Een nieuwe database maken

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel worden de basisbeginselen van het starten van Access en maken van een database die worden gebruikt op pc, niet via het Web. Hierin wordt uitgelegd hoe u een bureaubladdatabase maakt met behulp van een sjabloon en hoe u een database maken door te maken van uw eigen tabellen, formulieren, rapporten en andere databaseobjecten maken. Ook wordt uitgelegd enkele technieken waarmee u kunt u bestaande gegevens in uw nieuwe database.

In dit artikel

Overzicht

Een database maken met behulp van een sjabloon

Een database maken zonder een sjabloon

Gegevens uit een andere bron kopiëren naar een Access-tabel

Importeren of koppelen aan gegevens uit een andere bron toevoegen

Een toepassingsonderdeel toevoegen

Open een bestaande Access-database

Overzicht

Wanneer u Access start of wanneer u een database sluit zonder Access af te sluiten, wordt de Microsoft Backstage-weergave geopend.

Backstage-weergave is een beginpunt van waaruit u kunt een nieuwe database maken, opent u een bestaande database, aanbevolen inhoud uit Office.com weergeven, alles wat u kunt Access gebruiken om te doen een databasebestand of buiten van een database, in plaats van binnen een database.

Een database maken

Wanneer u Access opent, wordt de Backstage-weergave geopend met het tabblad Nieuw. Het tabblad Nieuw biedt verschillende methoden om een nieuwe database te maken:

 • Een lege database    U kunt desgewenst een geheel nieuwe database maken. Dit is vooral handig bij zeer specifieke ontwerpvereisten of wanneer u rekening moet houden met bestaande gegevens of deze moet opnemen.

 • Een sjabloon die met Access is geïnstalleerd    Gebruik een sjabloon als u een nieuw project start en u wilt dat de basisstructuur al is opgezet. Bij Access worden standaard meerdere sjablonen geleverd.

 • Een sjabloon van Office.com    Naast de sjablonen die worden meegeleverd bij Access, kunt u veel meer sjablonen zoeken op Office.com. Hebt u zelfs een browser openen, de sjablonen zijn beschikbaar op het tabblad Nieuw .

Toevoegen aan een database

Wanneer u eenmaal aan het werk bent in een database, kunt u velden, tabellen of toepassingsonderdelen toevoegen.

Toepassingsonderdelen zijn een functie waarmee u verschillende gerelateerde databaseobjecten samen gebruiken alsof ze één. Een toepassingsonderdeel kan bijvoorbeeld bestaan uit een tabel en een formulier dat is gebaseerd op de tabel. U kunt de tabel en het formulier op hetzelfde moment toevoegen met behulp van de toepassingsonderdeel.

U kunt ook query's, formulieren, rapporten en macro's maken, kortom alle databaseobjecten waarmee u altijd al werkte.

Een database maken op basis van een sjabloon

Access wordt geleverd met een groot aantal sjablonen die u als gebruiken kunt-is of als een begin wijst. Een sjabloon is een kant-en-klare database met alle tabellen, query's, formulieren, macro's en rapporten die nodig zijn voor een bepaalde taak uitvoeren. Er zijn bijvoorbeeld sjablonen die u kunt bijhouden van problemen of bewaren van uitgaven contactpersonen beheren. Sommige sjablonen bevatten een paar steekproef records om hun gebruik te illustreren.

Als een van deze sjablonen aan uw wensen voldoet, vormt het gebruik van die sjabloon vaak de snelste manier om een database op te zetten. Als u echter gegevens hebt in een ander programma die u wilt importeren in Access, is het misschien beter om een database te maken zonder een sjabloon te gebruiken. Sjablonen hebben al een uitgewerkte gegevensstructuur en het zou veel werk kunnen kosten om uw bestaande gegevens aan te passen aan de structuur van de sjabloon.

 1. Als u een database opent, klikt u op het tabblad bestand , klikt u op sluiten. Backstage-weergave wordt het tabblad Nieuw weergegeven.

 2. Meerdere sets sjablonen zijn beschikbaar in het tabblad Nieuw sommige zijn ingebouwd in Access. U kunt aanvullende sjablonen downloaden van Office.com. Zie de volgende sectie in dit artikel voor meer informatie.

 3. Selecteer de sjabloon die u wilt gebruiken.

 4. Suggesties voor een naam voor de database in het vak Bestandsnaam , u kunt de bestandsnaam, als u wilt wijzigen. Als u wilt de database niet opslaan in een andere map dan het weergegeven onder het vak Bestandsnaam, klik op Knopafbeelding , blader naar de map waarin u wilt opslaan en klik vervolgens op OK. U kunt desgewenst maken en uw database koppelen aan een SharePoint-site.

  Opmerking : Een bureaubladdatabase die aan een SharePoint-site is gekoppeld, is niet hetzelfde als een webdatabase die Access Services gebruikt, hoewel beide gebruikmaken van SharePoint. Als u een bureaubladdatabase wilt gebruiken, moet Access zijn geïnstalleerd. Een webdatabase kan met een webbrowser worden gebruikt.

 5. Klik op Maken.

  De database wordt gemaakt op basis van de gekozen sjabloon en vervolgens geopend. Voor veel sjablonen wordt een formulier weergegeven waarin u gegevens kunt typen. Als de sjabloon voorbeeldgegevens bevat, kunt u alle records verwijderen door op de recordkiezer (het gearceerde vakje of balkje direct links naast de record) te klikken en daarna het volgende te doen:

  Klik op het tabblad Start in de groep Records op verwijderen. Knopafbeelding

 6. Als u wilt beginnen met het invoeren van gegevens, klik in de eerste lege cel in het formulier en begin te typen. Gebruik de navigatiedeelvenster om te bladeren naar andere formulieren of rapporten die u wilt gebruiken. Sommige sjablonen hebben een Navigatieformulier waarmee u om te schakelen tussen de verschillende databaseobjecten.

Zie het artikel met een sjabloon aan een Access-bureaubladdatabase makenvoor meer informatie over het werken met sjablonen.

Naar boven

Een database maken zonder gebruik van een sjabloon

Als u geen sjabloon wilt gebruiken, kunt u een database maken door eigen tabellen, formulieren, rapporten en andere databaseobjecten samen te stellen. Hiervoor past u een of beide van de volgende methoden toe:

 • Gegevens typen, plakken of importeren in de tabel die gemaakt is bij het maken van een nieuwe database en vervolgens die werkwijze herhalen bij nieuwe tabellen die u maakt met de opdracht Tabel op het tabblad Maken

 • Gegevens importeren uit andere bronnen en daarmee nieuwe tabellen maken.

Een lege database maken

 1. Klik op het tabblad Bestand op Nieuw en klik op Lege database.

 2. Typ een bestandsnaam in het vak Bestandsnaam . Als u wilt de locatie van het bestand standaard wijzigen, klikt u op Bladeren naar een locatie voor uw database Knopafbeelding (naast het vak Bestandsnaam ), blader naar de nieuwe locatie en klik vervolgens op OK.

