Een organigram in Visio maken

Een organigram is een diagram van een rapportagehiërarchie die meestal wordt gebruikt om de relaties tussen werknemers, functies en groepen weer te geven.

Organigrammen kunnen variëren van eenvoudige diagrammen, zoals in de volgende afbeelding, naar grote en complexe diagrammen op basis van gegevens uit een externe gegevensbron. De shapes in het organigram kunnen basisinformatie weergeven, zoals naam en titel, of Details zoals afdeling en kostencentrum. U kunt zelfs afbeeldingen toevoegen aan de shapes van het organigram.

Organigram

Een eenvoudig organigram maken

Voer de volgende stappen uit als u een klein organigram met standaardgegevensvelden wilt maken:

 1. Wijs op het tabblad bestand de optie Nieuwaan, Klik op organigram,Kies metrische eenheden of Amerikaanse eenheden en klik op maken.

 2. Klik op Annuleren als u het dialoogvenster wizard Organigram ziet als u alleen een eenvoudig organigram wilt maken met standaardgegevensvelden.

 3. Met de opties op het tabblad organigram worden verschillende typen vormen weergegeven, die u kunt gebruiken voor leden van uw organisatie op basis van hun positie.

  Opmerking: Zie gegevens toevoegen aan shapesvoor meer informatie over het toevoegen van meer gegevens aan de shapes.

 4. Als u de shapes automatisch wilt verbinden, sleept u de onderliggende shapes naar bovenliggende shapes op basis van de hiërarchie van uw organisatie of u kunt ervoor kiezen om handmatig verbinding te maken met de shapes voor verbindingslijnen. Typ een naam en een titel voor elk item, en voeg desgewenst een afbeelding met leden toe.

 5. U kunt de indeling van het organigram, de afstand tussen de shapes, de hoogte en de breedte van shapes, met behulp van de verschillende opdrachten en opties op het tabblad organigram rangschikken.

Automatisch een organigram maken op basis van een nieuwe gegevenstabel

Met deze methode kunt u meer informatie wijzigen of toevoegen, en de standaardgegevensvelden, en de gegevens in een ander programmabestand nog niet.

 1. Wijs op het tabblad bestand de optie Nieuwaan, Klik op organigram,Kies metrische eenheden of Amerikaanse eenheden en klik op maken.

 2. Selecteer op de eerste pagina van de wizard Organigramde gegevens die ik met behulp van de wizard opgeefen klik vervolgens op volgende.

 3. Selecteer Excel of Tekstbestand met scheidingstekens, typ een naam voor het nieuwe bestand en klik op Volgende.

  Opmerking: Als u Excelselecteert, wordt er een Microsoft Office Excel-werkblad geopend met voorbeeldtekst. Als u tekst met scheidingstekensselecteert, wordt er een Microsoft Notepad-pagina geopend met voorbeeldtekst.

 4. Wanneer Excel of Kladblok wordt geopend, gebruikt u de voorbeeldtekst als voorbeeld voor de soort gegevens dat u wilt opnemen, waarna u waar nodig de voorbeeldtekst door uw eigen tekst vervangt.

  Belangrijk: Verwijder geen naam -en Reports_to -kolommen, maar u kunt wel andere kolommen wijzigen, verwijderen of toevoegen voor uw organigram.

 5. Sluit een Excel-of een Kladblok-bestand en klik op volgende om door te gaan.

 6. Als u afbeeldingen wilt opnemen in het organigram, selecteert u afbeeldingen niet opnemen in mijn organigramen selecteert u anders de map zoeken met de afbeeldingen van uw organisatie. Volg de overige instructies op deze pagina en klik op volgende om door te gaan.

 7. Op de laatste pagina van de wizard kunt u opgeven hoeveel van uw organisatie op elke pagina moet worden weergegeven. U kunt kiezen hoeveel van mijn organisatie u op elke pagina wilt weergeven, of u kunt de wizard elke pagina automatisch laten definiëren door de optie Ik wil automatisch het organigram over de pagina's laten opsplitsen.

 8. Als u de vorm van een werknemer wilt synchroniseren met de pagina's, selecteert u de opties hyperlink van hyperlink naar de pagina's en synchroniseert u de vorm van een werknemer over de pagina's.

 9. Wanneer u alle selecties hebt gemaakt, klikt u op Voltooien.

  Opmerking: Voor de meeste pagina's van de wizard is specifieke Help beschikbaar. Voor toegang tot Help drukt u op F1 of klikt u op de knop Help .

