Een opvulling of effect voor een SmartArt-afbeelding maken of verwijderen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel wordt beschreven hoe veranderende Opvuleffecten voor SmartArt-afbeeldingen. Als u wilt dat andere bewerkingen uitvoeren, vindt u de volgende koppelingen mogelijk nuttig:

U kunt het uiterlijk van een SmartArt-afbeelding aanpassen door de vorm of tekst anders op te vullen of 3D-effecten te gebruiken, zoals schaduw, weerspiegeling, gloed, zachte randen, schuine randen en draaiingen.

In dit artikel

Overzicht van opvullingen, kleurovergangen en 3D-effecten

Een opvulling toevoegen aan een vorm in een SmartArt-afbeelding

Een opvulling toevoegen aan tekst in een SmartArt-afbeelding

Een effect toepassen op een shape in een SmartArt-afbeelding

Een effect toepassen op tekst in een SmartArt-afbeelding

Een opvulling verwijderen van vormen of tekst in een SmartArt-afbeelding

Een effect verwijderen van vormen of tekst in een SmartArt-afbeelding

Opvullingen, kleurovergangen en 3D-effecten - overzicht

Een opvulling heeft betrekking op de binnenkant van een vorm. U kunt hiervoor een opvulkleur, bitmappatroon, afbeelding of kleurovergang gebruiken. Een kleurovergang is een geleidelijk verloop van kleuren en tinten, en bestaat gewoonlijk uit verschillende kleuren of uit verschillende tinten van dezelfde kleur.

SmartArt-afbeeldingen met vormen met effen opvullingen en opvullingen in een kleurovergang

U kunt vormen maken die met randen en diepte worden weergeven en in een 3D-ruimte kunnen worden gedraaid.

Als de gehele SmartArt-afbeelding is driedimensionale (stroken 3D-scène genoemd), kunt u de tekst en opmaak van elk van de afzonderlijke vormen bewerken, maar u moet de positie of het formaat van de shapes die alleen in een tweedimensionale scène.

Als u wilt schakelen tussen een 2D- en 3D-weergave, selecteert u onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Opmaak en klikt u in de groep Vormen op Bewerken in 2D. Met de knop Bewerken in 2D kunt u de SmartArt-afbeelding tijdelijk bewerkbaar maken, zodat u de vormen kunt verplaatsen en vergroten of verkleinen. De 3D-opmaak blijft echter onverminderd van toepassing en wordt weer actief zodra u nogmaals op Bewerken in 2D klikt.

Naar boven

Een opvulling toevoegen aan een vorm in een SmartArt-afbeelding

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een opvulling aan een enkele vorm wilt toevoegen, klikt u op de vorm.

  • Als u dezelfde opvulling wilt toevoegen aan verschillende vormen, klikt u op de eerste vorm en houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op de andere vormen klikt.

  • Als u een opvulling wilt toevoegen aan alle vormen in de SmartArt-afbeelding, klikt u op de SmartArt-afbeelding en drukt u op CTRL+A om alle vormen te selecteren.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Opmaak, klik in de groep Vormstijlen op de pijl naast Opvulling van vorm en ga op een van de volgende manieren te werk:

  Afbeelding van het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor SmartArt

  Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor SmartArt of Opmaak niet ziet, controleert u of u een SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd.

  • Als u een opvulkleur wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op de gewenste kleur. Als u geen kleur wilt kiezen, klikt u op Geen opvulling.

   Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer opvulkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Als u een opvulfiguur wilt toevoegen, klikt u op Figuur, gaat u naar de map met de figuur die u wilt gebruiken, klikt u op het figuurbestand en klikt u vervolgens op Invoegen.

  • Als u een kleurovergang wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Kleurovergang aan en klikt u op de gewenste variant.

   Als u wilt aanpassen van de kleurovergang, klikt u op Meer kleurovergangenen kies vervolgens de gewenste opties. Zie voor meer informatie over het aanpassen van kleurovergangen, de kleur van een vorm, vormrand, of gehele SmartArt-afbeelding wijzigen.

  • Als u een opvulpatroon wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Bitmappatroon aan en klikt u vervolgens op het gewenste patroon.

