Een opdrachtknop gebruiken om een actie of een reeks acties te starten

Een opdrachtknop gebruiken om een actie of een reeks acties te starten

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt een opdrachtknop in een Access-formulier gebruiken om een actie of een reeks acties te starten. U kunt bijvoorbeeld een opdrachtknop dat wordt geopend en een ander formulier maken. Als u een opdrachtknop een actie uitvoert, moet u Schrijf een procedure macro of gebeurtenis en toevoegen aan een eigenschap van de opdrachtknop Bij klikken . U kunt ook een macro rechtstreeks insluiten in de eigenschap Bij klikken van de opdrachtknop. Hierdoor kunnen de knop kopiëren naar andere formulieren zonder de functionaliteit van de knop kwijt te raken.

Wat wilt u doen?

Een opdrachtknop toevoegen aan een formulier met een wizard

Een knop voor maken door een macro aan een formulier te slepen

Een opdrachtknop maken zonder een wizard

Een opdrachtknop aanpassen

Een opdrachtknop toevoegen aan een formulier met een wizard

Met de wizard Opdrachtknop kunt u snel opdrachtknoppen maken waarmee u diverse taken kunt uitvoeren, zoals het formulier sluiten, een rapport openen, een record opzoeken of een macro uitvoeren.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het formulier in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

 2. Controleer op het tabblad Ontwerpen in de groep Besturingselementen of Wizards voor besturingselementen gebruiken Knopafbeelding is ingeschakeld.

  Knopafbeelding

 3. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Besturingselementen, op Knop.

  Knopafbeelding

 4. Klik in het ontwerpraster op de plaats waar u de opdrachtknop wilt invoegen.

  De wizard Opdrachtknop wordt gestart.

 5. Volg de aanwijzingen in de wizard. Klik op de laatste pagina op Voltooien.

  De wizard maakt de opdrachtknop en sluit een macro in in de eigenschap Bij klikken van de opdrachtknop. De macro bevat acties waarmee de taak wordt uitgevoerd die u in de wizard hebt gekozen.

Een macro die is ingesloten in een opdrachtknop bekijken of bewerken

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier dat de opdrachtknop bevat en klik vervolgens op Ontwerpweergave Knopafbeelding of Indelingsweergave Knopafbeelding in het snelmenu.

 2. Klik op de opdrachtknop om de knop te selecteren en druk vervolgens op F4 om het eigenschappenvenster van de knop weer te geven.

 3. Klik op het tabblad gebeurtenis van het eigenschappenvenster moet [Ingesloten Macro] worden weergegeven in het vak van de eigenschap Bij klikken . Klik ergens in het vak van de eigenschap en klik vervolgens op Knop Opbouwfunctie in de rechterkant van het vak.

De Opbouwfunctie voor macro's wordt geopend, waarin de actie of acties die de ingesloten macro vormen worden weergegeven.

Naar boven

Een opdrachtknop maken door een macro naar een formulier te slepen

Als u al een macro hebt gemaakt en opgeslagen, kunt u gemakkelijk een opdrachtknop maken waarmee u de macro uitvoert. Sleep de macro van het navigatiedeelvenster naar een formulier dat is geopend in de ontwerpweergave.

 1. Open het formulier in de ontwerpweergave door met de rechtermuisknop op het formulier in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Ontwerpweergave Knopafbeelding in het snelmenu.

 2. In het navigatiedeelvenster zoekt u de macro op die u wilt laten uitvoeren door de nieuwe opdrachtknop en vervolgens sleept u de macro naar het formulier.

  Access wordt automatisch een opdrachtknop gemaakt en gebruikt de naam van de macro als naam van de knop. Access ook de naam van de macro wordt ingevoegd in de eigenschap Bij klikken van de opdrachtknop zodat de macro wordt uitgevoerd wanneer u op de knop klikt. Access maakt gebruik van een algemene naam voor de knop, zodat u een goed idee om een meer betekenisvolle naam typen in de eigenschap van de naam van de knop. Klik op de knop om het eigenschappenvenster van de opdrachtknop weergeven terwijl het formulier geopend in de ontwerpweergave is, en druk op F4.

Zie het artikel een macro voor een gebruikersinterface makenvoor meer informatie over het maken van macro's.

Naar boven

Een opdrachtknop maken zonder een wizard te gebruiken

U kunt ook een opdrachtknop maken zonder de wizard Opdrachtknop te gebruiken. Deze werkwijze houdt in dat u de knop op het formulier plaatst en vervolgens enkele eigenschappen instelt.

 1. Met de rechtermuisknop op het formulier in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Ontwerpweergave Knopafbeelding in het snelmenu.

 2. Zorg dat op het tabblad Ontwerpen, in de groep Besturingselementen, de optie Wizards voor besturingselementen gebruiken niet is geselecteerd.

