Een nieuwe database maken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel worden de basisbeginselen van het starten van Access en maken van een database die worden gebruikt op pc, niet via het Web. Hierin wordt uitgelegd hoe u een bureaubladdatabase maakt met behulp van een sjabloon en hoe u een database maken door te maken van uw eigen tabellen, formulieren, rapporten en andere databaseobjecten maken. Ook wordt uitgelegd enkele technieken waarmee u kunt u bestaande gegevens in uw nieuwe database.

In dit artikel

Overzicht

Een database maken met behulp van een sjabloon

Een database maken zonder een sjabloon

Gegevens uit een andere bron kopiëren naar een Access-tabel

Importeren of koppelen aan gegevens uit een andere bron toevoegen

Een toepassingsonderdeel toevoegen

Open een bestaande Access-database

Gebruik van Access 2007?

Overzicht

Wanneer u toegang voor het eerst start of als u een database sluit zonder Access te sluiten, wordt Microsoft Office Backstage-weergave weergegeven.

Backstage-weergave is een beginpunt van waaruit u kunt een nieuwe database maken, opent u een bestaande database, aanbevolen inhoud uit Office.com weergeven, alles wat u kunt Access gebruiken om te doen om een databasebestand of buiten van een database, in tegenstelling tot binnen een database.

Maken van een database

Wanneer u Access opent, wordt het tabblad Nieuw in Backstage-weergave weergegeven. Het tabblad Nieuw bevat verschillende manieren waarop u kunt een nieuwe database maken:

 • Een lege database    U kunt helemaal opnieuw beginnen als u wilt. Dit is een goede optie als u bestaande gegevens die u wilt opnemen of ruimte hebt of zeer specifieke ontwerpvereisten hebt.

 • Een sjabloon die is geïnstalleerd met Access    Houd rekening met behulp van een sjabloon als u een nieuw project te starten en u beginnen wilt. Access wordt geleverd met diverse sjablonen al dan niet standaard geïnstalleerd.

 • Een sjabloon van Office.com    Naast de sjablonen die worden meegeleverd bij Access, kunt u veel meer sjablonen zoeken op Office.com. Hebt u zelfs een browser openen, de sjablonen zijn beschikbaar op het tabblad Nieuw .

Toevoegen aan een database

Wanneer u in een database werkt, kunt u velden, tabellen of toepassingsonderdelen kunt toevoegen.

Toepassingsonderdelen zijn een functie waarmee u verschillende gerelateerde databaseobjecten samen gebruiken alsof ze één. Een toepassingsonderdeel kan bijvoorbeeld bestaan uit een tabel en een formulier dat is gebaseerd op de tabel. U kunt de tabel en het formulier op hetzelfde moment toevoegen met behulp van de toepassingsonderdeel.

U kunt ook query's, formulieren, rapporten, macro - alle objecten in de database die u worden gebruikt voor het werken met maken.

Een database maken met behulp van een sjabloon

Access wordt geleverd met een groot aantal sjablonen die u als gebruiken kunt-is of als een begin wijst. Een sjabloon is een kant-en-klare database met alle tabellen, query's, formulieren, macro's en rapporten die nodig zijn voor een bepaalde taak uitvoeren. Er zijn bijvoorbeeld sjablonen die u kunt bijhouden van problemen of bewaren van uitgaven contactpersonen beheren. Sommige sjablonen bevatten een paar steekproef records om hun gebruik te illustreren.

Als een van deze sjablonen aan uw wensen voldoet, is het meestal de snelste manier om een database is gestart gebruiken. Als u gegevens in een ander programma dat u wilt importeren in Access hebt, mogelijk besluit echter beter te maken van een database zonder dat met een sjabloon. Sjablonen hebben een gegevensstructuur die al zijn gedefinieerd zou, en het veel werk kunt aanpassen van uw bestaande gegevens om de structuur van de sjabloon.

 1. Als u een database opent, klikt u op het tabblad bestand , klikt u op sluiten. Backstage-weergave wordt het tabblad Nieuw weergegeven.

 2. Meerdere sets sjablonen zijn beschikbaar in het tabblad Nieuw sommige zijn ingebouwd in Access. U kunt aanvullende sjablonen downloaden van Office.com. Zie de volgende sectie in dit artikel voor meer informatie.

 3. Selecteer de sjabloon die u wilt gebruiken.

 4. Suggesties voor een naam voor de database in het vak Bestandsnaam , u kunt de bestandsnaam, als u wilt wijzigen. Als u wilt de database niet opslaan in een andere map dan het weergegeven onder het vak Bestandsnaam, klik op Knopafbeelding , blader naar de map waarin u wilt opslaan en klik vervolgens op OK. U kunt desgewenst maken en uw database koppelen aan een SharePoint-site.

  Opmerking: Hoewel beide SharePoint gebruikt, is een bureaubladdatabase die is gekoppeld aan een SharePoint-site niet hetzelfde als een webdatabase te maken met behulp van Access Services. Als u wilt gebruiken in een bureaubladdatabase, moet u Access zijn geïnstalleerd. Een webdatabase kan worden gebruikt met een webbrowser.

 5. Klik op Maken.

  Een database wordt door Access gemaakt van de sjabloon die u hebt gekozen en vervolgens de database wordt geopend. Voor veel sjablonen, een formulier weergegeven waarin u gegevens kunt invoeren. Als uw sjabloon voorbeeldgegevens bevat, kunt u elke record verwijderen door te klikken op de recordkiezer (de gearceerde doos of balk links van de record), en daarna het volgende te doen:

  Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Records op Verwijderen. Knopafbeelding

 6. Als u wilt beginnen met het invoeren van gegevens, klik in de eerste lege cel in het formulier en begin te typen. Gebruik de navigatiedeelvenster om te bladeren naar andere formulieren of rapporten die u wilt gebruiken. Sommige sjablonen hebben een Navigatieformulier waarmee u om te schakelen tussen de verschillende databaseobjecten.

Zie het artikel met een sjabloon aan een Access-bureaubladdatabase makenvoor meer informatie over het werken met sjablonen.

Naar boven

Een database maken zonder een sjabloon

Als u niet geïnteresseerd bent in een sjabloon gebruiken, kunt u een database maken door het samenstellen van uw eigen tabellen, formulieren, rapporten en andere databaseobjecten. In de meeste gevallen hierbij een of beide van de volgende opties:

 • Invoeren, plakken, of importeren van gegevens in de tabel die wordt gemaakt wanneer u een nieuwe database maken en klik vervolgens herhalende het proces met nieuwe tabellen die u maakt met de opdracht tabel op het tabblad maken .

 • Gegevens importeren uit andere bronnen en het maken van nieuwe tabellen in het proces.

Maak een lege database

 1. Klik op het tabblad bestand op Nieuwen klik vervolgens op Lege Database.

 2. Typ een bestandsnaam in het vak Bestandsnaam . Als u wilt de locatie van het bestand standaard wijzigen, klikt u op Bladeren naar een locatie voor uw database Knopafbeelding (naast het vak Bestandsnaam ), blader naar de nieuwe locatie en klik vervolgens op OK.

