Een nieuw formulier maken

Aangezien Adventure Works steeds meer wielerevenementen sponsort, heeft het bedrijf een aantal contactpersonen bij gespecialiseerde tijdschriften, televisiezenders en andere mediakanalen. Adventure Works wil de mediakanalen en de verschillende verslaggevers goed bijhouden. Hiervoor moet Adventure Works een formulier maken om informatie over de contactpersonen bij die mediakanalen vast te leggen.

Maak een nieuw formulier om informatie over de mediakanalen vast te leggen.

Voordat u aan de slag gaat

Als u dat nog niet hebt gedaan, moet u eerst overschakelen naar de database met het voorbeeldbedrijf om de bedrijfsgegevens van Adventure Works voor uw werkzaamheden te gebruiken.

Schakelen naar de voorbeelddatabase

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op het tabblad Business Contact Manager.

 3. Klik op Databases beheren en daarna op Overschakelen naar voorbeeldbedrijf.

 4. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: Wees gerust: de database die u voor uw eigen bedrijf gebruikt, wordt niet beïnvloed door het tijdelijke gebruik van de database met het voorbeeldbedrijf.

Een nieuw formulier maken om de media bij te houden

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op het tabblad Business Contact Manager.

 3. Klik op Aanpassen en klik op Recordtypen aanpassen.

  De opdracht Business Contact Manager-recordtypen in de weergave Backstage van Outlook aanpassen

  In het nieuwe formulier Mediakanaal wordt informatie opgeslagen over het tijdschrift, de televisiezender of de website. Daarnaast bevat het ook een koppeling naar de afzonderlijke personen die de verhalen maken. Aangezien mediakanalen nog het meeste lijken op een organisatie, baseert u het formulier ervan op het formulier Account.

 4. Klik in het dialoogvenster Recordtypen aanpassen op Nieuw accounttype.

  Klik op Nieuw accounttype

 5. Typ in het dialoogvenster Nieuw accounttype het volgende in het vak Naam: Mediakanaal.

 6. Typ in het vak Meervoudsnaam de tekst: Mediakanalen.

 7. Klik optioneel op Bladeren om een pictogram zoals Office Business.ico te selecteren om mediakanaalrecords aan te duiden.

 8. Klik op OK.

  Het recordtype Mediakanaal wordt weergegeven in het dialoogvenster Recordtypen aanpassen. Het formulier ziet er hetzelfde uit als het normale formulier Account. Alleen de naam is anders: Mediakanaal.

Een bestaand formulier aanpassen

Pas het formulier Mediakanaal aan om informatie op te slaan die relevant is voor een mediakanaal. Het formulier kan bijvoorbeeld een veld bevatten voor het type mediakanaal, zodat Adventure Works kan bijhouden hoe elk kanaal de verhalen publiceert: op papier, online of in een uitzending op radio of televisie.

Een sectie en een veld toevoegen om het publicatiemedium op te nemen.    

 1. Klik in het dialoogvenster Recordtypen aanpassen op Mediakanaal.

 2. Klik op Formulier aanpassen.

  Dialoogvenster voor het aanpassen van bestaande records of het maken van nieuwe records

 3. Maak een nieuwe sectie in het formulier    . Klik op het lint in de groep Indeling op Sectie toevoegen  Pictogram Groep toevoegen

 4. Typ in het vak Sectienaam de tekst: Publicatiemedium en klik op OK.

 5. Klik op Publicatiemedium en sleep de sectie tussen de secties Adressen en Brongegevens.

 6. Voeg een veld toe in de sectie Publicatiemedium   . Klik op het lint in de groep Indeling op Velden toevoegen Pictogram Veld toevoegen .  

 7. Klik op Nieuw.

 8. Voer in het dialoogvenster Een nieuw veld maken de volgende handelingen uit om in het veld een lijst weer te geven:

  De optie Een nieuw veld maken is standaard geselecteerd.

  • Typ in het vak Veldnaam de tekst: Medium

  • Klik in de lijst Gegevenstype op Vervolgkeuzelijst.

   Opmerking: U hoeft het veld Indeling niet te wijzigen omdat de optie Vervolgkeuzelijst automatisch is geselecteerd.

  • Klik op OK.

   De verschillende publicatiemedia toevoegen aan de lijst    

 9. Klik in het dialoogvenster Lijsten bewerken op Toevoegen.

 10. Typ de tekst: Uitzending: Televisie en klik op OK.

  Een nieuw item toevoegen aan een lijst

  Herhaal deze stap om de volgende items aan de lijst toe te voegen:

  • Uitzending: Radio

  • Internet

  • Papier

 11. Klik op OK.

 12. Klik in het dialoogvenster Velden toevoegen op Medium en daarna op Toevoegen aan formulier.

 13. Klik op Sluiten.

  De sectie Publicatiemedium bevat nu het veld Medium.

 14. Klik op Opslaan en sluiten om het formulier Mediakanaal op te slaan.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×