  Knopafbeelding

 3. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Besturingselementen, op Knop.

  Knopafbeelding

 4. Klik op de positie in het formulier waar u de opdrachtknop wilt plaatsen.

  De opdrachtknop wordt op het formulier geplaatst.

  Omdat de optie Wizards voor besturingselementen gebruiken niet is geselecteerd, worden er verder geen bewerkingen uitgevoerd in Access. Als de wizard Opdrachtknop start wanneer u de opdrachtknop op het formulier plaatst, kunt u in de wizard op Annuleren klikken.

 5. Selecteer de opdrachtknop en druk op F4 om het eigenschappenvenster van de knop weer te geven.

 6. Klik op het tabblad Alle om alle eigenschappen van de opdrachtknop weer te geven.

 7. Stel de eigenschappen in om het ontwerp van de opdrachtknop te voltooien, zoals aangegeven in de volgende tabel:

Eigenschap

Beschrijving

Naam

Een nieuwe opdrachtknop krijgt standaard de naam Opdracht, gevolgd door een cijfer, bijvoorbeeld Opdracht34. Het is niet verplicht maar wel verstandig om dat te wijzigen in een naam die iets zegt over de functie van de knop (bijvoorbeeld opdrVerkooprapport of KnopFormulierSluiten). Daar hebt u later gemak van als u naar de knop moet verwijzen in een macro of een gebeurtenisprocedure.

Bijschrift

Typ de tekst die u wilt laten weergeven op de opdrachtknop, bijvoorbeeld Verkooprapport of FormulierSluiten.

Opmerking : De knoptekst wordt niet weergegeven als er een afbeelding is opgegeven bij de eigenschap Afbeelding.

Bij klikken

Met deze eigenschap kunt u opgeven wat er gebeurt als er op de opdrachtknop wordt geklikt. U stelt de eigenschap in door in het vak van de eigenschap te klikken en vervolgens een van de volgende bewerkingen uit te voeren:

 • Als u de opdrachtknop een bestaande opgeslagen macro wilt laten uitvoeren, klikt u op de vervolgkeuzepijl en vervolgens op de macronaam.

 • Als u de opdrachtknop een bestaande ingebouwde functie of VBA-functie uitvoeren, typ een gelijkteken (=) (=) gevolgd door de naam van de functie; bijvoorbeeld: =MsgBox("Hallo wereld") of =MijnFunctie(argumenten).

 • Een expressie maken en klikt u op Knop Opbouwfunctie klik vervolgens op Opbouwfunctie voor expressies.

 • Als u wilt beginnen met het samenstellen van een gebeurtenisprocedure met Visual Basic for Applications (VBA)-code, klikt u op Knop Opbouwfunctie en klik op Opbouwfunctie voor programmacode. Maak een nieuwe ingesloten macro met de acties die u wilt dat de opdrachtknop wilt uitvoeren door op Knop Opbouwfunctie en klik op Opbouwfunctie voor Macro's.

  Opmerking : Access -databases die VBA-code bevatten moeten worden toegekend vertrouwde status voordat de code kan worden uitgevoerd.

Voor hulp met andere eigenschappen die hier niet zijn genoemd plaatst u de cursor in een eigenschappenvak en drukt u vervolgens op F1.

Naar boven

Een opdrachtknop aanpassen

Access bevat tal van manieren om aan te passen opdrachtknoppen, zodat u kunt het uiterlijk en de functionaliteit die u in het formulier wilt hebben. Bijvoorbeeld: u kunt een rij met opdrachtknoppen maken in een tabelvormige of gestapelde rangschikking of kunt u de opdracht knoppen weergegeven zoals hyperlinks.

 1. Met de rechtermuisknop op het formulier in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Ontwerpweergave Knopafbeelding .

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • (Tabelvormige) maken van een horizontale of verticale (gestapelde) lay-out van opdrachtknoppen   

   U kunt opdrachtknoppen toevoegen aan een tabelvormige of gestapelde indeling om een rij of kolom van exact uitgelijnde knoppen te maken. U kunt de knoppen vervolgens als een groep verplaatsen, wat het gemakkelijker maakt om formulieren te wijzigen. U kunt ook opmaakstijlen toepassen op de hele rij of de hele kolom van opdrachtknoppen tegelijk en u kunt de knoppen van elkaar scheiden met rasterlijnen.

   1. Klik met de rechtermuisknop op een van de opdrachtknoppen waar u de indeling aan wilt geven en wijs vervolgens Indeling aan in het snelmenu.

   2. Klik op tabelvorm Knopafbeelding start een horizontale rij van de knoppen, of gestapeld Knopafbeelding om een verticale kolom van de knoppen te maken.