   Als u het patroon wilt aanpassen, klikt u op Meer bitmappatronen en kiest u vervolgens de gewenste opties.

Ga als volgt te werk als u wilt een achtergrondopvulling voor de hele SmartArt-afbeelding hebt toegevoegd:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de SmartArt-afbeelding en klik op Object opmaken in het snelmenu.

 2. Klik op Opvulling en kies de gewenste opties.

Naar boven

Een opvulling toevoegen aan tekst in een SmartArt-afbeelding

 1. Selecteer de tekst die u wilt opvullen in de vorm van de SmartArt-afbeelding.

  Als u dezelfde opvulling wilt toevoegen aan tekst in verschillende vormen, selecteert u de tekst in de eerste vorm en houdt u CTRL ingedrukt terwijl u de tekst in de andere vormen selecteert.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Opmaak, klik in de groep Stijlen voor WordArt op de pijl naast Tekstopvulling en ga op een van de volgende manieren te werk:

  Afbeelding van het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor SmartArt

  Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor SmartArt of Opmaak niet ziet, controleert u of u een SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd.

  • Als u een opvulkleur wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op de gewenste kleur. Als u geen kleur wilt kiezen, klikt u op Geen opvulling.

   Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer opvulkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Als u een opvulfiguur wilt toevoegen, klikt u op Figuur, gaat u naar de map met de figuur die u wilt gebruiken, klikt u op het figuurbestand en klikt u vervolgens op Invoegen.

   Wanneer u met verschillende stukken niet-aaneengesloten tekst selecteert en die stukken tekst met een afbeelding opvult, wordt elke afzonderlijke selectie met de gehele afbeelding gevuld. De afbeelding wordt dus niet verdeeld over de verschillende tekstselecties.

  • Als u een kleurovergang wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Kleurovergang aan en klikt u op de gewenste variant.

   Als u de kleurovergang wilt aanpassen, klikt u op Meer kleurovergangen en kiest u vervolgens de gewenste opties.

  • Als u een opvulpatroon wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Bitmappatroon aan en klikt u vervolgens op het gewenste patroon.

   Als u het patroon wilt aanpassen, klikt u op Meer bitmappatronen en kiest u vervolgens de gewenste opties.

Naar boven

Een effect toevoegen aan een vorm in een SmartArt-afbeelding

Een snelle en eenvoudige manier een professioneel ontworpen combinatie van effecten toevoegen aan een SmartArt-afbeelding is een snelle stijl wilt toepassen. snelle stijlen voor SmartArt-afbeeldingen (of SmartArt-stijlen) randen, schaduw, lijnstijlen, kleurovergangen en 3D-perspectieven bevatten en kunnen zowel toegepast op de gehele SmartArt-afbeelding of op afzonderlijke vormen door de onderstaande stappen. Snelle stijlen voor afzonderlijke vormen Vormstijlen worden genoemd en snelle stijlen voor de hele SmartArt-afbeelding, SmartArt-stijlen worden genoemd. Zowel SmartArt-stijlen en vormstijlen worden weergegeven in de miniaturen in de galerieën snelle stijlen. Wanneer u de muisaanwijzer op de miniatuur plaatst, kunt u zien welk effect de snelle stijl op uw SmartArt-afbeelding of vorm.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een effect op één vorm wilt toepassen, klikt u op de betreffende vorm.

  • Als u hetzelfde effect wilt toevoegen aan verschillende vormen, klikt u op de eerste vorm en houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op de andere vormen klikt.

  • Als u een effect wilt toevoegen aan de gehele SmartArt-afbeelding, klikt u op de SmartArt-afbeelding en drukt u op CTRL+A om alle vormen te selecteren.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Opmaak, klik in de groep Vormstijlen op Vormeffecten en ga op een van de volgende manieren te werk:

  Afbeelding van het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor SmartArt

  Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor SmartArt of Opmaak niet ziet, controleert u of u een SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd.

  • U kunt een ingebouwde combinatie van effecten toevoegen of wijzigen door Standaardinstellingen aan te wijzen en vervolgens op het gewenste effect te klikken.

   U kunt het ingebouwde effect aanpassen door op 3D-opties te klikken en vervolgens de gewenste opties te kiezen.

