Een prognose maken in Excel voor Windows

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u historische gegevens op basis van tijd hebt, kunt u hiermee een prognose maken. Wanneer u een prognose maakt, wordt in Excel een nieuw werkblad gemaakt met een tabel met de historische en voorspelde waarden en een grafiek waarin deze waarden worden weergegeven. Met een prognose kunt u bijvoorbeeld toekomstige verkoopcijfers, voorraadbehoeften of consumptiepatronen voorspellen.

Aan het einde van dit artikel vindt u informatie over de manier waarop de prognose wordt berekend en opties die u kunt wijzigen.

Maken en opslaan

Een prognose maken

 1. Voer in een werkblad twee gegevensreeksen in die met elkaar overeenkomen:

  • Een reeks met datums of tijden voor de tijdlijn

  • Een reeks met overeenkomende waarden

   Deze waarden worden voorspeld voor toekomstige datums.

  Opmerking: De tijdlijn vereist consistente intervallen tussen de gegevenspunten. Bijvoorbeeld maandelijkse intervallen met waarden in de 1e van elke maand, jaar of numerieke intervallen. Dit is geen probleem als de reeksen tijdlijn maximaal 30% van de gegevenspunten ontbreekt of is heeft verschillende getallen met de dezelfde tijdstempel. De prognose wordt nog steeds nauwkeurig. Gegevens samen te vatten voordat u de prognose maakt wordt echter nauwkeuriger voorspellen resultaten opleveren.

 2. Selecteer beide gegevensreeksen.

  Tip: Als u een cel in een van de reeksen selecteert, wordt de rest van de gegevens in Excel automatisch geselecteerd.

 3. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Prognose op Prognoseblad.

  Knop Prognoseblad op het tabblad Gegevens

 4. Kies in het vak Prognosewerkblad maken een lijndiagram bevat of een kolomdiagram voor de visuele weergave van de prognose.

  Schermafbeelding van dialoogvenster Prognosewerkblad maken met menu Opties samengevouwen

 5. Kies in het vak Einde van prognose een einddatum en klik vervolgens op Maken.

  In Excel wordt een nieuw werkblad gemaakt met zowel een tabel met de historische en voorspelde waarden als een grafiek waarin deze waarden worden weergegeven.

  U vindt het nieuwe werkblad links ('voor') van het werkblad waarin u de gegevensreeksen hebt ingevoerd.

De prognose aanpassen

Als u geavanceerde instellingen voor de prognose wilt wijzigen, klikt u op Opties.

In de volgende tabel vindt u informatie over de opties.

Prognoseopties

Beschrijving

Begin prognose

Kies de begindatum voor de prognose. Wanneer u een datum kiest vóór het einde van de historische gegevens, worden alleen gegevens vóór de begindatum gebruikt in de voorspelling (dit wordt soms ook wel 'backcasting' genoemd).

Tips: 

 • Beste uw prognose starten vóór het laatste historische punt u een beeld van de nauwkeurigheid van de voorspelling krijgt terwijl u de voorspelde reeks aan de werkelijke gegevens kunt vergelijken. Als u de prognose echter te vroeg start, is de gegenereerde prognose mogelijk niet hetzelfde als de prognose die u krijgt wanneer u alle historische gegevens gebruikt. De voorspelling wordt nauwkeuriger als u alle historische gegevens gebruikt.

 • Als uw gegevens seizoensgebonden zijn, kunt u het beste een prognose starten vóór het laatste historische punt.

Betrouwbaarheidsinterval

Schakel Betrouwbaarheidsinterval in of uit om dit weer te geven of te verbergen. Het betrouwbaarheidsinterval is het bereik voor elke voorspelde waarde, waarin 95% van de toekomstige punten naar verwachting valt, op basis van de prognose (bij een normale verdeling). Met het betrouwbaarheidsinterval kunt u de nauwkeurigheid van de voorspelling vaststellen. Een kleiner interval betekent een betrouwbaardere voorspelling voor het specifieke punt. Het standaardniveau van 95% betrouwbaarheid kan worden gewijzigd met de pijl-omhoog of pijl-omlaag.

