Een pagina met webonderdelen aanpassen

Als u eigenaar of beheerder bent van een site, kunt u uw pagina met webonderdelen op verschillende manieren aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de titelbalk van een pagina met webonderdelen aanpassen, webonderdelen toevoegen, de weergaven van het webonderdeel Lijstweergave aanpassen en de opmaak van de pagina met webonderdelen wijzigen. Nadat u webonderdelen aan de pagina met webonderdelen hebt toegevoegd, kunt u webonderdelen met elkaar verbinden voor nog meer aangepaste oplossingen voor uw pagina. Zie de sectie Zie ook voor koppelingen naar pagina's met meer informatie over het koppelen van webonderdelen. Als u een webdesign-toepassing gebruikt die compatibel is met Microsoft Windows SharePoint Services, zoals Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kunt u de opmaak van de pagina met webonderdelen nog verder aanpassen. Zie de help-informatie van Office SharePoint Designer 2007 voor meer informatie over het bewerken van pagina's met webonderdelen in Office SharePoint Designer 2007.

Wat wilt u doen?

Een persoonlijke weergave maken of de gedeelde weergave van een pagina met webonderdelen herstellen

De titelbalk van een pagina met webonderdelen bewerken

Een webonderdeel toevoegen

De weergave van een lijst of bibliotheek in een webonderdeel aanpassen

De opmaak van een pagina met webonderdelen wijzigen

Een persoonlijke weergave maken of terugkeren naar de gedeelde weergave van een pagina met webonderdelen

Als u een pagina of een site bekijkt, bevindt u zich standaard in de gedeelde weergave. Alle wijzigingen die u in de gedeelde weergave in de pagina aanbrengt, zijn zichtbaar voor iedereen die de pagina bezoekt. Als u een persoonlijke weergave van een pagina maakt, zijn de wijzigingen die u aanbrengt alleen voor u zichtbaar.

Een persoonlijke weergave maken

 1. Klik boven aan de pagina op Welkom <uw naam> en klik vervolgens op Deze pagina aanpassen.

 2. Breng de gewenste wijzigingen aan. U kunt webonderdelen toevoegen of verwijderen, de eigenschappen van de webonderdelen op de pagina wijzigen of aanpassen, of de weergaven van het webonderdeel Lijstweergave aanpassen.

  Opmerking: In de persoonlijke weergave kunt u webonderdelen sluiten, maar u kunt deze niet van de pagina verwijderen.

 3. Als u alle wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op Bewerkingsmodus verlaten.

Terugkeren naar de gedeelde weergave

U kunt de wijzigingen die u in een pagina met webonderdelen hebt aangebracht verwijderen en de huidige gedeelde eigenschapswaarden herstellen voor de webonderdelen op de pagina.

Met de opdracht Pagina-inhoud herstellen verwijdert u definitief de persoonlijke eigenschapswaarden van webonderdelen en eventuele persoonlijke webonderdelen. Als u opnieuw een persoonlijke weergave wilt maken, moet u de aanpassingen opnieuw aanbrengen.

 1. Klik boven aan de pagina op Welkom <uw naam> en klik vervolgens op Pagina-inhoud herstellen.

 2. Wanneer u wordt gevraagd of u de pagina-inhoud wilt herstellen, klikt u op OK.

Opmerking: De opdracht Pagina-inhoud herstellen is alleen beschikbaar in de persoonlijke weergave nadat u de pagina met webonderdelen hebt aangepast.

Naar boven

De titelbalk van een pagina met webonderdelen aanpassen

De titelbalk van een pagina met webonderdelen bevat een titel, bijschrift, beschrijving en afbeelding. Een beheerder of een gebruiker met de juiste machtigingen om een pagina met webonderdelen te wijzigen voor alle gebruikers kan deze items toevoegen, wijzigen of verwijderen. De titel, het bijschrift, de beschrijving en de afbeelding zijn optioneel en kunnen worden gewijzigd voor alle gebruikers die toegang hebben tot de pagina met webonderdelen. Ze kunnen echter niet worden aangepast voor één enkele gebruiker.