 3. Klik op Maken.

  Er wordt een database gemaakt met een lege tabel genaamd Tabel1. Deze tabel wordt geopend in de gegevensbladweergave. De cursor wordt in de eerste lege cel van de kolom Klik om toe te voegen geplaatst.

 4. Typ nieuwe gegevens of u kunt gegevens plakken uit een andere bron, zoals beschreven in de sectie gegevens uit een andere bron in een Access-tabel kopiëren.

Gegevens invoeren in de gegevensbladweergave lijkt veel op werken in een Excel-werkblad. De tabelstructuur wordt gemaakt terwijl u gegevens invoert. Wanneer u een nieuwe kolom toevoegt aan het gegevensblad, wordt er een nieuw veld in de tabel gedefinieerd. Het gegevenstype van elk veld wordt automatisch ingesteld op basis van de gegevens die u invoert.

Als u niet gegevens invoeren in Tabel1 op dit moment wilt, klikt u op sluiten Knopafbeelding . Als u wijzigingen hebt aangebracht in de tabel, wordt u de wijzigingen wilt opslaan wordt gevraagd. Klik op Ja om uw wijzigingen op te slaan, klikt u op Nee als u wilt deze negeren of klikt u op Annuleren om de tabel open laten.

Tip : Access Hiermee wordt gezocht naar een bestand met de naam Blank.accdb in de map die zich bevindt [installeren station]: \Program Files\Microsoft Office\Templates\1033\Access\. Als het aanwezig is, is Blank.accdb de sjabloon voor alle nieuwe lege databases, met uitzondering van Webdatabases. Alle inhoud die erin wordt overgenomen door alle nieuwe, lege database. Dit is een goede manier om te distribueren standaardinhoud, zoals deel getallen of bedrijf vrijwaringen en beleid. Onthoud dat Blank.accdb heeft geen invloed op het maken van lege nieuwe Webdatabases.

Belangrijk : Als u Tabel1 sluit zonder de tabel ten minste eenmaal op te slaan, wordt de gehele tabel verwijderd, ook als u er al gegevens in hebt ingevoerd.

Tabellen toevoegen

U kunt nieuwe tabellen toevoegen aan een bestaande database met de opdrachten in de groep Tabellen op het tabblad Maken.

Afbeelding van Access-lint

Een tabel maken vanuit de gegevensbladweergave    In de gegevensbladweergave kunt u onmiddellijk gegevens invoeren en de tabelstructuur achter de schermen laten opbouwen. Veldnamen worden genummerd (Veld1, Veld2 enzovoort) en het gegevenstype wordt automatisch ingesteld op basis van de gegevens die u invoert.

 1. Klik op het tabblad maken in de groep tabellen op tabel. Knopafbeelding

  De tabel wordt gemaakt en de eerste lege cel in de kolom Klik om toe te voegen wordt geselecteerd.

 2. Klik op het tabblad velden in de groep toevoegen en verwijderen op het type veld dat u wilt toevoegen. Als u het gewenste type niet ziet, klikt u op Meer velden Knopafbeelding .

 3. U ziet een lijst met veelgebruikte veldtypen. Klik op het gewenste veldtype om het op de invoegpositie toe te voegen aan het gegevensblad.

  U kunt het veld desgewenst verplaatsen door het te verslepen. Wanneer u een veld in een gegevensblad versleept, wordt er een verticale invoegbalk weergegeven op de locatie waar het veld wordt geplaatst.

 4. Gegevens toevoegen, in de eerste lege cel te typen of plakken gegevens uit een andere bron, zoals beschreven in de sectie gegevens kopiëren van een andere bron in een Access-tabel.

 5. Als u de naam van een kolom (veld) wilt wijzigen, kunt u dubbelklikken op de kolomkop en de nieuwe naam invoeren.

  Het is raadzaam om elk veld een duidelijke naam te geven, zodat u in het deelvenster Lijst met velden in één oogopslag kunt zien welke gegevens een veld bevat.

 6. Als u wilt een kolom verplaatsen, klikt u op de kolomkop om de kolom te selecteren en sleep vervolgens de kolom naar de gewenste locatie. U kunt ook meerdere aangrenzende kolommen selecteren en sleep ze naar een nieuwe locatie in één keer. Meerdere aangrenzende kolommen selecteren en klikt u op de kolomkop van de eerste kolom, terwijl u SHIFT ingedrukt, klik op de kolomkop van de laatste kolom.

Een tabel maken vanuit de ontwerpweergave    In de ontwerpweergave maakt u eerst de tabelstructuur. Hierna gaat u naar de gegevensbladweergave om gegevens te typen of in te voeren via een andere methode, bijvoorbeeld door plakken of importeren.

 1. Klik op het tabblad maken in de groep tabellen op Tabellen-ontwerpen. Knopafbeelding

 2. Typ voor elk veld in de tabel een naam in de kolom Veldnaam en selecteer vervolgens een gegevenstype uit de lijst Gegevenstype.

 3. Desgewenst kunt u in de kolom Beschrijving een beschrijving typen voor elk veld. Deze beschrijving wordt weergegeven op de statusbalk wanneer de cursor zich in dat veld bevindt in de gegevensbladweergave. De beschrijving wordt ook gebruikt als tekst op de statusbalk voor besturingselementen in een formulier of rapport die u maakt door het veld uit het deelvenster Lijst met velden te slepen en voor besturingselementen die voor dat veld worden gemaakt met de wizard Formulier of Rapport.

 4. Nadat u alle velden hebt toegevoegd, slaat u de tabel als volgt op:

  • Klik op het tabblad Bestand op Opslaan.

 5. U kunt gegevens beginnen te typen in de tabel op elk gewenst moment door te schakelen naar de gegevensbladweergave en in de eerste lege cel te klikken. U kunt ook gegevens uit een andere bron, plakken, zoals beschreven in de sectie gegevens uit een andere bron in een Access-tabel kopiëren.

Veldeigenschappen instellen in de ontwerpweergave    Hoe u een tabel ook hebt gemaakt, het is altijd verstandig om de veldeigenschappen te controleren en in te stellen. Hoewel sommige eigenschappen beschikbaar zijn in de gegevensbladweergave, kunnen andere eigenschappen alleen worden ingesteld in de ontwerpweergave. Als u naar de ontwerpweergave wilt gaan, klikt u met de rechtermuisknop op de tabel in het navigatiedeelvenster en klikt u vervolgens op Ontwerpweergave. Klik op een veld in het ontwerpraster om de eigenschappen van dat veld te bekijken. De eigenschappen worden weergegeven onder het ontwerpraster onder Veldeigenschappen.

Als u de beschrijving van een veldeigenschap wilt zien, klikt u op de eigenschap en leest u de beschrijving in het tekstvak naast de eigenschappenlijst bij Veldeigenschappen. Als u op de Help-knop drukt, ziet u uitgebreidere informatie.

In de onderstaande tabel worden een aantal van de veldeigenschappen beschreven die gewoonlijk worden aangepast.

