Een pagina verwijderen in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Om een pagina te verwijderen in Word, verwijdert u de inhoud van de pagina of past u de indeling en opmaak, om het aantal pagina‘s in uw document te verminderen

Als u een pagina met tekst, afbeeldingen of lege alinea's wilt verwijderen, selecteert u de inhoud die u wilt verwijderen en drukt u op Delete op uw toetsenbord

Tip: Klik op een wille keurige plaats in de pagina die u wilt verwijderen, druk op CTRL + G (Option + ⌘ + G op Mac) en typ \pagein het vak pagina nummer invoeren. Druk op ENTER op het toetsen bord en klik vervolgens op sluiten.
Gebruik de opdracht Ga naar om een pagina te selecteren.
Controleer of er een pagina met inhoud is geselecteerd en druk op DELETE op het toetsen bord.

Word gebruikt een niet-verwijderbare laatste alinea die soms op een nieuwe, lege pagina aan het uiteinde van een document terecht komt. U verwijdert de pagina door deze laatste alinea in te voegen op de voorgaande pagina.

 1. Druk op Ctrl+Shift+8 (⌘+8 on a Mac) om alineamarkeringen weer te geven.

 2. Selecteer de alineamarkering.

 3. Klik in het vak Tekengrootte, type 01in, en druk vervolgens op Enter.

  Tekengrootte instellen op 1

  De alinea past nu op de voorgaande pagina, en de ongewilde lege pagina is verwijderd.

 4. Druk opnieuw op Ctrl+Shift+8 (⌘+8 on a Mac) om de alineamarkeringen te verbergen.

Indien de alinea not steeds niet op de voorgaande pagina past, kunt u de ondermarge verkleinen (tabbladIndeling > Marges > Aangepaste marges, en stel de ondermarge in op een kleine waarde, bijv. 8 mm).

Tabelindelingen, die vaak worden gebruikt in sjablonen voor cv‘s, kunnen de eindalinea naar een nieuwe, lege pagina doen overspringen.

Tip: Soms maakt een alinea een nieuwe pagina aan omdat dit zo is ingesteld. Probeer met de rechtermuis te klikken op een lege alinea, en selecteer Alinea. In het tabblad Regel- en pagina-eindes van het dialoogvenster Alinea, vink Pagina-einde voorafuit, en klik vervolgens op OK. Wis het selectievakje Pagina-einde vooraf in het tabblad Regel- en pagina-einden van het dialoogvenster Alinea

Als dat niet het geval is: PDF proberen

Als laatste redmiddel kunt u een lege pagina verwijderen door het document op te slaan als een PDF-bestand, waardoor de laatste pagina wordt weer.

Opmerking: Deze stappen werken alleen als lege pagina's worden geëlimineerd wanneer deze zich aan het einde van een document bevinden. Daarnaast is de optie voor het opgeven van een reeks pagina's alleen beschikbaar in Windows-versies van Word.

 1. Ga naar bestand > Opslaan als, kies een locatie om het bestand op te slaan en kies vervolgens PDF voor het type opslaan als.

  Kies PDF in het vak Opslaan als.

 2. Klik in het dialoog venster Opslaan als op Opties.

 3. Kies onder pagina bereik de optie pagina ('s) en geef vervolgens uw niet-lege pagina's op. Als pagina 5 van het document bijvoorbeeld de lege pagina is die u niet kunt verwijderen, geeft u pagina's op van 1 tot en met 4.

  Geef een reeks pagina's op in de vakken van en tot.

 4. Klik op OK en vervolgens op Opslaan.

Pagina-einden melden Word waar een nieuwe pagina begint. Een handmatige pagina-einde kan leiden tot een ongewenste lege pagina in uw document.

 1. Om handmatige pagina-einden weer te geven, schakelt u over op het weergeven van alineamarkeringen: Druk op Ctrl+Shift+8 (⌘+8 on a Mac).

 2. U kunt nu het pagina-einde selecteren en verwijderen.

  Een pagina-einde aan de onderkant van een Word-pagina

Sectie-einden voor Volgende pagina, Oneven pagina en Even pagina kunnen een nieuwe pagina aanmaken in uw document. Als de lege pagina zich aan het einde van het document bevindt en daar een sectie-einde staat, kunt u de cursor direct voor het sectie-einde plaatsen en op Delete drukken.

Tip: Om op eenvoudiger wijze sectie-einden te vinden, kunt u overschakelen naar Concept inhet tabblad Weergave.
Een sectie-einde voor een even pagina onder aan een pagina in Word.

Het verwijderen van sectie-einden in het midden van het document kan opmaakproblemen veroorzaken. Probeer in deze gevallen het sectie-einde te wijzigen zodat geen nieuwe pagina wordt aangemaakt. U doet dit als volgt:

 1. Dubbelklik op het sectie-einde.

 2. Klik op het tabblad indeling van het dialoog venster pagina-instelling op de vervolg keuzelijst van de sectie beginnen en selecteer doorlopend.

 3. Klik op OK.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×