Een beheerder kan ook anonieme toegang inschakelen voor een server waarop Windows SharePoint Services wordt uitgevoerd. Als een gebruiker de pagina met webonderdelen bezoekt, verschijnt er automatisch een verificatieknop en moet de gebruiker zich aanmelden om de pagina te kunnen zien of wijzigingen op de pagina met webonderdelen aan te brengen.

Opmerking: Als de pagina met webonderdelen is opgeslagen in een documentbibliotheek, moet u mogelijk het document Pagina met webonderdelen uitchecken voordat u wijzigingen aanbrengt, zoals het toevoegen van webonderdelen. Check wanneer u klaar bent het document weer in de bibliotheek in om de wijzigingen zichtbaar te maken voor alle gebruikers.

 1. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 2. Klik op Eigenschappen van titelbalk bewerken.

 3. U kunt de volgende kenmerken van de titelbalk in het taakvenster bewerken: Titel, Bijschrift, Beschrijving en Koppeling naar afbeelding.

  De eigenschappen van de titelbalk van de pagina met webonderdelen

  Opmerking: U kunt deze aangepaste eigenschappen niet bekijken of bewerken in een persoonlijke weergave.

  Eigenschap

  Beschrijving

  Titel

  De belangrijkste koptekst in de titelbalk van een pagina met webonderdelen. Deze titel is in eerste instantie gebaseerd op de bestandsnaam van de pagina. Aangezien de titel optioneel is, kunt u deze wijzigen of verwijderen. Er gelden geen beperkingen voor de lengte van de titel.

  Aangezien een lange titel veel plaats inneemt op een pagina met webonderdelen, is het raadzaam de titelbalk af te stemmen op de rest van de webonderdelen op de pagina.

  Bijschrift

  Een aanvullende beschrijving voor een pagina met webonderdelen. Het bijschrift is optioneel. Als een bijschrift wordt gebruikt, wordt dit weergegeven boven de titel in de titelbalk van de pagina met webonderdelen. Een bijschrift mag maximaal 100 tekens lang zijn.

  Beschrijving

  Aanvullende informatie over de titel of het bijschrift van een pagina met webonderdelen. De beschrijving is optioneel. Als een beschrijving wordt gebruikt, wordt deze weergegeven als u de muisaanwijzer op de titel of op het bijschrift van een pagina met webonderdelen plaatst. Een beschrijving mag maximaal 255 tekens lang zijn.

  Koppeling naar afbeelding

  Een afbeelding (bijvoorbeeld een bedrijfslogo) wordt weergegeven links van de titel van de pagina met webonderdelen. De afbeelding is optioneel. Standaard wordt hiervoor een logo gebruikt, dat u kunt verwijderen of vervangen. Een afbeelding wordt weergegeven in het formaat waarin deze wordt aangeboden. Voor het aangeven van de locatie van het afbeeldingsbestand kan een webadres of een bestandspad worden gebruikt. De ondersteunde bestandsextensies voor afbeeldingsbestanden zijn .BMP, .GIF, .JPG, .JPEG en .PICT.

  Verificatieknop

  Op een server waarop Windows SharePoint Services wordt uitgevoerd, is anonieme toegang standaard uitgeschakeld. Gebruikers worden automatisch gevraagd zich aan te melden voordat ze toegang krijgen tot de server. Een beheerder kan ook anonieme toegang inschakelen en gebruikers alleen toestemming geven om zich aan te melden als ze persoonlijke instellingen voor een pagina met webonderdelen op de server willen bekijken of opgeven.

 4. Sla uw wijzigingen op en sluit het taakvenster door op OK te klikken. Klik op Toepassen als u uw wijzigingen wilt bekijken zonder het taakvenster te sluiten.

Naar boven

Een webonderdeel toevoegen

De snelste manier om een webonderdeel aan een pagina met webonderdelen toe te voegen is het gebruik van het dialoogvenster Webonderdelen toevoegen. U kunt het dialoogvenster gebruiken om snel lijsten, bibliotheken en andere webonderdelen aan de pagina met webonderdelen toe te voegen. Als u de beheerder van een site bent, kunt u nieuwe webonderdelen toevoegen aan de lijst die in het dialoogvenster Webonderdelen toevoegen wordt weergegeven en kunt u speciale groepen maken waarin u bepaalde webonderdelen uit de lijst kunt samenbrengen.