    Er worden randen om de opdrachtknop getekend om de indeling aan te geven. Elke knop krijgt een label dat u niet kunt verwijderen, maar als het overbodig is kunt u het wel verkleinen tot een zeer klein formaat.

    De volgende afbeelding bevat een voorbeeld van een opdrachtknop en het bijbehorende label in een tabelvormige indeling. Zoals u ziet, bevindt het label zich in de volgende, hogere sectie: dit voorkomt dat de labels worden herhaald voor elke detailrecord.

    Opdrachtknop in een tabelvormige indeling

    In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een opdrachtknop en het bijbehorende label in een gestapelde indeling. In een gestapelde indeling bevinden het label en de knop zich altijd in dezelfde sectie.

    opdrachtknop in een gestapelde indeling

   3. U kunt meer opdrachtknoppen toevoegen door ze naar het indelingsgebied te slepen. Wanneer u een opdrachtknop over het indelingsgebied sleept, wordt er een horizontale (voor een tabelvormige indeling) of een verticale invoegbalk (voor een gestapelde indeling) getekend op de plaats waar de opdrachtknop wordt geplaatst zodra u de muisknop loslaat.

    een knop toevoegen aan een gestapelde indeling van een besturingselementen

    Zodra u de muisknop loslaat, wordt het besturingselement toegevoegd aan de indeling.

    knop toegevoegd aan de gestapelde indeling van een besturingselement

   4. Opdrachtknoppen een sectie omhoog of omlaag verplaatsen binnen een tabelvormige indeling    Als u een opdrachtknop in een tabelvormige indeling wilt houden maar de opdrachtknop naar een andere sectie van het formulier wilt verplaatsen (bijvoorbeeld van de detailsectie naar de koptekstsectie), voert u het volgende uit:

    1. Selecteer de opdrachtknop.

    2. Klik op Omhoog of Omlaag verplaatsen op het tabblad schikken.

     De opdrachtknop wordt omhoog of omlaag verplaatst naar de volgende sectie, maar blijft binnen de tabelvormige indeling. Als er al een besturingselement staat op de positie waarnaar u dit besturingselement verplaatst, wisselen de twee besturingselementen van plaats.

     Opmerking : De opdrachten Omhoog en Omlaag zijn bij een gestapelde indeling uitgeschakeld.

   5. De indeling van een hele opdrachtknoppen verplaatsen   

    1. Klik op een willekeurige opdrachtknop in de indeling.

     Er wordt een indelingskiezer weergegeven in de linkerbovenhoek van de indeling.

    2. Sleep de indelingskiezer om de indeling naar een nieuwe locatie te verplaatsen.

  • Rasterlijnen toevoegen aan een indeling van opdrachtknoppen   

   1. Selecteer een van de opdrachtknoppen in de indeling.

   2. Klik op de opdracht rasterlijnen op het tabblad schikken en selecteer de stijl van rasterlijnen die u wilt.

  • Een opdrachtknop transparant maken   

   Als u een opdrachtknop transparant maakt, kunt u de knop op een object in het formulier plaatsen en dat object de functionaliteit van een opdrachtknop geven. U hebt bijvoorbeeld een afbeelding die u wilt verdelen in afzonderlijke, klikbare gebieden die elk een andere macro starten. U kunt dit doen door meerdere transparante opdrachtknoppen over de afbeelding heen te plaatsen.

   1. Klik op de opdrachtknop die u transparant wilt maken en druk vervolgens op F4 om het eigenschappenvenster van de opdrachtknop weer te geven.

   2. Klik op het tabblad Indeling van het eigenschappenvenster in het vak van de eigenschap Transparant.

   3. Selecteer Ja in de vervolgkeuzelijst.

    U kunt nog steeds de randen van de opdrachtknop zien in de ontwerpweergave, maar de knop is onzichtbaar in de formulierweergave.

    Opmerking : De eigenschap Transparant van een opdrachtknop instellen op Ja is niet hetzelfde als de eigenschap Zichtbaar instellen op Nee. Door beide bewerkingen wordt de opdrachtknop verborgen, maar als de eigenschap Transparant wordt ingesteld op Ja, blijft de knop ingeschakeld. Als de eigenschap Zichtbaar wordt ingesteld op Nee, wordt de knop uitgeschakeld.

  • Een opdrachtknop weergegeven als een hyperlink   

   Als u wilt, kunt u een opdrachtknop verbergen maar de knoptekst zichtbaar laten. Het resultaat is iets dat eruit ziet als een bijschrift, maar werkt als een opdrachtknop. U kunt ook de tekst onderstrepen en de kleur wijzigen zodat de tekst eruit ziet als een hyperlink.

