Een presentatie delen en co-creëren met behulp van PowerPoint Online

Een presentatie delen en co-creëren met behulp van PowerPoint Online

Alle presentaties die zijn opgeslagen in OneDrive of SharePoint Online kunnen worden bewerkt door meerdere editors in PowerPoint voor het web. U kunt opmerkingen toevoegen en afzonderlijk of tegelijk bewerken.

InOneDrive voor Bedrijven-of SharePoint Online bestanden kunt u een koppeling maken naar een specifieke dia in een gedeelde presentatie. 

Delen, cocreatie en opmerking in PowerPoint Online

Om de juiste instructies te vinden, opent u de onderstaande lijst en kiest u de locatie waar u uw presentatiebestand wilt opslaan.

Een presentatie delen

 1. Klik in PowerPoint voor het web op de knop delen .

  Knop Delen

 2. Kies onder deleneen van de volgende opties.

  Nodig personen uit: Een e-mail uitnodiging met een koppeling naar uw presentatie en een optioneel bericht verzenden

  Personen uitnodigen voor een presentatie

  • Als u anderen alleen-lezen toegang wilt geven tot uw presentatie, klikt u op ontvangers kunnen bewerkenen kiest u vervolgens ontvangers kunnen alleen weergeven.

  • Als u wilt dat geadresseerden een Microsoft-account moeten hebben om uw presentatie te bekijken, klikt u op ontvangers kunnen bewerkenen kiest u vervolgens ontvangers moeten zich aanmelden met een Microsoft-account.

  • Voer de e-mailadressen van de geadresseerden in het vak aan in en klik op delen om de uitnodiging per e-mail verzenden.

  Link aanvragen: Een koppeling naar uw presentatie maken die u kunt kopiëren en plakken

  Een koppeling naar een presentatie ophalen

  • Als u toegang voor bewerken of alleen lezen voor uw presentatie wilt opgeven, kiest u bewerken of alleen weergeven in de lijst.

  • Als u de koppeling wilt maken en kopiëren, klikt u op koppeling maken.

Samen bewerken in PowerPoint voor het web

 1. Klik in OneDrive om het bestand te openen waaraan u samen met anderen wilt werken.

 2. Klik onder presentatie bewerkenop bewerken in PowerPoint online.

  Openen in PowerPoint Online
 3. Bewerk de presentatie.

  • Als anderen op hetzelfde moment aan de presentatie werken, ziet u het pictogram voor cocreatie Aantal personen dat aan een presentatie werkt en een getal op de statusbalk, waarmee wordt aangegeven hoeveel personen aan de presentatie werken. Klik op de pijl-omlaag naast het pictogram voor cocreatie om te zien wie er aan de presentatie werkt.

  • Wanneer personen de presentatie bewerken zonder zich aan te melden bij OneDrive of SharePoint, worden deze in de lijst weergegeven als ' gast '.

   Melding van cocreatie

   Als ze ook gebruikmaken van PowerPoint voor het web, kunt u zelfs zien wat ze in realtime typen en een indicator waarmee u ziet aan welke dia's ze werken.

  U kunt samenwerken met mensen die de bureaubladtoepassing van PowerPoint gebruiken. Voor de beste resultaten moeten personen die PowerPoint voor het web gebruiken, de wijzigingen aanbrengen met die van de PowerPoint bureaubladtoepassing (PowerPoint 2010 of later, of PowerPoint voor Mac 2011 of hoger).

Een opmerking toevoegen

 1. Selecteer een dia of iets op een dia.

 2. Ga naar het tabblad Invoegen en klik op Opmerking. De knop Opmerking invoegen in PowerPoint Online

 3. Typ de opmerking en druk op Enter.

  Een gesprek in het deelvenster Opmerkingen
  • Als u meer opmerkingen wilt hebben, klikt u in het deelvenster opmerkingen op nieuwe Nieuwe opmerking en voert u uw tekst in het vak in.

  • Als u wilt reageren op een opmerking, klikt u in het vak Beantwoorden en voert u uw reactie in.

  • Naast het item waarover u een opmerking hebt toegevoegd, wordt een opmerkingen ballon Iemand heeft een opmerking toegevoegd weergegeven.

De naam van een presentatiebestand wijzigen

U kunt de naam van een bestand wijzigen in PowerPoint voor het web terwijl u met anderen samenwerkt.

 1. Klik op de naam van het bestand in het midden van de titelbalk van PowerPoint voor het web bijna boven aan het browservenster.

  Klik op de bestandsnaam in het midden van de titelbalk boven aan het browservenster.