Eigenschap

Beschrijving

Veldlengte

Voor tekstvelden wordt met deze eigenschap het maximale aantal tekens ingesteld dat in een veld kan worden opgeslagen. Het maximum is 255. Voor numerieke velden wordt met deze eigenschap het type getal ingesteld dat wordt opgeslagen (Lange integer, Dubbele precisie, enzovoort). Voor de meest efficiënte gegevensopslag wordt aanbevolen dat u niet meer ruimte toewijst dan u verwacht nodig te hebben voor de gegevens. U kunt de waarde desnoods later verhogen.

Opmaak

Met deze eigenschap stelt u in hoe de gegevens worden weergegeven. De eigenschap heeft geen invloed op de werkelijke gegevens die worden opgeslagen in het veld. U kunt een vooraf gedefinieerde notatie selecteren of een aangepaste notatie invoeren.

Invoermasker

Met deze eigenschap kunt u een patroon voor alle gegevens die worden ingevoerd in dit veld opgeven. Dit zorgt ervoor dat alle gegevens correct worden ingevoerd, en het vereiste aantal tekens bevat. Als u hulp nodig hebt over het samenstellen van een invoermasker, klikt u op Knop Opbouwfunctie aan de rechterkant van het eigenschappenvak.

Standaardwaarde

Met deze eigenschap kunt u de standaardwaarde opgeven die telkens wordt weergegeven in dit veld wanneer er een nieuw record wordt toegevoegd. Als u bijvoorbeeld een Datum/tijd-veld hebt waarin u steeds de datum wilt vastleggen waarop de record is toegevoegd, kunt u "Date()" typen (zonder de aanhalingstekens) als de standaardwaarde.

Vereist

Met deze eigenschap stelt u in of er een waarde is vereist in dit veld. Als u deze eigenschap instelt op Ja, mag u voortaan geen nieuwe record toevoegen zonder dat u een waarde invoert in dit veld.

Naar boven

Gegevens uit een andere bron kopiëren naar een Access-tabel

Als uw gegevens momenteel zijn opgeslagen in een ander programma, zoals Excel, kunt u de gegevens kopiëren en in Access plakken. Dit werkt vaak het beste als de gegevens al zijn verdeeld in kolommen, zoals in een Excel-werkblad. Als de gegevens afkomstig zijn uit een tekstverwerker, kunt u de gegevenskolommen het beste scheiden met behulp van tabs of de gegevens converteren naar een tabel in de tekstverwerker voordat u de gegevens kopieert. Als de gegevens moeten worden bewerkt of aangepast (bijvoorbeeld doordat volledige namen moeten worden gescheiden in voornamen en achternamen), kunt u dat beter doen voordat u de gegevens kopieert, vooral als u niet vertrouwd bent met Access.

Als u gegevens plakt in een lege tabel, wordt het gegevenstype van elk veld ingesteld volgens de gegevens in het veld. Als een geplakt veld bijvoorbeeld alleen datumwaarden bevat, krijgt dat veld het gegevenstype Datum/tijd. Als het geplakte veld alleen de woorden 'ja' en 'nee' bevat, krijgt dat veld het gegevenstype Ja/nee.

De velden krijgen hun naam op basis van de eerste rij met geplakte gegevens. Als de eerste rij geplakte gegevens lijkt op de volgende, wordt ervan uitgegaan dat de eerste rij deel uitmaakt van de gegevens en krijgen de velden algemene namen toegewezen (F1, F2, enzovoort). Als de eerste rij geplakte gegevens niet lijkt op de volgende rijen, wordt ervan uitgegaan dat de eerste rij de veldnamen bevat. In dat geval krijgen de velden die betreffende namen toegewezen en wordt de eerste rij niet opgenomen in de gegevens.

Als algemene veldnamen worden toegewezen, kunt u de velden het best zo snel mogelijk nieuwe namen geven, om verwarring te voorkomen. Gebruik de volgende procedure:

 1. Druk op CTRLl+S om de tabel op te slaan.

 2. Dubbelklik in de gegevensbladweergave op elke kolomkop en typ een beschrijvende veldnaam voor elke kolom.

 3. Sla de tabel opnieuw op.

Opmerking : U kunt ook de namen van velden wijzigen door over te schakelen naar de ontwerpweergave en de veldnamen daar te bewerken. U kunt overschakelen naar de ontwerpweergave door in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de naam van de tabel te klikken en vervolgens op Ontwerpweergave te klikken. Dubbelklik op de tabel in het navigatiedeelvenster om terug te keren naar de gegevensbladweergave.

Naar boven

Gegevens uit een andere bron importeren, toevoegen of koppelen

U moet mogelijk gegevens die zijn opgeslagen in een ander programma en u wilt importeren in een nieuwe tabel of toevoegen aan een bestaande tabel in Access. Of u kunt werken met personen die hun gegevens in andere programma's behouden en u wilt werken met deze in Access door aan deze te koppelen. In beide gevallen Access kunt u gemakkelijk werken met gegevens uit andere bronnen. U kunt gegevens importeren uit een Excel-werkblad, uit een tabel in een andere Access-database, uit een SharePoint-lijst of uit een groot aantal andere bronnen. Het proces dat u gebruikt verschilt enigszins, afhankelijk van uw gegevensbron, maar de volgende procedure kunt u aan de slag.

 1. Klik in Access op het tabblad Externe gegevens in de groep Importeren en koppelen op de opdracht voor het type bestand dat u wilt importeren.

  De groep Importeren en koppelen op het tabblad Externe gegevens

  Als u bijvoorbeeld gegevens uit een Excel-werkblad wilt importeren, klikt u op Excel. Als u het vereiste programmatype niet ziet, klikt u op Meer.

  Opmerking : Als u het juiste indelingstype niet kunt in de groep importeren en koppelen vinden , u moet mogelijk tot start het programma waarin u de gegevens oorspronkelijk hebt gemaakt en vervolgens dat programma gebruiken voor het opslaan van de gegevens in een algemene opmaken (zoals een tekstbestand met scheidingstekens) voordat u die gegevens in Access kunt importeren.

 2. Klik op Bladeren in het dialoogvenster Externe gegevens ophalen om het brongegevensbestand te zoeken of typ het volledige pad naar het brongegevensbestand in het vak Bestandsnaam.

 3. Klik op de gewenste optie onder Opgeven hoe en waar u de gegevens wilt opslaan in de huidige database. (U kunt gegevens uit alle programma's importeren, terwijl u gegevens uit bepaalde programma's kunt toevoegen of koppelen.) U kunt een nieuwe tabel maken die de geïmporteerde gegevens gebruikt of (bij bepaalde programma's) de gegevens toevoegen aan een bestaande tabel of een gekoppelde tabel maken die gekoppeld blijft aan de gegevens in het bronprogramma.

 4. Als er een wizard wordt gestart, volgt u de aanwijzingen op de volgende pagina's van de wizard. Klik op Voltooien op de laatste pagina van de wizard.

  Als u objecten importeert of tabellen koppelt vanuit een Access-database, verschijnt het dialoogvenster Objecten importeren of Tabellen koppelen. Kies de gewenste items en klik op OK.

  De exacte stappen hangen af van het feit of u gegevens importeert, toevoegt of koppelt.