Opmerking: Als de pagina met webonderdelen is opgeslagen in een documentbibliotheek, moet u mogelijk het document Pagina met webonderdelen uitchecken voordat u wijzigingen aanbrengt, zoals het toevoegen van webonderdelen. Check wanneer u klaar bent het document weer in de bibliotheek in om de wijzigingen zichtbaar te maken voor alle gebruikers.

 1. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 2. Klik in de webonderdeelzone waarin u een webonderdeel wilt toevoegen op Een webonderdeel toevoegen.

 3. Schakel in het dialoogvenster Webonderdelen toevoegen het selectievakje in voor het webonderdeel dat u aan de pagina wilt toevoegen.

  Soorten webonderdelen

  Windows SharePoint Services biedt verschillende webonderdelen die u direct met uw site kunt gebruiken. U kunt de ingebouwde webonderdelen gebruiken, deze aanpassen aan uw wensen of nieuwe webonderdelen maken en uploaden voor gebruik in uw gehele site.

  Standaardwebonderdelen

  De volgende webonderdelen zijn standaard inbegrepen in een site en kunnen worden aangepast aan de wensen van uw team. Veel van deze webonderdelen kunnen ook met elkaar worden verbonden zodat u allerlei unieke oplossingen verkrijgt:

  • Webonderdeel Inhoudseditor     U kunt het webonderdeel Inhoudseditor gebruiken om opgemaakte tekst, tabellen, hyperlinks en afbeeldingen toe te voegen aan een pagina met webonderdelen.

  • Webonderdeel Formulier     U kunt het webonderdeel Formulier gebruiken om verbinding te maken met een kolom met gegevens in een ander webonderdeel en deze te filteren. Beide webonderdelen moeten op dezelfde server worden uitgevoerd.

  • Webonderdeel Afbeelding     U kunt het webonderdeel Afbeelding gebruiken om een foto of afbeelding toe te voegen aan een pagina met webonderdelen. U kunt de afbeelding beter afstemmen op de andere webonderdelen op de pagina en de verticale uitlijning, horizontale uitlijning en de achtergrondkleur van de afbeelding binnen het webonderdeel Afbeelding beheren door de aangepaste eigenschappen van het webonderdeel te bewerken in een gedeelde weergave.

  • Webonderdeel Lijstweergave    U kunt het webonderdeel Lijstweergave gebruiken om lijst- of bibliotheekgegevens op uw site weer te geven en te bewerken en om verbinding te maken met andere webonderdelen, waaronder andere webonderdelen Lijstweergave. Lijsten vormen informatie die u deelt met teamleden en die vaak in tabelvorm wordt weergegeven. In lijstweergaven wordt deze informatie op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden weergegeven, zoals filteren, sorteren en selecteren van specifieke kolommen.

   Opmerking: Er is geen webonderdeel met de naam Lijstweergave. Wanneer u een lijst op uw site maakt, wordt automatisch een webonderdeel Lijstweergave gemaakt en hieraan de naam van de lijst toegewezen. Als u bijvoorbeeld een lijst met de naam Boten maakt, is een webonderdeel met de lijst Boten beschikbaar in de galerij Sitenaam. In het webonderdeel worden automatisch de gegevens uit de gemaakte lijst weergegeven.

  • Webonderdeel Paginaviewer     U kunt het webonderdeel Paginaviewer gebruiken om een webpagina, bestand of map weer te geven op een pagina met webonderdelen. U voert een hyperlink, bestandspad of mapnaam in voor een koppeling naar de inhoud.

  • Webonderdeel Sitegebruikers    U kunt het webonderdeel Sitegebruikers gebruiken om een lijst met gebruikers en groepen weer te geven die toestemming hebben om een site te gebruiken. Het webonderdeel Sitegebruikers wordt automatisch weergegeven op de startpagina van een site voor een documentwerkruimte. U kunt ook het webonderdeel Sitegebruikers toevoegen aan een pagina met webonderdelen.

   Opmerking: Op sites die worden uitgevoerd op Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 of eerder, heeft het webonderdeel Sitegebruikers het webonderdeel Leden.

