Een optionele sectie invoegen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als uw Microsoft Office InfoPath-formuliersjabloon een sectie bevat die alleen voor bepaalde gebruikers relevant is, kunt u overwegen om er een optionele sectie van te maken. Een optionele sectie wordt niet standaard weergegeven op het formulier van de gebruiker. Gebruikers voegen de optionele sectie alleen in en vullen deze alleen in als dat nodig is.

In dit artikel

Wanneer gebruik ik een optionele sectie

Gebruik

Een optionele sectie invoegen

De tiptekst aanpassen waarop gebruikers klikken om de optionele sectie in te voegen

Standaard de optionele sectie weergeven op het formulier

Tips voor de indeling

Wanneer gebruik ik een optionele sectie

Gebruik een optionele sectie als u gebruikers de keuze wilt bieden om een bepaalde sectie van het formulier in te vullen Zo kunt u in een formuliersjabloon voor een statusrapport een optionele sectie 'Notities' opnemen. Gebruikers die aanvullende opmerkingen willen toevoegen kunnen deze optionele sectie invoegen en invullen. Alle andere gebruikers kunnen de sectie verborgen laten.

Optionele sectie voor het verzamelen van opmerkingen

Wanneer u een optionele sectie opneemt in uw formuliersjabloon, voegt u in feite een leeg onderdeel in. Het sectiebesturingselement wordt pas nuttig als u er andere besturingselementen in plaatst. In het bovenstaande voorbeeld heeft de ontwerper van het formulier een RTF-vak ingevoegd in de optionele sectie, plus de koptekst 'Notities'.

Verwante besturingselementen

InfoPath bevat ook andere besturingselementen die vergelijkbaar zijn met optionele secties maar die andere doeleinden hebben. Raadpleeg het volgende overzicht om te zien welke besturingselementen het meest geschikt zijn voor uw formuliersjabloon:

Sectie    Met secties kunt u groepen verwante besturingselementen ordenen. Secties worden standaard weergegeven op de formuliersjabloon. U kunt er niet voor kiezen om ze te verbergen, zoals dat kan met optionele secties.

Herhalende sectie    Als u een sectie wilt maken die gebruikers meerdere malen in het formulier kunnen opnemen (zoals een record in een database) gebruikt u een herhalende sectie of een ander herhalend besturingselement.

Keuzegroep    Als u een sectie wilt invoegen die kan worden vervangen door een andere sectie, gebruikt u een keuzegroep. Een keuzegroep bevat twee of meer secties. Standaard wordt een van deze secties op het formulier weergegeven. Gebruikers kunnen deze sectie desgewenst vervangen door een andere sectie. Keuzegroepen kunnen ook meermaals door de gebruiker worden ingevoegd in een formulier.

Naar boven

Gebruik

Als u de standaardinstellingen ingeschakeld hebt gelaten voor de optionele sectie, krijgen gebruikers die een formulier dat is gebaseerd op uw formuliersjabloon openen een klein oranje pijlpictogram te zien naast een tiptekst. U kunt de tiptekst instellen tijdens het ontwerpen van de formuliersjabloon.

Tiptekst voor optionele sectie

Als de gebruiker op het pictogram of op de tiptekst klikt, worden de tiptekst en het pictogram vervangen door de optionele sectie. De gebruiker kan vervolgens gegevens invoeren in de besturingselementen in de optionele sectie.

Als een gebruiker een optionele sectie wil verwijderen, beweegt hij zijn aanwijzer over de sectie tot een oranje snelmenuknop wordt weergegeven in de linkerbovenhoek. Door op deze knop te klikken krijgt de gebruiker een menu te zien met opties voor het werken met de sectie. U kunt de menuopdrachten aanpassen tijdens het ontwerpen van de formuliersjabloon.

De opdracht notities in snelmenu verwijderen

Opmerking: Als een gebruiker een optionele sectie verwijdert nadat de gebruiker deze heeft ingevuld, zijn de gegevens in de sectie niet verborgen maar verloren.

Naar boven

Een optionele sectie invoegen

Hoe u precies een optionele sectie invoegt, hangt ervan af of u een geheel nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt of het ontwerp van de formuliersjabloon baseert op een database of een andere externe gegevensbron.

In de volgende afbeelding ziet u hoe een optionele sectie eruitziet wanneer u deze selecteert in de ontwerpmodus.

Lege optionele sectie geselecteerd in ontwerpmodus

Besturingselementen kunnen afhankelijk of niet-afhankelijk zijn. Wanneer een besturingselement afhankelijk is, is het verbonden met een veld of groep in de gegevensbron zodat de in het besturingselement ingevoerde gegevens worden opgeslagen in het onderliggende formulierbestand (.xml). Wanneer een besturingselement niet afhankelijk is, is het niet met een veld of groep verbonden en worden gegevens die zijn ingevoerd in het besturingselement, niet opgeslagen. Wanneer u een besturingselement selecteert of de muisaanwijzer erboven houdt, worden rechtsboven in het besturingselement tekst en een bindingspictogram weergegeven. De tekst geeft de groep of het veld aan waarvan het besturingselement afhankelijk is in de gegevensbron. Het pictogram geeft aan of het besturingselement correct is gebonden aan die groep of dat veld. Wanneer de binding correct is, wordt een groen pictogram weergegeven. Als er iets mis is met de binding, ziet u in plaats daarvan een blauw of rood pictogram.