 5. U wordt gevraagd of u wilt opslaan van de details van de importbewerking die u zojuist hebt voltooid. Als u denkt dat u deze dezelfde importbewerking opnieuw in de toekomst wordt uitvoeren, klikt u op Importstappen opslaanen voert u de details. U kunt eenvoudig herhaalt u de bewerking in de toekomst door te klikken op Opgeslagen import Knopafbeelding in de groep importeren en koppelen op het tabblad Externe gegevens . Als u niet dat de details van de bewerking opslaan wilt, klikt u op sluiten.

Als u een tabel importeert, worden de gegevens geïmporteerd in een nieuwe tabel en wordt die tabel vervolgens weergegeven onder de groep Tabellen in het navigatiedeelvenster. Als u gegevens toevoegt aan een bestaande tabel, worden de gegevens toegevoegd aan die tabel. Als u naar gegevens koppelt, maakt Access een gekoppelde tabel onder de groep Tabellen in het navigatiedeelvenster.

Naar boven

Een toepassingsonderdeel toevoegen

U kunt een toepassingsonderdeel gebruiken om functionaliteit toe te voegen aan een bestaande database. Een toepassingsonderdeel kan een enkelvoudige tabel zijn of verschillende gerelateerde objecten, zoals een tabel en afhankelijk formulier.

Zo bestaat het toepassingsonderdeel Opmerkingen uit een tabel met een id-veld met AutoNummering, een datumveld en een memoveld. U kunt dit onderdeel ongewijzigd toevoegen aan een willekeurige database of aanpassen.

 1. Open de database waaraan u een toepassingsonderdeel wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Maken.

 3. Klik in de groep Sjablonen op Toepassingsonderdelen. Er wordt een lijst met beschikbare onderdelen geopend.

 4. Klik op het toepassingsonderdeel dat u wilt toevoegen.

Naar boven

Een bestaande Access-database openen

 1. Klik op het tabblad Bestand op Openen.

 2. Blader naar de database die u wilt openen in het dialoogvenster Openen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik op de database om deze te openen in de standaardmodus die is opgegeven in het dialoogvenster Access-opties of in de modus die is ingesteld door een beheerbeleid.

  • Klik op Openen om de database te openen voor gedeelde toegang in een omgeving voor meerdere gebruikers, zodat u en andere gebruikers lees- en schrijfbewerkingen kunnen uitvoeren in de database.

  • Klik op de pijl naast de knop Openen en klik vervolgens op Openen als alleen-lezen om de database te openen met de toegang alleen-lezen. U kunt dan de database alleen bekijken maar niet bewerken. Andere gebruikers kunnen de database nog steeds lezen en bewerken.

  • Klik op de pijl naast de knop Openen en klik op Exclusief openen om de database te openen met exclusieve toegang. Wanneer u een database opent met exclusieve toegang, krijgt elke andere gebruiker die de database probeert te openen het bericht dat het bestand al in gebruik is.

  • Klik op de pijl naast de knop Openen en klik vervolgens op Exclusief openen als alleen-lezen om de database te openen met de alleen-lezen toegang. Andere gebruikers kunnen de database nog wel openen, maar alleen in de modus alleen-lezen.

Opmerking : U kunt een gegevensbestand rechtstreeks openen in een externe bestandsindeling, zoals dBASE, Microsoft Exchange of Excel. U kunt ook rechtstreeks openen eventuele ODBC-gegevensbron, zoals Microsoft SQL Server. Access automatisch een nieuwe Access-database gemaakt in dezelfde map als het gegevensbestand en koppelingen worden toegevoegd aan elke tabel in de externe database.

Tips

 • Als u een van de laatst geopende databases wilt openen, klikt u op het tabblad Bestand op Recent en vervolgens op de bestandsnaam van die database. De database wordt geopend met dezelfde optie-instellingen als de laatste keer dat u deze database opende. Als de lijst met onlangs gebruikte bestanden niet wordt weergegeven, klikt u op het tabblad Bestand op Opties. Klik in het dialoogvenster Opties voor Access op Clientinstellingen. Typ bij Weergave het aantal documenten dat u wilt weergeven in de lijst met onlangs gebruikte documenten. Het maximum aantal documenten is 50.

  U kunt ook onlangs gebruikte databases weergeven op de navigatiebalk van de Backstage-weergave. U kunt deze databases openen door te klikken op het tabbladBestand en op de naam van de database die u wilt openen. Schakel onder aan het tabblad Recent het selectievakje Snel toegang tot dit aantal recente databases in en wijzig het aantal databases dat wordt weergegeven.

 • Als u een database opent door te klikken op de opdracht Openen op het tabblad Bestand, kunt u een lijst met snelkoppelingen naar de laatst geopende databases bekijken door te klikken op Onlangs geopend in het dialoogvenster Openen.

Naar boven

Wat wilt u doen?

Kennismaking met aan de slag met Microsoft Office Access-pagina

Een database maken met behulp van een sjabloon

Een database maken zonder een sjabloon

Gegevens uit een andere bron kopiëren naar een Access-tabel

Importeren of koppelen aan gegevens uit een andere bron toevoegen

Open een bestaande Access-database

Een aangepaste lege sjabloon maken

De pagina Aan de slag met Microsoft Office Access leren kennen

Wanneer u Access voor het eerst start of als u een database sluit zonder Access af te sluiten, wordt de pagina Aan de slag met Microsoft Office Access weergegeven.

De pagina Aan de slag met Microsoft Office Access

Deze pagina is een beginpunt waar vanaf u een nieuwe database maakt, een bestaande database opent, of inhoud van Microsoft Office Online weergeeft.

Een database maken op basis van een sjabloon

In Access beschikt u over een groot aantal verschillende sjablonen waarmee u sneller databases kunt maken. Een sjabloon is een kant-en-klare database met alle tabellen, query's, formulieren en rapporten die u nodig hebt om een specifieke taak uit te voeren. Er zijn bijvoorbeeld sjablonen waarmee u problemen kunt volgen, contactgegevens kunt beheren of uitgaven kunt bijhouden. Sommige sjablonen bevatten een aantal voorbeeldrecords om hun gebruik te illustreren. U kunt databasesjablonen ongewijzigd gebruiken of aanpassen, zodat ze beter aansluiten op uw behoeften.

Als een van deze sjablonen aan uw wensen voldoet, vormt het gebruik van die sjabloon vaak de snelste manier om een database op te zetten. Als u echter gegevens hebt in een ander programma die u wilt importeren in Access, is het misschien beter om een database te maken zonder een sjabloon te gebruiken. Sjablonen hebben al een uitgewerkte gegevensstructuur en het zou veel werk kunnen kosten om uw bestaande gegevens aan te passen aan de structuur van de sjabloon.

 1. Als u een database is geopend, klikt u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik op Database sluiten Knopafbeelding om de pagina Aan de slag met Microsoft Office Access te openen.

 2. Er worden diverse sjablonen weergegeven in het midden van de pagina Aan de slag met Microsoft Office Access en er is meer informatie beschikbaar als u op de koppelingen in het deelvenster Sjablooncategorieën klikt. U kunt extra sjablonen downloaden van de website van Office Online. Lees het volgende gedeelte in dit artikel voor meer informatie.

