Een opzoekkolom toevoegen of wijzigen waarin u meerdere waarden kunt opslaan

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Soms zijn de waarden die u nodig hebt, opgeslagen in een andere tabel. Stel bijvoorbeeld dat u een database hebt voor het bijhouden van actie-items en dat u de werknemers en aannemers wilt kunnen volgen aan wie u een actie-item hebt toegekend. Informatie over deze mensen is opgeslagen in de tabel Contactpersonen. U kunt een opzoekkolom met meerdere waarden maken waarin namen worden weergegeven als een besturingselement van het type keuzelijst met invoervak of keuzelijst. Wanneer u de mensen selecteert aan wie u een actie-item wilt toekennen, worden de waarden uit hun contactpersoon-id opgeslagen in het actie-itemrecord.

In dit artikel wordt uitgelegd wat een opzoekkolom met meerdere waarden is en hoe u een dergelijke kolom aan een tabel toevoegt. In het artikel wordt eveneens uitgelegd hoe u een bestaande kolom converteert naar een opzoekkolom met meerdere waarden.

Zie het referentieartikel DLookup, functie als u wilt weten hoe u een waarde via programmacode in een tabel opzoekt. Zie Velden met meerdere waarden gebruiken voor meer informatie over velden met meerdere waarden.

In de meeste databasebeheersystemen, waaronder oudere versies van Access, kunt u slechts een enkele waarde opslaan in een veld. Vanaf Microsoft Office Access 2007 kunt u velden maken die meerdere waarden bevatten, zoals een lijst met mensen aan wie u een actie-item hebt toegewezen. Velden met meerdere waarden worden gebruikt in specifieke situaties, zoals wanneer u Office Access 2007 gebruikt om met gegevens te werken die zijn opgeslagen in een Windows SharePoint Services 3.0-lijst die een veld bevat van een van de veldtypen die beschikbaar zijn in Windows SharePoint Services 3.0.

In dit artikel

Wat is een opzoekkolom met meerdere waarden?

Een opzoekkolom met meerdere waarden maken in de gegevensbladweergave

Een opzoekkolom met meerdere waarden maken met het deelvenster Lijst met velden

Een opzoekkolom met meerdere waarden maken in de ontwerpweergave

De wizard Opzoeken gebruiken om opzoekkolommen met meerdere waarden te maken

De afhankelijke waarde en de weergegeven waarde in een opzoekkolom met meerdere waarden

Inleiding tot de eigenschappen van opzoekvelden

Het ontwerp van een opzoekkolom voor een veld met meerdere waarden wijzigen

Wat is een opzoekkolom met meerdere waarden?

Een opzoekkolom met meerdere waarden is een veld in een tabel waarvoor de waarden worden opgehaald uit een andere tabel of lijst met waarden. Met een opzoekkolom met meerdere waarden kunt u een lijst met opties weergeven in een keuzelijst met invoervak of keuzelijst. De opties kunnen worden geleverd door een tabel of query, of door u worden ingevoerd. Omdat de opzoekkolom een veld met meerdere waarden is, kunt u meer dan één item in de lijst kiezen.

U kunt een opzoekkolom met meerdere waarden handmatig maken door eigenschappen voor een opzoekveld voor het veld in te stellen, of u kunt dit proces automatiseren met de wizard Opzoeken. Gebruik waar mogelijk de wizard Opzoeken om een opzoekkolom met meerdere waarden te maken. De wizard Opzoeken vereenvoudigt het proces: de veldeigenschappen worden automatisch van gegevens voorzien en de tabelrelaties worden automatisch gemaakt.

Een keuzelijst met een veld met meerdere waarden

U kunt een opzoekkolom met meerdere waarden maken in de gegevensbladweergave of in de ontwerpweergave.