   1. Klik op de opdrachtknop om die te selecteren en druk op F4 om het eigenschappenvenster van de knop weer te geven.

   2. Klik op het tabblad Indeling van het eigenschappenvenster in het vak van de eigenschap Achtergrondstijl.

   3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Transparant.

    De opdrachtknop zelf wordt verborgen, maar de tekst blijft zichtbaar.

   4. Als u wilt onderstrepen of de kleur van de tekst in het bijschrift wijzigen, gebruik de hulpmiddelen in de groep lettertype op het tabblad Opmaak .

    Opdrachten die beschikbaar zijn in de groep lettertype in Access

  • Maken van een knop Annuleren   

   1. Klik op de opdrachtknop en druk vervolgens op F4 om het eigenschappenvenster van de knop te openen.

   2. Klik in het vak van de eigenschap Annuleerknop op Ja.

    Wanneer voor de eigenschap Annuleren van een opdrachtknop de waarde Ja is opgegeven en het formulier het actieve formulier is, kan een gebruiker de opdrachtknop selecteren door erop te klikken, door op ESC te drukken of door op ENTER te drukken als de opdrachtknop de focus heeft. Als de eigenschap Annuleren voor één opdrachtknop op Ja is ingesteld, wordt deze eigenschap voor alle andere opdrachtknoppen in het formulier automatisch op Nee ingesteld.

    Als u met een knop Annuleren alle acties in een formulier of dialoogvenster wilt annuleren, moet u een macro of gebeurtenisprocedure schrijven en aan de eigenschap Bij klikken van de knop koppelen.

    Opmerking : Voor een formulier waarop niet-omkeerbare bewerkingen (zoals verwijderingen) zijn toegestaan, is het verstandig om van de knop Annuleren de standaardopdrachtknop te maken. Hiertoe stelt u zowel de eigenschap Annuleren als de eigenschap Standaard in op Ja.

  • Een afbeelding op een opdrachtknop weergeven    Typ in het eigenschappenvenster van de opdrachtknop afbeelding , het pad en de bestandsnaam voor een afbeeldingsbestand (zoals een .bmp, ico- of dib-bestand). Als u de naam van het pad of de bestandsnaam niet weet, klikt u op Knop Opbouwfunctie als u wilt openen van de opbouwfunctie voor afbeeldingen.

   Opbouwfunctie voor afbeeldingen

   Klik op Bladeren om een geschikte afbeelding te zoeken. U kunt eventueel ook klikken op een van de afbeeldingen in de lijst Beschikbare afbeeldingen om een voorbeeld weer te geven van de professionele afbeeldingen die u kunt gebruiken. Als u een geschikte afbeelding hebt gevonden, klikt u op OK om deze toe te voegen aan de opdrachtknop.

   Access wordt de eigenschap Afbeeldingstype standaard ingesteld op ingesloten. Wanneer u een afbeelding aan een opdrachtknop afbeelding eigenschap toewijst, met deze instelling wordt een kopie van de afbeelding gemaakt en opgeslagen in de Access-databasebestand. Wijzigingen in de oorspronkelijke afbeelding wordt niet worden doorgevoerd in de opdrachtknop. Als u wilt maken, een koppeling naar de oorspronkelijke afbeelding zodat wijzigingen van de afbeelding worden doorgevoerd in de opdrachtknop, wijzig de eigenschap Afbeeldingstype op gekoppeld. U moet het oorspronkelijke afbeeldingsbestand in de oorspronkelijke locatie behouden. Als u verplaatsen of de naam van het afbeeldingsbestand wijzigen, wordt een foutbericht weergegeven wanneer u de database openen en de opdrachtknop het bijschrift in plaats van de afbeelding wordt weergegeven. Als u wilt delen dezelfde afbeelding op verschillende plaatsen in de database, omzetten in de eigenschap Afbeeldingstypegedeeld. U kunt nu wel dezelfde afbeelding op andere opdrachtknoppen, bijvoorbeeld selecteren door de afbeeldingsnaam op de eigenschap afbeelding te selecteren.

  • Een afbeelding en een bijschrift op een opdrachtknop weergeven   

   U kunt zowel een bijschrift als een afbeelding op een opdrachtknop weergeven. Gebruik de volgende procedure:

   1. Voeg een afbeelding aan de opdrachtknop toe met de procedure die eerder in deze sectie is beschreven.

   2. Selecteer de opdrachtknop. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, drukt u op F4 om dit weer te geven.

   3. Voer op het tabblad Opmaak van het eigenschappenvenster het gewenste bijschrift in het eigenschappenvak Bijschrift in.

