Een opvulling, kader of effect voor tekst of WordArt toevoegen of verwijderen

U kunt het uiterlijk van uw tekst of WordArt aanpassen door de opvulling en omtrek te wijzigen of door effecten, zoals schaduw, weerspiegeling, gloed, 3D-draaiing of schuine randen, toe te voegen. In PowerPoint kunt u deze tekstwijzigingen ook aanbrengen op een dia.

Wat is een opvul-, tekstkader- of vormeffect?

Een opvulling is de binnenkant van de letters in WordArt-tekst of tekst op een PowerPoint-dia. Wanneer u de opvulkleur van tekst wijzigt, kunt u ook een bitmappatroon, afbeelding of kleurovergang toevoegen aan de opvulling. Een kleurovergang is een geleidelijke overgang van kleuren en tinten, meestal van de ene kleur naar een andere kleur, of van de ene tint naar een andere tint van dezelfde kleur.

SmartArt-afbeeldingen met vormen met effen opvullingen en opvullingen in een kleurovergang

Een kader is de buitenste rand om elk teken van uw tekst of WordArt. Wanneer u het tekstkader wijzigt, kunt u ook de kleur, dikte en stijl van de lijn aanpassen.

Met een effect krijgt de tekst meer diepte of nadruk in WordArt of in tekst op een dia. U kunt combinaties van afzonderlijke effecten toevoegen aan uw tekst in Excel, Outlook en PowerPoint.

U kunt ook tekst opmaken in uw WordArt of op uw dia met de opties in de groep Lettertype op het tabblad Start of voor Outlook, de opties in de groep Basistekst op het tabblad Bericht.

Selecteer een optie in de volgende vervolgkeuzelijst voor meer informatie.

 1. Selecteer de tekst in de WordArt waaraan u een opvulling wilt toevoegen.

  Belangrijk:  Voeg eerst een tekstvak in als u WordArt wilt toevoegen aan een Excel-werkblad. Als u een tekstvak wilt invoegen, klikt u op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Tekstvak en sleept u om een tekstvak te tekenen. Typ de tekst in het tekstvak en volg de stappen die worden beschreven.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep WordArt-stijlen op de pijl naast Tekstopvulling en voer een van de volgende handelingen uit.

  het tabblad opmaak onder hulpmiddelen voor tekenen

  Opmerking: Controleer of u de tekst in de WordArt hebt geselecteerd als het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak niet wordt weergegeven. Mogelijk moet u dubbelklikken op de tekst om het tabblad Opmaak te openen.

  • Klik op de gewenste kleur om een opvulkleur toe te voegen of te wijzigen. Klik op Geen opvulling als u geen kleur wilt toepassen.
   Als u op Geen opvulling klikt, is de tekst niet zichtbaar tenzij u eerder een kader hebt toegevoegd aan de tekst.
   Als u een kleur wilt gebruiken die niet beschikbaar is in de themakleuren, klikt u op Meer opvulkleuren en klikt u op de gewenste kleur op het tabblad Standaard of stelt u uw eigen kleur samen op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het documentthema later wijzigt.

  • Als u een opvulafbeelding wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op Afbeelding, zoekt u de map met de afbeelding die u wilt gebruiken, klikt u op het afbeeldingsbestand en klikt u vervolgens op Invoegen.
   Als u niet-doorlopende stukken tekst selecteert en een afbeeldingsopvulling toepast, wordt elke afzonderlijke selectie gevuld met de hele afbeelding. De afbeelding wordt niet verspreid over de tekstselecties.

  • Als u de kleurovergang voor een opvulling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Kleurovergang aan en klikt u op de gewenste variant.
   Klik op Meer kleurovergangen en kies de gewenste opties om de kleurovergang aan te passen.

  • Als u een bitmappatroon voor een opvulling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Bitmappatroon aan en klikt u op het gewenste bitmappatroon.
   Klik op Meer bitmappatronen en kies de gewenste opties om het bitmappatroon aan te passen.