Naar boven

Een opzoekkolom met meerdere waarden maken in de gegevensbladweergave

Wanneer u een tabel opent, wordt deze standaard in de gegevensbladweergave geopend. Als u een opzoekkolom met meerdere waarden wilt toevoegen, gaat u naar het tabblad Gegevensblad en klikt u in de groep Velden en kolommen op Opzoekkolom. Hiermee start u de wizard Opzoeken die u door het proces voor het maken van de opzoekkolom begeleidt.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en daarna op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel waarin u de opzoekkolom wilt maken. De tabel wordt vervolgens geopend in de gegevensbladweergave.

 4. Ga naar het tabblad Gegevensblad en klik in de groep Velden en kolommen op Opzoekkolom.

  Afbeelding van Access-lint

  De wizard Opzoeken wordt gestart.

  Pagina van wizard Opzoeken waarop u een tabel/query of lijst met waarden kiest

 5. Op de eerste pagina van de wizard Opzoeken moet u bepalen of u de opzoekkolom wilt baseren op de waarden in een tabel of een query, of op een lijst met waarden die u zelf invoert.

  Het meest voorkomende type opzoekkolom met meerdere waarden is een kolom met waarden die zijn opgehaald uit een gerelateerde tabel of query.

 6. Zie de sectie De wizard Opzoeken gebruiken als u wilt weten hoe u de wizard Opzoeken moet voltooien.

Naar boven

Een opzoekkolom met meerdere waarden maken met het deelvenster Lijst met velden

Als u een database gebruikt die meer dan één tabel bevat, kunt u het maken van een opzoekveld met meerdere waarden starten door een veld uit het deelvenster Lijst met velden te slepen. In het deelvenster Lijst met velden worden alle velden weergegeven die beschikbaar zijn in andere tabellen in de database. Als u op deze manier een opzoekkolom met meerdere waarden maakt, wordt de wizard Opzoeken automatisch gestart en wordt het veld dat u sleept een van de velden in uw opzoekkolom.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en daarna op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel waarin u de opzoekkolom wilt maken. De tabel wordt vervolgens geopend in de gegevensbladweergave.

 4. Klik op het tabblad Gegevensblad in de groep Velden en kolommen op Bestaande velden toevoegen.

  Afbeelding van Access-lint

  Het deelvenster Lijst met velden wordt weergegeven.

 5. Klik op het plusteken (+) naast een tabel om een lijst weer te geven met de velden in die tabel.

 6. Sleep het gewenste veld uit het deelvenster Lijst met velden naar de tabel in de gegevensbladweergave.

 7. Wanneer de invoeglijn verschijnt, zet u het veld op die positie neer.

  Invoeglijn voor invoegen veld uit het deelvenster Lijst met velden

  De wizard Opzoeken wordt gestart.

 8. Zie de sectie De wizard Opzoeken gebruiken als u wilt weten hoe u de wizard Opzoeken moet voltooien.

Naar boven

Een opzoekkolom met meerdere waarden maken in de ontwerpweergave

U kunt een opzoekkolom ook in de ontwerpweergave maken. Als u in de ontwerpweergave klikt, maakt u een opzoekkolom met dezelfde wizard Opzoeken als die u ook in de gegevensbladweergave gebruikt. In de ontwerpweergave hebt u echter eveneens volledige toegang tot alle veldeigenschappen zodat u deze eigenschappen rechtstreeks kunt bewerken.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en daarna op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waaraan u de opzoekkolom met meerdere waarden wilt toevoegen en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

 4. Zoek de eerste beschikbare lege rij in het tabelontwerpraster.

 5. Klik in de eerste lege rij die beschikbaar is op de kolom Veldnaam en typ een veldnaam voor de opzoekkolom met meerdere waarden.

 6. Klik in de kolom Gegevenstype voor de rij, klik op de pijl en selecteer Wizard Opzoeken in de vervolgkeuzelijst.

  De wizard Opzoeken wordt gestart.

