Een Oorzaak- en gevolgdiagram maken

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In Oorzaak- en gevolgdiagrammen documenteert u alle factoren die bijdragen tot een bepaalde situatie, of die hierop van invloed zijn: alle oorzaken die tot een bepaald gevolg leiden. Deze diagrammen worden ook wel visgraat- of kenmerkdiagrammen genoemd.

Met de sjabloon Oorzaak-en-gevolgdiagram wordt een tekenpagina geopend die al een horizontale pijl (gevolg) en vier categorievakken (oorzaken) bevat zodat u een begin voor uw tekening hebt. Ook biedt deze sjabloon diverse shapes die primaire en secundaire oorzaken voorstellen. U kunt deze shapes gebruiken om de tekening van meer details te voorzien.

  1. Klik achtereenvolgens op het tabblad Bestand, op Nieuw en op Bedrijf, en dubbelklik vervolgens op Oorzaak-en-gevolgdiagram.

  2. Selecteer op de tekenpagina de ruggengraat (de horizontale pijl) en typ vervolgens de tekst die het effect, het probleem of de doelstelling beschrijft.

  3. Bepaal het aantal oorzaakcategorieën dat bijdraagt aan het effect en ga vervolgens als volgt te werk:

    • Als u een categorie wilt toevoegen, sleept u een shape Categorie 1 of Categorie 2 naar de tekenpagina. Zet de shape zo neer dat de pijlpunt de ruggengraat raakt.

    • Als u een categorie wilt verwijderen, selecteert u de desbetreffende shape en drukt u vervolgens op DELETE.

  4. Selecteer alle categorieshapes op de tekenpagina stuk voor stuk en typ de naam van de desbetreffende oorzaakcategorie.

  5. Sleep shapes Primaire oorzaak naar de tekenpagina en lijn de pijlpunten uit op categorielijnen om de primaire oorzaken aan te geven die bijdragen aan de categorieën.

  6. Sleep shapes Secundaire oorzaak naar de tekenpagina en lijn de pijlpunten uit op primaire-oorzaaklijnen om de secundaire oorzaken aan te geven die bijdragen aan de primaire oorzaken.

Als u een label wilt toevoegen aan een shape voor een primaire of secundaire oorzaak, selecteert u de desbetreffende shape en typt u de gewenste tekst.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×