   4. Klik op de vervolgkeuzepijl in het eigenschappenvak Schikking van bijschrift bij afbeelding en selecteer vervolgens de gewenste schikking. Als u het bijschrift bijvoorbeeld onder de afbeelding wilt weergeven, selecteert u Onder. Als u het bijschrift rechts van de afbeelding wilt weergeven, selecteert u Rechts. Als u de schikking wilt laten afhangen van de landinstellingen van het systeem, selecteert u Algemeen. Bij deze instelling wordt het bijschrift rechts van de knop weergegeven bij talen die van links naar rechts worden gelezen, en links van de knop bij talen die van rechts naar links worden gelezen.

Naar boven

Wat wilt u doen?

Een opdrachtknop toevoegen aan een formulier met een wizard

Een knop voor maken door een macro aan een formulier te slepen

Een opdrachtknop maken zonder een wizard

Een opdrachtknop aanpassen

Een opdrachtknop toevoegen aan een formulier met een wizard

Met de wizard Opdrachtknop kunt u snel opdrachtknoppen maken waarmee u diverse taken kunt uitvoeren, zoals het formulier sluiten, een rapport openen, een record opzoeken of een macro uitvoeren.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het formulier in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

 2. Controleer op het tabblad Ontwerpen in de groep Besturingselementen of Wizards voor besturingselementen gebruiken Knopafbeelding is ingeschakeld.

  Knopafbeelding

 3. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Besturingselementen, op Knop.

  Knopafbeelding

 4. Klik in het ontwerpraster op de plaats waar u de opdrachtknop wilt invoegen.

  De wizard Opdrachtknop wordt gestart.

 5. Volg de aanwijzingen in de wizard. Klik op de laatste pagina op Voltooien.

  De wizard maakt de opdrachtknop en sluit een macro in in de eigenschap Bij klikken van de opdrachtknop. De macro bevat acties waarmee de taak wordt uitgevoerd die u in de wizard hebt gekozen.

Een macro die is ingesloten in een opdrachtknop bekijken of bewerken

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier dat de opdrachtknop bevat en klik vervolgens op Ontwerpweergave Knopafbeelding of Indelingsweergave Knopafbeelding in het snelmenu.

 2. Klik op de opdrachtknop om de knop te selecteren en druk vervolgens op F4 om het eigenschappenvenster van de knop weer te geven.

 3. Klik op het tabblad gebeurtenis van het eigenschappenvenster moet [Ingesloten Macro] worden weergegeven in het vak van de eigenschap Bij klikken . Klik ergens in het vak van de eigenschap en klik vervolgens op Knop Opbouwfunctie in de rechterkant van het vak.

De Opbouwfunctie voor macro's wordt geopend, waarin de actie of acties die de ingesloten macro vormen worden weergegeven.

Naar boven

Een opdrachtknop maken door een macro naar een formulier te slepen

Als u al een macro hebt gemaakt en opgeslagen, kunt u gemakkelijk een opdrachtknop maken waarmee u de macro uitvoert. Sleep de macro van het navigatiedeelvenster naar een formulier dat is geopend in de ontwerpweergave.

 1. Open het formulier in de ontwerpweergave door met de rechtermuisknop op het formulier in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Ontwerpweergave Knopafbeelding in het snelmenu.

 2. In het navigatiedeelvenster zoekt u de macro op die u wilt laten uitvoeren door de nieuwe opdrachtknop en vervolgens sleept u de macro naar het formulier.

  In Microsoft Office Access 2007 wordt automatisch een opdrachtknop gemaakt en de macronaam wordt automatisch als knopbijschrift gebruikt. Bovendien wordt de macronaam door Office Access 2007 in de eigenschap Bij klikken van de opdrachtknop ingevoegd zodat de macro wordt uitgevoerd wanneer u op de knop klikt. De knop krijgt in Access een algemene naam, dus is het verstandig om een naam met meer betekenis in de eigenschap Naam van de knop op te geven. Als u het eigenschappenvenster voor de opdrachtknop wilt weergeven terwijl het formulier in de ontwerpweergave is geopend, klikt u op de knop en vervolgens drukt u op F4.

Zie het artikel een macro makenvoor meer informatie over het maken van macro's.

Naar boven

Een opdrachtknop maken zonder een wizard te gebruiken

U kunt ook een opdrachtknop maken zonder de wizard Opdrachtknop te gebruiken. Deze werkwijze houdt in dat u de knop op het formulier plaatst en vervolgens enkele eigenschappen instelt.

 1. Met de rechtermuisknop op het formulier in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Ontwerpweergave Knopafbeelding in het snelmenu.

 2. Zorg dat op het tabblad Ontwerpen, in de groep Besturingselementen, de optie Wizards voor besturingselementen gebruiken niet is geselecteerd.

  Knopafbeelding

 3. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Besturingselementen, op Knop.

  Knopafbeelding

 4. Klik op de positie in het formulier waar u de opdrachtknop wilt plaatsen.

  De opdrachtknop wordt op het formulier geplaatst.