  Pagina van wizard Opzoeken waarop u een tabel/query of lijst met waarden kiest

 7. Op de eerste pagina van de wizard Opzoeken geeft u aan of u de opzoekkolom wilt baseren op de waarden in een tabel of een query, of op een lijst met waarden die u zelf invoert.

  Het meest voorkomende type opzoekkolom is een kolom met waarden die zijn opgehaald uit een gekoppelde tabel of query.

 8. Zie de sectie De wizard Opzoeken gebruiken als u wilt weten hoe u de wizard Opzoeken moet voltooien.

Wanneer u op Voltooien klikt, wordt een opzoekkolom gemaakt waarvan de veldeigenschappen zijn ingesteld op de keuzen die u in de wizard Opzoeken hebt gemaakt. U kunt de veldeigenschappen bekijken in het onderste deelvenster van de ontwerpweergave, onder Veldeigenschappen. Als u de eigenschappen wilt zien die specifiek van toepassing zijn op de opzoekkolom, klikt u op het tabblad Opzoeken.

Naar boven

De wizard Opzoeken gebruiken om opzoekkolommen met meerdere waarden te maken

De wizard Opzoeken wordt in de volgende gevallen gestart: wanneer u een opzoekkolom maakt in de gegevensbladweergave, wanneer u een veld uit het deelvenster Lijst met velden sleept naar een tabel die is geopend in de gegevensbladweergave, en wanneer u, in de ontwerpweergave, Wizard Opzoeken selecteert in de kolom Gegevenstype. De wizard leidt u door de vereiste stappen voor het maken van een opzoekkolom en stelt voor uw keuzen automatisch de juiste veldeigenschappen in. Tevens worden door de wizard, indien nodig, tabelrelaties en -indexen gemaakt ter ondersteuning van de onderzoekkolom.

Op de eerste pagina van de wizard moet u bepalen of u de opzoekkolom wilt baseren op een tabel of een query, of op een lijst met waarden die u opgeeft. Als uw database goed is ontworpen en de gegevens per onderwerp in tabellen zijn ondergebracht, kiest u doorgaans een tabel of query als gegevensbron voor de opzoekkolom.

 • Een zoekactie met meerdere waarden maken op basis van een tabel of een query

  1. Klik in de wizard Opzoeken op De waarden voor de opzoekkolom moeten worden opgezocht in een tabel of query en klik daarna op Volgende.

  2. Selecteer een tabel of query in de lijst en klik daarna op Volgende.

  3. Selecteer onder Beschikbare velden de velden die u wilt opnemen in de zoekactie.

  4. Klik op de 'groter dan'-knop (>) om de geselecteerde velden naar de lijst Geselecteerde velden te verplaatsen. Klik op de dubbele 'groter dan'-knop (») om alle velden naar de lijst Geselecteerde velden te verplaatsen. Klik daarna op Volgende.

  5. Kies eventueel een tot vier velden waarop de opzoekitems moeten worden gesorteerd en klik op Volgende.

  6. Pas de breedte van de kolommen in het opzoekveld indien nodig aan en klik op Volgende.

  7. Onder Meerdere waarden toestaan voor deze opzoekkolom? schakelt u het selectievakje Meerdere waarden toestaan in.

   Opmerking: Dit selectievakje moet zijn ingeschakeld om meerdere waarden te kunnen opslaan.

  8. Klik op Voltooien.

   Als u klikt op Voltooien, wordt een opzoekkolom gemaakt. De veldeigenschappen van deze kolom worden ingesteld op basis van de opties die u in de wizard Opzoeken hebt gekozen.

  9. Als u de tabel wilt opslaan, klikt u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en vervolgens op Opslaan.

   Sneltoets CTRL + S

 • De opzoekkolom met meerdere waarden maken op basis van zelf ingevoerde waarden

  1. Klik in de wizard Opzoeken op De waarden zullen worden getypt en daarna op Volgende.

  2. Voer het aantal kolommen in. Typ vervolgens elke waarde. Als u naar de volgende kolom of rij wilt gaan, drukt u op de tabtoets.