 3. Klik op Maken.

  Toegang tot de database wordt gemaakt met een lege tabel genaamd Tabel1 en Tabel1 opent in de gegevensbladweergave. De cursor zich bevindt in de eerste lege cel in de kolom Klik om toe te voegen .

 4. Typ nieuwe gegevens of u kunt gegevens plakken uit een andere bron, zoals beschreven in de sectie gegevens uit een andere bron in een Access-tabel kopiëren.

Gegevens invoeren in de gegevensbladweergave is ontworpen om te zijn vergelijkbaar met het werken in een Excel-werkblad. De tabelstructuur van de wordt gemaakt terwijl u gegevens invoert. Wanneer u een nieuwe kolom aan het gegevensblad toevoegen, wordt een nieuw veld gedefinieerd in de tabel. Access wordt automatisch ingesteld voor de gegevenstype van elk veld, op basis van de gegevens die u invoert.

Als u niet gegevens invoeren in Tabel1 op dit moment wilt, klikt u op sluiten Knopafbeelding . Als u wijzigingen hebt aangebracht in de tabel, wordt u de wijzigingen wilt opslaan wordt gevraagd. Klik op Ja om uw wijzigingen op te slaan, klikt u op Nee als u wilt deze negeren of klikt u op Annuleren om de tabel open laten.

Tip:  Access Hiermee wordt gezocht naar een bestand met de naam Blank.accdb in de map die zich bevindt [installeren station]: \Program Files\Microsoft Office\Templates\1033\Access\. Als het aanwezig is, is Blank.accdb de sjabloon voor alle nieuwe lege databases, met uitzondering van Webdatabases. Alle inhoud die erin wordt overgenomen door alle nieuwe, lege database. Dit is een goede manier om te distribueren standaardinhoud, zoals deel getallen of bedrijf vrijwaringen en beleid. Onthoud dat Blank.accdb heeft geen invloed op het maken van lege nieuwe Webdatabases.

Belangrijk: Als u Tabel1 sluit zonder op te slaan ten minste eenmaal, verwijderd de volledige tabel, zelfs als u de gegevens erin hebt ingevoerd.

Een tabel toevoegen

U kunt nieuwe tabellen toevoegen aan een bestaande database met behulp van de opdrachten in de groep tabellen op het tabblad maken .

afbeelding van het access-lint

Een tabel, beginnend in de gegevensbladweergave maken    In de gegevensbladweergave, kunt u direct gegevens invoeren en laten de tabelstructuur achter de schermen opbouwen. Veldnamen worden numeriek toegewezen (veld1, Veld2, enzovoort) en in Access wordt automatisch het gegevenstype van elk veld, op basis van de gegevens die u invoert.

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Tabellen op Tabel. Knopafbeelding

  Access maakt van de tabel en selecteert de eerste lege cel in de kolom Klik om toe te voegen .

 2. Klik op het tabblad velden in de groep toevoegen & verwijderen op het type veld dat u wilt toevoegen. Als u het gewenste type niet ziet, klikt u op Meer velden Knopafbeelding .

 3. Een lijst met veelgebruikte veldtypen wordt weergegeven. Klik op het gewenste veldtype en het nieuwe veld automatisch toegevoegd aan het gegevensblad op de invoegpositie.

  U kunt het veld verplaatsen door deze te slepen. Wanneer u een veld in een gegevensblad sleept, wordt een verticale invoegpositie balk weergegeven waar het veld wordt geplaatst.

 4. Gegevens toevoegen, in de eerste lege cel te typen of plakken gegevens uit een andere bron, zoals beschreven in de sectie gegevens kopiëren van een andere bron in een Access-tabel.

 5. De naam van een kolom (resourceveld), dubbelklikt u op de kolomkop en typ de nieuwe naam.

  U moet een duidelijke naam geven aan elk veld, zodat u wat ze bevatten zien kunt wanneer dit wordt weergegeven in het deelvenster Lijst met velden .

 6. Als u wilt een kolom verplaatsen, klikt u op de kolomkop om de kolom te selecteren en sleep vervolgens de kolom naar de gewenste locatie. U kunt ook meerdere aangrenzende kolommen selecteren en sleep ze naar een nieuwe locatie in één keer. Meerdere aangrenzende kolommen selecteren en klikt u op de kolomkop van de eerste kolom, terwijl u SHIFT ingedrukt, klik op de kolomkop van de laatste kolom.

Maak een tabel, beginnend in de ontwerpweergave    In de ontwerpweergave, moet u eerst de tabelstructuur maken. U vervolgens schakelen naar de gegevensbladweergave om gegevens te voeren, of gegevens invoeren met behulp van een andere methode, zoals plakken of te importeren.

 1. Klik op het tabblad maken in de groep tabellen op Tabellen-ontwerpen. Knopafbeelding

 2. Voor elk veld in de tabel, typ een naam in de kolom Veldnaam en selecteer vervolgens een gegevenstype in de lijst Gegevenstype .

 3. Als u wilt, kunt u een beschrijving voor elk veld dat in de kolom Beschrijving typen. De beschrijving is weergegeven op de statusbalk wanneer de cursor in dat veld in de gegevensbladweergave bevindt zich. De beschrijving wordt ook gebruikt als tekst op de statusbalk voor besturingselementen in een formulier of rapport die u maakt het veld vanuit het deelvenster Lijst met velden slepen en voor besturingselementen die zijn gemaakt voor dat veld wanneer u de Wizard formulier of rapport gebruikt.

 4. Nadat u alle velden hebt toegevoegd, slaat u de tabel:

  • Ga naar het tabblad Bestand en klik op Opslaan.

 5. U kunt gegevens beginnen te typen in de tabel op elk gewenst moment door te schakelen naar de gegevensbladweergave en in de eerste lege cel te klikken. U kunt ook gegevens uit een andere bron, plakken, zoals beschreven in de sectie gegevens uit een andere bron in een Access-tabel kopiëren.

Veldeigenschappen instellen in de ontwerpweergave    Ongeacht hoe u een tabel hebt gemaakt, is het verstandig om te controleren en Veldeigenschappen instellen. Hoewel bepaalde eigenschappen beschikbaar in de gegevensbladweergave zijn, kunnen bepaalde eigenschappen alleen worden ingesteld in de ontwerpweergave. Als u wilt overschakelen naar de ontwerpweergave, met de rechtermuisknop op de tabel in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Ontwerpweergave. Als u wilt zien van een veld eigenschappen, klikt u op het veld in het ontwerpraster. De eigenschappen worden weergegeven onder het ontwerpraster, klik onder Veldeigenschappen.

Als u een beschrijving van elke veldeigenschap, klikt u op de eigenschap en lees de beschrijving in het vak naast de lijst met velden onder Veldeigenschappen. U kunt meer gedetailleerde informatie opvragen door te klikken op de knop Help.

De volgende tabel worden enkele van de veldeigenschappen die gewoonlijk worden aangepast.