  Omdat de optie Wizards voor besturingselementen gebruiken niet is geselecteerd, worden er verder geen bewerkingen uitgevoerd in Access. Als de wizard Opdrachtknop start wanneer u de opdrachtknop op het formulier plaatst, kunt u in de wizard op Annuleren klikken.

 5. Selecteer de opdrachtknop en druk op F4 om het eigenschappenvenster van de knop weer te geven.

 6. Klik op het tabblad Alle om alle eigenschappen van de opdrachtknop weer te geven.

 7. Stel de eigenschappen in om het ontwerp van de opdrachtknop te voltooien, zoals aangegeven in de volgende tabel:

Eigenschap

Beschrijving

Naam

Een nieuwe opdrachtknop krijgt standaard de naam Opdracht, gevolgd door een cijfer, bijvoorbeeld Opdracht34. Het is niet verplicht maar wel verstandig om dat te wijzigen in een naam die iets zegt over de functie van de knop (bijvoorbeeld opdrVerkooprapport of KnopFormulierSluiten). Daar hebt u later gemak van als u naar de knop moet verwijzen in een macro of een gebeurtenisprocedure.

Bijschrift

Typ de tekst die u wilt laten weergeven op de opdrachtknop, bijvoorbeeld Verkooprapport of FormulierSluiten.

Opmerking : De knoptekst wordt niet weergegeven als er een afbeelding is opgegeven bij de eigenschap Afbeelding.

Bij klikken

Met deze eigenschap kunt u opgeven wat er gebeurt als er op de opdrachtknop wordt geklikt. U stelt de eigenschap in door in het vak van de eigenschap te klikken en vervolgens een van de volgende bewerkingen uit te voeren:

 • Als u de opdrachtknop een bestaande opgeslagen macro wilt laten uitvoeren, klikt u op de vervolgkeuzepijl en vervolgens op de macronaam.

 • Als u de opdrachtknop een bestaande ingebouwde functie of VBA-functie uitvoeren, typ een gelijkteken (=) (=) gevolgd door de naam van de functie; bijvoorbeeld: =MsgBox("Hallo wereld") of =MijnFunctie(argumenten).

 • Een expressie maken en klikt u op Knop Opbouwfunctie klik vervolgens op Opbouwfunctie voor expressies.

 • Als u wilt beginnen met het samenstellen van een gebeurtenisprocedure met Visual Basic for Applications (VBA)-code, klikt u op Knop Opbouwfunctie en klik op Opbouwfunctie voor programmacode. Maak een nieuwe ingesloten macro met de acties die u wilt dat de opdrachtknop wilt uitvoeren door op Knop Opbouwfunctie en klik op Opbouwfunctie voor Macro's.

  Opmerking : Office Access 2007-databases die VBA-code bevatten kunnen pas de programmacode uitvoeren als er de vertrouwensstatus aan wordt toegekend.

Voor hulp met andere eigenschappen die hier niet zijn genoemd plaatst u de cursor in een eigenschappenvak en drukt u vervolgens op F1.

Naar boven

Een opdrachtknop aanpassen

In Office Access 2007 zijn er nieuwe manieren beschikbaar om opdrachtknoppen aan te passen, zodat u op uw formulier het uiterlijk en de functionaliteit kunt hebben die u wilt. U kunt bijvoorbeeld een rij opdrachtknoppen een gestapelde of een tabelvormige indeling geven of opdrachtknoppen maken die meer op hyperlinks lijken.

 1. Met de rechtermuisknop op het formulier in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Ontwerpweergave Knopafbeelding .

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • (Tabelvormige) maken van een horizontale of verticale (gestapelde) lay-out van opdrachtknoppen   

   U kunt opdrachtknoppen toevoegen aan een tabelvormige of gestapelde indeling om een rij of kolom van exact uitgelijnde knoppen te maken. U kunt de knoppen vervolgens als een groep verplaatsen, wat het gemakkelijker maakt om formulieren te wijzigen. U kunt ook opmaakstijlen toepassen op de hele rij of de hele kolom van opdrachtknoppen tegelijk en u kunt de knoppen van elkaar scheiden met rasterlijnen.

   1. Klik met de rechtermuisknop op een van de opdrachtknoppen waar u de indeling aan wilt geven en wijs vervolgens Indeling aan in het snelmenu.

   2. Klik op tabelvorm Knopafbeelding start een horizontale rij van de knoppen, of gestapeld Knopafbeelding om een verticale kolom van de knoppen te maken.

    Er worden randen om de opdrachtknop getekend om de indeling aan te geven. Elke knop krijgt een label dat u niet kunt verwijderen, maar als het overbodig is kunt u het wel verkleinen tot een zeer klein formaat.