 3. Klik op de sjabloon die u wilt gebruiken.

 4. Suggesties voor een naam voor de database in het vak Bestandsnaam , u kunt de bestandsnaam, als u wilt wijzigen. Als u wilt de database niet opslaan in een andere map dan het weergegeven onder het vak Bestandsnaam, klik op Knopafbeelding , blader naar de map waarin u wilt opslaan en klik vervolgens op OK. U kunt desgewenst maken en uw database koppelen aan een SharePoint-site.

 5. Klik op Maken (of op Downloaden in het geval van een Office Online-sjabloon).

  De database wordt gemaakt of gedownload en vervolgens geopend. Er wordt een formulier weergegeven waarin u gegevens kunt gaan typen. Als de sjabloon voorbeeldgegevens bevat, kunt u alle records verwijderen door op de recordkiezer (het gearceerde vakje of balkje direct links naast de record) te klikken en daarna het volgende te doen:

  Klik op het tabblad Start in de groep Records op verwijderen. Knopafbeelding

 6. Als u gegevens wilt invoeren, klikt u in de eerste lege cel op het formulier en begint u vervolgens te typen. Gebruik het navigatiedeelvenster om te bladeren naar andere formulieren of rapporten die u eventueel wilt gebruiken.

Een sjabloon downloaden vanaf Office Online

Als u op de pagina Aan de slag met Microsoft Office Access geen sjabloon kunt vinden die aan uw wensen voldoet en u een internetverbinding hebt, dan kunt u een ruimere selectie doorzoeken op de website Office Online.

 1. Klik op de pagina Aan de slag met Microsoft Office Access op Sjablonen onder Meer op Office Online.

  De introductiepagina voor sjablonen van Office Online wordt weergegeven in uw internetbrowser.

 2. Gebruik de navigatie- en zoekfuncties van Office Online om de gewenste Access-sjabloon te vinden en volg de instructies om de sjabloon te downloaden. Wanneer u een sjabloon downloadt, wordt een databasebestand wordt naar uw computer gedownload en vervolgens geopend in een nieuw exemplaar van Access. Meestal is de sjabloon zo ontworpen dat een gegevensinvoerformulier wordt geopend, zodat u meteen gegevens kunt typen.

Zie het artikel handleiding voor de Access 2007-sjablonenvoor meer informatie over het werken met sjablonen.

Naar boven

Een database maken zonder gebruik van een sjabloon

Als u geen sjabloon wilt gebruiken, kunt u een database maken door uw eigen tabellen, formulieren, rapporten en andere databaseobjecten op te bouwen. Meestal zult u hiervoor een of beide van de volgende methoden toepassen:

 • Gegevens typen, plakken of importeren in de tabel die gemaakt is bij het maken van een nieuwe database en vervolgens die werkwijze herhalen bij nieuwe tabellen die u maakt met de opdracht Tabel op het tabblad Maken

 • Gegevens importeren uit andere bronnen en daarmee nieuwe tabellen maken.

Een lege database maken
 1. Klik op de pagina Aan de slag met Microsoft Office Access onder Nieuwe lege database op Lege database.

  De knop Lege database

 2. Typ een bestandsnaam in het vak Bestandsnaam in het deelvenster Lege Database . Als u geen extensie opgeeft, wordt deze toegevoegd voor u. Als u wilt de locatie van het bestand standaard wijzigen, klikt u op Bladeren naar een locatie voor uw database Knopafbeelding (naast het vak Bestandsnaam ), blader naar de nieuwe locatie en klik vervolgens op OK.

 3. Klik op Maken.

  Er wordt een database gemaakt met een lege tabel genaamd Tabel1. Deze tabel wordt geopend in de gegevensbladweergave. De cursor wordt in de eerste lege cel van de kolom Nieuw veld toevoegen geplaatst.

 4. Typ nieuwe gegevens of u kunt gegevens plakken uit een andere bron, zoals beschreven in de sectie gegevens uit een andere bron in een Access-tabel kopiëren.

Gegevens invoeren in de gegevensbladweergave lijkt veel op werken in een Microsoft Office Excel 2007-werkblad. De tabelstructuur wordt gemaakt terwijl u gegevens invoert: zodra u een nieuwe kolom toevoegt aan de tabel, wordt er een nieuw veld gedefinieerd. Access stelt automatisch het gegevenstype van elk veld in op basis van de getypte gegevens.

Als u niet invoeren in Table1 op dit moment wilt, klikt u op sluiten Knopafbeelding . Als u wijzigingen hebt aangebracht in de tabel, wordt u gevraagd te wijzigingen opslaan in de tabel. Klik op Ja om uw wijzigingen op te slaan, klikt u op Nee als u wilt deze negeren of klikt u op Annuleren om de tabel open laten.

Belangrijk : Als u Tabel1 sluit zonder de tabel ten minste eenmaal op te slaan, wordt de gehele tabel verwijderd, ook als u er al gegevens in hebt ingevoerd.

Tabellen toevoegen

U kunt nieuwe tabellen toevoegen aan een bestaande database met de opdrachten in de groep Tabellen op het tabblad Maken.

Afbeelding van Access-lint

Een tabel maken vanuit de gegevensbladweergave    In de gegevensbladweergave kunt u onmiddellijk gegevens invoeren en de tabelstructuur achter de schermen laten opbouwen. Veldnamen worden genummerd (Veld1, Veld2 enzovoort) en het gegevenstype wordt automatisch ingesteld op basis van de gegevens die u invoert.

 1. Klik op het tabblad maken in de groep tabellen op tabel. Knopafbeelding

  Access maakt de tabel aan en selecteert de eerste lege cel in de kolom Nieuw veld toevoegen.

  Opmerking : Als er geen kolom met de naam Nieuw veld toevoegen wordt weergegeven, bevindt u zich mogelijk in de ontwerpweergave in plaats van de gegevensbladweergave. Als u wilt overschakelen naar de gegevensbladweergave, dubbelklikt u in het navigatiedeelvenster. U wordt gevraagd de nieuwe tabel op te slaan, waarna de gegevensbladweergave wordt geopend.

 2. Klik op het tabblad gegevensblad in de groep velden en kolommen , klikt u op Nieuw veld. Knopafbeelding

  Het deelvenster Veldsjablonen, met een lijst van de meest gebruikte veldtypen, wordt weergegeven. Als u een van deze velden naar het gegevensblad sleept of erop dubbelklikt, wordt er een veld toegevoegd met die naam en de passende instellingen voor dat type veld. U kunt de eigenschappen later desgewenst wijzigen. Als u het veld sleept, moet u het slepen naar een gebied op het gegevensblad dat gegevens bevat. Er verschijnt een verticale invoegbalk die aangeeft waar het veld wordt geplaatst.

 3. Gegevens toevoegen, in de eerste lege cel te typen of plakken gegevens uit een andere bron, zoals beschreven in de sectie gegevens kopiëren van een andere bron in een Access-tabel.

