Klik op de optie Samenvattingsinformatie en kies de gewenste opties voor het maken van het project in de sectie Nieuw of importeren.

 4. U kunt desgewenst op Importeren uit SharePoint-lijst klikken als u een lijst wilt importeren die is gemaakt in Windows SharePoint Services 3.0, zoals een projecttakenlijst. Klik op SharePoint-lijst selecteren om de lijst te selecteren die u wilt importeren.

  Opmerking: Wanneer u een projecttakenlijst importeert uit SharePoint, worden alleen de takenlijst, de einddatumvelden en de resources geïmporteerd.

 5. Typ een naam en een beschrijving van het operations work project in de sectie Naam en beschrijving en kies een begin- en einddatum.

 6. Typ of selecteer in de sectie Eigenaar planning de naam van de manager die de eigenaar van het project moet zijn.

 7. Klik op Publiceren om het project te publiceren, zodat het als een operations work project wordt weergegeven in Projecten.

  Klik op Opslaan om het project op te slaan zonder het te publiceren. Andere teamleden kunnen het project dan niet zien in Projecten.

Nadat u het project hebt opgeslagen of gepubliceerd, wordt de pagina Projectgegevens weergegeven. Op deze pagina kunt u taken aan het project toevoegen, taken koppelen, documenten koppelen en resources toevoegen.

 • Klik op Nieuwe taken om een taak toe te voegen.

 • Als u koppelingen wilt maken tussen twee taken, selecteert u de twee taken en klikt u op Taken koppelen.

 • Als u een document, zoals een voortgangsrapport, aan een taak wilt koppelen, klikt u op Document koppelen.

 • Als u wilt laten inspringen één taak onder een andere om weer te geven van een taak en een subtaak relatie, selecteer de taak die u wilt laten inspringen en klik vervolgens op Rechts inspringen Knopafbeelding .

 • Als u een resource wilt toewijzen aan de taak, selecteert u de desbetreffende taak en daarna een resource in het veld Resourcenaam. De resource wordt pas in het veld Resourcenaam weergegeven nadat u een team van resources hebt samengesteld met gebruik van Team samenstellen.

  Tip: Als u niet weet welke resources u aan taken wilt toewijzen, kunt u vooraf toegewezen resources aan het operations work project toewijzen door eerst op Resourceplanning en vervolgens op de volgende pagina op Team samenstellen te klikken. U ziet dan echter geen resources in het veld Resourcenaam om aan taken toe te wijzen.

 • Klik op Publiceren om het project te publiceren, zodat het als een operations work project wordt weergegeven in Projecten.

  Klik op Opslaan om het project op te slaan zonder het te publiceren. Andere teamleden kunnen het project dan niet zien in Projecten.

Opmerking: Als u het operations work project wilt bijwerken naar een ondernemingsproject, klikt u in Snel starten op Projecten, selecteert u het operations work project en klikt u op Bijwerken.

Naar boven

Een projectvoorstel maken

 1. Klik bij Snel starten op Proposals and Operations Work.

 2. Klik achtereenvolgens op Nieuw, Voorstel en Samenvattingsinformatie.

 3. Typ een naam en een beschrijving van het projectvoorstel in de sectie Naam en beschrijving en selecteer een begin- en einddatum.

 4. Typ of selecteer in de sectie Eigenaar planning de naam van de manager die de eigenaar van het project moet zijn.

 5. Klik in de sectie Werkstroomstatus op de koppeling naar de activiteiten- en werkstroomstatuspagina's.

  Opmerking: Neem contact op met uw beheerder als de werkstroomsectie niet zichtbaar is. Het kan zijn dat deze functie niet is ingeschakeld voor uw onderneming.

 6. Klik bij Taakstatus op de pagina Proposals Status op de naam van het voorgestelde project in het veld Titel.

  Opmerking: Als u een andere persoon projecten wilt laten goedkeuren, klikt u op Nieuwe goedkeurder toevoegen in de sectie Werkstroomgegevens.

 7. Klik op de volgende pagina op Item bewerken.

 8. Op de volgende pagina typt u een opmerking in het opmerkingengebied en vervolgens klikt u op Goedkeuren of op Afkeuren.

 9. Klik op Sluiten om terug te keren naar de pagina Projectgegevens.

 10. Klik op Publiceren om het projectvoorstel te publiceren, zodat het als een projectvoorstel wordt weergegeven in Projecten.

  Klik op Opslaan om het voorstel op te slaan zonder het te publiceren. Andere teamleden kunnen het voorstel dan niet zien in Projecten.

  Opmerking: De goedkeuringsstatus wordt weergegeven in Projecten. Klik bij Snel starten op Onderhoudsprojecten en projectvoorstellen en bekijk de goedkeuringsstatus in het veld Status van de tabel. Wanneer Project Server zodanig is geconfigureerd dat u projecten rechtstreeks in de tabel kunt goedkeuren, klikt u op Geweigerd of Goedgekeurd in het veld Status.

Waarom kan ik bepaalde acties uitvoeren in Project Web Access?

De machtigingen waarmee u bij Project Web Access bent aangemeld, bepalen welke functies u kunt zien en gebruiken. Ook de inhoud van bepaalde pagina's kan afwijken van de documentatie als uw serverbeheerder Project Web Access heeft aangepast zonder de Help aan deze wijzigingen aan te passen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×