Een nieuwe basiskalender maken

Project bevat standaard een paar andere basiskalenders:

 • Standaard: 8.00 tot 17.00 uur, met een pauze van een uur om 12.00 uur.

 • 24 uur: 00.00 uur tot 00.00 uur, elke dag.

 • Nachtdienst: 23.00 tot 8.00 uur, met een pauze van een uur om 3 uur.

Als deze kalenders niet voldoen, kunt u ze aanpassen voor uw project, of kunt u een nieuwe basiskalender maken die ook anderen kunnen gebruiken.

Belangrijk: Gebruikt u Project met Project Web App? Als dit het geval is, neemt u contact op met de beheerder om wijzigingen in basiskalenders aan te vragen.

 1. Klik op Project > Eigenschappen > Werktijd wijzigen.

  Werktijd wijzigen

  Opmerking: Werkt u met Project 2007? Klik op Extra > Werktijd wijzigen.

 2. Klik op Nieuwe kalender maken.

  Nieuwe kalender maken

 3. Geef een Naam op voor de nieuwe kalender, selecteer Nieuwe basiskalender maken en klik vervolgens op OK.

  Nieuwe basiskalender maken

 4. Klik op het tabblad Werkweken en klik op Details.

  Tabblad Werkweken

  Opmerking: Hoe zit het met feestdagen? Gebruik het tabblad Uitzonderingen om feestdagen aan uw planning toe te voegen. Meer informatie.

 5. Selecteer de dag of dagen waarvoor u de werktijden wilt wijzigen en kies vervolgens of dit werktijd of vrije tijd moet zijn.

  Dagen en werkdag of vrije dag selecteren

 6. Als u de optie Dag(en) op deze &specifieke werktijden instellen kiest, gebruikt u de kolommen Van en Tot om de werktijden voor de geselecteerde dagen in te stellen.

  Werktijden instellen

 7. Klik op OK om terug te keren naar het dialoogvenster Werktijd wijzigen en klik vervolgens opnieuw op OK.

Als u wilt dat de nieuwe basiskalender beschikbaar is voor andere projecten, slaat u het project op als sjabloon. Dit werkschema wordt dan gebruikt voor elk nieuwe project dat wordt gemaakt op basis van die sjabloon. Als u gebruikmaakt van Project met Project Web App, neemt u contact op met uw beheerder om wijzigingen in de basiskalenders voor de hele organisatie te vragen.

Wat kan ik nog meer doen met kalenders?

In Project kunt u uw planning nauwkeurig afstemmen met behulp van meerdere kalenders. Als u begrijpt hoe ze allemaal samenwerken, is het gemakkelijker om te plannen hoe de datums van uw project elkaar zullen beïnvloeden. Hieronder vindt u nog andere handige artikelen om een beter beeld te krijgen van de werkdagen en vrije dagen in uw organisatie.

PROJECTEN
Set the general working days and times for a project (De algemene werkdagen en -tijden voor een project instellen)
Add a holiday to the project calendar (Een feestdag toevoegen aan de projectkalender)

TAKEN
Een unieke planning voor een bepaalde taak instellen

RESOURCES
Set a unique schedule for a specific resource (Een unieke planning instellen voor een bepaalde resource)
Add a resource's vacation time (De vakantiedagen van een resource toevoegen)
De beschikbaarheid van resources wijzigen zonder een kalender te gebruiken

Tip: Verwijder agenda's die u niet meer nodig hebt!

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×