 4. Als u de naam van een kolom (veld) wilt wijzigen, kunt u dubbelklikken op de kolomkop en de nieuwe naam invoeren.

  Het is raadzaam om elk veld een passende naam te geven, zodat u in het deelvenster Lijst met velden in één oogopslag kunt zien welke gegevens een veld bevat.

 5. Als u een kolom wilt verplaatsen, klikt u op de kolomkop om de kolom te selecteren en sleept u de kolom naar de gewenste locatie.

  U kunt ook meerdere naast elkaar gelegen kolommen selecteren en ze vervolgens tegelijk naar een nieuwe locatie slepen. Klik daarvoor op de kolomkop van de eerste kolom en klik vervolgens, terwijl u SHIFT ingedrukt houdt, op de kolomkop van de laatste kolom.

Een tabel maken vanuit de ontwerpweergave     In de ontwerpweergave maakt u eerst de structuur van de nieuwe tabel. Vervolgens kunt u overschakelen naar de gegevensbladweergave om gegevens te typen of gegevens invoeren via een andere methode, bijvoorbeeld plakken of importeren.

 1. Klik op het tabblad maken in de groep tabellen op Tabellen-ontwerpen. Knopafbeelding

 2. Typ voor elk veld in de tabel een naam in de kolom Veldnaam en selecteer vervolgens een gegevenstype uit de lijst Gegevenstype.

  Opmerking : Als u de kolommen Veldnaam en Het gegevenstype niet ziet, is het mogelijk in de gegevensbladweergave in plaats van de ontwerpweergave. Als u wilt overschakelen naar de ontwerpweergave, met de rechtermuisknop op de tabel in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Ontwerpweergave Knopafbeelding . Access vraagt u om een naam voor de nieuwe tabel en schakelt u naar de ontwerpweergave.

 3. Desgewenst kunt u in de kolom Beschrijving een beschrijving typen voor elk veld. Deze beschrijving wordt weergegeven op de statusbalk wanneer de cursor zich in dat veld bevindt in de gegevensbladweergave. De beschrijving wordt ook gebruikt als tekst op de statusbalk voor besturingselementen in een formulier of rapport die u maakt door het veld uit het deelvenster Lijst met velden te slepen en voor besturingselementen die voor dat veld worden gemaakt met de wizard Formulier of Rapport.

 4. Nadat u alle velden hebt toegevoegd, slaat u de tabel als volgt op:

  • Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opslaan of druk op Ctrl+S Knopafbeelding .

 5. U kunt gegevens beginnen te typen in de tabel op elk gewenst moment door te schakelen naar de gegevensbladweergave en in de eerste lege cel te klikken. U kunt ook gegevens uit een andere bron, plakken, zoals beschreven in de sectie gegevens uit een andere bron in een Access-tabel kopiëren.

Een tabel maken op basis van een sjabloon    Access biedt sjablonen voor veel gebruikte tabeltypen. Met één muisklik kunt u een complete tabelstructuur maken, met velden die al geconfigureerd zijn en klaar voor gebruik. Desgewenst kunt u vervolgens velden toevoegen of verwijderen om de tabel aan te passen aan uw behoeften.

 1. Klik op het tabblad Maken, in de groep Tabellen, op Tabelsjablonen en selecteer een van de beschikbare sjablonen uit de lijst.

 2. Gegevens toevoegen, in de eerste lege cel te typen of plakken gegevens uit een andere bron, zoals beschreven in de sectie gegevens uit een andere bron in een Access-tabel kopiëren.

  • Een kolom verwijderen   

   1. Met de rechtermuisknop op de kolomkop en klik vervolgens op Kolom verwijderen Knopafbeelding .

  • Een nieuwe kolom toevoegen   

   1. Klik op het tabblad gegevensblad in de groep velden en kolommen , klikt u op Nieuw veld. Knopafbeelding

   2. Het deelvenster Veldsjablonen, met een lijst van de meest gebruikte veldtypen, wordt weergegeven. Als u een van deze velden naar het gegevensblad sleept of erop dubbelklikt, wordt er een veld toegevoegd met die naam en de passende instellingen voor dat type veld. U kunt de eigenschappen later desgewenst wijzigen. Als u het veld sleept, moet u het slepen naar een gebied op het gegevensblad dat gegevens bevat. Er verschijnt een verticale invoegbalk die aangeeft waar het veld wordt geplaatst.

 3. De tabel opslaan:

  • Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opslaan of druk op Ctrl+S Knopafbeelding .

Veldeigenschappen instellen in de ontwerpweergave    Ongeacht hoe u een tabel hebt gemaakt, het is altijd verstandig om de veldeigenschappen te controleren en in te stellen. Dit is alleen mogelijk in de ontwerpweergave. Om naar de ontwerpweergave te gaan klikt u met de rechtermuisknop op de tabel in het navigatiedeelvenster en klikt u vervolgens op Ontwerpweergave. Klik op een veld in het ontwerpraster om de eigenschappen van dat veld te bekijken. De eigenschappen worden weergegeven onder het ontwerpraster onder Veldeigenschappen.

Als u de beschrijving van een veldeigenschap wilt zien, klikt u op de eigenschap en leest u de beschrijving in het tekstvak naast de eigenschappenlijst onder Veldeigenschappen. Als u op F1 drukt, krijgt u meer gedetailleerde informatie.

In de onderstaande tabel worden een aantal van de veldeigenschappen beschreven die gewoonlijk worden aangepast.

Eigenschap

Beschrijving

Veldlengte

Voor tekstvelden wordt met deze eigenschap het maximale aantal tekens ingesteld dat in een veld kan worden opgeslagen. Het maximum is 255. Voor numerieke velden wordt met deze eigenschap het type getal ingesteld dat wordt opgeslagen (Lange integer, Dubbele precisie, enzovoort). Voor de meest efficiënte gegevensopslag wordt aanbevolen dat u niet meer ruimte toewijst dan u verwacht nodig te hebben voor de gegevens. U kunt de waarde desnoods later verhogen.

Opmaak

Met deze eigenschap stelt u in hoe de gegevens worden weergegeven. De eigenschap heeft geen invloed op de werkelijke gegevens die worden opgeslagen in het veld. U kunt een vooraf gedefinieerde notatie selecteren of een aangepaste notatie invoeren.

Invoermasker

Met deze eigenschap kunt u een patroon voor alle gegevens die worden ingevoerd in dit veld opgeven. Dit zorgt ervoor dat alle gegevens correct worden ingevoerd, en het vereiste aantal tekens bevat. Als u hulp nodig hebt over het samenstellen van een invoermasker, klikt u op Knop Opbouwfunctie aan de rechterkant van het eigenschappenvak.

Standaardwaarde

Met deze eigenschap kunt u de standaardwaarde opgeven die telkens wordt weergegeven in dit veld wanneer er een nieuw record wordt toegevoegd. Als u bijvoorbeeld een Datum/tijd-veld hebt waarin u steeds de datum wilt vastleggen waarop de record is toegevoegd, kunt u "Date()" typen (zonder de aanhalingstekens) als de standaardwaarde.