  De volledige naam is geselecteerd.

 2. Typ een nieuwe naam voor het bestand. Of gebruik de pijltoetsen om het invoegpunt binnen de titel te verplaatsen en typ de wijzigingen in de bestandsnaam.

 3. Druk op Enter wanneer u klaar bent.

Op dit moment wordt de naam gewijzigd met andere exemplaren van het bestand dat momenteel is geopend.

Een presentatie delen

 1. Klik in PowerPoint voor het web op de knop delen .

  Knop Delen

 2. Kies een van de volgende opties in het venster voordelen dat wordt weergegeven:

  Nodig personen uit: Een e-mail uitnodiging met een koppeling naar uw presentatie en een optioneel bericht verzenden

  Personen uitnodigen voor een presentatie

  • Als u anderen toegang wilt geven tot uw presentatie of alleen-lezen toegang wilt geven tot uw presentatie, klikt u op de pijl-omlaag en kiest u kan bewerken of kan weergeven.

  • Klik op delen om de uitnodiging per e-mail te verzenden.

  Link aanvragen: Een koppeling naar uw presentatie maken die u kunt kopiëren en plakken

  Een koppeling naar een presentatie ophalen

  • Als u toegangsbeperkingen wilt opgeven, kiest u een aanmeldingsoptie in de lijst.

  • Als u de koppeling wilt kopiëren, klikt u op kopiëren.

  • Als u de vervaldatum voor de koppeling wilt wijzigen, klikt u op wijzigenen voert u een nieuwe waarde in.

Een presentatie delen en een koppeling naar een specifieke dia maken

U kunt in PowerPoint voor het web alleen iemand een bepaalde dia weergeven door een koppeling te verzenden die rechtstreeks naar die dia in een presentatiebestand gaat. Als u de koppeling naar iemand verstuurt, deelt u de hele presentatie met die persoon, met het toegevoegde deel van de geadresseerde voor een bepaalde dia.

 1. Open de presentatie in PowerPoint voor het web.

 2. Klik in het deelvenster met miniaturen aan de linkerkant met de rechtermuisknop op de dia waarmee u een koppeling wilt maken en selecteer koppeling naar deze dia.

  Het dialoogvenster delen wordt geopend en het adres van de dia wordt gekopieerd naar het Klembord van uw computer.

 3. U kunt ook op de knop onderaan klikken om de koppelingsinstellingen in het dialoogvenster delen te bewerken.

  Het dialoogvenster delen om een koppeling naar een dia te maken.

  U kunt instellen wie de dia kan zien en of geadresseerden van de koppeling het bestand met de dia mogen bewerken.

 4. Plak de gekopieerde koppeling op de gewenste manier (bijvoorbeeld een e-mailbericht) om deze met anderen te delen.

Meldingen wanneer u een gewijzigd bestand opent

Wanneer anderen wijzigingen hebben aangebracht in een gedeeld presentatiebestand, PowerPoint voor het web u gewaarschuwd wanneer het bestand opnieuw wordt geopend. Met een kleine banner in de rechterbovenhoek van het venster kunt u zien wie er wijzigingen heeft aangebracht in uw presentatie.

In PowerPoint online wordt aangegeven wie er wijzigingen heeft aangebracht in uw gedeelde bestanden wanneer u niet aanwezig bent.

Bekijk wat er is gewijzigd in uw gedeelde presentatie

Voor Office 365 bedrijven-abonnees die SharePoint Online gebruiken, worden automatisch wijzigingen in online documenten bijgehouden in PowerPoint voor het web.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
 1. Wanneer u een gewijzigde presentatie opnieuw opent (of u een bestand hebt geopend dat door iemand anders actief wordt bewerkt), worden de gewijzigde dia's in turquoise in het deelvenster Miniaturen gemarkeerd.

  Revisiemarkering in het deelvenster Miniaturen van PowerPoint
 2. Selecteer een miniatuur om de dia op het volledige scherm te bekijken. Het gewijzigde gedeelte van de dia wordt weergegeven met een turquoise omtrek. In een bijbehorende opmerking wordt vermeld wie de wijziging heeft aangebracht en wanneer.

  Als u een dia bekijkt die door iemand anders is gewijzigd, verwijdert u de notatie ' dia heeft ongelezen wijzigingen ' op die dia.

  (Er zijn gevallen waar een gewijzigde dia wordt gemarkeerd, maar waar het type wijziging dat is aangebracht op de afzonderlijke dia niet wordt weergegeven met een groene omtrek. Voorbeelden van dergelijke wijzigingen zijn: Wijzigingen in het notitievenster, het verwijderen van een vorm, de toevoeging van een opmerking en wijzigingen in een animatie.)

