Een prognose maken in Excel voor Windows

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u historische gegevens op basis van tijd hebt, kunt u hiermee een prognose maken. Wanneer u een prognose maakt, wordt in Excel een nieuw werkblad gemaakt met een tabel met de historische en voorspelde waarden en een grafiek waarin deze waarden worden weergegeven. Met een prognose kunt u bijvoorbeeld toekomstige verkoopcijfers, voorraadbehoeften of consumptiepatronen voorspellen.

Aan het einde van dit artikel vindt u informatie over de manier waarop de prognose wordt berekend en opties die u kunt wijzigen.

Maken en opslaan

Een prognose maken

 1. Voer in een werkblad twee gegevensreeksen in die met elkaar overeenkomen:

  • Een reeks met datums of tijden voor de tijdlijn

  • Een reeks met overeenkomende waarden

   Deze waarden worden voorspeld voor toekomstige datums.

  Opmerking: Voor de tijdlijn zijn consistente intervallen tussen de gegevenspunten vereist, bijvoorbeeld maandelijkse intervallen met waarden op de eerste van elke maand, jaarlijkse intervallen of numerieke intervallen. Het is geen probleem als op de tijdlijnreeksen maximaal 30% van de gegevenspunten ontbreken of als deze verschillende getallen hebben met dezelfde tijdstempel. De prognose blijft nauwkeurig. Als u gegevens samenvat voordat u de prognose maakt, zijn de resultaten van de prognose echter nauwkeuriger.

 2. Selecteer beide gegevensreeksen.

  Tip: Als u een cel in een van de reeksen selecteert, wordt de rest van de gegevens in Excel automatisch geselecteerd.

 3. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Prognose op Prognoseblad.

  Knop Prognoseblad op het tabblad Gegevens

 4. Kies in het vak Prognosewerkblad maken een lijndiagram bevat of een kolomdiagram voor de visuele weergave van de prognose.

  Schermafbeelding van dialoogvenster Prognosewerkblad maken met menu Opties samengevouwen

 5. Kies in het vak Einde van prognose een einddatum en klik vervolgens op Maken.

  In Excel wordt een nieuw werkblad gemaakt met zowel een tabel met de historische en voorspelde waarden als een grafiek waarin deze waarden worden weergegeven.

  U vindt het nieuwe werkblad links ('voor') van het werkblad waarin u de gegevensreeksen hebt ingevoerd.

De prognose aanpassen

Als u geavanceerde instellingen voor de prognose wilt wijzigen, klikt u op Opties.

In de volgende tabel vindt u informatie over de opties.

Prognoseopties

Beschrijving

Begin prognose

Kies de datum voor de prognose moet beginnen. Wanneer u een datum vóór het einde van de historische gegevens kiest, worden alleen gegevens voordat u de begindatum worden gepland in de voorspelling (dit is soms genoemd 'backcasting') worden gebruikt.

Tips: 

 • Beste uw prognose starten vóór het laatste historische punt u een beeld van de nauwkeurigheid van de voorspelling krijgt terwijl u de voorspelde reeks aan de werkelijke gegevens kunt vergelijken. Echter als u de prognose te vroeg start, won't de prognose gegenereerd noodzakelijkerwijs de prognose dat u alle historische gegevens ophalen gebruiken. Met al uw historische gegevens hebt u een nauwkeuriger voorspelling.

 • Als uw gegevens seizoensgebonden zijn, kunt u het beste een prognose starten vóór het laatste historische punt.

Betrouwbaarheidsinterval

Schakel of betrouwbaarheidsinterval als u wilt weergeven of verbergen uit. Het betrouwbaarheidsinterval is het bereik omringende elke voorspelde waarde, waarin 95% van toekomstige punten verwachting vallen, op basis van de prognose (met de normale standaardverdeling). Betrouwbaarheidsinterval kan u helpen de nauwkeurigheid van de voorspelling duidelijk. Een kleinere waarde betekent meer vertrouwen in de voorspelling voor de specifieke punt. Het standaardniveau van 95% betrouwbaarheid kunnen worden gewijzigd met pijl-omhoog of omlaag.

Seizoensgebondenheid

Periodieke variaties is een getal voor de lengte (aantal punten) van de seizoensgebonden patroon en wordt automatisch gedetecteerd. In een jaarlijkse verkoop cyclus, met elk punt vertegenwoordigt een maand, is de periodieke variatie bijvoorbeeld 12. U kunt de automatische detectie negeren door Handmatig instellen te kiezen en klikt u vervolgens een nummer te kiezen.

Opmerking: Gebruik geen waarde voor minder dan twee cycli met historische gegevens wanneer u seizoensgebondenheid handmatig instelt. Met minder dan twee cycli kunnen de seizoensgebonden items niet worden geïdentificeerd in Excel. Als de seizoensgebondenheid niet belangrijk genoeg is om te worden gedetecteerd met de algoritme, wordt de voorspelling weer omgezet in een lineaire trend.

Tijdlijnbereik

Hier wijzigt u het bereik dat wordt gebruikt voor de tijdlijn. Dit bereik moet overeenkomen met het Waardebereik.

Waardebereik

Hier wijzigt u het bereik dat wordt gebruikt voor de waardereeks. Dit bereik moet hetzelfde zijn als het Tijdlijnbereik.

Ontbrekende punten invullen met

In Excel worden ontbrekende punten ingevuld op basis van interpolatie. Dit houdt in dat een ontbrekend punt wordt ingevuld als het gewogen gemiddelde van de aangrenzende punten mits er minder dan 30% van de punten ontbreekt. Als u in plaats hiervan de ontbrekende punten als nullen wilt behandelen, klikt u op Nullen in de lijst.

Samenvoegingen dupliceren met

Wanneer uw gegevens meerdere waarden met de dezelfde tijdstempel bevatten, wordt in Excel het gemiddelde van de waarden berekend. Als u een andere berekeningsmethode wilt gebruiken, zoals Mediaan, kiest u de berekening in de lijst.

Prognosestatistieken opnemen

Schakel dit selectievakje in als u extra statistische informatie over de prognose opgenomen in een nieuw werkblad wilt. Hierdoor wordt een lijst met statistieken gegenereerd met de prognose. ETS. STAT , functie en bevat eenheden, zoals de smoothing coëfficiënten (alfa, Beta, Gamma), en doelstellingen van de fout (MASE, SMAPE, MAPE, RMSE).

Formules die worden gebruikt bij het voorspellen van gegevens

Wanneer u een formule gebruikt voor het maken van een prognose, wordt zowel een tabel met de historische en voorspelde gegevens als een grafiek geretourneerd. Met de prognose worden toekomstige waarden voorspeld met behulp van uw bestaande gegevens op basis van tijd en de AAA-versie van de algoritme ETS (Exponential Triple Smoothing).

De tabel kan de volgende kolommen bevatten, waarvan er drie berekende kolommen zijn:

 • De kolom Historische tijd (uw gegevensreeks op basis van tijd)

 • De kolom Historische waarden ﴾uw gegevensreeks met bijbehorende waarden﴿

 • De kolom Voorspelde waarden (berekend met VOORSPELLEN.ETS)

 • Twee kolommen dat staat voor het betrouwbaarheidsinterval van een waarde (berekend op basis van prognose. ETS. CONFINT). Deze kolommen worden alleen weergegeven wanneer het betrouwbaarheidsinterval is ingeschakeld in het gedeelte Opties van het vak...

Een voorbeeldwerkmap downloaden

Klik op deze koppeling om een werkmap met Excel prognoses te downloaden. Voorbeelden van ETS-functie

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Verwante onderwerpen

Voorspellingsfuncties

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×