Vereist

Met deze eigenschap stelt u in of er een waarde is vereist in dit veld. Als u deze eigenschap instelt op Ja, mag u voortaan geen nieuwe record toevoegen zonder dat u een waarde invoert in dit veld.

Naar boven

Gegevens uit een andere bron kopiëren naar een Access-tabel

Als uw gegevens momenteel zijn opgeslagen in een ander programma, zoals Office Excel 2007, kunt u de gegevens knippen en in Access plakken. Dit werkt in het algemeen het beste als de gegevens al zijn verdeeld in kolommen, zoals in een Excel-werkblad. Als de gegevens afkomstig zijn uit een tekstverwerker, kunt u de gegevenskolommen het beste scheiden met behulp van tabs of de gegevens omzetten in een tabel in de tekstverwerker voordat u de gegevens kopieert. Als de gegevens moeten worden bewerkt of aangepast (bijvoorbeeld doordat volledige namen moeten worden gescheiden in voornamen en achternamen), kunt u dat beter doen voordat u de gegevens kopieert, vooral als u niet vertrouwd bent met Access.

Als u gegevens plakt in een lege tabel, wordt het gegevenstype van elk veld ingesteld volgens de gegevens in het veld. Als een geplakt veld bijvoorbeeld alleen datumwaarden bevat, krijgt dat veld het gegevenstype Datum/tijd. Als het geplakte veld alleen de woorden 'ja' en 'nee' bevat, krijgt dat veld het gegevenstype Ja/nee.

De velden krijgen hun naam op basis van de eerste rij met geplakte gegevens. Als de eerste rij geplakte gegevens lijkt op de volgende, wordt ervan uitgegaan dat de eerste rij deel uitmaakt van de gegevens en krijgen de velden algemene namen toegewezen (F1, F2, enzovoort). Als de eerste rij geplakte gegevens niet lijkt op de volgende rijen, wordt ervan uitgegaan dat de eerste rij de veldnamen bevat. In dat geval krijgen de velden die betreffende namen toegewezen en wordt de eerste rij niet opgenomen in de gegevens.

Als algemene veldnamen worden toegewezen, kunt u de velden het best zo snel mogelijk nieuwe namen geven, om verwarring te voorkomen. Gebruik de volgende procedure:

 1. Sla de tabel op.

  • Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opslaan of druk op Ctrl+S Knopafbeelding .

 2. Dubbelklik in de gegevensbladweergave op elke kolomkop en typ een geldige veldnaam voor elke kolom. Hierbij lijkt het alsof u over gegevens heen typt, maar de kolomkoppen bevatten veldnamen en geen gegevens.

 3. Sla de tabel opnieuw op.

Opmerking : U kunt ook de namen van velden wijzigen door over te schakelen naar de ontwerpweergave en de veldnamen daar te bewerken. U kunt overschakelen naar de ontwerpweergave door in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de naam van de tabel te klikken en vervolgens op Ontwerpweergave te klikken. Dubbelklik op de tabel in het navigatiedeelvenster om terug te keren naar de gegevensbladweergave.

Naar boven

Gegevens uit een andere bron importeren, toevoegen of koppelen

U moet mogelijk gegevens die zijn opgeslagen in een ander programma en u wilt importeren in een nieuwe tabel of toevoegen aan een bestaande tabel in Access. Of u kunt werken met personen die hun gegevens in andere programma's behouden en u wilt werken met deze in Access door aan deze te koppelen. In beide gevallen Access kunt u gemakkelijk werken met gegevens uit andere bronnen. U kunt gegevens importeren uit een Excel-werkblad, uit een tabel in een andere Access-database, uit een SharePoint-lijst of uit een groot aantal andere bronnen. Het proces dat u gebruikt verschilt enigszins, afhankelijk van uw gegevensbron, maar de volgende procedure kunt u aan de slag.

 1. Klik in Access op het tabblad Externe gegevens in de groep Importeren op de opdracht voor het type bestand dat u wilt importeren.

  Afbeelding van Access-lint

  Als u bijvoorbeeld gegevens uit een Excel-werkblad wilt importeren, klikt u op Excel. Als u het vereiste programmatype niet ziet, klikt u op Meer.

  Opmerking : Als u het juiste type indeling niet kunt vinden in de groep Importeren, moet u misschien het programma openen waarin de gegevens oorspronkelijk zijn gemaakt en vervolgens de gegevens met dat programma opslaan in een algemene bestandsindeling (zoals een tekstbestand met scheidingstekens) voordat u de gegevens in Access kunt importeren.

 2. Klik op Bladeren in het dialoogvenster Externe gegevens ophalen om het brongegevensbestand te zoeken of typ het volledige pad naar het brongegevensbestand in het vak Bestandsnaam.

 3. Klik op de gewenste optie onder Opgeven hoe en waar u de gegevens wilt opslaan in de huidige database. (U kunt gegevens uit alle programma's importeren, terwijl u gegevens uit bepaalde programma's kunt toevoegen of koppelen.) U kunt een nieuwe tabel maken die de geïmporteerde gegevens gebruikt of (bij bepaalde programma's) de gegevens toevoegen aan een bestaande tabel of een gekoppelde tabel maken die gekoppeld blijft aan de gegevens in het bronprogramma.

 4. Als er een wizard wordt gestart, volgt u de aanwijzingen op de volgende pagina's van de wizard. Klik op Voltooien op de laatste pagina van de wizard.

  Als u objecten importeert of tabellen koppelt vanuit een Access-database, verschijnt het dialoogvenster Objecten importeren of Tabellen koppelen. Kies de gewenste items en klik op OK.

  De exacte stappen hangen af van het feit of u gegevens importeert, toevoegt of koppelt.

 5. U wordt gevraagd of u wilt opslaan van de details van de importbewerking die u zojuist hebt voltooid. Als u denkt dat u deze dezelfde importbewerking opnieuw in de toekomst wordt uitvoeren, klikt u op Importstappen opslaanen voert u de details. U kunt eenvoudig herhaalt u de bewerking op een later tijdstip door te klikken op Opgeslagen import Knopafbeelding in de groep importeren op het tabblad Externe gegevens . Als u niet dat de details van de bewerking opslaan wilt, klikt u op sluiten.

Als u een tabel importeert, worden de gegevens geïmporteerd in een nieuwe tabel en wordt die tabel vervolgens weergegeven onder de groep Tabellen in het navigatiedeelvenster. Als u gegevens toevoegt aan een bestaande tabel, worden de gegevens toegevoegd aan die tabel. Als u naar gegevens koppelt, maakt Access een gekoppelde tabel onder de groep Tabellen in het navigatiedeelvenster.

Naar boven

Een bestaande Access-database openen
 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en vervolgens op Openen.

 2. Blader naar de database die u wilt openen in het dialoogvenster Openen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik op de database om deze te openen in de standaardmodus die is opgegeven in het dialoogvenster Access-opties of in de modus die is ingesteld door een beheerbeleid.

  • Klik op Openen om de database te openen voor gedeelde toegang in een omgeving voor meerdere gebruikers, zodat u en andere gebruikers lees- en schrijfbewerkingen kunnen uitvoeren in de database.