De gegevensbron voor de formuliersjabloon bestaat uit velden en groepen die worden weergegeven in een hiërarchische weergave in het taakvenster Gegevensbron . Optionele secties zijn altijd afhankelijk van groepen in de gegevensbron van de formuliersjabloon. Elk besturingselement in een optionele sectie is gekoppeld aan een veld die deel uitmaakt van een van de sectie groep.

In het volgende voorbeeld is de optionele sectie Opmerkingen op de formuliersjabloon afhankelijk van de groep opmerkingen in het taakvenster Gegevensbron.

Relatie tussen optionele sectie in formuliersjabloon en groep in gegevensbron

Een optionele sectie invoegen in een nieuw, leeg formuliersjabloon

Wanneer u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt, is het selectievakje Gegevensbron automatisch maken in het taakvenster Besturingselementen standaard ingeschakeld. Daardoor kan InfoPath automatisch velden en groepen maken in de gegevensbron wanneer u besturingselementen aan de formuliersjabloon toevoegt. Deze velden en groepen worden aangegeven met pictogrammen voor mappen en bestanden in het taakvenster Gegevensbron.

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Klik op Optionele sectie bij Voeg besturingselementen in.

 4. Als u besturingselementen wilt toevoegen aan de sectie, sleept u de gewenste besturingselementen vanuit het taakvenster Besturingselementen in de optionele sectie op de formuliersjabloon.

  Opmerking: U dient een besturingselement dat zich al op de formuliersjabloon in de sectie bevindt, alleen te verwijderen als het veld van het besturingselement al tot de groep van de sectie in de gegevensbron behoort. Anders kan de koppeling voor dat besturingselement worden verbroken.

 5. Als u wilt een label toevoegen aan het besturingselement, typt u tekst erboven.

Een optionele sectie invoegen in een formuliersjabloon die is gebaseerd op een bestaande gegevensbron

Als u het ontwerp van de formuliersjabloon op een bestaand Extensible Markup Language (XML)-bestand, database of webservice baseert, afgeleid de velden en groepen in het taakvenster Gegevensbron van die bestaande gegevensbron. U kunt een optionele sectie in dit scenario toevoegen door een groep van het taakvenster Gegevensbron naar de formuliersjabloon te slepen of door in te voegen van de sectie met behulp van het taakvenster besturingselementen , zoals wordt beschreven in de volgende procedure:

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Klik onder Voeg besturingselementen in op Optionele sectie.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Optionele sectie-binding de groep waar u de gegevens voor de optionele sectie wilt opslaan en klik vervolgens op OK.

 5. Besturingselementen toevoegen aan de sectie en ze vervolgens afhankelijk maken van de bijbehorende velden in de gegevensbron.

Naar boven

De tiptekst aanpassen waarop gebruikers klikken om de optionele sectie in te voegen

Wanneer u een optionele sectie invoegt in uw formuliersjabloon, wordt de tiptekst 'Klik hier om in te voegen' weergegeven op het formulier. Door deze tekst worden gebruikers op de hoogte gesteld van het feit dat er een optionele sectie beschikbaar is die kan worden ingevoegd. Ga als volgt te werk als u deze tekst wilt aanpassen:

 1. Dubbelklik op de optionele sectie.

 2. Klik op het tabblad Gegevens.

 3. Schakel het selectievakje Invoegknop en tiptekst weergeven in en vervang vervolgens de standaardtekst in het vak door uw eigen tekst.

Naar boven

Standaard de optionele sectie weergeven op het formulier

Standaard zijn optionele secties verborgen wanneer een gebruiker een formulier voor het eerst opent. Als u wilt, kunt u er in plaats daarvan voor kiezen om een optionele sectie wel te laten weergeven. Als u dat doet, wordt de tiptekst 'Klik hier om in te voegen' verborgen, omdat de optionele sectie al zichtbaar is op het formulier.

 1. Dubbelklik op de optionele sectie.

 2. Klik op het tabblad Gegevens.

 3. Klik onder Standaardinstellingen op De sectie standaard opnemen in het formulier.

 4. Schakel het selectievakje Gebruikers toestaan de sectie te verwijderen in.

Naar boven

Tips voor de indeling

Voordat u besturingselementen invoegt in een optionele sectie op de formuliersjabloon moet u bedenken hoe u die besturingselementen wilt rangschikken. U kunt tekstvakken en andere besturingselementen toevoegen door ze naar elke gewenste plaats in de optionele sectie te slepen. Als u meer controle over de indeling wilt hebben, kunt u een indelingstabel toevoegen in de optionele sectie en vervolgens labels en besturingselementen invoegen in de verschillende cellen, zodat ze netjes worden geordend. In de onderstaande illustratie wordt een indelingstabel van vier rijen bij twee kolommen gebruikt voor het rangschikken van de labels en besturingselementen in de optionele sectie.

Indelingstabel gebruikt voor het rangschikken van besturingselementen in een optionele sectie

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×