  3. Klik op Volgende wanneer u klaar bent met het invoeren van waarden.

  4. Als u bij stap 2 meer dan een kolom hebt opgegeven, moet u aangeven welke kolom u wilt gebruiken om elke waarde op unieke wijze te identificeren. Dubbelklik in het vak Beschikbare velden op de kolom die u wilt gebruiken om elke waarde op unieke wijze te identificeren.

   Opmerking: Deze stap verschijnt niet als u bij stap 2 niet meer dan een kolom hebt opgegeven.

  5. Typ in de wizard Opzoeken het label voor uw opzoekkolom.

  6. Schakel onder Wilt u meerdere waarden voor deze zoekactie opslaan? het selectievakje Meerdere waarden toestaan in.

   Opmerking: Dit selectievakje moet zijn ingeschakeld om meerdere waarden te kunnen opslaan.

  7. Klik op Voltooien.

   Als u klikt op Voltooien, wordt een opzoekkolom gemaakt. De veldeigenschappen van deze kolom worden ingesteld op basis van de opties die u in de wizard Opzoeken hebt gekozen.

  8. Als u de tabel wilt opslaan, klikt u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en vervolgens op Opslaan.

   Sneltoets CTRL + S

 • Nadat u het veld met meerdere waarden hebt gemaakt, verschijnt het als een vervolgkeuzelijst met selectievakjes als u de tabel weergeeft in de gegevensbladweergave.

Naar boven

De afhankelijke waarde en de weergegeven waarde in een opzoekkolom met meerdere waarden

In een aantal versies van Access werden opzoekvelden met een enkele waarde ondersteund. Opzoekvelden met meerdere waarden zijn nieuw in Office Access 2007. Een opzoekveld dient om de weergave van een getal, bijvoorbeeld een id (of de waarde van een andere externe sleutel) te vervangen door iets betekenisvollers, bijvoorbeeld een naam. U zou in plaats van het id-nummer van een contactpersoon bijvoorbeeld de naam van de contactpersoon kunnen weergeven. Het id-nummer van de contactpersoon is de afhankelijke waarde. Het id-nummer van de contactpersoon wordt automatisch opgezocht in een brontabel of query en vervolgens vervangen door de naam van de contactpersoon. De naam van de contactpersoon is de weergegeven waarde.

Net zoals een opzoekveld met één enkele waarde een weergegeven waarde en een afhankelijke waarde heeft, heeft een opzoekveld met meerdere waarden ook weergegeven waarden die in de gebruikersinterface worden weergegeven en afhankelijke waarden die in de tabel zijn opgeslagen. Voor elke vermelding in het veld met meerdere waarden, wordt een weergegeven waarde op basis van de afhankelijke waarde 'opgezocht'.

Dat betekent dat in Access dikwijls een opgezochte weergegeven waarde wordt weergegeven die niet gelijk is aan de afhankelijke waarde die in het veld is opgeslagen. Stel, een reeks waarden voor werknemer-id's, afkomstig uit een query met de naam Contactpersonen Uitgebreid, is opgeslagen in een veld met de naam ToegewezenAan. Deze waarden van werknemer-id's zijn afhankelijke waarden. Omdat ToegewezenAan echter een opzoekveld is, wordt de reeks opgezochte waarden in het resultaat van de query weergegeven. Dat zijn in dit geval de namen van de contactpersonen. De namen van de contactpersonen zijn de weergegeven waarden.

Gegevensblad met weergegeven waarden en een gegevensblad met afhankelijke waarden

1. De weergegeven waarden.

2. De afhankelijke waarden.

Het is belangrijk dat u het verschil begrijpt tussen de weergegeven waarden en de afhankelijke waarden van een opzoekveld met meerdere waarden. Standaard worden de weergegeven waarden automatisch in de gegevensbladweergave weergegeven. De afhankelijke waarden zijn echter de waarden die daadwerkelijk in het opzoekveld zijn opgeslagen, die u in querycriteria gebruikt en die standaard in Access worden gebruikt in joins met andere tabellen.

