Een nieuw Project Online-rapport maken met Excel 2013

Een nieuw Project Online-rapport maken met Excel 2013

U kunt Microsoft Excel 2013 gebruiken om verbinding te maken met uw Project Online-gegevens en om rapporten te maken. Wanneer de rapporten zijn opgeslagen in een bibliotheek in Project Online, kunt u deze weergeven in een browservenster met behulp van Excel Online.

Belangrijk:  Voordat u de stappen in dit artikel uitvoert, is het belangrijk dat u eerst toegang tot rapporten verleent in Project Online. Dit is een eenmalige instellingsstap waardoor uw rapporten juist worden vernieuwd in Excel Online.

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u in Excel 2013 een gegevensverbinding maakt met uw Project Online-gegevens om een lijst van uw projecten weer te geven in een draaitabelrapport. U kunt veel meer doen met Excel 2013 en een OData-verbinding met uw gegevens van Project Online. Aangezien u echter pas net begint, hebben we dit voorbeeld eenvoudig en overzichtelijk gehouden.

De volgende stappen worden beschreven in dit artikel:

Stap 1: een verbinding maken met de gegevens van Project Online in Excel 2013

De eerste stap is het opzetten van een verbinding in Excel 2013 die verwijst naar uw gegevens van Project Online.

Ga als volgt te werk om de verbinding te maken:

 1. Kies in Excel 2013 de opties Bestand > Nieuw > Lege werkmap.

 2. Kies op het tabblad Gegevens, in de groep Externe gegevens ophalen, de opties Uit andere bronnen > Uit OData-gegevensfeed.

 3. Typ onder 1. Locatie van de gegevensfeed, in het vak Koppeling of bestand, het webadres (URL) voor uw Project Web App-exemplaar, gevolgd door: /_api/ProjectData/.

  Als u bijvoorbeeld Project Web App opent op https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa, voert u https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa/_api/ProjectData/ in het vak Koppeling of bestand in.

 4. Meld u aan met uw referenties van Microsoft Office 365.

 5. Schakel in het dialoogvenster Wizard Gegevensverbinding het selectievakje Projecten in en klik op Volgende.

 6. Klik in de stap Het bestand opslaan en de bewerking voltooien op Voltooien.

 7. Selecteer in het dialoogvenster Gegevens importeren de optie Draaitabelrapport en klik vervolgens op OK.

U hebt nu een verbinding gemaakt met uw Project Online-gegevens.

Stap 2: de gegevens kiezen voor het rapport

De volgende stap is aangeven welke gedeelten van de gegevens in Projecten u wilt gebruiken in het rapport. Vervolgens moet u het rapport zelf ontwerpen. In dit sterk vereenvoudigde voorbeeld kiest u twee gegevenspunten: projectnamen en de namen van de projecteigenaren.

U kunt als volgt een eenvoudig draaitabelrapport maken:

 1. Ga naar het deelvenster Draaitabelvelden aan de rechterkant van het venster van Excel 2013 en schakel de selectievakjes Projectnaam en Naam eigenaar project in.

 2. Gebruik de opties op de tabbladen Analyseren en Ontwerpen, onder Hulpmiddelen voor draaitabellen op het lint, om het draaitabelrapport aan te passen.

Stap 3: het rapport opslaan in Project Online

Als u het rapport hebt gemaakt, moet u als laatste stap het rapport opslaan op Project Online. U kunt het rapport later dan eenvoudig openen via Excel Online.

Ga als volgt te werk om een draaitabelrapport op te slaan in Project Online:

 1. Klik in Excel 2013 op Bestand.

 2. Klik achtereenvolgens op Opslaan als, SharePoint en Bladeren.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de URL in de balk bovenaan waar de huidige locatie wordt vermeld en klik op Adres bewerken.

 4. Typ de URL voor de site van Project Web App in het locatievak en druk op Enter.

  Typ bijvoorbeeld https://contoso.microsoftonline.com/sites/pwa en druk op Enter.

 5. Dubbelklik op de bibliotheek PWA-rapporten.

 6. Dubbelklik op de map Engels (Verenigde Staten).

 7. Typ een naam voor het nieuwe rapport in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.

Nadat u het rapport hebt opgeslagen in de Project Online-bibliotheek PWA-rapporten, sluit u het rapport in Excel 2013. U kunt nu naar het rapport navigeren in uw browser en het rapport openen met Project Online.

Stap 4: het rapport openen in Project Online

Als het rapport is opgeslagen in Project Online kunt u naar de bibliotheek PWA-rapporten navigeren en vervolgens het rapport openen met Excel Online. Hiermee kunt u het rapport met de meest recente projectgegevens bekijken vanaf elke locatie die toegang heeft tot Project Online.

Ga als volgt te werk om het rapport te openen in Excel Online:

 1. Klik in Project Web App op Rapporten op de werkbalk Snel starten.

 2. Klik op Engels (Verenigde Staten).

 3. Klik op de naam van het rapport om dit te openen in Excel Online.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×