  • Webonderdeel XML     U kunt het webonderdeel XML gebruiken om XML-inhoud (Extensible Markup Language) weer te geven en XSLT-transformaties (Extensible Stylesheet Language) toe te passen op XML voordat de inhoud wordt weergegeven. Stel dat u beschikt over een XML-bestand dat een lijst met boten, prijzen en koppelingen naar afbeeldingen van de boten bevat. U kunt met de XSLT de gegevens transformeren zodat een lijst met boten en prijzen wordt weergegeven en de bootnaam wordt weergegeven als hyperlink om de afbeelding in een apart venster te openen.

   De webonderdelen Vooraf geconfigureerde lijstweergave

   De volgende webonderdelen zijn ingebouwd in de sjabloon Teamsite van Windows SharePoint Services en worden automatisch geconfigureerd. U kunt deze gebruiken op een pagina met webonderdelen wanneer u een nieuwe teamsite maakt. Verschillende combinaties van deze webonderdelen worden opgenomen wanneer u een teamsite of werkruimtesite maakt, afhankelijk van de geselecteerde sitesjabloon.

   Opmerking: Deze webonderdelen worden afgeleid van het webonderdeel Lijstweergave en maken gebruik van vooraf geconfigureerde sjablonen van webonderdelen voor een unieke opmaak en een uniek ontwerp. Voeg gegevens aan deze lijsten toe door op de werkbalk Snel starten op Alle site-inhoud weergeven en op Lijsten te klikken. Klik op de pagina Alle site-inhoud op de naam van de lijst waaraan u gegevens wilt toevoegen.

  • Aankondigingen     U gebruikt het webonderdeel Aankondigingen om nieuws, statusinformatie en andere gegevens te publiceren die u met teamleden wilt delen.

  • Agenda     U gebruikt het webonderdeel Agenda om aanstaande evenementen of teamschema's weer te geven.

  • Koppelingen     U gebruikt het webonderdeel Koppelingen om hyperlinks te publiceren van webpagina's waarin uw team geïnteresseerd is.

  • Gedeelde documenten     U gebruikt het webonderdeel Gedeelde documenten om bestanden van de bibliotheek met standaarddocumenten te delen met sitegebruikers.

  • Taken     U gebruikt het webonderdeel Taken om een taak aan een lid van uw team toe te wijzen, de bijbehorende einddatum en prioriteit op te geven en de desbetreffende status en voortgang aan te geven.

  • Teamdiscussie     U gebruikt het webonderdeel Teamdiscussie om een forum te bieden voor het bespreken van onderwerpen waarin uw team geïnteresseerd is.

   Aangepaste webonderdelen

   Door een programmeeromgeving te gebruiken die compatibel is met Windows SharePoint Services, zoals Microsoft Visual Studio, kunnen ontwikkelaars volledig profiteren van alle Microsoft ASP.NET-functies om aangepaste webonderdelen te maken. Een pagina met webonderdelen is een ASP.NET-bestand (.aspx), en webonderdelen zijn afgeleid van webformulierbesturingselementen. Ontwikkelaars kunnen pagina's met webonderdelen verder uitbreiden door hun eigen webonderdelen met nieuwe functionaliteit te maken. Ontwikkelaars kunnen ook aangepaste eigenschappen toevoegen aan de webonderdelen, aangepaste opbouwfuncties toevoegen in het werkvenster voor gespecialiseerde gebruikersinterfaces en verbinding maken met andere webonderdelen via webonderdeelverbindingen. Zie de SDK van Windows SharePoint Services 3.0 (verkrijgbaar via Welkom bij Windows SharePoint Services 3.0 SDK) voor meer informatie over het maken en implementeren van webonderdelen.

   U kunt ook webonderdelen gebruiken die andere mensen of bedrijven hebben gemaakt. U moet beschikken over de juiste machtigingen om een webonderdeel van derden toe te voegen aan uw pagina met webonderdelen of uw site. Sommige webonderdelen moeten mogelijk direct op de server worden geïmplementeerd. Neem contact op met de beheerder voor hulp als u geen webonderdeel van derden kunt toevoegen aan uw pagina met webonderdelen of uw site.

  U kunt meerdere soorten webonderdelen toevoegen door de selectievakjes in te schakelen voor alle gewenste webonderdelen.

