Een optimale weergave voor afdrukken ontwerpen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

De formuliersjablonen die u in Microsoft Office InfoPath maakt, zijn in de eerste plaats bedoeld om online te worden geopend en ingevuld met behulp van InfoPath of een webbrowser. In sommige gevallen kunnen gebruikers er echter voor kiezen een kopie van een ingevuld formulier af te drukken voor hun eigen administratie of archief. Daarom is het een goed idee te controleren of uw formuliersjabloon er acceptabel uitziet wanneer het wordt afgedrukt. U kunt bijvoorbeeld controleren of de besturingselementen binnen de marges van de afgedrukte pagina vallen en of de afgedrukte formuliertekst leesbaar is.

Bovendien kunt u met het taakvenster Weergaven een speciale versie van de formuliersjabloon maken die speciaal voor afdrukken bedoeld is. Dit wordt een afdrukweergave genoemd.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een afdrukweergave voor uw formuliersjabloon ontwerpt en worden ook andere technieken behandeld voor het ontwerpen van gemakkelijk af te drukken formuliersjablonen.

In dit artikel

Het verschil tussen het afdrukken van een formuliersjabloon en het afdrukken van een formulier

Inleiding in afdrukweergaven

Een afdrukweergave ontwerpen op basis van een bestaande weergave

Een afdrukweergave ontwerpen voor Word

Het verschil tussen het afdrukken van een formuliersjabloon en het afdrukken van een formulier

U kunt uw formuliersjabloon afdrukken om een algemene indruk te krijgen van hoe besturingselementen en andere objecten op de afdruk verschijnen, of om afdrukinstellingen te controleren, zoals kop- en voetteksten. Wanneer u een formuliersjabloon afdrukt in de ontwerpmodus, ziet u op de afgedrukte formuliersjabloon mogelijk bepaalde items (zoals knoppen) die niet verschijnen wanneer de gebruiker een formulier afdrukt dat op uw formuliersjabloon is gebaseerd.

Wanneer gebruikers een formulier afdrukken dat op uw formuliersjabloon is gebaseerd, wordt het formulier in InfoPath automatisch aangepast of worden elementen verwijderd die niet op een afdruk thuishoren. De instructietekst Item invoegen die standaard onder herhalende tabellen wordt weergegeven, verschijnt niet op een afgedrukt formulier. Ook knoppen, items in een keuzelijst en pijlen op een schuifbalk worden niet afgedrukt, omdat deze elementen op een afdruk betekenisloos zijn.

Naar boven

Inleiding in afdrukweergaven

De functie van formuliersjablonen is het verzamelen van gegevens in elektronische vorm. U kunt echter ook een afdrukweergave maken, een weergave die speciaal is gemaakt voor het maken van afdrukken. Dit is met name handig als uw gebruikers formulieren willen afdrukken met een bepaalde indeling of slechts bepaalde delen van het formulier willen afdrukken.

Als uw formuliersjabloon meerdere weergaven bevat, kunt u voor elke weergave een aparte afdrukweergave maken. U kunt echter ook één afdrukweergave maken die op alle weergaven in de formuliersjabloon van toepassing is. Als een formuliersjabloon drie verschillende weergaven bevat, kunt u bijvoorbeeld een afdrukweergave maken waarin de belangrijkste gegevens uit elke weergave op één afgedrukte pagina bijeen worden gebracht.

Als u een afdrukweergave wilt maken en aan een bestaande weergave wilt koppelen, kunt u gebruikmaken van de koppeling Afdrukbare versie maken voor deze weergave in het taakvenster Weergaven. Wanneer u op deze koppeling klikt, gebeurt het volgende:

 • Een nieuwe, lege weergave met de naam Afdrukbare versie naam wordt gemaakt, waarbij naam de naam is van de weergave waarop de afdrukweergave is gebaseerd.

 • De afdrukweergave wordt gekoppeld aan de weergave waarop de afdrukweergave is gebaseerd. Deze koppeling wordt opgenomen in het dialoogvenster Eigenschappen van weergave op het tabblad Afdrukinstellingen. Stel dat u een afdrukweergave hebt gemaakt op basis van de weergave Goedkeuring in uw formuliersjabloon. Wanneer gebruikers in de weergave Goedkeuring op de knop Afdrukken klikken, worden de gegevens afgedrukt die op de weergave Afdrukbare versie Goedkeuring voorkomen.

Nadat u een afdrukweergave hebt gemaakt, kunt u het ontwerp zodanig aanpassen dat het formulier op de gewenste manier wordt afgedrukt. Dit betekent meestal dat u besturingselementen van andere weergaven in de formuliersjabloon kopieert en in de afdrukweergave plakt. Indien nodig kunt u bepaalde besturingselementen in de afdrukweergave door andere besturingselementen vervangen. U kunt bijvoorbeeld een vervolgkeuzelijst (waarin lijstitems standaard zijn verborgen) vervangen door een standaardkeuzelijst (waarin deze items standaard worden weergegeven). Zo worden alle items op het afgedrukte formulier weergegeven. Bovendien kunt u in het dialoogvenster Eigenschappen van weergave aangepaste afdrukopties voor de afdrukweergave opgeven, zoals kopteksten, voetteksten en paginamarges.