Eigenschap

Beschrijving

Veldlengte

Voor tekstvelden stelt deze eigenschap u het maximum aantal tekens dat kan worden opgeslagen in het veld. Het maximale aantal is 255. Voor numerieke velden, het type getal dat wordt opgeslagen voor deze eigenschap worden ingesteld (Lange Integer dubbele, enzovoort). Het wordt aanbevolen dat u de kleinste hoeveelheid ruimte waarvan u denkt dat u nodig hebt voor de gegevens toewijzen voor de efficiëntste opslag van gegevens. U kunt de waarde aanpassen omhoog later, als uw behoeften wijzigen.

Opmaak

Deze eigenschap wordt ingesteld hoe de gegevens worden weergegeven. Deze heeft geen invloed op de werkelijke gegevens die is opgeslagen in het veld. U kunt een vooraf gedefinieerde notatie selecteren of voer een aangepaste notatie.

Invoermasker

Met deze eigenschap kunt u een patroon voor alle gegevens die worden ingevoerd in dit veld opgeven. Dit zorgt ervoor dat alle gegevens correct worden ingevoerd, en het vereiste aantal tekens bevat. Als u hulp nodig hebt over het samenstellen van een invoermasker, klikt u op Knop Opbouwfunctie aan de rechterkant van het eigenschappenvak.

Standaardwaarde

Met deze eigenschap kunt u opgeven van de standaardwaarde die wordt weergegeven in dit veld elke keer dat u een nieuwe record wordt toegevoegd. Hebt u een datum/tijd-veld waarin u altijd wilt opnemen van de datum waarop de record is toegevoegd, kunt u bijvoorbeeld 'Date()"(zonder de aanhalingstekens) invoeren als de standaardwaarde.

Verplicht

Deze eigenschap instellen of een waarde in dit veld is vereist. Als u deze eigenschap op Ja instelt, kunt Access u niet naar een nieuwe record toevoegen, tenzij een waarde voor dit veld wordt ingevoerd.

Naar boven

Gegevens uit een andere bron kopiëren naar een Access-tabel

Als uw gegevens momenteel is opgeslagen in een ander programma, zoals Excel, kunt u deze kunt kopiëren en plak deze in een Access-tabel. In het algemeen is werkt dit het beste als uw gegevens al zijn verdeeld in kolommen, zoals in een Excel-werkblad. Als uw gegevens zich in een word verwerking programma, wordt u geadviseerd de kolommen met gegevens gescheiden door middel van tabs of de gegevens converteren naar een tabel in het tekstverwerkingsprogramma voordat u de gegevens kopiëren. Als uw gegevens moeten worden bewerkt of aangepast (bijvoorbeeld doordat volledige namen in en achternamen), wilt u mogelijk dit doen voordat u gegevens kopieert met name als u niet bekend met Access bent.

Wanneer u gegevens in een lege tabel plakt, wordt het gegevenstype van elk veld op basis van welke soort gegevens in het veld ingesteld. Bijvoorbeeld als een geplakte veld alleen datumwaarden bevat, wordt het gegevenstype datum/tijd dat veld. Als de geplakte veld alleen de woorden "Ja" en "geen" bevat, wordt de Ja toegepast/geen gegevens naar het veld type.

Toegang tot de naam van de velden afhankelijk van wat er in de eerste rij van de geplakte gegevens. Als de eerste rij van de geplakte gegevens op de rijen die volgt lijkt, wordt dat de eerste rij deel uit van de gegevens maakt en Hiermee wijst de velden algemene namen (F1, F2, enzovoort). Als de eerste rij van de geplakte gegevens niet op de rijen die u volgt lijkt, wordt dat de eerste rij met veldnamen bestaat. Toegang tot de velden dienovereenkomstig gewijzigd namen en is niet inbegrepen bij de eerste rij in de gegevens.

Als Access algemene veldnamen toegewezen, moet u aan de namen van de velden zo snel mogelijk om verwarring te voorkomen. Gebruik de volgende procedure:

 1. Druk op CTRL + S om op te slaan in de tabel.

 2. Dubbelklik op elke kolomkop en typ een beschrijvende naam voor elke kolom in de gegevensbladweergave.

 3. Sla de tabel opnieuw.

Opmerking: U kunt ook de velden wijzigen door te schakelen naar de ontwerpweergave en de veldnamen daar bewerken. Als u wilt overschakelen naar de ontwerpweergave, met de rechtermuisknop op de tabel in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Ontwerpweergave. Als u wilt overschakelen naar de gegevensbladweergave, dubbelklikt u op de tabel in het navigatiedeelvenster.

Naar boven

Importeren of koppelen aan gegevens uit een andere bron toevoegen

U moet mogelijk gegevens die zijn opgeslagen in een ander programma en u wilt importeren in een nieuwe tabel of toevoegen aan een bestaande tabel in Access. Of u kunt werken met personen die hun gegevens in andere programma's behouden en u wilt werken met deze in Access door aan deze te koppelen. In beide gevallen Access kunt u gemakkelijk werken met gegevens uit andere bronnen. U kunt gegevens importeren uit een Excel-werkblad, uit een tabel in een andere Access-database, uit een SharePoint-lijst of uit een groot aantal andere bronnen. Het proces dat u gebruikt verschilt enigszins, afhankelijk van uw gegevensbron, maar de volgende procedure kunt u aan de slag.

 1. In Access, klik op het tabblad Externe gegevens in de groep importeren & koppeling op de opdracht voor het type bestand dat u wilt importeren.

  De groep Importeren en koppelen op het tabblad Externe gegevens

  Bijvoorbeeld als u gegevens uit een Excel-werkblad importeert, klikt u op Excel. Als u het programmatype dat u nodig hebt niet ziet, klikt u op meer.

  Opmerking: Als u het juiste indelingstype niet kunt in de groep importeren & koppeling vinden , u moet mogelijk tot start het programma waarin u de gegevens oorspronkelijk hebt gemaakt en vervolgens dat programma gebruiken voor het opslaan van de gegevens in een veelgebruikte bestandsindeling (zoals een tekstbestand met scheidingstekens) voordat u kunt belang t die gegevens in Access.

 2. In het dialoogvenster Externe gegevens ophalen , klikt u op Bladeren naar het bron-gegevensbestand of typ het volledige pad van het bronbestand van de gegevens in het vak bestandsnaam .

 3. Klik op de gewenste optie (alle programma's kunt u importeren en enkele waarmee u kunt toevoegen of een koppeling) onder opgeven hoe en waar u wilt opslaan van de gegevens in de huidige database. U kunt een nieuwe tabel waarin de geïmporteerde gegevens maken of (met sommige programma's) u kunt de gegevens toevoegen aan een bestaande tabel of maak een gekoppelde tabel die een koppeling naar de gegevens in het bronprogramma onderhoudt.

 4. Als een wizard wordt gestart, volgt u de instructies op de volgende pagina's van de wizard. Klik op de laatste pagina van de wizard op Voltooien.

  Als u objecten of koppelingstabellen in een Access-database importeert, wordt de Objecten importeren of de Tabellen koppelen dialoogvenster weergegeven. Kies de items die u wilt en klik vervolgens op OK.