    De volgende afbeelding bevat een voorbeeld van een opdrachtknop en het bijbehorende label in een tabelvormige indeling. Zoals u ziet, bevindt het label zich in de volgende, hogere sectie: dit voorkomt dat de labels worden herhaald voor elke detailrecord.

    Opdrachtknop in een tabelvormige indeling

    In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een opdrachtknop en het bijbehorende label in een gestapelde indeling. In een gestapelde indeling bevinden het label en de knop zich altijd in dezelfde sectie.

    opdrachtknop in een gestapelde indeling

   3. U kunt meer opdrachtknoppen toevoegen door ze naar het indelingsgebied te slepen. Wanneer u een opdrachtknop over het indelingsgebied sleept, wordt er een horizontale (voor een tabelvormige indeling) of een verticale invoegbalk (voor een gestapelde indeling) getekend op de plaats waar de opdrachtknop wordt geplaatst zodra u de muisknop loslaat.

    een knop toevoegen aan een gestapelde indeling van een besturingselementen

    Zodra u de muisknop loslaat, wordt het besturingselement toegevoegd aan de indeling.

    knop toegevoegd aan de gestapelde indeling van een besturingselement

   4. Opdrachtknoppen een sectie omhoog of omlaag verplaatsen binnen een tabelvormige indeling    Als u een opdrachtknop in een tabelvormige indeling wilt houden maar de opdrachtknop naar een andere sectie van het formulier wilt verplaatsen (bijvoorbeeld van de detailsectie naar de koptekstsectie), voert u het volgende uit:

    1. Klik met de rechtermuisknop op de opdrachtknop en wijs vervolgens Indeling aan in het snelmenu.

    2. Klik op een sectie omhoog Knopafbeelding of een sectie omlaag Knopafbeelding .

     De opdrachtknop wordt omhoog of omlaag verplaatst naar de volgende sectie, maar blijft binnen de tabelvormige indeling. Als er al een besturingselement staat op de positie waarnaar u dit besturingselement verplaatst, wisselen de twee besturingselementen van plaats.

     Opmerking : De opdrachten Een sectie hoger plaatsen en Een sectie lager plaatsen zijn bij een gestapelde indeling uitgeschakeld.

   5. De indeling van een hele opdrachtknoppen verplaatsen   

    1. Klik op een willekeurige opdrachtknop in de indeling.

     Er wordt een indelingskiezer weergegeven in de linkerbovenhoek van de indeling.

    2. Sleep de indelingskiezer om de indeling naar een nieuwe locatie te verplaatsen.

  • Rasterlijnen toevoegen aan een indeling van opdrachtknoppen   

   1. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige opdrachtknop in de indeling en wijs in het snelmenu Indeling aan.

   2. Wijs Rasterlijnen aan en klik vervolgens op de gewenste rasterlijnenstijl.

  • Een opdrachtknop transparant maken   

   Als u een opdrachtknop transparant maakt, kunt u de knop op een object in het formulier plaatsen en dat object de functionaliteit van een opdrachtknop geven. U hebt bijvoorbeeld een afbeelding die u wilt verdelen in afzonderlijke, klikbare gebieden die elk een andere macro starten. U kunt dit doen door meerdere transparante opdrachtknoppen over de afbeelding heen te plaatsen.

   1. Klik op de opdrachtknop die u transparant wilt maken en druk vervolgens op F4 om het eigenschappenvenster van de opdrachtknop weer te geven.

   2. Klik op het tabblad Indeling van het eigenschappenvenster in het vak van de eigenschap Transparant.

   3. Selecteer Ja in de vervolgkeuzelijst.

    U kunt nog steeds de randen van de opdrachtknop zien in de ontwerpweergave, maar de knop is onzichtbaar in de formulierweergave.

    Opmerking : De eigenschap Transparant van een opdrachtknop instellen op Ja is niet hetzelfde als de eigenschap Zichtbaar instellen op Nee. Door beide bewerkingen wordt de opdrachtknop verborgen, maar als de eigenschap Transparant wordt ingesteld op Ja, blijft de knop ingeschakeld. Als de eigenschap Zichtbaar wordt ingesteld op Nee, wordt de knop uitgeschakeld.

  • Een opdrachtknop weergegeven als een hyperlink   

   Als u wilt, kunt u een opdrachtknop verbergen maar de knoptekst zichtbaar laten. Het resultaat is iets dat eruit ziet als een bijschrift, maar werkt als een opdrachtknop. U kunt ook de tekst onderstrepen en de kleur wijzigen zodat de tekst eruit ziet als een hyperlink.

   1. Klik op de opdrachtknop om die te selecteren en druk op F4 om het eigenschappenvenster van de knop weer te geven.

   2. Klik op het tabblad Indeling van het eigenschappenvenster in het vak van de eigenschap Achtergrondstijl.

   3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Transparant.

