Een Outlook-gegevensbestand (.PST) maken om uw informatie op te slaan

Een Outlook-gegevensbestand (.PST) maken om uw informatie op te slaan

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

 1. Kies in postvak IN Nieuwe items > Meer items > Outlook-gegevensbestand.

 2. Geef een bestandsnaam op.

 3. Om een wachtwoord toe te voegen, vinkt u het vak Optioneel wachtwoord toevoegen aan.

 4. Selecteer OK. Typ een wachtwoord in zowel de tekstvakken Wachtwoord en Bevestig uw wachtwoord en selecteer opnieuw OK.

  Als u een wachtwoord instelt, moet u dit telkens opgeven wanneer het gegevensbestand wordt geopend, bijvoorbeeld als Outlook wordt gestart of als u het gegevensbestand in Outlook opent.

Een nieuw Outlook-gegevensbestand maken

Over Outlook-gegevensbestanden (.PST en .OST)

Als Outlook voor het eerst wordt uitgevoerd, worden de benodigde gegevensbestanden automatisch gemaakt.

Soms zijn er aanvullende gegevensbestanden nodig. Zo kunt u oudere berichten en items die u maar zelden gebruikt, archiveren in een Outlook-gegevensbestand (.pst). Of u kunt items naar een Outlook-gegevensbestand (.PST) verplaatsen als het opslagquotum voor uw online postvak bijna is bereikt.

Outlook-gegevensbestanden (.PST) worden op uw computer opgeslagen in de map Documenten\Outlook-bestanden.

Een Outlook-gegevensbestand (.PST) wordt gebruikt voor POP3-e-mailaccounts. Als u archiefbestanden of back-upbestanden wilt maken via een van de accounts in Outlook, wordt gebruikgemaakt van een Outlook-gegevensbestand (.PST).

Tip: Als uw Outlook-gegevensbestand (.pst) groot wordt, kan de OneDrive-synchronisatie worden vertraagd en wordt mogelijk ' wijzigingen verwerken ' of ' een bestand is in gebruik ' wordt weer gegeven. Lees hoe u een PST-gegevens bestand van Outlook uit OneDrive kunt verwijderen.

Sommige accounts maken gebruik van een offline Outlook-gegevensbestand (.ost). Dit is een gesynchroniseerde kopie van de berichten die op een server zijn opgeslagen. Een dergelijk bestand is toegankelijk vanuit meerdere apparaten en toepassingen, zoals Outlook. Dit zijn onder andere IMAP-, Microsoft Exchange Server- en Outlook.com-accounts.

Offline Outlook-gegevensbestanden worden opgeslagen in de map station:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook. U hoeft geen back-up van een offline Outlook-gegevensbestand (.OST) te maken omdat het een kopie is van gegevens op de server. Als u het account opnieuw instelt of op een andere computer of ander apparaat instelt, wordt een gesynchroniseerde kopie van de berichten van de server gedownload.

Over Outlook-gegevensbestanden

Wanneer u uw items opslaat op de computer, wordt in Outlook een gegevensbestand gebruikt, ook wel bestand met persoonlijke mappen genoemd (.pst). Als u een Microsoft Exchange-account gebruikt, worden uw items meestal verzonden naar en opgeslagen op de e-mailserver. Als u met uw berichten wilt werken, zelfs als u geen verbinding met de e-mailserver kunt maken, bevat Outlook offlinemappen die zijn opgeslagen in een bestand met offlinemappen (.ost) op uw computer.

De belangrijkste verschillen tussen de twee typen Outlook-gegevensbestanden zijn:

 • OST-bestanden in Outlook worden alleen gebruikt als u een Exchange-account hebt en offline wilt werken of u de Exchange-modus met cache gebruikt.

 • PST-bestanden in Outlook worden gebruikt voor POP3-, IMAP- en HTTP-accounts. Als u archieven of back-upbestanden van de Outlook-mappen en items op uw computer, inclusief Exchange-accounts, wilt maken, moet u extra PST-bestanden maken en gebruiken.

Als u Outlook voor het eerst uitvoert, worden de benodigde gegevensbestanden automatisch gemaakt. Maar soms maakt u extra gegevensbestanden. Gearchiveerde items kunnen bijvoorbeeld worden opgeslagen in een ander PST-bestand. U kunt er ook voor kiezen om verschillende projecten op te slaan in hun eigen PST-bestand.

Een PST-bestand maken in de Outlook 2003-/Office Outlook 2007-indeling

Standaard wordt er een PST-bestand gemaakt in de nieuwste bestandsindeling, die grotere bestanden en Unicode-tekensets ondersteunt. Deze bestandsindeling kan niet worden gelezen in Microsoft Outlook 97, 98, 2000 en 2002.

 1. Wijs Nieuw aan in het menu Bestand en klik op Outlook-gegevensbestand.

 2. Klik op Bestand met persoonlijke mappen (.pst) van Office Outlook en klik op OK.

 3. Typ in het dialoogvenster Outlook-gegevensbestand maken of openen in het vak Bestandsnaam de naam van het bestand en klik op OK.