  De exacte stappen, is afhankelijk van of u wilt importeren, toevoegen of gegevens koppelen.

 5. U wordt gevraagd of u wilt opslaan van de details van de importbewerking die u zojuist hebt voltooid. Als u denkt dat u deze dezelfde importbewerking opnieuw in de toekomst wordt uitvoeren, klikt u op Importstappen opslaanen voert u de details. U kunt eenvoudig herhaalt u de bewerking in de toekomst door te klikken op Opgeslagen import Bijschrift 4 in de groep importeren & koppeling op het tabblad Externe gegevens . Als u niet dat de details van de bewerking opslaan wilt, klikt u op sluiten.

Als u ervoor kiest om te importeren van een tabel, wordt in Access de gegevens worden geïmporteerd in een nieuwe tabel en klikt u vervolgens de tabel onder de groep tabellen in het navigatiedeelvenster wordt weergegeven. Als u gegevens toevoegt aan een bestaande tabel kiest, worden de gegevens wordt toegevoegd aan die tabel. Als u ervoor kiest om te koppelen aan gegevens, wordt een gekoppelde tabel onder de groep tabellen in Access gemaakt in het navigatiedeelvenster.

Naar boven

Een toepassingsonderdeel toevoegen

U kunt een toepassingsonderdeel functionaliteit toevoegen aan een bestaande database. Een toepassingsonderdeel kan bestaan uit alleen één tabel of dit kan verschillende gerelateerde objecten, zoals een tabel en een afhankelijk formulier omvatten.

Bijvoorbeeld, bestaat de opmerkingen toepassingsonderdeel uit een tabel met een AutoNummering-id-veld, een date-veld en een memoveld. U kunt dit toevoegen aan elke database en deze gebruiken als-is, of met minimale aan te passen.

 1. Open de database waaraan u wilt toevoegen van een toepassingsonderdeel.

 2. Klik op het tabblad maken .

 3. Klik in de groep sjablonen op Toepassingsonderdelen. Een lijst met beschikbare webonderdelen wordt geopend.

 4. Klik op de toepassingsonderdeel die u wilt toevoegen.

Naar boven

Open een bestaande Access-database

 1. Klik op het tabblad Bestand op Openen.

 2. Blader in het dialoogvenster openen naar de database die u wilt openen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik op de database te openen in de standaardmodus die is opgegeven in het dialoogvenster Opties voor Access of de modus die is ingesteld door een beheerbeleid.

  • Klik op openen om te openen van de database voor gedeelde toegang in een omgeving, zodat u en anderen kunnen lezen en in de database schrijven.

  • Klik op de pijl naast de knop openen en klik vervolgens op openen als alleen-lezen als u wilt openen de database voor alleen-lezen zodat u kunt bekijken maar niet hoeven te bewerken. Andere gebruikers kunnen nog steeds lezen en schrijven in de database.

  • Klik op de pijl naast de knop openen en klik vervolgens op Exclusief openen om te openen van de database met behulp van exclusieve toegang. Wanneer u een database openen met exclusieve toegang hebt, ontvangt een iedereen die wordt geprobeerd de database te openen van een bericht 'bestand al in gebruik'.

  • Klik op de pijl naast de knop openen en klik vervolgens op Exclusief openen als alleen-lezen als de database voor alleen-lezentoegang wilt openen. Andere gebruikers kunnen nog steeds openen voor de database, maar ze zijn beperkt tot alleen-lezenmodus.

Opmerking: U kunt een gegevensbestand rechtstreeks openen in een externe bestandsindeling, zoals dBASE, Microsoft Exchange of Excel. U kunt ook rechtstreeks openen eventuele ODBC-gegevensbron, zoals Microsoft SQL Server. Access automatisch een nieuwe Access-database gemaakt in dezelfde map als het gegevensbestand en koppelingen worden toegevoegd aan elke tabel in de externe database.

Tips

 • Klik op Recentom een van de meest recent geopende databases, klik op het tabblad bestand en klik vervolgens op de bestandsnaam voor die database. Access opent de database met behulp van de instellingen die van de laatste keer dat u deze hebt geopend had. Als de lijst met laatst gebruikte bestanden niet wordt weergegeven, klikt u op het tabblad bestand , klikt u op Opties. Klik in het dialoogvenster Opties voor Access op Clientinstellingen. Voer onder weergeven, het aantal documenten om in de lijst recente documenten, tot maximaal 50 aan te geven.

  U kunt ook recente databases in de balk van Backstage-weergave van navigatie, voor twee terwijl u klikt op toegang weergeven: 1) het tabblad bestand , 2) de onlangs gebruikte database die u wilt openen. Aan de onderkant van het tabblad Recent , schakel het selectievakje snel toegang tot dit aantal recente Databases en past u het aantal databases om weer te geven.

 • Als u een database opent door te klikken op de opdracht openen op het tabblad bestand , kunt u een lijst met snelkoppelingen naar databases die u eerder hebt geopend door te klikken op Mijn onlangs geopende documenten in het dialoogvenster openen weergeven.

Naar boven

Gebruik van Access 2007?

Wanneer u toegang voor het eerst start of als u een database sluit zonder Access te sluiten, wordt de pagina Aan de slag met Microsoft Office Access wordt weergegeven.

De pagina Aan de slag met Microsoft Office Access

Deze pagina is een beginpunt van waaruit u kunt een nieuwe database maken, opent u een bestaande database, of aanbevolen inhoud van Microsoft Office Online weergeven.

Access biedt u met een groot aantal verschillende sjablonen die u gebruiken kunt om het proces voor het maken van database te versnellen. Een sjabloon is een kant-en-klare database met alle tabellen, query's, formulieren en rapporten die nodig zijn voor een bepaalde taak uitvoeren. Er zijn bijvoorbeeld sjablonen die u kunt bijhouden van problemen of bewaren van uitgaven contactpersonen beheren. Sommige sjablonen bevatten een paar steekproef records om hun gebruik te illustreren. Databasesjablonen kunnen worden gebruikt, zoals ze zijn, of u ze beter aansluiten uw behoeften voldoet kunt.

Als een van deze sjablonen aan uw wensen voldoet, is het meestal de snelste manier om een database is gestart gebruiken. Als u gegevens in een ander programma dat u wilt importeren in Access hebt, mogelijk besluit echter beter te maken van een database zonder dat met een sjabloon. Sjablonen hebben een gegevensstructuur die al zijn gedefinieerd zou, en het veel werk kunt aanpassen van uw bestaande gegevens om de structuur van de sjabloon.

 1. Als u een database is geopend, klikt u op de Microsoft Office-knop en klik op Database sluiten Knopafbeelding om de pagina Aan de slag met Microsoft Office Access te openen.

 2. Diverse sjablonen worden weergegeven in het midden van de pagina Aan de slag met Microsoft Office Access en meer informatie beschikbaar als u de koppelingen in het deelvenster Sjablooncategorieën klikt. U kunt aanvullende sjablonen downloaden van de website van Office Online. Zie de volgende sectie in dit artikel voor meer informatie.

