Een P&ID of PFD maken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt snel P&IDs en proces functie tekenen door shapes voor proces techniek te slepen naar de teken pagina, ze te verbinden met ' slimme ' pijp leidingen en vervolgens onderdelen, zoals kleppen en instrumenten, naar de pijp leidingen te slepen. Als u onderdelen in het diagram wilt aanduiden, kunt u intelligente Tags maken. U kunt gegevens toevoegen aan onderdelen in uw diagrammen en lijsten met apparatuur, pijp leidingen, kleppen en instrumenten genereren. Wanneer u diagrammen wijzigt, kunt u eenvoudig nieuwe lijsten genereren.

U kunt het volgende maken:

 • Pijpleiding diagrammen

  P&IDs laten zien hoe industriële proces apparatuur met elkaar is verbonden door een systeem van pijp leidingen. In P&ID-schema's ziet u ook de instrumenten en kleppen waarmee de stroom van materialen wordt gecontroleerd en beheerd via de pijp leidingen.

  Een voor beeld van een P&ID

 • Proces stroomdiagrammen

  StroomDiagrammen laten zien hoe industriële proces apparatuur is verbonden door een systeem van pijp leidingen. Een PFD is een beter begrip dan een P&ID en bevat meestal meer aantekeningen waarin gegevens worden weer gegeven.

  Een voor beeld van een PFD

Een diagram voor pijp leidingen en instrumentatie maken

 1. Open een van de volgende sjablonen in Visio:

  • Pijpleiding diagram

  • Proces stroomDiagram

 2. Sleep vanuit een van de apparatuur -categorieën shapes voor apparatuur naar de teken pagina.

  Voor elk onderdeel wordt een intelligent label nummer weer gegeven in het diagram.

 3. Gebruik pijp lijnen om belang rijke apparatuur aan te sluiten.

  1. Sleep een pijplijn vorm van pijp leidingen naar de teken pagina en plaats vervolgens een van de eind punten van een van de shapes op een apparatuurshape. U kunt een pijp lijn koppelen aan een punt aan de buiten kant van een apparatuurshape, zelfs als de shape er geen verbindings punt heeft.

   Het eind punt van de pijp lijn wordt groen om aan te geven dat deze is verbonden (gelijmd) aan de apparatuurshape-vorm en dat er een verbindings punt wordt gemaakt als er geen bestaat.

  2. Sleep het andere eind punt naar een andere apparatuurshape.

  3. Als u het uiterlijk wilt wijzigen of de stroom richting van een pijp lijn wilt weer geven, selecteert u de pijp lijn en selecteert u vervolgens een stijl in de optie lijn op het lint (Zie de groep vorm stijlen op het tabblad Start ).

   Met stijlen bepaalt u de dikte van de lijn, richtings pijlen en andere grafische symbolen die het type pijp-of instrument lijn aangeven.

   Tip: U kunt ook de connector Knopafbeelding (die zich bevindt op het tabblad Start , groep hulp middelen ) gebruiken om pijp lijnen te tekenen. Deze methode is met name handig wanneer u werkt in grote diagrammen met veel verbindingen. Klik op verbindings lijn en klik vervolgens op de gewenste pijplijn vorm op de pijp leidingen. Teken de pijp leiding in het diagram. Als u het type pijp lijn wilt wijzigen, klikt u gewoon op een andere pijplijn vorm op pijp leidingen en gaat u verder met werken in het diagram.

 4. Voeg shapes voor kleppen toe.

  1. Sleep shapes voor kleppen van kleppen en fittingsnaar de bovenkant van de pijp leidingen. Laat de muis knop los wanneer er een groen vier kantje wordt weer gegeven om aan te geven dat de klep aan de pijp leiding is gelijmd.

   Wanneer een klep wordt toegevoegd aan de pijp lijn:

   • Het draait automatisch naar dezelfde afdruk stand als de pipeline.

   • De pijp leiding wordt in twee identieke pijp lijnen gesplitst, die elk aan de klep zijn gelijmd.

  2. Als u een klep uit een pijp lijn wilt verwijderen, selecteert u de klep en drukt u op DELETE.

   Wanneer een klep wordt verwijderd, wordt de gesplitste pijp leiding vervangen door één pijp leiding.

 5. Sleep vanuit de categorie instrumenten de shapes voor het instrument naar de teken pagina in de buurt van de pijp leiding, klep of apparatuur die ze controleren.

 6. Plaats shapes in het diagram opnieuw door ze te slepen.

 7. U kunt nu gegevens toevoegen aan onderdelen, of eigenschappen sets maken en Toep assen. Voer deze stappen uit voor meer informatie:

  Gegevens toevoegen aan onderdelen

  1. Klik op het tabblad gegevens op venster vorm gegevens.

  2. Selecteer op de tekenpagina de shape waaraan u gegevens wilt toevoegen.

  3. Klik in elk veld met shapegegevens en typ of selecteer een waarde.

  Eigenschappen sets maken en Toep assen

  1. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als u de groep eigenschappen wilt toevoegen aan shapes in een tekening, selecteert u de shapes.

   • Als u de groep eigenschappen wilt toevoegen aan shapes op een stencil, selecteert u de shapes op het stencil.

