Een patroon voor specifieke gegevensinvoer in een besturingselement vereisen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gegevensvalidatie is de mogelijkheid automatisch moet worden gecontroleerd op fouten terwijl de gebruiker een formulier invult. Gegevensvalidatie aan besturingselementen in uw formulier toevoegt, kunt u ervoor zorgen dat de gegevens die u verzamelt nauwkeurige en consistente is en dat deze voldoen aan eventuele standaarden die al gebruikt door uw bedrijf worden. U kunt bijvoorbeeld gegevensvalidatie te laten weten wanneer het bedrag dat ze voor een onkostenitem invoert groter is dan het goedgekeurde bedrag of wanneer ze per ongeluk hun naam invoeren in een vak dat wordt gebruikt voor het verzamelen van telefoonnummers.

Als een formulier fouten met gegevensvalidatie bevat en deze is verbonden met een database of webservice, kunnen gebruikers het formulier verzenden totdat deze fouten zijn opgelost niet mogelijk. Gebruikers kunnen een lokale kopie van het formulier voor het opslaan en vervolgens corrigeren en de gegevens later verzenden.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u kunt gegevensvalidatie gebruiken om ervoor te zorgen dat de gegevens die een gebruiker in een besturingselement invoert overeenkomt met een vooraf bepaald patroon. U kunt bijvoorbeeld gegevensvalidatie toevoegen aan een tekstvakbesturingselement voor een telefoonnummer moet de gebruiker moet een netnummer drie cijfers als onderdeel van het getal invoeren.

Opmerking: 

 • Als u wilt dat de gegevens die een gebruiker in een formulier invoert overeenkomt met een vooraf bepaald patroon, kunt u ook voorwaardelijke opmaakgebruiken.

 • Wanneer u een patroon aan een besturingselement toevoegt, het besturingselement wordt niet automatisch opnieuw indelen de gegevens die een gebruiker voert zodat deze overeenkomen met het patroon dat u hebt ingesteld.

In dit artikel

Voordat u begint

Informatie over compatibiliteit

Een patroon voor specifieke gegevensinvoer in een besturingselement vereisen

Voordat u begint

Om te kunnen deze procedure hebt voltooid, moet de formuliersjabloon een besturingselement die ondersteuning biedt voor gegevensvalidatie bevatten. U kunt een voorwaarde patroonvergelijking voor een InfoPath-besturingselement die ondersteuning biedt voor gegevensvalidatie instellen, werkt patroonvergelijking het beste met besturingselementen die tekens, zoals nummers, letters of leestekens worden weergegeven. Bijvoorbeeld patroonvergelijking voorwaarden instellen voor een tekstvak, mogelijk nuttige resultaten opleveren, maar het instellen van een voorwaarde voor een selectievakje levert niet veel nuttige resultaten.

Naar boven

Informatie over compatibiliteit

Wanneer u een formuliersjabloon in InfoPath ontwerpt, kunt u een specifieke compatibiliteitsmodus voor het ontwerpen van een browsercompatibele formuliersjabloon. Wanneer een browsercompatibele formuliersjabloon is gepubliceerd naar een server waarop InfoPath Forms Services, en klik vervolgens browsercompatibele, kunnen de formulieren die op basis van de formuliersjabloon worden bekeken in een webbrowser. Wanneer u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, zijn bepaalde besturingselementen in het taakvenster besturingselementen niet beschikbaar omdat deze niet worden weergegeven in een webbrowser.

Sommige gegevensvalidatie-functies werken anders in een webbrowser dan in InfoPath. Wanneer u gegevensvalidatie aan een besturingselement toevoegen, maakt u bijvoorbeeld verklarende tekst moet worden weergegeven wanneer een gebruiker ongeldige gegevens in dat besturingselement voert. U kunt deze verklarende tekst weergegeven in de scherminfo en (optioneel) kunnen gebruikers een waarschuwing waarin de aanvullende gegevens worden weergegeven, of u kunt de melding dat automatisch wordt weergegeven wanneer een gebruiker ongeldige gegevens voert hebben. Waarschuwingen niet automatisch worden weergegeven voor formulieren die kunnen worden weergegeven in een webbrowser, maar gebruikers kunnen nog steeds weergeven de scherminfo en eventueel een melding met aanvullende informatie weergeven.

Lijst met besturingselementen die ondersteuning bieden voor gegevensvalidatie

De volgende tabel staan de Microsoft Office InfoPath 2007 -besturingselementen die ondersteuning bieden voor gegevensvalidatie en of ze beschikbaar zijn voor browsercompatibele formuliersjablonen.