Automatisch een organigram maken op basis van een bestaande gegevensbron

Deze methode werkt het beste als de informatie die u wilt opnemen in het organigram al is opgenomen in een document zoals een Microsoft Office Excel-werkblad, een Microsoft Exchange Server-adreslijst, een ODBC-compatibele gegevensbron of een org plus tekstbestand.

 1. Zorg ervoor dat de tabel of het werkblad kolommen bevat voor namen van werknemers, unieke Id's en wie aan wie rapporteert.

  Opmerking: U kunt de kolommen een naam geven, wat u maar wilt. Wanneer u de wizard Organigram uitvoert, kunt u bepalen welke kolommen (of veldnamen) de naam, de ID en het rapport bevatten.

  • Naam werknemer    De werknemersnamen worden in dit veld op dezelfde manier weergegeven als in de shapes van het organigram.

  • Unieke identificatie    Als elke naam niet uniek is, voegt u voor elke werknemer een kolom met een unieke id toe, zoals een werknemer-ID-nummer.

  • Rapporteert aan    Dit veld moet de unieke identificatie bevatten van de manager van de werknemer, waarbij het niet uitmaakt of deze bestaat uit een naam of een id. (Laat dit veld leeg voor de werknemer op het hoogste niveau van het organigram.)

 2. Wijs op het tabblad bestand de optie Nieuwaan, Klik op organigram,Kies metrische eenheden of Amerikaanse eenheden en klik op maken.

 3. Selecteer op de eerste pagina van de wizard informatie die al in een bestand of database is opgeslagen en klik op volgende om door te gaan.

 4. Selecteer het bestandstype waarin uw organisatiegegevens zijn opgeslagen door te klikken op Bladerenen bladert u naar de locatie van het bestand. Selecteer de taal die u wilt gebruiken in de wizard Grafieken en klik op volgende om door te gaan.

 5. Selecteer op de volgende pagina van de wizard de kolom (velden) in het gegevensbestand die de gegevens bevatten die uw organisatie, zoals de naam, rapporten en voornaam, definiëren. Klik op Volgende om door te gaan.

 6. Op de volgende pagina van de wizard kunt u definiëren welke specifieke velden u wilt weergeven met behulp van de knoppen toevoegen en verwijderen en de weergavevolgorde van de velden met de knoppen omhoog en omlaag . Klik op Volgende om door te gaan.

 7. Op de volgende pagina van de wizard kunt u de velden kiezen uit het gegevensbestand dat u wilt toevoegen aan organigramshapes als velden voor shapegegevens. Klik op Volgende om door te gaan.

 8. Als u afbeeldingen wilt opnemen in het organigram, selecteert u afbeeldingen niet opnemen in mijn organigramen selecteert u anders de map zoeken met de afbeeldingen van uw organisatie. Volg de overige instructies op deze pagina en klik op volgende om door te gaan.

 9. Op de laatste pagina van de wizard kunt u opgeven hoeveel van uw organisatie op elke pagina moet worden weergegeven. U kunt kiezen hoeveel van mijn organisatie u op elke pagina wilt weergeven, of u kunt de wizard elke pagina automatisch laten definiëren door de optie Ik wil automatisch het organigram over de pagina's laten opsplitsen.

 10. Als u de vorm van een werknemer wilt synchroniseren met de pagina's, selecteert u de opties hyperlink van hyperlink naar de pagina's en synchroniseert u de vorm van een werknemer over de pagina's.

 11. Wanneer u alle selecties hebt gemaakt, klikt u op Voltooien.

  Opmerking: Voor de meeste pagina's van de wizard is specifieke Help beschikbaar. Voor toegang tot Help drukt u op F1 of klikt u op de knop Help

Teams weergeven met het teamkader of stippellijnen

Als u een organigram hebt gemaakt, kunt u de informatie zodanig herschikken dat deze virtuele teamrelaties weergeeft. Plaats verwante shapes bij elkaar en voeg verbindingsstippellijnen toe om secundaire relatiestructuren aan te geven, of gebruik de shape Teamkader om een virtueel team te markeren. De stippellijnverbinding gedraagt zich als een gewone verbindingslijn. Het team kader vormt een aangepaste rechthoek vorm die u kunt gebruiken om teams te groeperen en een naam te geven.