Naar boven

 1. Selecteer de tekst in de WordArt waaraan u een kader wilt toevoegen.
  Als u hetzelfde kader op meerdere plaatsen wilt toevoegen aan tekst, selecteert u het eerste stuk tekst en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere stukken tekst selecteert.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep WordArt-stijlen op de pijl naast Tekstkader en voer een van de volgende handelingen uit:
  het tabblad opmaak onder hulpmiddelen voor tekenen
  als u het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak niet ziet, controleert u of u de tekst in de WordArt hebt geselecteerd. Mogelijk moet u met de rechtermuisknop op de WordArt klikken om het tabblad Opmaak te openen.

  • Als u een kaderkleur wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op de gewenste kleur. Klik op Geen kader als u geen kleur wilt toepassen.
   Als u een kleur wilt gebruiken die niet beschikbaar is in de themakleuren, klikt u op Meer kaderkleuren en klikt u op de gewenste kleur op het tabblad Standaard of stelt u uw eigen kleur samen op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Als u de dikte van het kader wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Dikte aan en klikt u op de gewenste dikte.
   Klik op Meer lijnen en kies de gewenste opties om de dikte aan te passen.

  • Als u puntjes of streepjes wilt toevoegen aan het kader of het kader wilt wijzigen in puntjes of streepjes, wijst u Streepjes aan en klikt u op de gewenste stijl.
   Als u de stijl wilt aanpassen, klikt u op Meer lijnen en kiest u de gewenste opties.

Naar boven

 1. Selecteer de tekst in de WordArt waaraan u een effect wilt toevoegen.
  Als u hetzelfde effect op meerdere plaatsen wilt toevoegen aan tekst, selecteert u het eerste stuk tekst en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere stukken tekst selecteert.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep WordArt-stijlen op Teksteffecten en voer een van de volgende handelingen uit:
  het tabblad opmaak onder hulpmiddelen voor tekenen
  als u het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak niet ziet, controleert u of u de tekst in de WordArt hebt geselecteerd. Mogelijk moet u met de rechtermuisknop op de WordArt klikken om het tabblad Opmaak te openen.

  • Als u een schaduw wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Schaduw aan en klikt u op de gewenste schaduw.
   Klik op Schaduwopties en kies de gewenste opties om de schaduw aan te passen.

  • Als u een weerspiegeling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Weerspiegeling aan en klikt u op de gewenste weerspiegelingsvariant.

  • Als u een gloed wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Gloed aan en klikt u op de gewenste variant.
   Klik op Meer gloedkleuren en klik op de gewenste kleur. Als u een kleur wilt gebruiken die niet beschikbaar is in de themakleuren, klikt u op Meer kleuren en klikt u op de gewenste kleur op het tabblad Standaard of stelt u uw eigen kleur samen op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Als u de tekst diepte wilt geven door een rand toe te voegen of te wijzigen, wijst u Schuine rand aan en klikt u op de gewenste schuine rand.
   Klik op 3D-opties en kies de gewenste opties om de schuine rand aan te passen.

  • Als u een 3D-draaiing wilt toevoegen of wijzigen, wijst u 3D-draaiing aan en klikt u op de gewenste 3D-draaiing.
   Klik op Opties voor 3D-draaiing en kies de gewenste opties om de 3D-draaiing aan te passen.

  • Als u de vervorming of het pad van de tekst wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Transformeren, aan en klikt u op de gewenste vervorming of het gewenste pad.

Opmerking: Herhaal stap 2 als u een aangepast effect wilt maken door meerdere afzonderlijke effecten toe te voegen.

Naar boven

 1. Selecteer de tekst in de WordArt waaruit u een opvulling wilt verwijderen.
  Als u dezelfde opvulling uit meerdere stukken tekst wilt verwijderen, klikt u op het eerste stuk tekst en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere stukken tekst selecteert.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep WordArt-stijlen op de pijl naast Tekstopvulling en voer een van de volgende handelingen uit:
  het tabblad opmaak onder hulpmiddelen voor tekenen
  als u het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak niet ziet, controleert u of u de tekst in de WordArt hebt geselecteerd. Mogelijk moet u met de rechtermuisknop op de WordArt klikken om het tabblad Opmaak te openen.