 3. Klik op de sjabloon die u wilt gebruiken.

 4. Suggesties voor een naam voor de database in het vak Bestandsnaam , u kunt de bestandsnaam, als u wilt wijzigen. Als u wilt de database niet opslaan in een andere map dan het weergegeven onder het vak Bestandsnaam, klik op Knopafbeelding , blader naar de map waarin u wilt opslaan en klik vervolgens op OK. U kunt desgewenst maken en uw database koppelen aan een SharePoint-site.

 5. Klik op maken (of downloaden, voor een Office Online-sjabloon).

  Access maakt of de database wordt gedownload en vervolgens geopend. Een formulier wordt weergegeven waarin u gegevens kunt invoeren. Als uw sjabloon voorbeeldgegevens bevat, kunt u elke record verwijderen door te klikken op de recordkiezer (de gearceerde doos of balk links van de record), en daarna het volgende te doen:

  Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Records op Verwijderen. Knopafbeelding

 6. Als u wilt beginnen met het invoeren van gegevens, klik in de eerste lege cel in het formulier en begin te typen. Gebruik het navigatiedeelvenster om te bladeren naar andere formulieren of rapporten die u wilt gebruiken.

Als u een sjabloon die aan uw wensen voldoet op de pagina Aan de slag met Microsoft Office Access vinden en u verbonden met Internet kunt bent, vindt u op de website van Office Online voor een grotere selectie.

 1. Klik op de pagina Aan de slag met Microsoft Office Access onder meer op Office Onlineop sjablonen.

  De startpagina van de sjablonen op Office Online wordt weergegeven in het browservenster.

 2. Gebruik de Office Online navigatie en hulpmiddelen voor zoeken om de Access-sjabloon die u wilt gebruiken, en volg de instructies om deze te downloaden. Wanneer u een sjabloon hebt gedownload, wordt een databasebestand naar uw computer hebt gedownload en geopend in een nieuw exemplaar van Access. De sjabloon is in de meeste gevallen ontworpen voor het openen van een formulier voor gegevensinvoer, zodat u kunt beginnen met het invoeren van gegevens onmiddellijk.

Zie het artikel met een sjabloon aan een Access-bureaubladdatabase makenvoor meer informatie over het werken met sjablonen.

Naar boven

Als u niet geïnteresseerd bent in een sjabloon gebruiken, kunt u een database maken door het samenstellen van uw eigen tabellen, formulieren, rapporten en andere databaseobjecten. In de meeste gevallen meestal zult u hiervoor een of beide van de volgende opties:

 • Invoeren, plakken, of importeren van gegevens in de tabel die wordt gemaakt wanneer u een nieuwe database maken en klik vervolgens herhalende het proces met nieuwe tabellen die u maakt met de opdracht tabel op het tabblad maken .

 • Gegevens importeren uit andere bronnen en het maken van nieuwe tabellen in het proces.

 1. Klik op de pagina Aan de slag met Microsoft Office Access onder Nieuwe, lege Database, op Lege Database.

  De knop Lege database

 2. Typ een bestandsnaam in het vak Bestandsnaam in het deelvenster Lege Database . Als u geen extensie opgeeft, wordt deze toegevoegd voor u. Als u wilt de locatie van het bestand standaard wijzigen, klikt u op Bladeren naar een locatie voor uw database Knopafbeelding (naast het vak Bestandsnaam ), blader naar de nieuwe locatie en klik vervolgens op OK.

 3. Klik op Maken.

  Toegang tot de database wordt gemaakt met een lege tabel genaamd Tabel1 en Tabel1 opent in de gegevensbladweergave. De cursor zich bevindt in de eerste lege cel in de kolom Nieuw veld toevoegen .

 4. Typ nieuwe gegevens of u kunt gegevens plakken uit een andere bron, zoals beschreven in de sectie gegevens uit een andere bron in een Access-tabel kopiëren.

Invoeren van gegevens in de gegevensbladweergave is ontworpen om te zijn vergelijkbaar met het werken in een werkblad Microsoft Office Excel 2007 . De tabelstructuur van de wordt gemaakt terwijl u gegevens invoert, elk gewenst moment dat u een nieuwe kolom aan de tabel toevoegen, een nieuw veld is gedefinieerd. Access wordt automatisch ingesteld voor de gegevenstype van elk veld, op basis van de gegevens die u invoert.

Als u niet invoeren in Table1 op dit moment wilt, klikt u op sluiten Knopafbeelding . Als u wijzigingen hebt aangebracht in de tabel, wordt u gevraagd te wijzigingen opslaan in de tabel. Klik op Ja om uw wijzigingen op te slaan, klikt u op Nee als u wilt deze negeren of klikt u op Annuleren om de tabel open laten.

Belangrijk: Als u Tabel1 sluit zonder op te slaan ten minste eenmaal, verwijderd de volledige tabel, zelfs als u de gegevens erin hebt ingevoerd.

U kunt nieuwe tabellen toevoegen aan een bestaande database met behulp van de opdrachten in de groep tabellen op het tabblad maken .

Afbeelding van het Access-lint

Een tabel, beginnend in de gegevensbladweergave maken    In de gegevensbladweergave, kunt u direct gegevens invoeren en laten de tabelstructuur achter de schermen opbouwen. Veldnamen worden numeriek toegewezen (veld1, Veld2, enzovoort) en in Access wordt automatisch het gegevenstype van elk veld, op basis van de gegevens die u invoert.

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Tabellen op Tabel. Knopafbeelding

  Access maakt van de tabel en selecteert de eerste lege cel in de kolom Nieuw veld toevoegen .

  Opmerking: Als u een kolom Nieuw veld toevoegen niet ziet, is het mogelijk in de ontwerpweergave in plaats van de gegevensbladweergave. Als u wilt overschakelen naar de gegevensbladweergave, dubbelklikt u op de tabel in het navigatiedeelvenster. Access gevraagd of u de nieuwe tabel op te slaan en schakelt u vervolgens naar de gegevensbladweergave.

 2. Klik op het tabblad Gegevensblad in de groep Velden en kolommen op Nieuw veld. Knopafbeelding

  Venster Veldsjablonen , waarin een lijst met veelgebruikte veldtypen wordt weergegeven. Als u dubbelklikt u op of u een van deze velden naar het gegevensblad sleept, wordt in Access een veld toegevoegd met die naam en Hiermee stelt u de eigenschappen op de juiste waarden voor dat type veld. Als u wilt, kunt u de eigenschappen later wijzigen. Als u het veld sleept, moet u deze slepen naar een gebied van het gegevensblad dat gegevens bevat. Een verticale invoegpositie balk wordt weergegeven, met waar het veld wordt geplaatst.

 3. Gegevens toevoegen, in de eerste lege cel te typen of plakken gegevens uit een andere bron, zoals beschreven in de sectie gegevens kopiëren van een andere bron in een Access-tabel.

 4. De naam van een kolom (resourceveld), dubbelklikt u op de kolomkop en typ de nieuwe naam.

  Het is een goede gewoonte om een duidelijke naam geeft aan elk veld, zodat u wat ze bevatten zien kunt wanneer dit wordt weergegeven in het deelvenster Lijst met velden .

