Een opmerking invoegen of verwijderen

U kunt een opmerking invoegen in een ballon of een vak dat wordt weergegeven in de marges van het document. U kunt ook opmerkingen weergeven of verbergen.

Wat wilt u doen?

 1. Selecteer de tekst of het item waarbij u een opmerking wilt plaatsen of klik op het einde van de tekst.

 2. Kies het tabblad Controleren in de groep Opmerkingen de optie Nieuwe opmerking.

  Office 2010-lint

  Tips: Als u opmerkingen wilt weergeven terwijl u typt, gaat u als volgt te werk:

  • Kies in Word 2016 in de groep Opmerkingen de optie Inhoud weergeven. Kies deze optie nogmaals om opmerkingen te verbergen.

  • Kies in Word 2013 of Word 2010 op het tabblad Controleren in de groep Bijhouden in de lijst Markeringen weergeven de optie Opmerkingen en controleer of er een vinkje (✔) wordt weergegeven in het vak naast de optie. Kies nog een keer Opmerkingen om het vinkje te verwijderen en opmerkingen te verbergen.

 3. Kies een van de volgende opties:

  Voor Word 2016

  • Typ uw opmerking in het vak.

  Voor Word 2013 of Word 2010

  • Typ uw opmerking in de ballon of kies Revisievenster en typ de opmerking.

Voor Word 2016

 1. Kies de opmerking waarop u wilt reageren.

  Pictogram Opmerking beantwoorden is gemarkeerd

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies de ballon Beantwoorden en typ uw antwoord.

   Er wordt een opmerking met een reactie weergegeven.

   of

  • Klik met de rechtermuisknop en kies Opmerking beantwoorden.

Voor Word 2013 en Word 2010

 1. Klik op de opmerkingballon die u wilt beantwoorden.

 2. Kies in de groep Opmerkingen de optie Nieuwe opmerking en typ uw antwoord in de nieuwe opmerkingballon.

 • Klik in de ballon of het vak van de opmerking die u wilt bewerken en breng de gewenste wijzigingen aan.

  Tips: 

  • Het is handig om te controleren of u uw opmerkingen kunt bekijken voordat u wijzigingen aanbrengt.

  • Voor Word 2016

  • Voor Word 2013 en Word 2010

  • Kies in de groep Opmerkingen de optie Inhoud weergeven. Kies deze optie nogmaals om opmerkingen te verbergen.

  • Kies in de groep Bijhouden in de lijst Markeringen weergeven de optie Opmerkingen en controleer of er een vinkje (✔) wordt weergegeven in het vak naast de optie. Kies nog een keer Opmerkingen om het vinkje te verwijderen en opmerkingen te verbergen.

Voor Word 2013 en Word 2010

Als u niet de hele opmerking kunt zien die u wilt bewerken, gebruikt u het Revisievenster.

 • Klik in de groep Bijhouden op Revisievenster.

  Opmerking: Als u het revisievenster langs de onderkant in plaats van de zijkant van het scherm wilt plaatsen, kiest u in de lijst Revisievenster de optie Revisievenster horizontaal.

Eén opmerking verwijderen

 • Klik met de rechtermuisknop op de opmerking en kies Opmerking verwijderen.

Alle opmerkingen verwijderen

 1. Klik op een opmerking in het document.

 2. Kies in de lijst Verwijderen de optie Alle opmerkingen in document verwijderen.

 1. Kies op het tabblad Controleren in de groep Bijhouden de optie Markeringen weergeven.

  afbeelding van lint in word

 2. Kies een van de volgende opties:

  Voor Word 2016

  • Kies in de lijst Markeringen weergeven de optie Specifieke personen en kies de naam (initialen) van de revisor van wie u de opmerkingen wilt verwijderen.

  Voor Word 2013 en Word 2010

  • Kies in de lijst Markeringen weergeven de optie Revisoren en kies de naam (initialen) van de revisor van wie u de opmerkingen wilt verwijderen.