Organigram met teamkader en stippellijnverbinding

Gegenereerde organigrammen bijwerken

Als u wijzigingen in de structuur van een organisatie wilt weergeven, moet u het organigram handmatig bijwerken of een nieuwe grafiek maken. Als u een nieuwe grafiek maakt, worden er geen aanpassingen in de eerdere grafiek opgenomen in de nieuwe grafiek. Als Thema's of Foto's zijn toegevoegd aan vormen, moet u deze opnieuw toevoegen om de grafieken er ongeveer hetzelfde uit te laten zien.

Als de shapes zijn gekoppeld aan gegevens, worden de gegevens normaal bijgewerkt wanneer u gegevens vernieuwt, maar alleen binnen bestaande vormen. Wanneer u de gegevens vernieuwt, worden er geen vormen toegevoegd of verwijderd.

Een eenvoudig organigram maken

Deze methode is het meest geschikt voor het maken van een klein organigram met standaardgegevensvelden. De standaardvelden zijn:

 • Afdeling

 • Telefoon

 • Naam

 • Titel

 • E-mail

 • Wijs op het tabblad bestandNieuwaan, wijs zakelijkaan en klik vervolgens op organigram.

 • Sleep vanuit het stencil Shapes voor organigrammen in het venster Shapes de shape op het bovenste niveau van uw organisatie, zoals Executive, naar de pagina.

 • Terwijl de vorm is geselecteerd, typt u een naam en een titel voor de shape. U hebt bijvoorbeeld een directeur met de naam Tosh Meston die de titel van de directeur bevat.

  Opmerking: Zie gegevens toevoegen aan shapesvoor meer informatie over het toevoegen van meer gegevens aan de shapes.

 • Sleep vanuit het stencil Shapes voor organigrammen in het venster Shapes een shape voor de eerste onderliggende persoon op de bovenliggende shape. Zo worden automatisch beide shapes hiërarchisch aan elkaar gekoppeld.

  Tip: Als u de koppelingen wilt genereren, moet u de onderliggende shape op het midden van de bovenliggende shape plaatsen.

 • U voltooit het organigram door onderliggende shapes naar bovenliggende shapes te slepen en voor elke shape een naam en functie op te geven.

Automatisch een organigram maken op basis van een nieuwe gegevenstabel

Deze methode werkt het beste als de standaardgegevensvelden niet overeenkomen met wat u nodig hebt en u uw gegevens niet al in een ander programma hoeft te gebruiken.

 1. Wijs op het tabblad bestandNieuwaan, wijs zakelijkaan en klik vervolgens op wizard Organigram.

 2. Selecteer op de eerste pagina van de wizard de optie Gegevens die ik met behulp van de wizard opgeef en klik vervolgens op Volgende.

 3. Selecteer Excel of Tekstbestand met scheidingstekens, typ een naam voor het nieuwe bestand en klik op Volgende.

  Opmerking: Als u Excelselecteert, wordt er een Microsoft Office Excel-werkblad geopend met voorbeeldtekst. Als u tekst met scheidingstekensselecteert, wordt er een Microsoft Notepad-pagina geopend met voorbeeldtekst.

 4. Wanneer Excel of Kladblok wordt geopend, gebruikt u de voorbeeldtekst als voorbeeld voor de soort gegevens dat u wilt opnemen, waarna u waar nodig de voorbeeldtekst door uw eigen tekst vervangt.

  Belangrijk: U moet de namen en rapporten aan kolommen behouden, maar u kunt wel kolommen wijzigen, verwijderen of toevoegen.

 5. Sluit Excel of Kladblok en voltooi de wizard.

  Opmerking: Voor de meeste pagina's van de wizard is specifieke Help beschikbaar. Voor toegang tot Help drukt u op F1 of klikt u op de knop Help .

Automatisch een organigram maken op basis van een bestaande gegevensbron

Deze methode werkt het beste als de informatie die u wilt opnemen in het organigram al is opgenomen in een document zoals een Microsoft Office Excel-werkblad of een Microsoft Exchange Server-adreslijst.

 1. Zorg ervoor dat de tabel of het werkblad kolommen bevat voor namen van werknemers, unieke Id's en wie aan wie rapporteert.

  Opmerking: U kunt de kolommen een naam geven, wat u maar wilt. Wanneer u de wizard Organigram uitvoert, kunt u bepalen welke kolommen (of veldnamen) de naam, de ID en het rapport bevatten.

