Een nieuwe basiskalender maken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Project bevat standaard een paar andere basiskalenders:

 • Standaard: 8.00 tot 17.00 uur, met een pauze van een uur om 12.00 uur.

 • 24 uur: 00.00 uur tot 00.00 uur, elke dag.

 • Nachtdienst: 23.00 tot 8.00 uur, met een pauze van een uur om 3 uur.

Notities: 

 • Als deze kalenders niet voldoen, kunt u ze aanpassen voor uw project, of kunt u een nieuwe basiskalender maken die ook anderen kunnen gebruiken.

 • Als u agenda-instellingen hebt gewijzigd, maar de planning van de resource niet wijzigen, zoals u verwacht, raadpleegt u Probleemoplossing hieronder.

Belangrijk: Gebruikt u Project met Project Web App? Als dit het geval is, neemt u contact op met de beheerder om wijzigingen in basiskalenders aan te vragen.

 1. Klik op Project > Eigenschappen > Werktijd wijzigen.

  Werktijd wijzigen

 2. Klik op Nieuwe kalender maken.

  Nieuwe kalender maken

 3. Geef een Naam op voor de nieuwe kalender, selecteer Nieuwe basiskalender maken en klik vervolgens op OK.

  Nieuwe basiskalender maken

 4. Klik op het tabblad Werkweken en klik op Details.

  Tabblad Werkweken

  Opmerking: Hoe zit het met feestdagen? Gebruik het tabblad Uitzonderingen om feestdagen aan uw planning toe te voegen. Meer informatie.

 5. Selecteer de dag of dagen waarvoor u de werktijden wilt wijzigen en kies vervolgens of dit werktijd of vrije tijd moet zijn.

  Dagen en werkdag of vrije dag selecteren

 6. Als u de optie Dag(en) op deze specifieke werktijden instellen kiest, gebruikt u de kolommen Van en Tot om de werktijden voor de geselecteerde dagen in te stellen.

  Werktijden instellen

 7. Klik op OK om terug te keren naar het dialoogvenster Werktijd wijzigen en klik vervolgens opnieuw op OK.

U uw nieuwe basiskalender die beschikbaar zijn voor andere projecten wilt gebruiken Sla het project als een sjabloon , zodat deze werkschema ingevuld voor elk nieuw project die zijn gemaakt met die sjabloon zijn al. Als u Project met Project Web Appgebruikt, neemt u contact op met uw beheerder om wijzigingen in de basiskalenders voor uw gehele organisatie aanvragen.

Problemen oplossen

Een resourcekalender (gebaseerd op de projectkalender zoals opgegeven in het dialoogvenster Projectgegevens ) project automatisch gemaakt voor elke resource. Als u een nieuwe basiskalender voor een resource maken en wijzigen van de werktijd in de nieuwe basiskalender, maar niet de resourcekalender op de nieuwe basiskalender baseert, is deze eruitziet alsof de agenda-instellingen die u hebt ingevoerd worden genegeerd. Standaard wilt Project baseren de resourcekalender de projectkalender, tenzij u anders opgeeft.

Opmerking: Als u wijzigingen in de resourcekalender aan een ondernemingsresource, moet u eerst de resource uitchecken.

Oplossing

 • Als u wilt vervangen de resourcekalender die u hebt gemaakt met de standaardagenda van resource (de standaardkalender), kies weergave > Resourceblad. Selecteer de naam van de resource en kies in het veld Basiskalenderstandaard. De resource is nu gepland voor het gebruik van de standaardkalender in plaats van de fase die u hebt gemaakt voor deze. Kies gegevens op het tabblad Resource Kies Werktijd wijzigen op het tabblad Algemeen en Bevestig de vrije dagen en tijden die u hebt opgegeven voor de andere agenda.

 • Als u wilt synchroniseren meerdere agenda's aan een resource basiskalender (die u hebt gemaakt in het dialoogvenster Werktijd wijzigen ) zonder te worden vervangen door de agenda's, kiest u > van de weergaveResourceblad. Selecteer de naam van de resource, kiest u informatie op het tabblad Resource en kiest u Werktijd wijzigen op het tabblad Algemeen . Selecteer de naam van de resourcekalender die u hebt gemaakt en aangepast in het vak basiskalender . De instellingen van de agenda van deze resource zijn ingesteld voor de standaard-resourcekalender wanneer u deze als de basiskalender gebruiken.

  Als u verdere wijzigingen aanbrengen in de gewerkte tijd of vrije tijdvan deze resource wilt, kunt u dit doen in een agenda, omdat de basiskalender worden bijgewerkt door de resourcekalender. Als u nodig hebt bij het gebruik van de basiskalender voor een andere resource, voert u de bijgewerkte gegevens in de basiskalender. Verdere wijzigingen die u in de standaardagenda van de resource aanbrengt wordt niet weergegeven in de basiskalender.

Wat kan ik nog meer doen met kalenders?

In Project kunt u uw planning nauwkeurig afstemmen met behulp van meerdere kalenders. Als u begrijpt hoe ze allemaal samenwerken, kunt u gemakkelijker plannen hoe de datums van uw project elkaar zullen beïnvloeden. Hieronder vindt u nog andere handige artikelen om een beter beeld te krijgen van de werkdagen en vrije dagen in uw organisatie.

PROJECTEN
Set the general working days and times for a project (De algemene werkdagen en -tijden voor een project instellen)
Add a holiday to the project calendar (Een feestdag toevoegen aan de projectkalender)

TAKEN
een kalender voor een taak maken

RESOURCES
Een unieke planning instellen voor een bepaalde resource
De vakantiedagen van een resource toevoegen
De beschikbaarheid van resources wijzigen zonder een kalender te gebruiken

Tip: Verwijder agenda's die u niet meer nodig hebt!

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×