  • Als u een schaduw wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Schaduw aan en klikt u op de gewenste schaduw.

   U kunt de schaduw aanpassen door op Schaduwopties te klikken en vervolgens de gewenste opties te kiezen.

  • Als u een weerspiegeling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Weerspiegeling aan en klikt u op de gewenste weerspiegelingsvariant.

  • Als u een gloed wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Gloed aan en klikt u op de gewenste gloedvariant.

   Als u de gloedkleuren wilt aanpassen, klikt u op Meer gloedkleuren en klikt u vervolgens op de gewenste kleur. Als u een kleur wilt wijzigen die niet in dethemakleuren voorkomt, klikt u op Meer kleuren. Vervolgens klikt u op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Als u een vloeiende rand wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Vloeiende randen aan en klikt u op de gewenste grootte.

  • Als u een schuine rand wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Schuine rand aan en klikt u op de gewenste rand.

   Klik op 3D-opties en kies de gewenste opties als u de rand wilt aanpassen.

  • Als u een 3D-draaiing wilt toevoegen of wijzigen, wijst u 3D-draaiing aan en klikt u op de gewenste draaiing.

   Als u de draaiing wilt aanpassen, klikt u op Opties voor 3D-draaiing en selecteert u de gewenste opties.

   Notities: 

   • Herhaal stap 2 als u een aangepast effect wilt maken door verschillende afzonderlijke effecten toe te voegen. Het is niet mogelijk om dezelfde vorm meerdere opvuleffecten te geven, maar u kunt een opvulling wel combineren met andere effecten zoals Vloeiende rand of Schuine rand.

   • Als u een effect wilt toepassen op een vorm die onderdeel uitmaakt van een grotere vorm, zoals de indeling Accentlijst voor flexafbeeldingen in het type Lijst, moet u eerst alle bijbehorende vormen selecteren en vervolgens het effect toepassen.

    In het volgende voorbeeld worden alle gekoppelde vormen in een grotere vorm geselecteerd. Als u een effect wilt toepassen op één van de vormen, zoals de kleine cirkelvorm (de afbeeldingsaanduiding met de zon en de bergen), moet u alleen die vorm selecteren. Als u het effect wilt toepassen op de gehele grotere vorm, moet u alle gekoppelde vormen selecteren, zoals hierna wordt aangegeven. Het effect wordt echter toegepast op elke afzonderlijke vorm en niet op groep als geheel.

    SmartArt-afbeelding Flexlijst 1 met geselecteerde gekoppelde vormen

   • Ga als volgt te werkt als u een effect wilt toepassen op de achtergrond van de gehele SmartArt-afbeelding:

    1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de SmartArt-afbeelding en klik op Object opmaken in het snelmenu.

    2. Klik op Schaduw, 3D-opmaak of 3D-draaiing en kies de gewenste opties.

Naar boven

Een effect toepassen op tekst in een SmartArt-afbeelding

Een snelle en eenvoudige manier om het een professioneel ontworpen combinatie van effecten toevoegen aan tekst in de hele SmartArt-afbeelding is een snelle stijl wilt toepassen. snelle stijlen voor tekst, WordArt-stijlen worden genoemd. WordArt-stijlen worden weergegeven in de miniaturen in de galerie Snelle stijlen. Wanneer u de muisaanwijzer op de miniatuur plaatst, ziet u hoe de WordArt-stijl van invloed is op de tekst in uw SmartArt-afbeelding.

 1. Selecteer de tekst in de vorm van de SmartArt-afbeelding waarop u het effect wilt toepassen.

  Als u hetzelfde effect wilt toevoegen aan verspreide tekst, selecteert u de tekst op de eerste positie en houdt u CTRL ingedrukt terwijl u de tekst op de andere posities selecteert.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Opmaak, klik in de groep Stijlen voor WordArt op Teksteffecten en ga op een van de volgende manieren te werk:

  Afbeelding van het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor SmartArt

  Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor SmartArt of Opmaak niet ziet, controleert u of u een SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd.

  • Als u een schaduw wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Schaduw aan en klikt u op de gewenste schaduw.

   U kunt de schaduw aanpassen door op Schaduwopties te klikken en vervolgens de gewenste opties te kiezen.