  • Als u een opvulkleur, afbeelding of bitmappatroon wilt verwijderen, selecteert u een ander opvultype.
   Als u op Geen opvulling klikt, is de tekst niet zichtbaar tenzij u eerder een kader hebt toegevoegd aan de tekst.

  • Als u een kleurovergang voor een opvulling wilt verwijderen, wijst u Kleurovergang aan en klikt u op Geen kleurovergang.

Naar boven

 1. Selecteer de tekst in de WordArt waaruit u een kader wilt verwijderen.
  Als u hetzelfde kader uit meerdere stukken tekst wilt verwijderen, klikt u op het eerste stuk tekst en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere stukken tekst selecteert.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep WordArt-stijlen op de pijl naast Tekstkader en klik op Geen kader.
  het tabblad opmaak onder hulpmiddelen voor tekenen
  Als u het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak niet ziet, controleert u of u de tekst in de WordArt hebt geselecteerd. Mogelijk moet u met de rechtermuisknop op de WordArt klikken om het tabblad Opmaak te openen.

Naar boven

 1. Selecteer de tekst in de WordArt waaruit u het effect wilt verwijderen.
  Als u hetzelfde effect uit meerdere stukken tekst wilt verwijderen, klikt u op het eerste stuk tekst en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere stukken tekst selecteert.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep WordArt-stijlen op de pijl naast Teksteffecten en voer een van de volgende handelingen uit:
  het tabblad opmaak onder hulpmiddelen voor tekenen
  als u het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak niet ziet, controleert u of u de tekst in de WordArt hebt geselecteerd. Mogelijk moet u met de rechtermuisknop op de WordArt klikken om het tabblad Opmaak te openen.

  • Als u een schaduw uit de tekst wilt verwijderen, wijst u Schaduw aan en klikt u op Geen schaduw.

  • Als u een weerspiegeling uit de tekst wilt verwijderen, wijst u Weerspiegeling aan en klikt u op Geen weerspiegeling.

  • Als u een gloed uit de tekst wilt verwijderen, wijst u Gloed aan en klikt u op Geen gloed.

  • Als u schuine randen uit de tekst wilt verwijderen, wijst u Schuine rand aan en klikt u op Geen schuine rand.

  • Als u een 3D-draaiing uit de tekst wilt verwijderen, wijst u 3D-draaiing aan en klikt u op Geen draaiing.

  • Als een pad of vervorming uit de tekst verwijderen, wijst u Transformeren aan en klikt u op Geen transformatie.

   Notities: 

   • Als u meerdere afzonderlijke effecten hebt toegevoegd, herhaalt u stap 2 om alle effecten te verwijderen.

   • Als u alle effecten tegelijk wilt verwijderen, klikt u onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep WordArt-stijlen op de knop Meer Knop Meer en klikt u vervolgens op WordArt wissen.

Naar boven

 • Selecteer de WordArt die u wilt verwijderen en druk op Delete.

  Tip: Zorg ervoor dat u het volledige WordArt-object selecteert en niet alleen de tekst binnen het WordArt-object. Wanneer het hele WordArt-object is geselecteerd, wordt deze omgeven door een ononderbroken randlijn. Wanneer de tekst binnen het WordArt-object is geselecteerd, is de rand een stippellijn.

Naar boven

Selecteer een optie in de volgende vervolgkeuzelijst voor meer informatie.

Als u Excel of PowerPoint gebruikt

 1. Selecteer de tekst in de WordArt of op de PowerPoint-dia waaraan u een opvulling wilt toevoegen.

  Als u dezelfde opvulling op meerdere plaatsen wilt toevoegen aan tekst, selecteert u het eerste stuk tekst en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere stukken tekst selecteert.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep WordArt-stijlen op de pijl naast Tekstopvulling en voer een van de volgende handelingen uit.

  hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad opmaak

  • Klik op de gewenste kleur om een opvulkleur toe te voegen of te wijzigen. Klik op Geen opvulling als u geen kleur wilt toepassen.