 4. Klik op Toevoegen.

Naar boven

De weergave van een lijst of bibliotheek in een webonderdeel aanpassen

Nadat u een webonderdeel Lijstweergave hebt toegevoegd aan een pagina met webonderdelen, kunt u de weergave aanpassen zodat alleen de gewenste gegevens worden weergegeven op de pagina. U kunt de huidige weergave bewerken vanuit de pagina met webonderdelen.

U kunt ook aangepaste weergaven van een lijst of bibliotheek maken. Daarmee kunt u verschillende gegevens weergeven in verschillende exemplaren van het webonderdeel voor die lijst of bibliotheek. U maakt aangepaste weergaven van een lijst of bibliotheek via het menu Beeld Menu Beeld van de lijst of bibliotheek die u wilt aanpassen. Koppelingen naar meer informatie over het maken van aangepaste weergaven van een lijst of bibliotheek zijn beschikbaar in de sectie Zie ook.

 1. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 2. Klik op het menu Webonderdeel Menu Webonderdeel van het webonderdeel dat u wilt aanpassen en klik op Gedeeld webonderdeel wijzigen.

 3. Klik in het taakvenster op De huidige weergave bewerken.

 4. In de sectie Kolommen kunt u kolommen weergeven of verbergen door de desbetreffende selectievakjes in of uit te schakelen. Voer naast de kolomnaam het nummer in voor de gewenste plaats in de volgorde van kolommen in de weergave.

 5. In de sectie Sorteren kunt u kiezen of en hoe u de gegevens wilt sorteren. U kunt twee kolommen voor de sorteerbewerking gebruiken, zoals eerst op auteur en vervolgens op bestandsnaam voor elke auteur.

 6. In de sectie Filter kunt u kiezen of en hoe u de gegevens wilt filteren. Een gefilterde weergave bevat een kleinere selectie, zoals items die door een specifieke afdeling zijn gemaakt of de status Goedgekeurd hebben.

 7. In de sectie Groeperen op kunt u items met dezelfde waarde groeperen in hun eigen sectie, zoals een uitbreidbare sectie voor documenten van een bepaalde auteur.

 8. In de sectie Totalen kunt u het aantal items in een kolom tellen, zoals het totaal aantal problemen. In sommige gevallen kunt u aanvullende informatie samenvatten of afleiden, zoals het gemiddelde.

 9. Selecteer in de sectie Stijl de gewenste stijl voor de weergave, zoals een lijst met arcering waarin de rijen om en om zijn gearceerd.

 10. Als de lijst of bibliotheek mappen bevat, kunt u een weergave zonder de mappen maken. Klik op Alle items zonder mappen weergeven als u alle gegevens van de lijst op hetzelfde niveau wilt weergeven.

 11. Als de lijst of bibliotheek groot is, kunt u beperken hoeveel bestanden kunnen worden weergegeven in de lijst of bibliotheek of hoeveel bestanden kunnen worden weergegeven op dezelfde pagina. Selecteer de opties in de sectie Itemlimiet.

 12. Als u de lijst of bibliotheek op een mobiel apparaat wilt bekijken, selecteert u de gewenste opties in de sectie Mobiel.

 13. Klik op OK.

Naar boven

De opmaak van een pagina met webonderdelen wijzigen

U kunt de webonderdelen op een pagina in iedere gewenste volgorde zetten of naar een andere webonderdeelzone verplaatsen. Als u de site in een browser bekijkt, kunt u de sjabloon die u hebt geselecteerd toen u de pagina met webonderdelen maakte niet wijzigen. Als u echter een webdesign-toepassing gebruikt die compatibel is met Microsoft Windows SharePoint Services, zoals Office SharePoint Designer 2007, kunt u de structuur van de pagina met webonderdelen wel aanpassen.

Opmerking: Als de pagina met webonderdelen is opgeslagen in een documentbibliotheek, moet u mogelijk het document Pagina met webonderdelen uitchecken voordat u wijzigingen aanbrengt, zoals het toevoegen van webonderdelen. Check wanneer u klaar bent het document weer in de bibliotheek in om de wijzigingen zichtbaar te maken voor alle gebruikers.

 1. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 2. Sleep de webonderdelen naar de gewenste locatie of webonderdeelzone op de pagina.

 3. Als u daarmee klaar bent, klikt u op Bewerkingsmodus verlaten.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×