  Notatie bij revisiemarkering over wie een verandering heeft aangebracht en wanneer

Wanneer worden wijzigingen wel of niet gemarkeerd:

 • Deze functie werkt bij gedeelde documenten die zijn opgeslagen in OneDrive voor Bedrijven en SharePoint Online.

 • Wijzigingen worden alleen gemarkeerd als de persoon die de wijziging aanbrengt, werkt Office 365PowerPoint voor het web met behulp van PowerPoint op de PC, althans versie 1708 van het Monthly-kanaal of versie 1803 van het semi-Annual-kanaal (targeted). Zoek uw Office-versie

 • Gegevens over de status gelezen/ongelezen van afzonderlijke dia's worden opgeslagen in een online service van Microsoft, ontwikkeld voor het opslaan van gebruikersinstellingen. De gegevens worden bijgewerkt wanneer iemand PowerPoint dia's opent, en er geldt een limiet voor de hoeveelheid recente bestanden die zijn opgeslagen in de online service.

  Als een persoon de privacyopties voor een document in het Vertrouwenscentrum heeft ingeschakeld, worden de wijzigingen in dat document niet door iemand anders opgeslagen. Daarom is er geen Turquoise markering in het bestand. Het Vertrouwenscentrum is niet beschikbaar in PowerPoint voor het web, maar PowerPoint voor het web volgt de instellingen van het Vertrouwenscentrum dat u hebt gemaakt in een bureaubladversie van PowerPoint.

Samen bewerken in PowerPoint voor het web

 1. Klik in OneDrive om het bestand te openen waaraan u samen met anderen wilt werken.

 2. Klik onder presentatie bewerkenop bewerken in PowerPoint online.

  Openen in PowerPoint Online
 3. Bewerk de presentatie.

  • Als anderen op hetzelfde moment aan de presentatie werken, ziet u het pictogram voor cocreatie Aantal personen dat aan een presentatie werkt en een getal op de statusbalk, waarmee wordt aangegeven hoeveel personen aan de presentatie werken. Klik op de pijl-omlaag naast het pictogram voor cocreatie om te zien wie er aan de presentatie werkt.

  • Wanneer personen de presentatie bewerken zonder zich aan te melden bij OneDrive of SharePoint, worden deze in de lijst weergegeven als ' gast '.

   Melding van cocreatie

   Als ze ook gebruikmaken van PowerPoint voor het web, kunt u zelfs zien wat ze in realtime typen en een indicator waarmee u ziet aan welke dia's ze werken.

  U kunt samenwerken met mensen die de bureaubladtoepassing van PowerPoint gebruiken. Voor de beste resultaten moeten personen die PowerPoint voor het web gebruiken, de wijzigingen aanbrengen met die van de PowerPoint bureaubladtoepassing (PowerPoint 2010 of later, of PowerPoint voor Mac 2011 of hoger).

Een opmerking toevoegen

 1. Selecteer een dia of iets op een dia.

 2. Ga naar het tabblad Invoegen en klik op Opmerking. De knop Opmerking invoegen in PowerPoint Online

 3. Typ de opmerking en druk op Enter.

  Een gesprek in het deelvenster Opmerkingen
  • Als u meer opmerkingen wilt hebben, klikt u in het deelvenster opmerkingen op nieuwe Nieuwe opmerking en voert u uw tekst in het vak in.

  • Als u wilt reageren op een opmerking, klikt u in het vak Beantwoorden en voert u uw reactie in.

  • Naast het item waarover u een opmerking hebt toegevoegd, wordt een opmerkingen ballon Iemand heeft een opmerking toegevoegd weergegeven.

De naam van een presentatiebestand wijzigen

U kunt de naam van een bestand wijzigen in PowerPoint voor het web terwijl u met anderen samenwerkt.

 1. Klik op de naam van het bestand in het midden van de titelbalk van PowerPoint voor het web bijna boven aan het browservenster.

  Klik op de bestandsnaam in het midden van de titelbalk boven aan het browservenster.

  De volledige naam is geselecteerd.

 2. Typ een nieuwe naam voor het bestand. Of gebruik de pijltoetsen om het invoegpunt binnen de titel te verplaatsen en typ de wijzigingen in de bestandsnaam.

 3. Druk op Enter wanneer u klaar bent.

Op dit moment wordt de naam gewijzigd met andere exemplaren van het bestand dat momenteel is geopend.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×