Seizoensgebondenheid

Periodieke variaties is een getal voor de lengte (aantal punten) van de seizoensgebonden patroon en wordt automatisch gedetecteerd. In een jaarlijkse verkoop cyclus, met elk punt vertegenwoordigt een maand, is de periodieke variatie bijvoorbeeld 12. U kunt de automatische detectie negeren door Handmatig instellen te kiezen en klikt u vervolgens een nummer te kiezen.

Opmerking: Gebruik geen waarde voor minder dan twee cycli met historische gegevens wanneer u seizoensgebondenheid handmatig instelt. Met minder dan twee cycli kunnen de seizoensgebonden items niet worden geïdentificeerd in Excel. Als de seizoensgebondenheid niet belangrijk genoeg is om te worden gedetecteerd met de algoritme, wordt de voorspelling weer omgezet in een lineaire trend.

Tijdlijnbereik

Hier wijzigt u het bereik dat wordt gebruikt voor de tijdlijn. Dit bereik moet overeenkomen met het Waardebereik.

Waardebereik

Hier wijzigt u het bereik dat wordt gebruikt voor de waardereeks. Dit bereik moet hetzelfde zijn als het Tijdlijnbereik.

Ontbrekende punten invullen met

Als u wilt verwerken ontbrekende wordt verwezen, Excel gebruikt interpolatie, wat betekent dat een ontbrekende punt wordt voltooid als de gewogen gemiddelde van de aangrenzende punten zo lang maken als minder dan 30% van de punten verdwenen zijn. Als u wilt behandelen in plaats daarvan de ontbrekende wordt verwezen als nullen, klikt u op voorloopnullen in de lijst.

Samenvoegingen dupliceren met

Wanneer uw gegevens meerdere waarden met de dezelfde tijdstempel bevatten, wordt in Excel het gemiddelde van de waarden berekend. Als u een andere berekeningsmethode wilt gebruiken, zoals Mediaan, kiest u de berekening in de lijst.

Prognosestatistieken opnemen

Schakel dit selectievakje in als u extra statistische informatie over de prognose opgenomen in een nieuw werkblad wilt. Hierdoor wordt een lijst met statistieken gegenereerd met de prognose. ETS. STAT , functie en bevat eenheden, zoals de smoothing coëfficiënten (alfa, Beta, Gamma), en doelstellingen van de fout (MASE, SMAPE, MAPE, RMSE).

Formules die worden gebruikt bij het voorspellen van gegevens

Wanneer u een formule gebruikt voor het maken van een prognose, wordt zowel een tabel met de historische en voorspelde gegevens als een grafiek geretourneerd. Met de prognose worden toekomstige waarden voorspeld met behulp van uw bestaande gegevens op basis van tijd en de AAA-versie van de algoritme ETS (Exponential Triple Smoothing).

De tabel kan de volgende kolommen bevatten, waarvan er drie berekende kolommen zijn:

 • De kolom Historische tijd (uw gegevensreeks op basis van tijd)

 • De kolom Historische waarden ﴾uw gegevensreeks met bijbehorende waarden﴿

 • De kolom Voorspelde waarden (berekend met VOORSPELLEN.ETS)

 • Twee kolommen waarmee het betrouwbaarheidsinterval wordt aangegeven (berekend met VOORSPELLEN.ETS.CONFINT). Deze kolommen worden alleen weergegeven wanneer het betrouwbaarheidsinterval is ingeschakeld in het gedeelte Opties van het vak...

Een voorbeeldwerkmap downloaden

Klik op deze koppeling om een werkmap met voorbeelden van de Excel-functie VOORSPELLEN.ETS te downloaden

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Verwante onderwerpen

Voorspellingsfuncties

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×