  • Naam werknemer    De werknemersnamen worden in dit veld op dezelfde manier weergegeven als in de shapes van het organigram.

  • Unieke identificatie    Als elke naam niet uniek is, voegt u voor elke werknemer een kolom met een unieke id toe, zoals een werknemer-ID-nummer.

  • Rapporteert aan    Dit veld moet de unieke identificatie bevatten van de manager van de werknemer, waarbij het niet uitmaakt of deze bestaat uit een naam of een id. (Laat dit veld leeg voor de werknemer op het hoogste niveau van het organigram.)

 2. Wijs op het tabblad bestandNieuwaan, wijs zakelijkaan en klik vervolgens op wizard Organigram.

 3. Selecteer op de eerste pagina van de wizard informatie die al in een bestand of database is opgeslagen.

 4. Klik op volgendeen voer de resterende stappen van de wizard uit.

  Opmerking: Voor de meeste pagina's van de wizard is specifieke Help beschikbaar. Voor toegang tot Help drukt u op F1 of klikt u op de knop Help .

Teams weergeven met het teamkader of stippellijnen

Als u een organigram hebt gemaakt, kunt u de informatie zodanig herschikken dat deze virtuele teamrelaties weergeeft. Plaats verwante shapes bij elkaar en voeg verbindingsstippellijnen toe om secundaire relatiestructuren aan te geven, of gebruik de shape Teamkader om een virtueel team te markeren. De stippellijnverbinding gedraagt zich als een gewone verbindingslijn. Het team kader vormt een aangepaste rechthoek vorm die u kunt gebruiken om teams te groeperen en een naam te geven.

Organigram met teamkader en stippellijnverbinding

Gegenereerde organigrammen bijwerken

Als u wijzigingen in de structuur van een organisatie wilt weergeven, moet u het organigram handmatig bijwerken of een nieuwe grafiek maken. Als u een nieuwe grafiek maakt, worden er geen aanpassingen in de eerdere grafiek opgenomen in de nieuwe grafiek. Als Thema's of Foto's zijn toegevoegd aan vormen, moet u deze opnieuw toevoegen om de grafieken er ongeveer hetzelfde uit te laten zien.

Als de shapes zijn gekoppeld aan gegevens, worden de gegevens normaal bijgewerkt wanneer u gegevens vernieuwt, maar alleen binnen bestaande vormen. Wanneer u de gegevens vernieuwt, worden er geen vormen toegevoegd of verwijderd.

Een eenvoudig organigram maken

Deze methode is het meest geschikt voor het maken van een klein organigram met standaardgegevensvelden. De standaardvelden zijn:

 • Afdeling

 • Telefoon

 • Naam

 • Titel

 • E-mail

 • Wijs in het menu bestand de optie Nieuwaan, wijs zakelijkaan en klik vervolgens op organigram.

 • Sleep vanuit het stencil Shapes voor organigrammen in het venster Shapes de shape op het bovenste niveau van uw organisatie, zoals Executive, naar de pagina.

 • Terwijl de vorm is geselecteerd, typt u een naam en een titel voor de shape. U hebt bijvoorbeeld een directeur met de naam Tosh Meston die de titel van de directeur bevat.

 • Sleep vanuit het stencil Shapes voor organigrammen in het venster Shapes een shape voor de eerste onderliggende persoon op de bovenliggende shape. Zo worden automatisch beide shapes hiërarchisch aan elkaar gekoppeld.

  Tip: Als u de koppelingen wilt genereren, moet u de onderliggende shape op het midden van de bovenliggende shape plaatsen.

 • U voltooit het organigram door onderliggende shapes naar bovenliggende shapes te slepen en voor elke shape een naam en functie op te geven.

Automatisch een organigram maken op basis van een nieuwe gegevenstabel

Deze methode werkt het beste als de standaardgegevensvelden niet overeenkomen met wat u nodig hebt en u uw gegevens niet al in een ander programma hoeft te gebruiken.

 1. Wijs in het menu bestand de optie Nieuwaan, wijs zakelijkaan en klik vervolgens op wizard Organigram.

 2. Selecteer op de eerste pagina van de wizard de optie Gegevens die ik met behulp van de wizard opgeef en klik vervolgens op Volgende.