  2. Klik op het tabblad gegevens op venster vorm gegevens.

  3. Klik met de rechter muisknop op het venster Shapegegevens en selecteer Shapegegevensgroepen.

  4. Klik op toevoegenen typ een naam voor de gegevens reeks voor de shape.

  5. Kies of u een nieuwe Shapegegevensgroepen, een set op basis van de geselecteerde shape of een set wilt maken op basis van een bestaande Shapegegevensgroepen en klik vervolgens op OK.

  6. Als u vorm gegevens wilt toevoegen of wijzigen, selecteert u in het dialoog venster Shapegegevensgroepen de gegevens reeks voor de shape en klikt u op definiëren.

  7. Breng de gewenste wijzigingen aan in het dialoog venster vorm gegevens definiëren .

  8. Klik op OK.

 8. Onderdelen opnieuw nummeren.

  1. Klik in het menu proces technische procedure op opnieuw nummeren.

  2. Selecteer in het dialoog venster componenten opnieuw nummeren onder Toep assen opde optie of u de onderdelen in het document, de huidige pagina of de huidige selectie opnieuw wilt nummeren.

  3. Schakel in de lijst Label indelingen opnemen de selectie vakjes uit voor de label indelingen die u niet wilt opnemen in de hernummering.

   Opmerking: Standaard zijn alle label indelingen geselecteerd.

  4. Wijs een begin waarde en een interval waarde toe voor het opnieuw nummeren. U kunt een andere begin waarde en interval waarde toewijzen aan elke label indeling.

   1. Klik op een item in de lijst Label indelingen opnemen om dit te markeren.

   2. Typ of Selecteer in het vak begin waarde de begin waarde voor de hernummering.

   3. Typ of Selecteer in het vak interval de verhoging waarmee de nummering van de onderdelen wordt gebruikt.

   4. Herhaal deze stappen voor elke label indeling.

  5. Klik op OK .

 9. Genereer lijsten of stuk lijsten van apparatuur, pijp leidingen, kleppen en instrumenten.

  1. Klik op het tabblad controleren op vorm rapporten.

  2. Voer de volgende stappen uit om een aangepaste rapport definitie te maken of ga verder met stap c. een bestaande rapport definitie gebruiken.

   In de volgende stappen wordt een rapport definitie gemaakt voor het filteren van dubbele shapes voor proces techniek en rapporten over procestechniek onderdelen.

   1. Klik in het dialoog venster rapport op Nieuw.

   2. Kies in de wizard Rapport definitieeen optie waarmee u wilt rapporteren en klik op Geavanceerd.

   3. Selecteer in het dialoog venster Geavanceerd in de lijst met Eigenschappen de optie PEComponentTag. Selecteer in de lijst voor waarden de optie Exists. Selecteer waarin de lijst met waarden .

   4. Klik op toevoegen om deze voor waarde in de lijst met gedefinieerde criteria in te stellen en klik vervolgens op OK.

   5. Klik in de wizard Rapport definitieop volgende.

   6. Schakel het selectie vakje _LT_Displayed Text> in om op de component tag te rapporteren. Schakel vervolgens de selectie vakjes in voor de andere gegevens die u wilt melden en klik op volgende.

   7. Als u dubbele shapes voor proces techniek en rapport over onderdelen wilt uitfilteren, klikt u op subtotalen.

   8. Klik in het dialoog venster subtotalen in de lijst groeperen op op <Displayed Text>en klik vervolgens op Opties.

   9. Klik in het dialoog venster Opties op identieke waarden niet herhalenen klik vervolgens twee maal op OK .

   10. Klik in de wizard Rapport definitieop volgende, voer de gegevens in om het rapport op te slaan en klik vervolgens op volt ooien.

   11. In het dialoog venster rapport kunt u het rapport uitvoeren of op OK klikken om de definitie op te slaan en deze later uit te voeren.

    Tip: Als u een nieuwe rapportdefinitie wilt maken op basis van een bestaande definitie, selecteert u de bestaande definitie in het dialoogvenster Rapport en klikt u op Nieuw. Vervolgens slaat u de gewijzigde rapportdefinitie onder een nieuwe naam op.

  3. Klik in de lijst rapport definitie op de naam van de rapport definitie die u wilt gebruiken.

   De rapport definitie bepaalt welke vormen worden gerapporteerd en welke shape-gegevens in het rapport worden opgenomen.

  4. Klik op uitvoerenen klik vervolgens in het dialoog venster rapport uitvoeren op de gewenste rapport indeling en voer een van de volgende handelingen uit:

   1. Als u het rapport als een shape in de tekening opslaat, geeft u op of u een kopie van de rapportdefinitie bij de shape wilt opslaan of een koppeling naar een rapportdefinitie wilt gebruiken.

   2. Als u het rapport als een bestand opslaat (als u HTML of XML selecteert als rapport indeling), typt u een naam voor het rapport.

  5. Klik op OK om het rapport te genereren.

  6. Als u een aangepast rapport hebt uitgevoerd, klikt u op OK om de definitie op te slaan wanneer u terugkeert naar het dialoog venster rapport .

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×