 5. Als u wilt een kolom verplaatsen, klikt u op de kolomkop om de kolom te selecteren en sleep vervolgens de kolom naar de gewenste locatie.

  U kunt ook meerdere aangrenzende kolommen selecteren en sleep ze naar een nieuwe locatie in één keer. Meerdere aangrenzende kolommen selecteren en klikt u op de kolomkop van de eerste kolom, terwijl u SHIFT ingedrukt, klik op de kolomkop van de laatste kolom.

Maak een tabel, beginnend in de ontwerpweergave    In de ontwerpweergave, moet u eerst de structuur van de nieuwe tabel maken. U vervolgens schakelen naar de gegevensbladweergave om gegevens te voeren, of gegevens invoeren met behulp van een andere methode, zoals plakken of te importeren.

 1. Klik op het tabblad maken in de groep tabellen op Tabellen-ontwerpen. Knopafbeelding

 2. Voor elk veld in de tabel, typ een naam in de kolom Veldnaam en selecteer vervolgens een gegevenstype in de lijst Gegevenstype .

  Opmerking: Als u de kolommen Veldnaam en Het gegevenstype niet ziet, is het mogelijk in de gegevensbladweergave in plaats van de ontwerpweergave. Als u wilt overschakelen naar de ontwerpweergave, met de rechtermuisknop op de tabel in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Ontwerpweergave Knopafbeelding . Access vraagt u om een naam voor de nieuwe tabel en schakelt u naar de ontwerpweergave.

 3. Als u wilt, kunt u een beschrijving voor elk veld dat in de kolom Beschrijving typen. De beschrijving is weergegeven op de statusbalk wanneer de cursor in dat veld in de gegevensbladweergave bevindt zich. De beschrijving wordt ook gebruikt als tekst op de statusbalk voor besturingselementen in een formulier of rapport die u maakt het veld vanuit het deelvenster Lijst met velden slepen en voor besturingselementen die zijn gemaakt voor dat veld wanneer u de Wizard formulier of rapport gebruikt.

 4. Nadat u alle velden hebt toegevoegd, slaat u de tabel:

  • Klik op de Microsoft Office-knop en klik vervolgens op Opslaan of druk op Ctrl+S Knopafbeelding .

 5. U kunt gegevens beginnen te typen in de tabel op elk gewenst moment door te schakelen naar de gegevensbladweergave en in de eerste lege cel te klikken. U kunt ook gegevens uit een andere bron, plakken, zoals beschreven in de sectie gegevens uit een andere bron in een Access-tabel kopiëren.

Een tabel maken met behulp van een sjabloon    Access biedt sjablonen voor veelgebruikte soorten of tabellen. U kunt met één muisklik, een complete tabelstructuur maken met de velden die al geconfigureerd en bent u er klaar voor gebruik. Indien nodig kunt u vervolgens toevoegen of verwijderen van velden, zodat de tabel aan uw wensen voldoet.

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Tabellen op Tabelsjablonen en selecteer een van de beschikbare sjablonen in de lijst.

 2. Gegevens toevoegen, in de eerste lege cel te typen of plakken gegevens uit een andere bron, zoals beschreven in de sectie gegevens uit een andere bron in een Access-tabel kopiëren.

  • Een kolom verwijderen    

   1. Met de rechtermuisknop op de kolomkop en klik vervolgens op Kolom verwijderen knopafbeelding .

  • Een nieuwe kolom toevoegen    

   1. Klik op het tabblad Gegevensblad in de groep Velden en kolommen op Nieuw veld. Knopafbeelding

   2. Venster Veldsjablonen , waarin een lijst met veelgebruikte veldtypen wordt weergegeven. Als u dubbelklikt u op of u een van deze velden naar het gegevensblad sleept, wordt in Access een veld toegevoegd met die naam en Hiermee stelt u de eigenschappen op de juiste waarden voor dat type veld. Als u wilt, kunt u de eigenschappen later wijzigen. Als u het veld sleept, moet u deze slepen naar een gebied van het gegevensblad dat gegevens bevat. Een verticale invoegpositie balk wordt weergegeven, met waar het veld wordt geplaatst.

 3. Sla de tabel:

  • Klik op de Microsoft Office-knop en klik vervolgens op Opslaan of druk op Ctrl+S Knopafbeelding .

Veldeigenschappen instellen in de ontwerpweergave    Ongeacht hoe u een tabel hebt gemaakt, is het verstandig om te controleren en Veldeigenschappen instellen. Dit kan alleen worden uitgevoerd in de ontwerpweergave. Als u wilt overschakelen naar de ontwerpweergave, met de rechtermuisknop op de tabel in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Ontwerpweergave. Als u wilt zien van een veld eigenschappen, klikt u op het veld in het ontwerpraster. De eigenschappen worden weergegeven onder het ontwerpraster, klik onder Veldeigenschappen.

Als u een beschrijving van elke veldeigenschap, klikt u op de eigenschap en lees de beschrijving in het vak naast de lijst met velden onder Veldeigenschappen. U kunt meer gedetailleerde informatie openen door op F1 te drukken.

De volgende tabel worden enkele van de veldeigenschappen die gewoonlijk worden aangepast.

Eigenschap

Beschrijving

Veldlengte

Voor tekstvelden stelt deze eigenschap u het maximum aantal tekens dat kan worden opgeslagen in het veld. Het maximale aantal is 255. Voor numerieke velden, het type getal dat wordt opgeslagen voor deze eigenschap worden ingesteld (Lange Integer dubbele, enzovoort). Het wordt aanbevolen dat u de kleinste hoeveelheid ruimte waarvan u denkt dat u nodig hebt voor de gegevens toewijzen voor de efficiëntste opslag van gegevens. U kunt de waarde aanpassen omhoog later, als uw behoeften wijzigen.

Opmaak

Deze eigenschap wordt ingesteld hoe de gegevens worden weergegeven. Deze heeft geen invloed op de werkelijke gegevens die is opgeslagen in het veld. U kunt een vooraf gedefinieerde notatie selecteren of voer een aangepaste notatie.

Invoermasker

Met deze eigenschap kunt u een patroon voor alle gegevens die worden ingevoerd in dit veld opgeven. Dit zorgt ervoor dat alle gegevens correct worden ingevoerd, en het vereiste aantal tekens bevat. Als u hulp nodig hebt over het samenstellen van een invoermasker, klikt u op Knop Opbouwfunctie aan de rechterkant van het eigenschappenvak.

Standaardwaarde

Met deze eigenschap kunt u opgeven van de standaardwaarde die wordt weergegeven in dit veld elke keer dat u een nieuwe record wordt toegevoegd. Hebt u een datum/tijd-veld waarin u altijd wilt opnemen van de datum waarop de record is toegevoegd, kunt u bijvoorbeeld 'Date()"(zonder de aanhalingstekens) invoeren als de standaardwaarde.

Verplicht

Deze eigenschap instellen of een waarde in dit veld is vereist. Als u deze eigenschap op Ja instelt, kunt Access u niet naar een nieuwe record toevoegen, tenzij een waarde voor dit veld wordt ingevoerd.