   Als u op Geen opvulling klikt, is de tekst niet zichtbaar tenzij u eerder een kader hebt toegevoegd aan de tekst.

   Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer opvulkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Als u een opvulafbeelding wilt toevoegen, klikt u op Afbeelding, gaat u naar de map met de figuur die u wilt gebruiken, klikt u op het figuurbestand en klikt u vervolgens op Invoegen.

   Als u niet-doorlopende stukken tekst selecteert en een afbeeldingsopvulling toepast, wordt elke afzonderlijke selectie gevuld met de hele afbeelding. De afbeelding wordt niet verspreid over de tekstselecties.

  • Als u de kleurovergang voor een opvulling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Kleurovergang aan en klikt u op de gewenste variant.

   Als u de kleurovergang wilt aanpassen, klikt u op Meer kleurovergangen en kiest u de gewenste opties.

  • Als u een bitmappatroon voor een opvulling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Bitmappatroon aan en klikt u op het gewenste bitmappatroon.

   Als u het patroon wilt aanpassen, klikt u op Meer bitmappatronen en kiest u de gewenste opties.

Als u Outlook gebruikt

 1. Klik op de WordArt waaraan u een opvulling wilt toevoegen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor WordArt op het tabblad Opmaak in de groep WordArt-stijlen op Opvulling van vorm en voer een van de volgende handelingen uit.

  afbeelding van tabblad opmaak onder hulpmiddelen voor wordart

  • Klik op de gewenste kleur om een opvulkleur toe te voegen of te wijzigen. Klik op Geen opvulling als u geen kleur wilt toepassen.

   Als u op Geen opvulling klikt, is de tekst niet zichtbaar tenzij u eerder een kader hebt toegevoegd aan de tekst.

   Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer opvulkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Als u een opvulafbeelding wilt toevoegen, klikt u op Afbeelding, gaat u naar de map met de figuur die u wilt gebruiken, klikt u op het figuurbestand en klikt u vervolgens op Invoegen.

   Als u niet-doorlopende stukken tekst selecteert en een afbeeldingsopvulling toepast, wordt elke afzonderlijke selectie gevuld met de hele afbeelding. De afbeelding wordt niet verspreid over de tekstselecties.

  • Als u de kleurovergang voor een opvulling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Kleurovergang aan en klikt u op de gewenste variant.

   Als u de kleurovergang wilt aanpassen, klikt u op Meer kleurovergangen en kiest u de gewenste opties.

  • Als u een bitmappatroon voor een opvulling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Bitmappatroon aan en klikt u op het gewenste bitmappatroon.

   Als u het patroon wilt aanpassen, klikt u op Meer bitmappatronen en kiest u de gewenste opties.

  • Als u een patroon wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op Patroon en klikt u vervolgens op de gewenste opties.

Naar boven

Als u Excel of PowerPoint gebruikt

 1. Selecteer de tekst in de WordArt of op de PowerPoint-dia waaraan u een kader wilt toevoegen.

  Als u hetzelfde kader op meerdere plaatsen wilt toevoegen aan tekst, selecteert u het eerste stuk tekst en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere stukken tekst selecteert.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep WordArt-stijlen op de pijl naast Tekstkader en voer een van de volgende handelingen uit:

  hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad opmaak

  • Klik op de gewenste kleur om een kaderkleur toe te voegen of te wijzigen. Klik op Geen kader als u geen kleur wilt toepassen.

   Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer kaderkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Als u de dikte van het kader wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Dikte aan en klikt u op de gewenste dikte.

   Klik op Meer lijnen en kies de gewenste opties om de dikte aan te passen.

  • Als u puntjes of streepjes wilt toevoegen aan het kader of het kader wilt wijzigen in puntjes of streepjes, wijst u Streepjes aan en klikt u op de gewenste stijl.

   Als u de stijl wilt aanpassen, klikt u op Meer lijnen en kiest u de gewenste opties.