  Opmerking: Het vinkje (✔) wordt verwijderd uit een vak dat wordt weergegeven naast de naam (initialen) van de geselecteerde revisor en alle opmerkingen van de revisor worden verwijderd.

Wanneer u de naam of initialen wijzigt die u wilt gebruiken voor uw eigen opmerkingen, is dit alleen van invloed op de opmerkingen die u na de wijziging maakt. Opmerkingen die al in het document staan voordat u de naam of initialen wijzigt, worden niet bijgewerkt. Daarnaast worden de naam en initialen die u typt, gebruikt door alle Microsoft Office-programma's. De wijzigingen die u aanbrengt in deze instellingen, worden dus ook doorgevoerd in andere Office-programma's.

Voor Word 2016

 1. Kies op het tabblad Controleren in de groep Bijhouden het startprogramma voor Wijzigingen bijhouden.

 2. Kies in het dialoogvenster Opties voor bijhouden van wijzigingen de optie Gebruikersnaam wijzigen.

 3. Wijzig in het dialoogvenster Opties voor Word onder Persoonlijke instellingen voor uw exemplaar van Microsoft Office de Gebruikersnaam, Initialen of beide en kies OK.

  Opmerking: Als u wilt instellen dat de initialen die u kiest, altijd worden gebruikt, schakelt u het selectievakje Altijd deze waarden gebruiken, ongeacht of u bent aangemeld bij Office in.

 4. Kies OK om de wijziging te voltooien.

Voor Word 2013 en Word 2010

 1. Ga naar het tabblad Controleren en kies Wijzigingen bijhouden in de groep Bijhouden.

  gebruikersnaam wijzigen

 2. Kies in de vervolgkeuzelijst Wijzigingen bijhouden de optie Gebruikersnaam wijzigen.

 3. Wijzig in het dialoogvenster Opties voor Word onder Persoonlijke instellingen voor uw exemplaar van Microsoft Office de Gebruikersnaam, Initialen of beide en kies OK.

Wat wilt u doen?

U kunt een opmerking typen. Op een Tablet-pc kunt u een gesproken of handgeschreven opmerking invoegen.

 1. Selecteer de tekst of het item waarbij u een opmerking wilt plaatsen of klik op het einde van de tekst.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Opmerkingen op Nieuwe opmerking.

  Afbeelding van Word-lint

  Opmerking: Als u opmerkingen wilt weergeven terwijl u typt, kiest u op het tabblad Controleren in de groep Bijhouden in de lijst Markeringen weergeven de optie Opmerkingen en controleert u of er een vinkje (✔) wordt weergegeven naast de optie. Kies nogmaals Opmerkingen om opmerkingen te verbergen.

 3. Typ de opmerking in de ballon of het vak met opmerkingen of in het Revisievenster.

 1. Klik op de huidige ballon of het huidige vak met opmerkingen.

 2. Kies in de groep Opmerkingen de optie Nieuwe opmerking en typ uw antwoord in de nieuwe opmerkingballon of het nieuwe opmerkingvak.

Als uw computer een tablet-pc is, kunt u gesproken opmerkingen opnemen. Gesproken opmerkingen worden toegevoegd als geluidsobjecten in opmerkingballonnen.

Opdracht toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang

Voordat u voor het eerst een gesproken opmerking kunt toevoegen, moet u de opdracht Stem invoegen toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik op Opties voor Word > Aanpassen.

 2. Kies in de lijst onder Kies opdrachten uit de optie Alle opdrachten.

 3. Kies in de lijst met opdrachten de optie Stem invoegen >Toevoegen.

Gesproken opmerkingen invoegen

 1. Klik op de werkbalk Snelle toegang op Stem invoegen knopafbeelding .

 2. Klik in het dialoogvenster dat wordt geopend op de startknop en neem de gesproken opmerking op.

 3. Wanneer u klaar bent met het opnemen van de opmerking, drukt u op de stopknop en sluit u het dialoogvenster.

 4. Als u in Microsoft Office Word in een bericht wordt gevraagd of u het geluidsobject wilt bijwerken, klikt u op Ja.

Naar een opgenomen opmerking luisteren

 • Klik met de rechtermuisknop op de opmerkingballon, wijs Documentobject Geluidsrecorder en klik op Afspelen.