    De opdrachtknop zelf wordt verborgen, maar de tekst blijft zichtbaar.

   4. Als u de tekst wilt onderstrepen of de kleur van de tekst wilt wijzigen, kunt u de groep Lettertype op het tabblad Ontwerpen gebruiken.

    Afbeelding van Access-lint

  • Maken van een knop Annuleren   

   1. Klik op de opdrachtknop en druk vervolgens op F4 om het eigenschappenvenster van de knop te openen.

   2. Klik in het vak van de eigenschap Annuleerknop op Ja.

    Wanneer voor de eigenschap Annuleren van een opdrachtknop de waarde Ja is opgegeven en het formulier het actieve formulier is, kan een gebruiker de opdrachtknop selecteren door erop te klikken, door op ESC te drukken of door op ENTER te drukken als de opdrachtknop de focus heeft. Als de eigenschap Annuleren voor één opdrachtknop op Ja is ingesteld, wordt deze eigenschap voor alle andere opdrachtknoppen in het formulier automatisch op Nee ingesteld.

    Als u met een knop Annuleren alle acties in een formulier of dialoogvenster wilt annuleren, moet u een macro of gebeurtenisprocedure schrijven en aan de eigenschap Bij klikken van de knop koppelen.

    Opmerking : Voor een formulier waarop niet-omkeerbare bewerkingen (zoals verwijderingen) zijn toegestaan, is het verstandig om van de knop Annuleren de standaardopdrachtknop te maken. Hiertoe stelt u zowel de eigenschap Annuleren als de eigenschap Standaard in op Ja.

  • Een afbeelding op een opdrachtknop weergeven    Typ in het eigenschappenvenster van de opdrachtknop afbeelding , het pad en de bestandsnaam voor een afbeeldingsbestand (zoals een .bmp, ico- of dib-bestand). Als u de naam van het pad of de bestandsnaam niet weet, klikt u op Knop Opbouwfunctie als u wilt openen van de opbouwfunctie voor afbeeldingen.

   Opbouwfunctie voor afbeeldingen

   Klik op Bladeren om een geschikte afbeelding te zoeken. U kunt eventueel ook klikken op een van de afbeeldingen in de lijst Beschikbare afbeeldingen om een voorbeeld weer te geven van de professionele afbeeldingen die u kunt gebruiken. Als u een geschikte afbeelding hebt gevonden, klikt u op OK om deze toe te voegen aan de opdrachtknop.

   De eigenschap Afbeeldingstype staat standaard ingesteld op Ingesloten. Wanneer u een afbeelding toewijst aan de eigenschap Afbeelding van de opdrachtknop, zorgt deze instelling ervoor dat er een kopie van de afbeelding wordt gemaakt en opgeslagen in het Access-databasebestand. Eventuele latere wijzigingen in de oorspronkelijke afbeelding zullen niet worden weerspiegeld in de opdrachtknop. Als u een koppeling wilt maken naar de oorspronkelijke afbeelding, moet u de eigenschap Afbeeldingstype wijzigen in Gekoppeld. U moet de oorspronkelijke afbeelding dan op de oorspronkelijke locatie laten staan. Als u het afbeeldingsbestand verplaatst of de naam wijzigt, wordt er in Access een foutmelding weergegeven wanneer u de database opent en wordt op de knop de knoptekst weergegeven in plaats van de afbeelding.

  • Een afbeelding en een bijschrift op een opdrachtknop weergeven   

   Met een nieuwe functie in Office Access 2007 kunt u nu zowel een bijschrift als een afbeelding op een opdrachtknop weergeven. Hiervoor gebruikt u de volgende procedure:

   1. Voeg een afbeelding aan de opdrachtknop toe met de procedure die eerder in deze sectie is beschreven.

   2. Selecteer de opdrachtknop. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, drukt u op F4 om dit weer te geven.

   3. Voer op het tabblad Opmaak van het eigenschappenvenster het gewenste bijschrift in het eigenschappenvak Bijschrift in.

   4. Klik op de vervolgkeuzepijl in het eigenschappenvak Schikking van bijschrift bij afbeelding en selecteer vervolgens de gewenste schikking. Als u het bijschrift bijvoorbeeld onder de afbeelding wilt weergeven, selecteert u Onder. Als u het bijschrift rechts van de afbeelding wilt weergeven, selecteert u Rechts. Als u de schikking wilt laten afhangen van de landinstellingen van het systeem, selecteert u Algemeen. Bij deze instelling wordt het bijschrift rechts van de knop weergegeven bij talen die van links naar rechts worden gelezen, en links van de knop bij talen die van rechts naar links worden gelezen.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×