Aan de slag met Project

Een project beheren

Een project beheren in Project

Een mijlpaal toevoegen

 1. Selecteer Beeld > Taakweergaven > Gantt-diagram.

 2. Typ de naam van de mijlpaal in de eerste lege rij of selecteer een taak waarvan u een mijlpaal wilt maken.

 3. Typ 0 in het veld Duur.

 4. Druk op Enter. Het mijlpaalsymbool maakt nu deel uit van het Gantt-diagram.

Afbeelding van mijlpaalsymbool in een Gantt-diagram

Personen toewijzen aan taken

 1. Selecteer Beeld > Taakweergaven > Gantt-diagram.

 2. Selecteer de pijl in de kolom Resourcenamen voor de taak die u wilt toewijzen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer personen in de lijst die aan de taak moeten werken.

  • Als u de persoon die u wilt toewijzen niet ziet, voert u de naam van de persoon in.

Opmerking: Als er geen namen in de lijst staan, is er nog niemand toegevoegd aan het project. Typ een nieuwe naam in de kolom of, als u Project Online, Project Online-bureaubladclient of Project Professional gebruikt, kunt u Bronnen toevoegen aan de bedrijfsrecourcegroep voordat u ze taken toewijst.

Samengestelde schermafbeelding van taken met toegewezen resources in een projectplan en Gantt-diagram.

Een basislijn instellen

U kunt een momentopname van uw oorspronkelijke planning maken door een basislijn in te stellen en op te slaan. Hiermee kunt u zien hoe uw project zich verhoudt tot de oorspronkelijke planning.

 1. Selecteer Project > Planning > Basislijn instellen > Basislijn instellen.

 2. Selecteer in de lijst Basislijn instellen de basislijn die u wilt instellen.

  Tip: U kunt maximaal 11 basislijnen instellen in een project. Op deze manier kunt u regelmatig een momentopname maken van de huidige stand van zaken.

 3. Klik op Volledig project.

 4. Selecteer OK.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Basislijn instellen.

Een projectrapport maken

 1. Selecteer het tabblad Rapport.

 2. Selecteer in de groep Rapporten weergeven het gewenste type rapport en kies een specifiek rapport.

  Als u bijvoorbeeld het rapport Projectoverzicht wilt openen, selecteert u Rapport > Dashboards > Projectoverzicht.

Rapport Projectoverzicht
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×