Opmerking: Zie de documentatie bij de geluidskaart en microfoon voor meer informatie over het opnemen en bewerken van een geluidsobject.

Als uw computer een tablet-pc is, kunt u handgeschreven opmerkingen maken in een document. De inkt wordt toegevoegd en weergegeven in opmerkingballonnen.

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Opmerkingen op Nieuwe opmerking.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Schrijf de opmerking in de opmerkingballon.

Als er geen opmerkingen zichtbaar zijn op het scherm, klikt u op Markeringen weergeven in de groep Bijhouden op het tabblad Controleren.

afbeelding van lint in word

 1. Klik in de ballon met de opmerking die u wilt bewerken.

 2. Breng de gewenste wijzigingen aan.

 • Als de ballonnen zijn verborgen of slechts een deel van de opmerking wordt weergegeven, kunt u de opmerking wijzigen in het revisievenster. Als u het Revisievenster wilt weergeven, klikt u in de groep Bijhouden op Revisievenster. Als u het revisievenster langs de onderkant in plaats van de zijkant van het scherm wilt plaatsen, klikt u op de pijl naast Revisievenster en klikt u op Revisievenster horizontaal.

 • Als u wilt reageren op een opmerking, klikt u op de ballon en klikt u op Nieuwe opmerking in de groep Opmerkingen. Typ uw antwoord in de nieuwe opmerkingballon.

 • Als u snel één opmerking wilt verwijderen, klikt u hierop met de rechtermuisknop en klikt u op Opmerking verwijderen.

 • Als u snel alle opmerkingen in een document wilt verwijderen, klikt u op een opmerking in het document. Klik op het tabblad Controleren in de groep Opmerkingen op de pijl onder Verwijderen en klik op Alle opmerkingen in document verwijderen.

 1. Klik op het tabblad Controleren, in de groep Bijhouden, op de pijl naast Markeringen weergeven.

  afbeelding van lint in word

 2. Als u de selectievakjes voor alle revisoren wilt uitschakelen, wijst u Revisoren aan en klikt u op Alle revisoren.

 3. Klik weer op de pijl naast Markeringen weergeven, wijs Revisoren aan en klik op de naam van de revisor van wie u de opmerkingen wilt verwijderen.

 4. Klik in de groep Opmerkingen op de pijl onder Verwijderen Knopafbeelding en klik op Alle weergegeven opmerkingen verwijderen.

  Opmerking: Hiermee verwijdert u alle opmerkingen van de geselecteerde revisor, inclusief opmerkingen in het hele document.

Tip: U kunt opmerkingen ook bekijken en verwijderen in het Revisievenster. Als u het Revisievenster wilt weergeven of verbergen, klikt u in de groep Bijhouden op Revisievenster. Als u het revisievenster langs de onderkant van het scherm wilt plaatsen, klikt u op de pijl naast Revisievenster en klikt u op Revisievenster horizontaal.

Wanneer u de naam of initialen wijzigt die u wilt gebruiken voor uw eigen opmerkingen, is dit alleen van invloed op de opmerkingen die u na de wijziging maakt. Opmerkingen die al in het document staan voordat u de naam of initialen wijzigt, worden niet bijgewerkt. Daarnaast worden de naam en initialen die u typt, gebruikt door alle Microsoft Office-programma's. De wijzigingen die u aanbrengt in deze instellingen, worden dus ook doorgevoerd in andere Office-programma's.

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Bijhouden op de pijl naast Wijzigingen bijhouden en klik op Gebruikersnaam wijzigen.

  gebruikersnaam wijzigen

 2. Klik op Aan persoonlijke voorkeur aanpassen.

 3. Wijzig de naam of initialen die u wilt gebruiken in uw eigen opmerkingen onder Persoonlijke instellingen voor uw exemplaar van Office opgeven.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×