Als u Outlook gebruikt

 1. Klik op de WordArt waaraan u een kader wilt toevoegen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor WordArt op het tabblad Opmaak in de groep WordArt-stijlen op Omtrek van vorm en voer een van de volgende handelingen uit:

  afbeelding van tabblad opmaak onder hulpmiddelen voor wordart

  • Klik op de gewenste kleur om een kaderkleur toe te voegen of te wijzigen. Klik op Geen kader als u geen kleur wilt toepassen.

   Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer kaderkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Als u de dikte van het kader wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Dikte aan en klikt u op de gewenste dikte.

   Klik op Meer lijnen en kies de gewenste opties om de dikte aan te passen.

  • Als u puntjes of streepjes wilt toevoegen aan het kader of het kader wilt wijzigen in puntjes of streepjes, wijst u Streepjes aan en klikt u op de gewenste stijl.

   Als u de stijl wilt aanpassen, klikt u op Meer lijnen en kiest u de gewenste opties.

  • Als u het patroon wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op Patroon en klikt u op de gewenste opties.

Naar boven

Als u Excel of PowerPoint gebruikt

 1. Selecteer de tekst in de WordArt of op de PowerPoint-dia waaraan u een effect wilt toevoegen.

  Als u hetzelfde effect op meerdere plaatsen wilt toevoegen aan tekst, selecteert u het eerste stuk tekst en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere stukken tekst selecteert.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep WordArt-stijlen op Teksteffecten en voer een van de volgende handelingen uit:

  hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad opmaak

  • Als u een schaduw wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Schaduw aan en klikt u op de gewenste schaduw.

   Als u de schaduw wilt aanpassen, klikt u op Schaduwopties en kiest u de gewenste opties.

  • Als u een weerspiegeling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Weerspiegeling aan en klikt u op de gewenste weerspiegelingsvariant.

  • Als u een gloed wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Gloed aan en klikt u op de gewenste gloedvariant.

   U kunt de kleuren van de gloed aanpassen door op Meer gloedkleuren te klikken en vervolgens op de gewenste kleur te klikken. Als u een kleur wilt instellen die niet beschikbaar is in de themakleuren, klikt u op Meer kleuren en klikt u op de gewenste kleur op het tabblad Standaard of stelt u uw eigen kleur samen op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Als u de tekst diepte wilt geven door een rand toe te voegen of te wijzigen, wijst u Schuine rand aan en klikt u op de gewenste schuine rand.

   Als u de schuine rand wilt aanpassen, klikt u op 3D-opties en kiest u vervolgens de gewenste opties.

  • Als u een 3D-draaiing wilt toevoegen of wijzigen, wijst u 3D-draaiing aan en klikt u op de gewenste 3D-draaiing.

   Klik op Opties voor 3D-draaiing en kies de gewenste opties om de 3D-draaiing aan te passen.

  • Als u de vervorming of het pad van de tekst wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Transformeren, aan en klikt u op de gewenste vervorming of het gewenste pad.

Opmerking: Herhaal stap 2 als u een aangepast effect wilt maken door meerdere afzonderlijke effecten toe te voegen.

Als u Outlook gebruikt

 1. Klik op de WordArt waaraan u een effect wilt toevoegen.

 2. Voer onder Hulpmiddelen voor WordArt op het tabblad Opmaak een van de volgende handelingen uit:

  afbeeldingen van de groep schaduweffecten en de groep 3d-effecten

  • Als u een schaduw wilt toevoegen of wijzigen, klikt u in de groep Schaduweffecten op Schaduweffecten en klikt u op de gewenste schaduw.

   Als u de kleur van de schaduw wilt aanpassen, wijst u Schaduwkleur aan en klikt u op de gewenste kleur.

   Als u een kleur wilt wijzigen die niet beschikbaar is in de themakleuren, klikt u op Meer schaduwkleuren en klikt u op de gewenste kleur op het tabblad Standaard of stelt u uw eigen kleur samen op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het documentthema later wijzigt.

  • Als u een 3D-effect wilt toevoegen, klikt u op 3D-effecten, klikt u nogmaals op 3D-effecten en kiest u de gewenste opties.