Opmerking: U kunt een voorwaarde patroonvergelijking voor een InfoPath-besturingselement die ondersteuning biedt voor gegevensvalidatie instellen, werkt patroonvergelijking het beste met besturingselementen die tekens, zoals nummers, letters of leestekens worden weergegeven. Bijvoorbeeld patroonvergelijking voorwaarden instellen voor een tekstvak, mogelijk nuttige resultaten opleveren, maar het instellen van een voorwaarde voor een selectievakje levert niet veel nuttige resultaten.

Besturingselementen die ondersteuning bieden voor gegevensvalidatie

Beschikbaar voor browsercompatibele formuliersjablonen?

Selectievakje

Ja

Datumkiezer

Ja

Vervolgkeuzelijst

Ja

Lijstvak

Ja

Keuzerondje

Ja

Tekstvak

Ja

RTF-vak

Ja

Opsommingstekens, genummerde of gewone lijst

Nee

Keuzelijst met invoervak

Nee

Naar boven

Een patroon voor specifieke gegevensinvoer in een besturingselement vereisen

 1. Klik op het besturingselement dat u wilt toevoegen van gegevensvalidatie.

 2. Klik op het menu Opmaak op Gegevensvalidatie.

 3. Klik in het dialoogvenster Gegevensvalidatie op toevoegen.

 4. Klik op een veld of groep selecterenin onder Als deze voorwaarde waar ishet eerste vak en selecteer vervolgens het veld of groep dat het besturingselement afhankelijk is van.

 5. Klik in het tweede vak op niet overeenkomen met patroon.

 6. Klik in het derde vak op Selecteer een patroon.

 7. Voer een van de volgende opties onder standaard patronen in het dialoogvenster Patroon voor gegevensinvoer :

  • Een standaard als patroon wilt gebruiken, selecteert u het patroon en klik vervolgens op OK.

   Lijst met standaard patronen

   Patroon

   Voorbeeld

   Telefoonnummer

   (555) 555-0100

   Sofi-nummer

   123-45-6789

   Postcode

   98052

   Postcode + 4

   98052-6399/u.s.a

  • Als u wilt een aangepast patroon maken, klikt u op aangepast patroon, typt u het patroon dat u wilt dat in het vak aangepast patroon en klik vervolgens op OK.

   Symbolen die u kunt een patroon opgeven

   U kunt symbolen invoegen die beperkingen voor het patroon, zoals alleen letters, cijfers alleen, alleen tekens, streepjes, punten, komma's en haakjes opgeven. Bovendien kunt u de volgende symbolen toe te staan dat meerdere exemplaren van een bepaald teken:

   • Nul of een (?)     Het voorafgaande teken moet nul of één keer voorkomen. Bijvoorbeeld: \d? betekent dat een cijfer (aangegeven door \d) nul of één keer moet voorkomen.

   • Nul of meer (*)     Het voorafgaande teken kan zich voordoen nul of meer dan nul. Bijvoorbeeld, betekent r * dat het teken r nul of meer dan nul tijden kunt voorkomen.

   • Één of meer (+)    Het voorafgaande teken moet een of meer dan één keer voorkomen. Bijvoorbeeld. + betekent dat een teken (aangegeven door.) één keer of meer dan één keer moet voorkomen.

 8. Typ de tekst die u weergeven wilt wanneer een gebruiker naar het besturingselement verwijst of met de rechtermuisknop op het besturingselement in het vak Scherminfo .

 9. Als u wilt een bericht wordt automatisch weergegeven wanneer een gebruiker een besturingselement voor een leeg laat, selecteert u het selectievakje weergeven dialoogvenster vak berichten onmiddellijk wanneer gebruikers ongeldige gegevens invoeren .

  Opmerking: Omdat het dialoogvenster vak berichten niet automatisch worden weergegeven in een webbrowser, ziet een gebruiker die het formulier invult via een webbrowser alleen Scherminfo.

 10. Typ in het vak bericht de tekst die moet worden weergegeven in het dialoogvenster hetzij onmiddellijk of wanneer de gebruiker vraagt voor meer informatie.

  Opmerking: De scherminfo voor een fout in de gegevens niet worden weergegeven voor besturingselementen die u hebt ook een standaard die scherminfo op het tabblad Geavanceerd van het dialoogvenster Eigenschappen van besturingselementen instellen . Dit probleem zorgt ervoor dat de naam van het besturingselement goed is overgebracht aan gebruikers die schermlezers gebruiken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×