Naar boven

Als uw gegevens momenteel is opgeslagen in een ander programma, zoals Office Excel 2007, kunt u deze kunt kopiëren en plak deze in een Access-tabel. In het algemeen is werkt dit het beste als uw gegevens al zijn verdeeld in kolommen, zoals in een Excel-werkblad. Als uw gegevens zich in een word verwerking programma, wordt u geadviseerd de kolommen met gegevens gescheiden door middel van tabs of de gegevens converteren naar een tabel in het tekstverwerkingsprogramma voordat u de gegevens kopiëren. Als uw gegevens moeten worden bewerkt of aangepast (bijvoorbeeld doordat volledige namen in en achternamen), wilt u mogelijk dit doen voordat u gegevens kopieert, vooral als u niet bekend met Access bent.

Wanneer u gegevens in een lege tabel plakt, wordt het gegevenstype van elk veld op basis van welke soort gegevens in het veld ingesteld. Bijvoorbeeld als een geplakte veld alleen datumwaarden bevat, wordt het gegevenstype datum/tijd dat veld. Als de geplakte veld alleen de woorden "Ja" en "geen" bevat, wordt de Ja toegepast/geen gegevens naar het veld type.

Toegang tot de naam van de velden afhankelijk van wat er in de eerste rij van de geplakte gegevens. Als de eerste rij van de geplakte gegevens op de rijen die volgt lijkt, wordt dat de eerste rij deel uit van de gegevens maakt en Hiermee wijst de velden algemene namen (F1, F2, enzovoort). Als de eerste rij van de geplakte gegevens niet op de rijen die u volgt lijkt, wordt dat de eerste rij met veldnamen bestaat. Toegang tot de velden dienovereenkomstig gewijzigd namen en is niet inbegrepen bij de eerste rij in de gegevens.

Als Access algemene veldnamen toegewezen, moet u aan de namen van de velden zo snel mogelijk om verwarring te voorkomen. Gebruik de volgende procedure:

 1. Sla de tabel.

  • Klik op de Microsoft Office-knop en klik vervolgens op Opslaan of druk op Ctrl+S Knopafbeelding .

 2. Dubbelklik op elke kolomkop en typ vervolgens een geldige veldnaam voor elke kolom in de gegevensbladweergave. Er kan uitzien alsof u gegevens typt, maar de rij met kolomkoppen veldnamen, geen gegevens bevat.

 3. Sla de tabel opnieuw.

Opmerking: U kunt ook de velden wijzigen door te schakelen naar de ontwerpweergave en de veldnamen daar bewerken. Als u wilt overschakelen naar de ontwerpweergave, met de rechtermuisknop op de tabel in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Ontwerpweergave. Als u wilt overschakelen naar de gegevensbladweergave, dubbelklikt u op de tabel in het navigatiedeelvenster.

Naar boven

U moet mogelijk gegevens die zijn opgeslagen in een ander programma en u wilt importeren in een nieuwe tabel of toevoegen aan een bestaande tabel in Access. Of u kunt werken met personen die hun gegevens in andere programma's behouden en u wilt werken met deze in Access door aan deze te koppelen. In beide gevallen Access kunt u gemakkelijk werken met gegevens uit andere bronnen. U kunt gegevens importeren uit een Excel-werkblad, uit een tabel in een andere Access-database, uit een SharePoint-lijst of uit een groot aantal andere bronnen. Het proces dat u gebruikt verschilt enigszins, afhankelijk van uw gegevensbron, maar de volgende procedure kunt u aan de slag.

 1. In Access, klik op het tabblad Externe gegevens in de groep importeren op de opdracht voor het type bestand dat u wilt importeren.

  Office 2010-lint

  Bijvoorbeeld als u gegevens uit een Excel-werkblad importeert, klikt u op Excel. Als u het programmatype dat u nodig hebt niet ziet, klikt u op meer.

  Opmerking: Als u niet het juiste indelingstype in de groep importeren vinden , moet u mogelijk start het programma waarin u de gegevens oorspronkelijk hebt gemaakt en vervolgens dat programma gebruiken voor het opslaan van de gegevens in een algemene bestandsindeling (zoals een tekstbestand met scheidingstekens) voordat u deze gegevens kunt importeren in Access.

 2. In het dialoogvenster Externe gegevens ophalen , klikt u op Bladeren naar het bron-gegevensbestand of typ het volledige pad van het bronbestand van de gegevens in het vak bestandsnaam .

 3. Klik op de gewenste optie (alle programma's kunnen u importeren en sommige, kunt u toe te voegen of te koppelen) onder opgeven hoe en waar u wilt opslaan van de gegevens in de huidige database. U kunt een nieuwe tabel waarin de geïmporteerde gegevens maken of (met sommige programma's) u kunt de gegevens toevoegen aan een bestaande tabel of maak een gekoppelde tabel die een koppeling naar de gegevens in het bronprogramma onderhoudt.

 4. Als een wizard wordt gestart, volgt u de instructies op de volgende pagina's van de wizard. Klik op de laatste pagina van de wizard op Voltooien.

  Als u objecten of koppelingstabellen in een Access-database importeert, wordt de Objecten importeren of de Tabellen koppelen dialoogvenster weergegeven. Kies de gewenste items en klik op OK.

  De exacte stappen, is afhankelijk van of u wilt importeren, toevoegen of gegevens koppelen.

 5. U wordt gevraagd of u wilt opslaan van de details van de importbewerking die u zojuist hebt voltooid. Als u denkt dat u deze dezelfde importbewerking opnieuw in de toekomst wordt uitvoeren, klikt u op Importstappen opslaanen voert u de details. U kunt eenvoudig herhaalt u de bewerking op een later tijdstip door te klikken op Opgeslagen import Bijschrift 4 in de groep importeren op het tabblad Externe gegevens . Als u niet dat de details van de bewerking opslaan wilt, klikt u op sluiten.

Als u ervoor kiest om te importeren van een tabel, wordt in Access de gegevens worden geïmporteerd in een nieuwe tabel en klikt u vervolgens de tabel onder de groep tabellen in het navigatiedeelvenster wordt weergegeven. Als u gegevens toevoegt aan een bestaande tabel kiest, worden de gegevens wordt toegevoegd aan die tabel. Als u ervoor kiest om te koppelen aan gegevens, wordt een gekoppelde tabel onder de groep tabellen in Access gemaakt in het navigatiedeelvenster.

Naar boven

 1. Klik op de Microsoft Office-knop en klik op Openen.

 2. Blader in het dialoogvenster openen naar de database die u wilt openen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik op de database te openen in de standaardmodus die is opgegeven in het dialoogvenster Opties voor Access of de modus die is ingesteld door een beheerbeleid.

  • Klik op openen om de database voor gedeelde toegang openen in een omgeving met meerdere gebruikers, zodat u en anderen kunnen lezen en in de database schrijven.

  • Klik op de pijl naast de knop openen en klik vervolgens op openen als alleen-lezen als u wilt openen de database voor alleen-lezen zodat u kunt bekijken maar niet hoeven te bewerken. Andere gebruikers kunnen nog steeds lezen en schrijven in de database.

