Een nieuwe basiskalender maken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Project bevat standaard een paar andere basiskalenders:

 • Standaard: 8.00 tot 17.00 uur, met een pauze van een uur om 12.00 uur.

 • 24 uur: 00.00 uur tot 00.00 uur, elke dag.

 • Nachtdienst: 23.00 tot 8.00 uur, met een pauze van een uur om 3 uur.

Notities: 

 • Als deze kalenders niet voldoen, kunt u ze aanpassen voor uw project, of kunt u een nieuwe basiskalender maken die ook anderen kunnen gebruiken.

 • Zie probleem oplossing hieronder als u agenda-instellingen hebt gewijzigd, maar het schema van de resource niet is gewijzigd zoals verwacht.

Belangrijk: Gebruikt u Project met Project Web App? Als dit het geval is, neemt u contact op met de beheerder om wijzigingen in basiskalenders aan te vragen.

 1. Klik op Project > Eigenschappen > Werktijd wijzigen.

  Werktijd wijzigen

  Opmerking: Werkt u met Project 2007? Klik op Extra > Werktijd wijzigen.

 2. Klik op Nieuwe kalender maken.

  Nieuwe kalender maken

 3. Geef een Naam op voor de nieuwe kalender, selecteer Nieuwe basiskalender maken en klik vervolgens op OK.

  Nieuwe basiskalender maken

 4. Klik op het tabblad Werkweken en klik op Details.

  Tabblad Werkweken

  Opmerking: Hoe zit het met feestdagen? Gebruik het tabblad Uitzonderingen om feestdagen aan uw planning toe te voegen. Meer informatie.

 5. Selecteer de dag of dagen waarvoor u de werktijden wilt wijzigen en kies vervolgens of dit werktijd of vrije tijd moet zijn.

  Dagen en werkdag of vrije dag selecteren

 6. Als u de optie Dag(en) op deze specifieke werktijden instellen kiest, gebruikt u de kolommen Van en Tot om de werktijden voor de geselecteerde dagen in te stellen.

  Werktijden instellen

 7. Klik op OK om terug te keren naar het dialoogvenster Werktijd wijzigen en klik vervolgens opnieuw op OK.

Als u wilt dat de nieuwe basiskalender beschikbaar is voor andere projecten, slaat u het project op als sjabloon. Dit werkschema wordt dan gebruikt voor elk nieuwe project dat wordt gemaakt op basis van die sjabloon. Als u gebruikmaakt van Project met Project Web App, neemt u contact op met uw beheerder om wijzigingen in de basiskalenders voor de hele organisatie te vragen.

Problemen oplossen

In project wordt automatisch een resource kalender gemaakt (op basis van de project kalender die is opgegeven in het dialoog venster Project gegevens ) voor elke resource. Als u een nieuwe basis kalender voor een resource maakt en de werk tijd in de nieuwe basis kalender wijzigt, maar de resource kalender niet op de nieuwe basis kalender baseert, ziet u dat de agenda-instellingen die u hebt ingevoerd, worden genegeerd. Standaard wordt de resource kalender in project gebaseerd op de project kalender, tenzij u iets anders opgeeft.

Opmerking: Als u wijzigingen in de resource kalender wilt aanbrengen in een ondernemings resource, moet u de resource eerst uitchecken.

Oplossing

 • Als u de resource kalender wilt vervangen die u hebt gemaakt met de standaard resource kalender (de standaard kalender), kiest u weer gave > resource blad. Selecteer de resource naam en kies standaard in het veld basis kalender. De resource wordt nu gepland met behulp van de standaard kalender in plaats van die die u hiervoor hebt gemaakt. Kies informatie (resource gegevens knopafbeelding in Project 2007) op het tabblad resource, kies werk tijd wijzigen op het tabblad Algemeen en voer vervolgens de vrije dagen en tijden in die u hebt ingevoerd voor het andere agenda.

 • Als u meerdere agenda's wilt synchroniseren met de basis kalender van een resource (die u hebt gemaakt in het dialoog venster werk tijd wijzigen ) zonder de kalenders te vervangen, kiest u weer gave > resource blad. Selecteer de naam van de resource, kies informatie (resource gegevens knopafbeelding in Project 2007) op het tabblad resource en kies vervolgens werk tijd wijzigen op het tabblad Algemeen. Selecteer in het vak basis kalender de naam van de resource kalender die u hebt gemaakt en gewijzigd. De instellingen van deze resource kalender zijn ingesteld voor de standaard resource kalender wanneer u deze gebruikt als basis kalender.

  Als u verdere wijzigingen wilt aanbrengen in de werk tijd of het vrije tijd van deze resource, kunt u dit doen in beide agenda's, omdat de resource kalender wordt bijgewerkt met de basis kalender. Als u de basis kalender voor een andere resource wilt gebruiken, voert u de bijgewerkte gegevens in de basis kalender in. Wijzigingen die u aanbrengt in de standaard resource kalender, worden niet weer gegeven in de basis kalender.

Wat kan ik nog meer doen met kalenders?

In Project kunt u uw planning nauwkeurig afstemmen met behulp van meerdere kalenders. Als u begrijpt hoe ze allemaal samenwerken, is het gemakkelijker om te plannen hoe de datums van uw project elkaar zullen beïnvloeden. Hieronder vindt u nog andere handige artikelen om een beter beeld te krijgen van de werkdagen en vrije dagen in uw organisatie.

PROJECTEN
Set the general working days and times for a project (De algemene werkdagen en -tijden voor een project instellen)
Add a holiday to the project calendar (Een feestdag toevoegen aan de projectkalender)

Taken
een kalender voor een taak maken

RESOURCES
Een unieke planning instellen voor een bepaalde resource
De vakantiedagen van een resource toevoegen
De beschikbaarheid van resources wijzigen zonder een kalender te gebruiken

Tip: Verwijder agenda's die u niet meer nodig hebt!

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×