 4. Typ in het dialoogvenster Persoonlijke Microsoft-mappen maken in het vak Naam een weergavenaam voor de PST-map.

  Opmerking: Door een weergavenaam op te geven, kunt u gemakkelijker onderscheid maken tussen verschillende Outlook-gegevensbestanden wanneer u meerdere PST-bestanden gebruikt. We raden u aan een duidelijke naam te typen.

 5. Als u het gegevensbestand met een wachtwoord wilt beveiligen, typt u onder Wachtwoord uw wachtwoord in de tekstvakken Wachtwoord en Bevestig uw wachtwoord.

  Opmerking: Voor een betere beveiliging worden er alleen puntjes weergegeven wanneer u typt.

  Dialoogvenster Persoonlijke Microsoft-mappen maken

  1. Typ een duidelijke naam.

  2. Typ desgewenst een wachtwoord voor dit gegevensbestand.

  3. Schakel desgewenst het selectievakje Het wachtwoord opslaan in de wachtwoordenlijst in als u niet elke keer wilt worden gevraagd om het wachtwoord van het gegevensbestand wanneer u het bestand opent.

  Wachtwoordinformatie

  Uw wachtwoord kan maximaal 15 tekens bevatten.

  Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet vermengd. Sterk wachtwoord: Y6dh!et5. Zwak wachtwoord: Huis27. Wachtwoorden moeten acht lettertekens of langer zijn. Een wachtwoordzin met veertien of meer lettertekens is nog beter.

  Het is zeer belangrijk dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u het wachtwoord vergeet, kan dit niet worden opgezocht door Microsoft. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft op een veilige plaats, ver weg van de gegevens die erdoor worden beschermd.

  Als u het selectievakje Het wachtwoord opslaan in de wachtwoordenlijst inschakelt, noteert u het wachtwoord als u het PST-bestand op een andere computer wilt openen. Schakel dit selectievakje alleen in als uw Microsoft Windows-gebruikersaccount is beveiligd met een wachtwoord en niemand anders toegang heeft tot uw computeraccount.

  Belangrijk: Microsoft, uw internetprovider of e-mailbeheerder heeft geen toegang tot uw wachtwoord en kan u ook niet helpen met het herstellen van de inhoud van het PST-bestand als u het wachtwoord bent vergeten.

De naam van de map die aan het gegevensbestand is gekoppeld, verschijnt in de mappenlijst. Als u de mappenlijst wilt weergeven, klikt u in het menu Ga naar op Mappenlijst. De map heeft standaard de naam Persoonlijke mappen.

Een PST-bestand maken in de Outlook 97-2002-indeling

Als u een gegevensbestand wilt maken dat compatibel is met Outlook 97, 98, 2000 of 2002, kunt u een bestand met persoonlijke mappen (.pst) van Outlook 97-2002 maken. De bestandsindeling voor dit PST-bestand is hetzelfde als de indeling die beschikbaar was in Outlook 97, 98, 2000 en 2002.

 1. Wijs Nieuw aan in het menu Bestand en klik op Outlook-gegevensbestand.

 2. Klik op Bestand met persoonlijke mappen (.pst) van Outlook 97-2002 en klik op OK.

 3. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor het bestand en klik op OK.

 4. Typ in het vak Naam een weergavenaam voor de PST-map.

 5. Als u het gegevensbestand met een wachtwoord wilt beveiligen, typt u onder Wachtwoord uw wachtwoord in de tekstvakken Wachtwoord en Bevestig uw wachtwoord.

  Opmerking: Voor een betere beveiliging worden er alleen puntjes weergegeven wanneer u typt.

  Wachtwoordinformatie

  Uw wachtwoord kan maximaal 15 tekens bevatten.

  Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet vermengd. Sterk wachtwoord: Y6dh!et5. Zwak wachtwoord: Huis27. Wachtwoorden moeten acht lettertekens of langer zijn. Een wachtwoordzin met veertien of meer lettertekens is nog beter.

  Het is zeer belangrijk dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u het wachtwoord vergeet, kan dit niet worden opgezocht door Microsoft. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft op een veilige plaats, ver weg van de gegevens die erdoor worden beschermd.

  Als u het selectievakje Het wachtwoord opslaan in de wachtwoordenlijst inschakelt, noteert u het wachtwoord als u het PST-bestand op een andere computer wilt openen. Schakel dit selectievakje alleen in als uw Microsoft Windows-gebruikersaccount is beveiligd met een wachtwoord en niemand anders toegang heeft tot uw computeraccount.

  Belangrijk: Microsoft, uw internetprovider of e-mailbeheerder heeft geen toegang tot uw wachtwoord en kan u ook niet helpen met het herstellen van de inhoud van het PST-bestand als u het wachtwoord bent vergeten.

De naam van de map die aan het gegevensbestand is gekoppeld, verschijnt in de mappenlijst. Als u de mappenlijst wilt weergeven, klikt u in het menu Ga naar op Mappenlijst. De map heeft standaard de naam Persoonlijke mappen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×