Naar boven

Als u Excel of PowerPoint gebruikt

 1. Selecteer de tekst in de WordArt of op de PowerPoint-dia waaruit u een opvulling wilt verwijderen.

  Als u dezelfde opvulling uit meerdere stukken tekst wilt verwijderen, klikt u op het eerste stuk tekst en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere stukken tekst selecteert.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep WordArt-stijlen op de pijl naast Tekstopvulling en voer een van de volgende handelingen uit:

  hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad opmaak

  • Als u een opvulkleur, afbeelding of bitmappatroon wilt verwijderen, selecteert u een ander opvultype.

   Als u op Geen opvulling klikt, is de tekst niet zichtbaar tenzij u eerder een kader hebt toegevoegd aan de tekst.

  • Als u een kleurovergang voor een opvulling wilt verwijderen, wijst u Kleurovergang aan en klikt u op Geen kleurovergang.

Als u Outlook gebruikt

 1. Klik op de WordArt waaruit u een opvulling wilt verwijderen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor WordArt op het tabblad Opmaak in de groep WordArt-stijlen op Opvulling van vorm en klik vervolgens op Geen opvulling.

  afbeelding van tabblad opmaak onder hulpmiddelen voor wordart

Naar boven

Als u Excel of PowerPoint gebruikt

 1. Selecteer de tekst in de WordArt of op de PowerPoint-dia waaruit u een kader wilt verwijderen.

  Als u hetzelfde kader uit meerdere stukken tekst wilt verwijderen, klikt u op het eerste stuk tekst en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere stukken tekst selecteert.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep WordArt-stijlen op de pijl naast Tekstkader en klik vervolgens op Geen kader.

  hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad opmaak

Als u Outlook gebruikt

 1. Klik op de WordArt waaruit u een kader wilt verwijderen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor WordArt op het tabblad Opmaak in de groep WordArt-stijlen op Omtrek van vorm en klik vervolgens op Geen kader.

  afbeelding van tabblad opmaak onder hulpmiddelen voor wordart

Naar boven

Als u Excel of PowerPoint gebruikt

 1. Selecteer de tekst in de WordArt of op de PowerPoint-dia waaruit u het effect wilt verwijderen.

  Als u hetzelfde effect uit meerdere stukken tekst wilt verwijderen, klikt u op het eerste stuk tekst en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere stukken tekst selecteert.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep WordArt-stijlen op de pijl naast Teksteffecten en voer een van de volgende handelingen uit:

  hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad opmaak

  • Als u een schaduw uit de tekst wilt verwijderen, wijst u Schaduw aan en klikt u op Geen schaduw.

  • Als u een weerspiegeling uit de tekst wilt verwijderen, wijst u Weerspiegeling aan en klikt u op Geen weerspiegeling.

  • Als u een gloed uit de tekst wilt verwijderen, wijst u Gloed aan en klikt u op Geen gloed.

  • Als u schuine randen uit de tekst wilt verwijderen, wijst u Schuine rand aan en klikt u op Geen schuine rand.

  • Als u een 3D-draaiing uit de tekst wilt verwijderen, wijst u 3D-draaiing aan en klikt u op Geen draaiing.

  • Als een pad of vervorming uit de tekst verwijderen, wijst u Transformeren aan en klikt u op Geen transformatie.

Opmerking: Als u meerdere afzonderlijke effecten hebt toegevoegd, herhaalt u stap 2 om alle effecten te verwijderen.

Als u Outlook gebruikt

 1. Klik op de WordArt waaruit u een effect wilt verwijderen.

 2. Voer onder Hulpmiddelen voor WordArt op het tabblad Opmaak een van de volgende handelingen uit:

  afbeeldingen van de groep schaduweffecten en de groep 3d-effecten

  • Als u een schaduw wilt verwijderen, klikt u in de groep Schaduweffecten op Schaduweffecten en klikt u vervolgens op Geen schaduweffect.

  • Als u een 3D-effect wilt verwijderen, klikt u op 3D-effecten, klikt u nogmaals op 3D-effecten en klikt u vervolgens op Geen 3D-effect.

Naar boven

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×