Een nieuw veld invoegen, toevoegen of maken in een tabel

Een nieuw veld invoegen, toevoegen of maken in een tabel

Als u nieuwe informatie wilt opslaan over een onderwerp waarvoor u al een Access-tabel hebt, kunt u een veld aan de tabel toevoegen. U hebt bijvoorbeeld een tabel waarin achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres van al uw klanten worden opgeslagen. Als u de voorkeursmethode voor communicatie voor elke klant wilt bijhouden, voegt u een veld toe waarin u deze informatie opslaat.

Voeg geen veld toe als u verwacht dat voor elke unieke entiteit die wordt weergegeven in de tabel, meerdere waarden voor het veld zijn vereist. Als u in het vorige voorbeeld orders wilt bijhouden die door uw klanten zijn geplaatst, voegt u geen veld toe aan de tabel, omdat elke klant meerdere orders heeft. In plaats hiervan maakt u een nieuwe tabel waarin u de orders opslaat en maakt u vervolgens een relatie tussen de twee tabellen. Zie het artikel Inleiding tot tabellen voor meer informatie over het maken van een tabel. Zie het artikel Tabelrelaties gebruiken voor meer informatie over tabelrelaties.

In dit artikel

Overzicht

Een veld automatisch toevoegen door gegevens in te voeren

Een veld toevoegen door dit te kiezen in een lijst op het gegevensblad

Een veld toevoegen in het midden van een tabel

Een veld wijzigen dat u zojuist hebt toegevoegd

Overzicht

Elk veld heeft bepaalde essentiële kenmerken, zoals een unieke naam voor het veld in een tabel, een gegevenstype voor de aard van de gegevens, de bewerkingen die voor de gegevens kunnen worden uitgevoerd, en de hoeveelheid opslagruimte die voor elke waarde is gereserveerd.

Een veld heeft ook eigenschappen die het uiterlijk of gedrag van de gegevens in het veld definiëren. Met de eigenschap Notatie wordt bijvoorbeeld gedefinieerd hoe de gegevens worden weergegeven in een gegevensblad of formulier met dat veld.

Het is van belang te plannen hoe u de gegevens wilt gaan gebruiken die in de velden zijn opgeslagen. Probeer de gegevens in elk veld op te delen in bruikbare delen die zo klein mogelijk zijn. In plaats van de volledige naam van een persoon op te slaan in een veld, kunt u bijvoorbeeld de voor- en achternaam opslaan in afzonderlijke velden. Plaats gegevens die u moet kunnen sorteren, waarin u moet kunnen zoeken, die in berekeningen worden gebruikt of waarover moet worden gerapporteerd in een eigen veld.

Zie het Engelstalige artikel Database design basics (Beginselen van databaseontwerp) voor meer informatie over het ontwerpen van een database en het kiezen van velden.

Een veld automatisch toevoegen door gegevens in te voeren

U kunt een veld toevoegen aan een tabel door gegevens te typen in de laatste kolom in de gegevensbladweergave. In Access wordt automatisch een gegevenstype toegewezen op basis van de gegevens die u invoert. Ook kan de eigenschap Notatie automatisch worden ingesteld voor een nieuw veld. Als u bijvoorbeeld 10:50 typt, wordt het gegevenstype ingesteld op Datum/tijd en de eigenschap Notatie op Middellange tijdnotatie.

 1. Open de tabel waaraan u een veld wilt toevoegen.

 2. Typ uw gegevens in de cel onder de kolomkop Klik om toe te voegen.

Een veld toevoegen door deze te kiezen in een lijst op het gegevensblad

U kunt een veld toevoegen aan het einde van een tabel, door deze te kiezen in een lijst:

 • Open de tabel en klik in de laatste kolom op Klik om toe te voegen.

Een veld toevoegen in het midden van een tabel

Als u een nieuw veld wilt toevoegen in het midden van een tabel, kunt u een veld kiezen op het tabblad Velden op het lint. Op het tabblad Velden worden vooraf gedefinieerde velden weergegeven die u kunt toevoegen aan een tabel wanneer u in de gegevensbladweergave werkt.

 1. Open de tabel in de gegevensbladweergave.

 2. Selecteer het veld vóór de plaats waar u een nieuw veld wilt toevoegen. Als het nieuwe veld bijvoorbeeld het derde veld in de tabel moet worden, selecteert u het tweede veld.

 3. Klik op het tabblad Velden in de groep Toevoegen en verwijderen op het gewenste veldtype.

  Tip:  Als het gewenste veldtype niet wordt weergegeven, klikt u op Meer velden.

Een veld wijzigen dat u zojuist hebt toegevoegd

Nadat u een veld hebt gemaakt, kunt u verschillende aspecten ervan wijzigen.

Waarschuwing: U kunt deze aspecten ook wijzigen voor een veld dat u eerder hebt gemaakt. Als het veld echter al gegevens bevat, zijn sommige acties niet beschikbaar of kunnen gegevens verloren gaan.

De naam van een veld wijzigen

Als u de naam van een veld wilt wijzigen, dubbelklikt u op het veldlabel en typt u de nieuwe naam.

Een veld verplaatsen

U kunt een veld verplaatsen door het naar de gewenste locatie te slepen. Als u meerdere aansluitende velden wilt verplaatsen, klikt u op het eerste veld, houdt u Shift ingedrukt en klikt u vervolgens op het laatste veld. U kunt de geselecteerde groep velden nu naar een nieuwe locatie slepen.

Belangrijk:  Als u een veld versleept, wordt de positie op het gegevensblad gewijzigd, maar niet de volgorde van de velden in het tabelontwerp. Als u de velden programmatisch opent, wordt de oorspronkelijke volgorde toegepast. Als u bijvoorbeeld een veld naar een nieuwe positie op het gegevensblad sleept en vervolgens een formulier maakt van de tabel via de knop Formulier, bevindt het veld zich op de oorspronkelijke positie.

Het gegevenstype of de notatie wijzigen

 1. Selecteer het veld dat u wilt wijzigen.

 2. Selecteer op het tabblad Velden in de groep Opmaak het gewenste gegevenstype en de gewenste notatie.

  Opmerking: Niet alle notaties zijn beschikbaar voor alle gegevenstypen. Stel eerst het gegevenstype in en stel daarna indien nodig de notatie in.

Andere instellingen

Met de opdrachten op het tabblad Velden kunt u andere wijzigingen aanbrengen voor een veld. Niet al deze opdrachten zijn beschikbaar voor alle gegevenstypen. Voor hulp bij deze opdrachten zoekt u in de Help naar de naam van de specifieke opdracht of het gegevenstype van het veld. Als u het gegevenstype wilt wijzigen, zoekt u naar het gegevenstype dat u wilt gebruiken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×