Een nieuwe eigenaar toewijzen aan een groep zonder eigenaar

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als een groepseigenaar uw bedrijf verlaat, kan de groep ineens zonder eigenaar komen te zitten. Dit heeft geen gevolgen voor de inhoud in de groep. De inhoud behoort tot de groep en is niet gekoppeld aan het account van de eigenaar. Maar een groep zonder groepseigenaar betekent dat er niemand is met machtigingen voor het beheren van de groep. Gelukkig kan dit probleem eenvoudig worden opgelost door een beheerder in uw organisatie.

Een nieuwe eigenaar toewijzen met behulp van het webportaal

 1. Meld u aan bij het Office 365-portaal met een account met beheerdersbevoegdheden. Kies Groepen in het navigatiedeelvenster aan de linkerkant en vervolgens Groepen in de flyout die wordt weergegeven.

  Groepen selecteren in het navigatiedeelvenster links voor toegang tot de groepen in uw Office 365-tenant
 2. Zoek de groep waaraan u een nieuwe eigenaar wilt toewijzen en klik erop.

  De groep selecteren die u wilt beheren in deze centrale lijst met uw groepen
 3. In de sectie Eigenaren kiest u Bewerken.

  In het deelvenster Groepen kunt u de instellingen voor uw groep beheren
 4. Kies Eigenaren toevoegen in het dialoogvenster Eigenaren weergeven.

  Groepseigenaren weergeven en beheren in het dialoogvenster Eigenaren weergeven
 5. Voeg de nieuwe eigenaar of eigen aren van de groep toe. Een afzonderlijke groep kan Maxi maal 100-eigen aren hebben. Het is een goed idee dat een groep ten minste twee eigen aren moet hebben, zodat het vertrek van de groep niet zonder een eigenaar verlaat.

  Dit dialoogvenster gebruiken om maximaal 10 eigenaren te selecteren om uw groep te beheren
 6. Wanneer u klaar bent, klikt u op de knop Sluiten in het dialoogvenster Eigenaren weergeven en daarna op de knop Sluiten in het groepsbeheerderdeelvenster.

Een nieuwe eigenaar toewijzen met behulp van PowerShell

Als u liever een nieuwe eigenaar via PowerShell toewijst, misschien omdat de vertrokken persoon eigenaar was van een aantal groepen waarvoor u met één script een nieuwe eigenaar wilt zoeken, dan is dat mogelijk. Via de cmdlet Add UnifiedGroupLinks kunt u leden en eigenaren toevoegen aan een bestaande Office 365-groep.

PowerShell maakt het ook gemakkelijk om groepen op te sporen die op dit moment geen eigenaar hebben. Hiervoor gebruikt u dit script:

$Groups = Get-UnifiedGroup | Where-Object {([array](Get-UnifiedGroupLinks -Identity $_.Id -LinkType Owners)).Count -eq 0} `
        | Select Id, DisplayName, ManagedBy, WhenCreated
ForEach ($G in $Groups) { 
    Write-Host "Warning! The following group has no owner:" $G.DisplayName
} 

Zie Office 365-groepen beheren met Power shellvoor meer informatie over het gebruik van Power shell voor het beheren van groepen.

Een nieuwe eigenaar toevoegen met behulp van de mobiele app Office 365 Admin

Als u een iOS- of Android-apparaat hebt, kunt de gratis mobiele app Office 365 Admin downloaden en installeren in de App Store. Zodra de app is geïnstalleerd, meldt u zich aan met een account met beheerdersmachtigingen. Op het beginscherm selecteert u Groepen, kiest u de groep waaraan u een nieuwe eigenaar wilt toevoegen en selecteert u vervolgens Eigenaren bewerken.

Selecteer de groep in de app Office 365 Admin om details als lidmaatschap of eigenaren te bewerken.

Selecteer Eigenaren toevoegen in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Er wordt een lijst met gebruikers weergegeven waarin u de gebruikers kunt selecteren aan wie u de status van eigenaar wilt toewijzen.

Zie ook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×