  • Klik op de pijl naast de knop Openen en klik vervolgens op Openen als alleen-lezen om de database te openen met de toegang alleen-lezen. U kunt dan de database alleen bekijken maar niet bewerken. Andere gebruikers kunnen de database nog steeds lezen en bewerken.

  • Klik op de pijl naast de knop Openen en klik vervolgens op Exclusief openen om de database te openen met exclusieve toegang. Wanneer u een database opent met exclusieve toegang, krijgt elke andere gebruiker die de database probeert te openen het bericht 'Het bestand is al in gebruik'.

  • Klik op de pijl naast de knop Openen en klik vervolgens op Exclusief openen als alleen-lezen om de database te openen met de alleen-lezen toegang. Andere gebruikers kunnen de database nog wel openen, maar alleen in de modus alleen-lezen.

Als u niet beschikt over de database die u wilt openen   

 1. Klik in het dialoogvenster Openen op de snelkoppeling Deze computer of klik in de vervolgkeuzelijst Zoeken in op Deze computer.

 2. Klik met de rechtermuisknop in de lijst met stations op het station dat vermoedelijk de database bevat en klik vervolgens op Zoeken.

 3. Typ de zoekcriteria in het dialoogvenster Zoekresultaten en klik vervolgens op Zoeken om de database te zoeken.

 4. Dubbelklik op de gevonden database om die te openen.

 5. U moet in het dialoogvenster Openen op Annuleren klikken om de database te openen. Sluit vervolgens het dialoogvenster Zoekresultaten.

Opmerking : U kunt een gegevensbestand met een externe bestandsindeling (bijvoorbeeld dBASE, Paradox, Microsoft Exchange of Excel) rechtstreeks openen. Bovendien kunt u elke willekeurige ODBC-gegevensbron openen, zoals Microsoft SQL Server of Microsoft FoxPro. Er wordt in Access automatisch een nieuwe Access-database gemaakt in de map met het gegevensbestand en er worden koppelingen toegevoegd naar elke tabel in de externe database.

Tips
 • Als u wilt openen op een van de meest recent geopende databases, klikt u op de bestandsnaam voor die database in de lijst met Onlangs gebruikte Database openen op de pagina Aan de slag met Microsoft Office Access . De database wordt geopend met dezelfde instellingen heeft dit de laatste keer dat u deze hebt geopend. Als de lijst met laatst gebruikte bestanden niet wordt weergegeven, klikt u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access. Klik in het dialoogvenster Opties voor Access op Geavanceerd. Voer onder weergeven, het aantal documenten om weer te geven in de lijst recente documenten met een maximum van negen.

 • Als u een database door te klikken op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens met de opdracht openen opent , kunt u een lijst met snelkoppelingen naar databases die u eerder hebt geopend door te klikken op Mijn onlangs geopende documenten in het dialoogvenster openen weergeven.

Naar boven

Een aangepaste lege sjabloon maken

Wanneer u een nieuwe lege database maakt, opent Access een nieuwe tabel waarin u gegevens kunt invoeren, maar worden er geen andere objecten in de database gemaakt. Als u wilt dat alle nieuwe databases die u maakt andere objecten bevatten, zoals formulieren, rapporten, macro's of aanvullende tabellen, kunt u een aangepaste lege sjabloon met die objecten maken. De volgende keer dat u een nieuwe database maakt, bevat deze de objecten in uw sjabloon. Naast deze objecten kan de sjabloon ook tabellen bevatten die vooraf met gegevens zijn gevuld, en tevens eventuele speciale configuratie-instellingen, database-eigenschappen, verwijzingen of programmacode die u in alle nieuwe databases wilt opnemen.

Stel, u hebt een verzameling macro's die u in al uw projecten wilt gebruiken. Als u een lege sjabloon met die macro's maakt, voegt Access ze toe aan elke nieuwe database die u maakt.

U kunt lege sjablonen maken in de bestandsindeling van Office Access 2007, de bestandsindeling van Access 2002-2003 of de bestandsindeling van Access 2000. De sjabloon moet Leeg.accdb heten voor de bestandsindeling van Office Access 2007 en Leeg.mdb voor oudere bestandsindelingen.

 • Als de standaardbestandsindeling is ingesteld op Access 2000 of Access 2002-2003, gebruikt Access Leeg.mdb als bestandsnaam voor de lege sjabloon. De nieuwe database wordt gemaakt in dezelfde bestandsindeling als Leeg.mdb. Als de sjabloon Leeg.mdb de indeling van Access 2002-2003 heeft, krijgt een nieuwe database die u maakt de indeling van Access 2002-2003, ook al is de standaardbestandsindeling die van Access 2000.

 • Als de standaardbestandsindeling is ingesteld op Access 2007, gebruikt Access Leeg.accdb als bestandsnaam voor de lege sjabloon.

Hoe kan ik de standaardbestandsindeling wijzigen?

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access.

 2. Klik op Populair in het dialoogvenster Access-opties.

 3. Selecteer de gewenste indeling in de vervolgkeuzelijst Standaardbestandsindeling onder Databases maken.

Ga op een van de volgende manieren te werk als u een lege sjabloon wilt maken:

 • Maak een nieuwe database (met de naam Blanco of een tijdelijke naam) en importeer of maak vervolgens de objecten die u in de sjabloon wilt opnemen.

 • Maak een kopie van een bestaande database die de objecten bevat die u aan de sjabloon wilt toevoegen en verwijder eventuele ongewenste objecten.

Nadat de sjabloon eenmaal de gewenste objecten bevat, moet u deze op een bepaalde locatie opslaan.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en wijs vervolgens OpslaanAls.

 2. Klik onder De database opslaan in een andere indeling op de bestandsindeling waarin u de sjabloon wilt opslaan.

 3. Blader naar een van de volgende twee sjabloonmappen in het dialoogvenster Opslaan als:

  • Map met systeemsjablonen    Bijvoorbeeld: C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1043\Access

  • Map met gebruikerssjablonen    Bijvoorbeeld:

   • In Windows Vista    c:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

   • In Microsoft Windows Server 2003 of Microsoft Windows XP    C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Sjablonen

    Opmerking : Een lege sjabloon in de map met systeemsjablonen heeft voorrang op een lege sjabloon in een map met gebruikerssjablonen.

 4. Typ Blank.accdb (of Blank.mdb, als u een eerdere versie-sjabloon maakt) in het vak bestandsnaam en klik vervolgens op Opslaan.

Nadat u de nieuwe sjabloon hebt opgeslagen, worden de objecten in de sjabloon standaard toegevoegd aan elke nieuwe lege database die u vervolgens maakt. Access opent een nieuwe tabel in de gegevensbladweergave, net zoals wanneer u een nieuwe lege database maakt zonder een sjabloon te gebruiken.

Als u de lege sjabloon niet meer wilt gebruiken, verwijdert u het bestand Leeg.accdb (of Leeg.mdb voor eerdere versies van Access) of wijzigt u de naam van dit bestand.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×