  • Als u een weerspiegeling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Weerspiegeling aan en klikt u op de gewenste weerspiegelingsvariant.

  • Als u een gloed wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Gloed aan en klikt u op de gewenste gloedvariant.

   Als u de gloedkleuren wilt aanpassen, klikt u op Meer gloedkleuren en klikt u vervolgens op de gewenste kleur. Als u een kleur wilt wijzigen die niet in dethemakleuren voorkomt, klikt u op Meer kleuren. Vervolgens klikt u op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Als u de tekst diepte wilt geven door een rand toe te voegen of te wijzigen, wijst u Schuine rand aan en klikt u vervolgens op de gewenste schuine rand.

   Als u de schuine rand wilt aanpassen, klikt u op 3D-opties en kiest u de gewenste opties.

  • Als u een 3D-draaiing wilt toevoegen of wijzigen, wijst u 3D-draaiing aan en klikt u vervolgens op de gewenste 3D-draaiing.

   Als u de 3D-draaiing wilt aanpassen, klikt u op Opties voor 3D-draaiing en selecteert u vervolgens de gewenste opties.

  • Als u een vervorming of pad van de tekst wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Transformeren aan en klikt u vervolgens op de gewenste vervorming of het gewenste pad.

Naar boven

Een opvulling verwijderen van vormen of tekst in een SmartArt-afbeelding

 1. Klik op de vorm of de tekst waarvan u de opvulling wilt verwijderen.

  Als u dezelfde opvulling wilt verwijderen van verschillende vormen of verschillende stukken tekst, klikt u op de eerste vorm of tekst en houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op de andere vormen of stukken tekst klikt.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Opmaak en ga op een van de volgende manieren te werk:

  Afbeelding van het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor SmartArt

  Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor SmartArt of Opmaak niet ziet, controleert u of u een SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd.

  • Klik in de groep Vormstijlen op Opvulling van vorm en klik op Geen opvulling om de opvulling van de vorm te verwijderen. Wijs Kleurovergang aan en klik op Geen kleurovergang als u een kleurovergang wilt verwijderen.

  • Klik in de groep Stijlen voor WordArt op Tekstopvulling en klik op Geen opvulling om de opvulling van de tekst te verwijderen. Wijs Kleurovergang aan en klik op Geen kleurovergang als u een kleurovergang wilt verwijderen.

Naar boven

Een effect verwijderen van vormen of tekst in een SmartArt-afbeelding

 1. Klik op de vorm of de tekst waarvan u het effect wilt verwijderen.

  Als u hetzelfde effect wilt verwijderen van verschillende vormen of verschillende stukken tekst, klikt u op de eerste vorm of tekst en houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op de andere vormen of stukken tekst klikt.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Opmaak en ga op een van de volgende manieren te werk:

  Afbeelding van het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor SmartArt

  Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor SmartArt of Opmaak niet ziet, controleert u of u een SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd.

  • Klik in de groep Vormstijlen op Vormeffecten om een vormeffect te verwijderen.

  • Klik in de groep Stijlen voor WordArt op Teksteffecten om een teksteffect te verwijderen.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Wijs Vooraf ingesteld aan en klik op Geen standaardinstellingen als u een standaardcombinatie van effecten van een vorm wilt verwijderen.

  • Wijs Schaduw aan en klik op Geen schaduw als u een schaduw wilt verwijderen.

  • Wijs Weerspiegeling aan en klik op Geen weerspiegeling als u een weerspiegeling wilt verwijderen.

  • Wijs Gloed aan en klik op Geen gloed als u een gloed wilt verwijderen.

  • Wijs Vloeiende randen aan en klik op Geen vloeiende randen als u een vloeiende rand van de vorm wilt verwijderen.

  • Wijs Schuine rand aan en klik op Geen schuine rand als u een rand wilt verwijderen.

  • Wijs 3D-draaiing aan en klik op Geen draaiing als u een 3D-draaiing wilt verwijderen.

  • Wijs Transformeren aan en klik op Geen transformatie als u een tekstpad of -vervorming wilt verwijderen.

Tip: Klik met de rechtermuisknop op de vorm en klik op Shape opnieuw instellen in het snelmenu om alle aanpassingen van de vorm in één keer te verwijderen.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×