Naar boven

Inleiding tot de eigenschappen van opzoekvelden

U kunt de eigenschappen van opzoekvelden bekijken in het onderste deelvenster van de ontwerpweergave, onder Veldeigenschappen. Als u de eigenschappen wilt zien die specifiek aan de opzoekkolom zijn gekoppeld, klikt u op het tabblad Opzoeken.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en daarna op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waaraan u de opzoekkolom wilt toevoegen en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

 4. Klik op de naam van de opzoekkolom in de kolom Veldnaam .

 5. Klik bij Veldeigenschappen op het tabblad Opzoeken.

  De opzoekeigenschappen worden weergegeven.

  Eigenschappen van opzoekveld met meerdere waarden

Wanneer u de waarde van de eerste eigenschap (Weergave controllerOutlook) instelt, wordt de lijst met beschikbare eigenschappen verandert zodat uw keuze. U kunt de eigenschappen van opzoekvelden wijzigen van het gedrag van een opzoekkolom instellen. Houd er rekening mee dat wanneer u de Wizard Opzoeken gebruikt voor het maken van een opzoekkolom, de eigenschappen van opzoekvelden voor u ingesteld door de wizard.

Eigenschappen van opzoekveld

Stel deze eigenschap in

U kunt u dit doen

Weergave besturingselement

De weergave van het besturingselement instellen op Selectievakje, Tekstvak, Keuzelijst of Keuzelijst met invoervak. Keuzelijst met invoervak is de meest voorkomende keuze voor een opzoekkolom.

Type rijbron

Bepalen of u de opzoekkolom wilt vullen met waarden uit een andere tabel of query, of uit een lijst met waarden die u opgeeft. U kunt de lijst ook vullen met de namen van de velden in een tabel of query.

Rijbron

Geef de tabel, query of lijst met waarden waarin de waarden voor de opzoekkolom. Als de eigenschap Type rijbron is ingesteld op Tabel/Query of Lijst met velden, moet deze eigenschap worden ingesteld op de naam van een tabel of query of op een SQL-instructie met de query. Wanneer de eigenschap Rijbron Type is ingesteld op Lijst met waarden, moet deze eigenschap een lijst met waarden, gescheiden door puntkomma's bevatten.

Afhankelijke kolom

De kolom in de rijbron opgeven die de waarde levert die in de opzoekkolom is opgeslagen. Dit moet een waarde zijn tussen 1 en het aantal kolommen in de rijbron.

Opmerking: De kolom die de waarde levert die moet worden opgeslagen, hoeft niet dezelfde te zijn als de weergegeven kolom.

Aantal kolommen

Het aantal kolommen in de rijbron opgeven dat in de opzoekkolom kan worden weergegeven. Stel een kolombreedte in met de eigenschap Kolombreedten als u wilt selecteren welke kolommen u wilt weergeven.

Kolomkoppen

Opgeven of u kolomkoppen wilt weergeven.

Kolombreedten

Voor elke kolom de kolombreedte opgeven. Als u een kolom niet wilt weergeven, bijvoorbeeld een id-kolom, geeft u de breedte 0 op.

Aantal rijen

Het aantal rijen opgeven dat wordt weergegeven wanneer u de opzoekkolom weergeeft.

Lijstbreedte

De breedte opgeven van het besturingselement dat wordt weergegeven wanneer u de opzoekkolom weergeeft.

Alleen lijst

Bepalen of het mogelijk is om een waarde op te geven die niet in de lijst voorkomt.

Meerdere waarden toestaan

Bepalen of de opzoekkolom een veld met meerdere waarden heeft en of het is toegestaan om meerdere waarden te selecteren.