  • Klik op de pijl naast de knop openen en klik vervolgens op Exclusief openen om te openen van de database met exclusieve toegang. Wanneer u een database openen met exclusieve toegang hebt, ontvangt een iedereen die wordt geprobeerd de database te openen van een bericht 'bestand al in gebruik'.

  • Klik op de pijl naast de knop openen en klik vervolgens op Exclusief openen als alleen-lezen als de database voor alleen-lezentoegang wilt openen. Andere gebruikers kunnen nog steeds openen voor de database, maar ze zijn beperkt tot alleen-lezenmodus.

Als u niet beschikt over de database die u wilt openen    

 1. In het dialoogvenster openen , klikt u op Deze Computer of klik op Deze Computer in de vervolgkeuzelijst Zoeken in .

 2. Met de rechtermuisknop op het station waarvan u denkt dat mogelijk in de lijst met stations, bevatten de database en klik vervolgens op Zoeken.

 3. Typ uw zoekcriteria in het dialoogvenster Lijst met zoekresultaten en klik vervolgens op Zoeken om de database te zoeken.

 4. Als de database wordt gevonden, dubbelklikt u erop om deze te openen.

 5. U moet deze op Annuleren om de database te openen in het dialoogvenster openen . Sluit het dialoogvenster Lijst met zoekresultaten .

Opmerking: U kunt een gegevensbestand rechtstreeks openen in een externe bestandsindeling, zoals dBASE, Paradox, Microsoft Exchange of Excel. U kunt ook rechtstreeks eventuele ODBC-gegevensbron, zoals Microsoft SQL Server- of Microsoft FoxPro openen. Access automatisch een nieuwe Access-database gemaakt in dezelfde map als het gegevensbestand en koppelingen worden toegevoegd aan elke tabel in de externe database.

 • Als u wilt openen op een van de meest recent geopende databases, klikt u op de bestandsnaam voor die database in de lijst met Onlangs gebruikte Database openen op de pagina Aan de slag met Microsoft Office Access . De database wordt geopend met dezelfde instellingen heeft dit de laatste keer dat u deze hebt geopend. Als de lijst met laatst gebruikte bestanden niet wordt weergegeven, klikt u op de Microsoft Office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access. Klik in het dialoogvenster Opties voor Access op Geavanceerd. Voer onder weergeven, het aantal documenten om weer te geven in de lijst recente documenten met een maximum van negen.

 • Als u een database door te klikken op de Microsoft Office-knop en klik vervolgens met de opdracht openen opent , kunt u een lijst met snelkoppelingen naar databases die u eerder hebt geopend door te klikken op Mijn onlangs geopende documenten in het vak openen weergeven het dialoogvenster.

Naar boven

Wanneer u een nieuwe, lege database maakt, wordt een nieuwe tabel waarin u gegevens kunt invoeren, maar dat er geen andere objecten in de database wordt gemaakt in Access geopend. Als u wilt dat andere objecten, zoals formulieren, rapporten, macro's of meer tabellen, presenteren in alle nieuwe databases die u maakt, kunt u een aangepaste lege sjabloon met die objecten maken. Kies vervolgens bevat de volgende keer dat u een nieuwe database maken deze objecten in uw sjabloon. Naast deze objecten, wordt de tabellen vooraf gevuld met gegevens, evenals een speciale configuratie-instellingen, database-eigenschappen, verwijzingen of code die u wilt hebben in alle nieuwe databases in de sjabloon kan bevatten.

Stel dat u hebt een verzameling macro's die u wilt gebruiken in al uw projecten. Als u een lege sjabloon met macro's maakt, worden deze door Access in een nieuwe database die u maakt bevat.

U kunt lege sjablonen maken in de bestandsindeling Office Access 2007 , de Access 2002-2003-bestandsindeling of de Access 2000-bestandsindeling. De sjabloon moet Blank.accdb voor de bestandsindeling Office Access 2007 en Blank.mdb voor de eerdere bestandsindelingen.

 • Als de standaardbestandsindeling is ingesteld op Access 2000- of Access 2002 - 2003 gebruikt Access Blank.mdb als de bestandsnaam lege sjabloon. De nieuwe database is gemaakt in dezelfde bestandsindeling als Blank.mdb. Zelfs als de standaardbestandsindeling Access 2000, is als de sjabloon Blank.mdb in Access 2002-2003-bestandsindeling, wordt bijvoorbeeld een nieuwe database die u maakt in Access 2002-2003-indeling worden.

 • Als u de standaardbestandsindeling is ingesteld op Access 2007, gebruikt Access Blank.accdb als de naam van de lege sjabloon.

Hoe kan ik de standaardbestandsindeling wijzigen?

 1. Klik op de Microsoft Office-knop en klik op Opties voor Access.

 2. Klik in het dialoogvenster Opties voor Access op Populair.

 3. Selecteer de gewenste indeling uit de vervolgkeuzelijst standaardbestandsindeling onder databases maken.

Als u wilt een lege sjabloon maakt, moet u een van de volgende handelingen:

 • Maak een nieuwe database (u kunt de naam blanco of hieraan een tijdelijke naam), en vervolgens importeren of maak de objecten die u wilt opnemen in de sjabloon.

 • Maakt u een kopie van een bestaande database die al bevat de objecten die u wilt dat in de sjabloon en klikt u vervolgens de objecten die u niet wilt verwijderen.

Nadat u de objecten die u wilt dat in de sjabloon hebt, moet u deze naar een bepaalde locatie opslaan.

 1. Klik op de Microsoft Office-knopen wijs vervolgens OpslaanAls.

 2. Klik onder de database in een andere indeling opslaat, klikt u op de bestandsindeling die u wilt gebruiken voor de sjabloon.

 3. Blader in het dialoogvenster OpslaanAls naar een van deze voor twee sjabloonmappen:

  • Systeemmap van sjabloon    Bijvoorbeeld C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1033\Access

  • Map met gebruikerssjablonen    Bijvoorbeeld:

   • In Windows Vista     c:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

   • In Microsoft Windows Server 2003 of Microsoft Windows XP    C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Sjablonen

    Opmerking: Een lege sjabloon in de systeemmap van de sjabloon wordt leeg sjablonen in de mappen van een gebruiker sjabloon genegeerd.

 4. Typ Blank.accdb (of Blank.mdb, als u een eerdere versie-sjabloon maakt) in het vak bestandsnaam en klik vervolgens op Opslaan.

Nu dat de nieuwe sjabloon op hun plaats staan, is wanneer u een nieuwe, lege database maakt, betekent dit dat de objecten in de sjabloon zich standaard zijn opgenomen in een nieuwe database die u maakt. Een nieuwe tabel wordt geopend in de gegevensbladweergave als wanneer u nieuwe lege database zonder een sjabloon maken.

Als u wilt stoppen met behulp van de lege sjabloon, verwijderen of de naam van het bestand met de naam Blank.accdb (of Blank.mdb voor eerdere versies van Access) wijzigen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×