 3. Selecteer Excel of Tekstbestand met scheidingstekens, typ een naam voor het nieuwe bestand en klik op Volgende.

  Opmerking: Als u Excelselecteert, wordt er een Microsoft Office Excel-werkblad geopend met voorbeeldtekst. Als u tekst met scheidingstekensselecteert, wordt er een Microsoft Notepad-pagina geopend met voorbeeldtekst.

 4. Wanneer Excel of Kladblok wordt geopend, gebruikt u de voorbeeldtekst als voorbeeld voor de soort gegevens dat u wilt opnemen, waarna u waar nodig de voorbeeldtekst door uw eigen tekst vervangt.

  Belangrijk: U moet de namen en rapporten aan kolommen behouden, maar u kunt wel kolommen wijzigen, verwijderen of toevoegen.

 5. Sluit Excel of Kladblok en voltooi de wizard.

  Opmerking: Voor de meeste pagina's van de wizard is specifieke Help beschikbaar. Voor toegang tot Help drukt u op F1 of klikt u op de knop Help .

Automatisch een organigram maken op basis van een bestaande gegevensbron

Deze methode werkt het beste als de informatie die u wilt opnemen in het organigram al is opgenomen in een document zoals een Microsoft Office Excel-werkblad of een Microsoft Exchange Server-adreslijst.

 1. Zorg ervoor dat de tabel of het werkblad kolommen bevat voor namen van werknemers, unieke Id's en wie aan wie rapporteert.

  Opmerking: U kunt de kolommen een naam geven, wat u maar wilt. Wanneer u de wizard Organigram uitvoert, kunt u bepalen welke kolommen (of veldnamen) de naam, de ID en het rapport bevatten.

  • Naam werknemer    De werknemersnamen worden in dit veld op dezelfde manier weergegeven als in de shapes van het organigram.

  • Unieke identificatie    Als elke naam niet uniek is, voegt u voor elke werknemer een kolom met een unieke id toe, zoals een werknemer-ID-nummer.

  • Rapporteert aan    Dit veld moet de unieke identificatie bevatten van de manager van de werknemer, waarbij het niet uitmaakt of deze bestaat uit een naam of een id. (Laat dit veld leeg voor de werknemer op het hoogste niveau van het organigram.)

 2. Wijs in het menu bestand de optie Nieuwaan, wijs zakelijkaan en klik vervolgens op wizard Organigram.

 3. Selecteer op de eerste pagina van de wizard informatie die al in een bestand of database is opgeslagen.

 4. Klik op volgendeen voer de resterende stappen van de wizard uit.

  Opmerking: Voor de meeste pagina's van de wizard is specifieke Help beschikbaar. Voor toegang tot Help drukt u op F1 of klikt u op de knop Help .

Naar boven

Teams weergeven met het teamkader of stippellijnen

Als u een organigram hebt gemaakt, kunt u de informatie zodanig herschikken dat deze virtuele teamrelaties weergeeft. Plaats verwante shapes bij elkaar en voeg verbindingsstippellijnen toe om secundaire relatiestructuren aan te geven, of gebruik de shape Teamkader om een virtueel team te markeren. De stippellijnverbinding gedraagt zich als een gewone verbindingslijn. Het team kader vormt een aangepaste rechthoek vorm die u kunt gebruiken om teams te groeperen en een naam te geven.

Organigram met teamkader en stippellijnverbinding

Gegenereerde organigrammen bijwerken

Als u wijzigingen in de structuur van een organisatie wilt weergeven, moet u het organigram handmatig bijwerken of een nieuwe grafiek maken. Als u een nieuwe grafiek maakt, worden er geen aanpassingen in de eerdere grafiek opgenomen in de nieuwe grafiek. Als Thema's of Foto's zijn toegevoegd aan vormen, moet u deze opnieuw toevoegen om de grafieken er ongeveer hetzelfde uit te laten zien.

Als de shapes zijn gekoppeld aan gegevens, worden de gegevens normaal bijgewerkt wanneer u gegevens vernieuwt, maar alleen binnen bestaande vormen. Wanneer u de gegevens vernieuwt, worden er geen vormen toegevoegd of verwijderd.

Zie ook

Video: Een organigram maken

Automatisch een organigram maken op basis van werknemersgegevens

Een organigram maken zonder externe gegevens

Informatie in een Visio-organigram weergeven of verbergen

De shapes in het organigram indelen

Uw organigram op meerdere pagina's verdelen

Voorbeeld van organigram diagrammen en diagrammen van Visio zoeken 

Visio-diagrammen opbouwen met een aanraakscherm

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×