Bewerken lijst met waarden toestaan

Bepalen of u de items kunt bewerken in een opzoekkolom die op een lijst met waarden is gebaseerd. Als deze eigenschap is ingesteld op Ja en u met de rechtermuisknop klikt op een opzoekveld dat op een lijst met waarden met een enkele kolom is gebaseerd, wordt de menuoptie Lijstitems bewerken weergegeven. Als het opzoekveld meer dan één kolom heeft, wordt deze eigenschap genegeerd.

Formulier voor het bewerken van lijstitems

De naam opgeven van een bestaand formulier dat u wilt gebruiken om de lijst met items te bewerken in een opzoekkolom die is gebaseerd op een tabel of query.

Alleen rijbronwaarden weergeven

Wanneer Meerdere waarden toestaan is ingesteld op Ja, alleen de waarden weergeven die overeenkomen met de huidige rijbron.

De afhankelijke waarde in een opzoekkolom wordt bepaald door de eigenschap Afhankelijke kolom. De weergegeven waarde in een opzoekkolom bestaat uit de kolommen die zijn opgegeven in de eigenschap Kolombreedten en een breedte hebben die niet gelijk is aan nul.

Naar boven

Het ontwerp van een opzoekkolom voor een veld met meerdere waarden wijzigen

Als u het ontwerp van een opzoekkolom met meerdere waarden wilt wijzigen, moet u de eigenschappen van het opzoekveld in de ontwerpweergave wijzigen, op één uitzondering na. Als de opzoekkolom is gebaseerd op een waardenlijst met één enkele kolom, en de eigenschap Bewerken lijst met waarden toestaan is ingesteld op Ja, kunt u de waardenlijst in de gegevensblad- of formulierweergave wijzigen door met de rechtermuisknop in de opzoekkolom met meerdere waarden te klikken en Lijstitems bewerken te kiezen.

De lijst met waarden bewerken van een opzoekkolom met meerdere waarden die op een lijst met waarden is gebaseerd

U kunt waarden aan de lijst met waarden toevoegen, de lijst met waarden aanpassen of de standaardwaarde instellen.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel waarin het veld met meerdere waarden zich bevindt.

  De tabel wordt geopend in de gegevensbladweergave.

 4. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige cel in de opzoekkolom met meerdere waarden.

 5. Klik op Lijstitems bewerken.

 6. Wijzig de lijst met waarden en klik op OK.

Een op een lijst met waarden gebaseerde opzoekkolom met meerdere waarden wijzigen in een tabel of query die op een opzoekkolom met meerdere waarden is gebaseerd

 1. Verwijder eerst het op de bestaande lijst met waarden gebaseerde veld met meerdere waarden.

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Openen.

  2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

  3. Open de tabel in de ontwerpweergave.

  4. Selecteer het veld met meerdere waarden in het ontwerpraster.

   Selecteer het veld door op de rijkiezer van het veld te klikken.

  5. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Extra, op Rijen verwijderen.

   De groep Hulpmiddelen op het tabblad Ontwerpen

   Er wordt om bevestiging gevraagd.

  6. Wanneer de vraag om bevestiging verschijnt, klikt u op Ja als u het veld en alle erin opgeslagen gegevens wilt verwijderen. Klik op Nee om te annuleren.

 2. Nu kunt u het nieuwe veld met meerdere waarden maken.

  Zie de sectie Een opzoekkolom met meerdere waarden maken in de gegevensbladweergave voor informatie over het maken van een nieuw veld met meerdere waarden.

Het ontwerp van een opzoekkolom met meerdere waarden wijzigen

Als u een opzoekkolom met meerdere waarden wilt wijzigen, kunt u de tabel in de ontwerpweergave openen en de eigenschappen van het opzoekveld wijzigen. Zie de sectie Inleiding: eigenschappen van opzoekvelden voor informatie over de eigenschappen van opzoekvelden.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×