Naar boven

Een afdrukweergave ontwerpen op basis van een bestaande weergave

Wanneer een gebruiker een formulier afdrukt waaraan geen specifieke afdrukweergave is gekoppeld, wordt standaard de huidige weergave afgedrukt die op de computer van de gebruiker wordt weergegeven. Als u een afdrukweergave maakt, wordt deze weergave afgedrukt in plaats van de huidige weergave. U kunt elke bestaande weergave instellen als afdrukweergave. Met de volgende procedure kunt u een bestaande weergave als basis voor een afdrukweergave gebruiken.

 1. Klik in het menu Beeld op Weergaven beheren.

 2. Klik in de lijst Selecteer een weergave in het taakvenster Weergaven op de weergave waarvoor u een afdrukweergave wilt maken.

 3. Klik onder Acties op Afdrukbare versie maken voor deze weergave.

 4. Typ een naam voor de afdrukweergave in het dialoogvenster Afdrukbare versie maken en klik op OK.

 5. Dubbelklik in het taakvenster Weergaven op de afdrukweergave.

 6. Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen van weergave de gewenste opties op de tabbladen Afdrukinstellingen en Pagina-instelling en klik vervolgens op OK. U kunt bijvoorbeeld standaardmarges voor de afdrukweergave instellen of kop- en voetteksten toevoegen.

 7. Als u naar de oorspronkelijke weergave wilt overschakelen, klikt u in het taakvenster Weergaven op de naam van de weergave in de lijst Selecteer een weergave.

 8. Druk op CTRL+A als u alles in de weergave wilt selecteren.

 9. Druk op CTRL+C als u de selectie naar het Klembord wilt kopiëren.

 10. Als u naar de afdrukweergave wilt overschakelen, klikt u in het taakvenster Weergaven op de naam van de weergave in de lijst Selecteer een weergave.

 11. Druk op CTRL+V als u de selectie van de oorspronkelijke weergave in de afdrukweergave wilt plakken.

 12. Verwijder alle besturingselementen of lay-outelementen die u niet nodig hebt, of voeg bijkomende besturingselementen toe.

  Tip: Als u snel wilt controleren of besturingselementen en andere ontwerpelementen op een afgedrukte pagina passen, kunt u aan de rechterkant van de formuliersjabloon een hulplijn voor paginabreedte weergeven door te klikken op Hulplijn voor paginabreedte in het menu Beeld. Een hulplijn voor paginabreedte verschijnt op de formuliersjabloon als een verticale stippellijn. Deze lijn geeft aan waar de rechtermarge van de afgedrukte pagina zich bevindt als u de standaardprinter voor uw computer gebruikt.

 13. Als u pagina-einden aan de afdrukweergave wilt toevoegen, klikt u op de plaats waar u met een nieuwe pagina wilt beginnen en klikt u vervolgens op Pagina-einde in het menu Invoegen.

  Opmerking: Een pagina-einde wordt weergegeven als een horizontale stippellijn op formuliersjabloon. Als u een voorbeeld bekijken van de formuliersjabloon, ziet u deze streep niet lijn of een andere vermelding van het pagina-einde. Als u wilt zien hoe het pagina-einde is van invloed op afgedrukte formulieren die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon, klikt u op Afdrukvoorbeeld Knopafbeelding op de werkbalk standaard .

Naar boven

Een afdrukweergave ontwerpen voor Word

Als u een ervaren formulierontwerper XML-technologieën begrijpt bent, kunt u de Wizard Word-afdrukweergave toevoegen om te maken van een Microsoft Office Word gebaseerde afdrukweergave formuliergegevens rechtstreeks vanuit Word worden afgedrukt. Hiermee kunt u profiteren van het bereik van functies voor het afdrukken die beschikbaar in Word zijn. Hiervoor moet u toegang hebt tot een bestaand XSL-transformatie (XSLT)-bestand waarmee gegevens in de formuliersjabloon worden omgezet in een indeling die geschikt is voor afdrukken in Word. Wanneer een gebruiker een formulier met een Word gebaseerde afdrukweergave afdrukt, wordt de gegevens in het formulier rechtstreeks vanuit afgedrukt vanuit Word. Het XSLT-bestand moet worden gemaakt met Microsoft Office Word 2003 of Microsoft Office Word 2007.

Opmerking: Meer informatie over het maken van het XSLT-bestand verwijzen naar de Microsoft Office InfoPath 2003 Software Development Kit (SDK). De SDK bevat een hulpmiddel, de Wizard InfoPath to Word, waarmee u Word 2003 of Word 2007 gebruiken om af te drukken van InfoPath-formuliergegevens genoemd. Als u wilt zoeken naar de InfoPath 2003 SDK, raadpleegt u de sectie Zie ook .

 1. Klik in het menu Beeld op Weergaven beheren.

 2. Klik in het taakvenster Weergaven onder Acties op Word-afdrukweergave toevoegen.

 3. Volg de instructies in de wizard Word-afdrukweergave toevoegen om het XSLT-bestand op te geven dat u wilt gebruiken voor de op Word gebaseerde afdrukweergave.

 4. Klik in het taakvenster Weergaven in de lijst Selecteer een weergave op de weergave waarvoor u de op Word gebaseerde afdrukweergave wilt instellen en klik vervolgens op Eigenschappen van weergave.

 5. Klik op het tabblad Afdrukinstellingen.

 6. Klik in de lijst Selecteer een bestaande weergave die u wilt gebruiken bij het afdrukken van deze weergave op de afdrukweergave voor Word.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×