Een organigram maken

Een organigram maken met SmartArt

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Leer hoe u een organigram toevoegt aan uw dia en kijk hoe u dit kunt doen met de hulpmiddelen voor SmartArt.

Een invoervak in het organigram toevoegen

  1. Klik op het bestaande vak dat zich het dichtst bij de positie bevindt waar u het nieuwe vak wilt toevoegen.

  2. Klik onder HULPMIDDELEN VOOR SMARTART op het tabblad Ontwerp in de groep Afbeelding maken op de pijl naast Vorm toevoegen en ga op een van de volgende manieren te werk:

Opmerking: Als u de tabbladen HULPMIDDELEN VOOR SMARTART en Ontwerp niet ziet, controleert u of u de SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd.

  • Klik op Vorm erna invoegen als u een vak wilt invoegen op hetzelfde niveau als het geselecteerde vak maar na dit vak.

  • Klik op Vorm ervoor invoegen als u een vak wilt invoegen op hetzelfde niveau als het geselecteerde vak, maar vóór dit vak.

  • Klik op Vorm erboven invoegen als u een vak wilt invoegen op een niveau boven het geselecteerde vak. Het nieuwe vak wordt op de positie van het geselecteerde vak ingevoegd en het geselecteerde vak en alle vakken direct daaronder komen elk een niveau lager te staan.

  • Klik op Vorm eronder invoegen als u een vak wilt invoegen op een niveau onder het geselecteerde vak.

  • Klik op Assistent toevoegen om een assistentvak toe te voegen. Het assistentvak wordt boven de andere vakken op hetzelfde niveau toegevoegd aan de SmartArt-afbeelding, maar wordt in het deelvenster Tekst weergegeven na de andere vakken op hetzelfde niveau. Assistent toevoegen is alleen beschikbaar voor organigramindelingen. De optie is niet beschikbaar voor hiërarchie-indelingen.

Wilt u meer zien?

Een organigram in PowerPoint maken met een sjabloon

Webinar: Organigrammen in PowerPoint en Visio

Een organigram maken met SmartArt-afbeeldingen

We hebben een deel van ons organigram gemaakt met het tekstvenster, zoals ik heb laten zien in Video 2:

Een organigram maken met het tekstvenster.

We gaan nu het organigram afmaken met behulp van de hulpmiddelen voor SmartArt, die verschijnen wanneer ik het organigram selecteer.

We gebruiken het tabblad Ontwerpen om een SmartArt-stijl en kleurenschema toe te passen.

We moeten echter nog steeds de mensen toevoegen die rapporteren aan elke lijnmanager. Ik selecteer daarom eerst de manager Esmé Nuijten.

Vervolgens klik ik op de pijl naast Vorm toevoegen en klik ik op Vorm eronder invoegen.

Er wordt nu een vorm toegevoegd onder Esmé Nuijten.

Bovendien wordt de indeling automatisch aangepast, want de vorm van de afdelingsmanager Hessel Wanders heeft nu vertakkingen naar links en naar rechts.

Hiervoor werden de naam in een kolom onder elkaar weergegeven.

De vertakkingen maken het mogelijk het organigram horizontaal uit te breiden terwijl ik vormen toevoeg.

Om nog een vorm toe te voegen aan de groep van Esmé, laat ik de nieuwe vorm geselecteerd,

klik ik op de pijl naast Vorm toevoegen en klik ik op Vorm erna invoegen.

Ik herhaal deze stappen voor elke manager: ik selecteer de manager, klik op de pijl naast Vorm toevoegen, klik op Vorm eronder invoegen,

en klik op Vorm erna invoegen om nog een vorm toe te voegen aan de groep.

We hebben nu voor elke lijnmanager de benodigde vormen toegevoegd.

Dan kunnen we nu de namen en functies invoeren. Ik zoom even in om het wat beter te kunnen zien.

Ik selecteer een vorm en typ de naam, druk op Shift+Enter voor een nieuwe regel en typ de functie.

Ik heb alle namen en functies ingevuld en zoom daarom weer uit.

Terwijl ik werk aan het organigram, kan ik ook de indeling aanpassen.

Als elke manager bijvoorbeeld meer ondergeschikten heeft, wordt het organigram erg lang.

Ik zoom even in om dit wat beter te laten zien.

Om de indeling voor deze lange kolommen te veranderen, selecteer ik de vorm boven de groep die ik wil wijzigen, in dit geval Esmé Nuijten,

en klik ik op Indeling en Beide om de vorm vertakkingen te geven.

Dit doe ik voor elke groep, zodat het organigram horizontaal wordt uitgebreid en er aan de onderzijde ruimte vrijkomt voor andere vormen.

Ik zoom weer in om wat manieren te laten zien om vormen in het organigram te verplaatsen.

Als ik Esmé en haar ondergeschikten rechts van Arnoud wil plaatsen, klik ik op Esmé Nuijten > Omlaag.

Het naar een hoger of lager niveau verplaatsen van vormen kan iets lastiger zijn.

Stel dat Maria Beukema, een ondergeschikte van Arnoud, wordt gepromoveerd tot lijnmanager.

Ik selecteer dan Maria en klik op Niveau verhogen.

Maria wordt verplaatst naar het niveau van de lijnmanagers, maar haar collega-engineer, Egbert, valt nu onder Maria in plaats van Arnoud.

Als we even aannemen dat dit juist is en Arnoud inderdaad is overgestapt naar een andere divisie,

kan ik Arnoud selecteren en op Delete drukken om het organigram weer kloppend te krijgen.

Maar als Arnoud niet weggaat en Egbert nog steeds aan hem rapporteert, moet ik Maria op deze manier promoveren:

Ik selecteer Arnoud, ik klik op de pijl naast Vorm toevoegen en ik klik op Vorm erna invoegen.

Er wordt nu een nieuwe, lege vorm ingevoegd op het niveau van de lijnmanagers, naast Arnoud.

Vervolgens wis ik de gegevens van Maria en typ ik haar naam en nieuwe titel in de nieuwe vorm.

Ik laat de oude vorm van Maria leeg voor haar opvolger.

Het organigram is klaar en ik heb een tekstvak ingevoegd voor de titel van de dia.

Ik ga het organigram nog even wat groter maken.

Ik klik erop, wijs een hoek aan en versleep de cursor met twee pijlpunten.

Om het organigram te centreren, klik ik op Rangschikken op het tabblad Start, wijs ik Uitlijnen aan en klik ik op Centreren.

Om de stijl van het organigram te bepalen, klik ik op het tabblad Ontwerpen onder Hulpmiddelen voor SmartArt en selecteer ik een SmartArt-stijl.

Als ik een stijl aanwijs, wordt deze tijdelijk toegepast op het organigram.

De stijl met de naam Intens effect lijkt me wel wat.

Vervolgens klik ik op Kleuren wijzigen en kies ik een kleurstijl. Ook hier zien we direct een voorbeeld als ik een stijl aanwijs.

Als ik de oorspronkelijke opmaak van het organigram wilt herstellen om opnieuw te beginnen, klik ik op Afbeelding herstellen.

Met behulp van een indeling van SmartArt en de verschillende hulpmiddelen en stijlen voor SmartArt heb ik een overzichtelijk organigram gemaakt waaruit de nieuwe structuur van de organisatie duidelijk kan worden afgelezen.

Raadpleeg voor meer informatie het cursusoverzicht en experimenteer om alle mogelijkheden te ontdekken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×