Een multifunctioneel apparaat of een toepassing instellen voor het verzenden van e-mail via Office 365

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Vereisten: Office 365 abonnement, Exchange Online-abonnement

Uit 1e September 2018, is Office 365 traag schuivend om wijzigingen bij SMTP-client indiening (ook wel bekend als SMTP geverifieerd indiening) die invloed kan zijn op uw apparaten en toepassingen die e-mailberichten verzenden. Meer informatie, gaat u naar het KB-artikel verbeteringen in SMTP geverifieerd indiening client-protocol.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u e-mail kunt verzenden vanaf apparaten en uit zakelijke toepassingen als alle postvakken zich bevinden in Office 365. Bijvoorbeeld:

 • U hebt een scanner en u wilt gescande documenten per e-mail naar uzelf of iemand anders sturen.

 • U hebt een LOB-toepassing (Line-Of-Business) voor het beheren van afspraken en u wilt klanten per e-mail een herinnering sturen voor een afspraak.

Opmerking: Begin van de 1e September 2018, is Office 365 traag schuivend om wijzigingen bij SMTP-client indiening (ook wel bekend als SMTP geverifieerd indiening), die invloed kan zijn op uw apparaten en de toepassingen die e-mailberichten verzenden. Zie voor meer informatie het KB-artikel verbeteringen in de SMTP-geverifieerd indiening client-protocol.

Optie 1 (aanbevolen): uw apparaat of toepassing rechtstreeks verifiëren bij een postvak in Office 365 en e-mail versturen via SMTP-clientverzending

Deze optie ondersteunt de meeste gebruiksscenario's en is ook het eenvoudigst in te stellen. Kies deze optie als u dit wilt doen:

 • E-mail verzenden met extern gehoste toepassingen, services of apparaten.

 • U wilt e-mail verzenden naar personen binnen en buiten de organisatie.

Maak een rechtstreekse verbinding met Office 365 via het eindpunt voor SMTP-clientverzending smtp.office365.com als u het apparaat of de toepassing wilt configureren.

Alle apparaten en toepassingen moeten kunnen worden geverifieerd bij Office 365. Dit kan via een eigen afzenderadres, maar het is ook mogelijk dat alle apparaten en toepassingen één adres gebruiken, zoals printer@contoso.com.

SMTP-clientverzending configureren

Voer de volgende instellingen rechtstreeks in op het apparaat of in de toepassing. Raadpleeg hiervoor de betreffende handleiding (het is mogelijk dat er andere benamingen worden gebruikt dan in dit artikel). Als uw scenario voldoet aan de vereisten voor SMTP-clientverzending, kunt u met de volgende instellingen e-mail verzenden vanaf apparaten of uit toepassingen.

Instelling voor apparaat of toepassing

Waarde

Server/Smart Host

smtp.office365.com

Poort

Poort 587 (aanbevolen) of poort 25

TLS/ StartTLS

Ingeschakeld

Gebruikersnaam/e-mailadres en wachtwoord

Voer de aanmeldingsreferenties in van het gehoste postvak dat wordt gebruikt

Raadpleeg de volgende secties voor meer informatie.

Bepaal welke versie van TLS uw apparaat gebruikt. Raadpleeg hiervoor de handleiding of neem contact op met de leverancier. Als uw apparaat of toepassing geen ondersteuning biedt voor TLS 1.0 of hoger:

 • Gebruik direct verzenden (optie 2) of SMTP-relay van Office 365 (optie 3) voor het verzenden van e-mail (afhankelijk van uw vereisten).

 • Als het essentieel is om SMTP-clientverzending te gebruiken en uw printer alleen SSL 3.0 ondersteunt, kunt u een alternatieve configuratie inrichten voor indirecte SMTP-clientverzending. Hierbij wordt een lokale SMTP-relayserver gebruikt om verbinding te maken met Office 365. Dit vereist een veel complexere configuratie. Lees dit artikel voor instructies: IIS configureren voor relay met Office 365.

Opmerking: Het apparaat ondersteunt geen SMTP-clientverzending als poort 465 wordt aanbevolen in de handleiding van het apparaat of standaard wordt ingesteld.

In het volgende diagram staat een algemeen overzicht van hoe uw omgeving eruit zal zien.

Hier ziet u hoe een multifunctionele printer verbinding maakt met Office 365 via SMTP-clientverzending.

 • SMTP-clientverzending maakt het mogelijk om e-mail te verzenden naar personen binnen en buiten de organisatie.

 • Bij deze methode worden slechts enkele controles op spam uitgevoerd voor e-mailberichten die naar personen in uw organisatie worden verstuurd. Dit helpt voorkomen dat IP-adressen van uw bedrijf worden geblokkeerd omdat ze op een spamlijst staan.

 • Met deze methode kunt u e-mail verzenden vanaf elke locatie of elk IP-adres, waaronder het netwerk van de organisatie (on-premises) of een externe cloudhostingservice, zoals Microsoft Azure.

 • Verificatie: U moet een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen configureren voor het verzenden van e-mail vanaf het apparaat.

 • Postvak: U moet een Office 365-postvak met licentie hebben voor het verzenden van e-mail.

 • TLS (Transport Layer Security): Uw apparaat moet ondersteuning bieden voor TLS versie 1.0 of hoger.

 • Poort: Poort 587 (aanbevolen) of poort 25 is verplicht en moet zijn vrijgegeven in het netwerk. Sommige netwerkfirewalls of internetproviders blokkeren poorten, met name poort 25.

Opmerking: Meer informatie over TLS vindt u in How Exchange Online uses TLS to secure email connections in Office 365 (Hoe Exchange Online e-mailverbindingen in Office 365 beveiligt met TLS). Zie Enhancing mail flow security for Exchange Online (Beveiliging van e-mailstroom verbeteren voor Exchange Online) voor gedetailleerde technische informatie over de manier waarop Exchange Online TLS gebruikt met de volgorde van cipher-suites.

U kunt maar vanuit één e-mailadres verzenden, tenzij op uw apparaat referenties kunnen worden opgeslagen voor aanmelding bij verschillende Office 365-postvakken. Office 365 hanteert een limiet van 30 verzonden berichten per minuut en maximaal 10.000 geadresseerden per dag.

Optie 2: e-mail rechtstreeks vanaf uw printer of uit een toepassing versturen naar Office 365 (direct verzenden)

Kies deze optie in de volgende gevallen:

 • SMTP-clientverzending (optie 1) is niet geschikt voor de behoeften van uw bedrijf of werkt niet met uw apparaat. Uw apparaat of toepassing voldoet bijvoorbeeld niet aan de vereisten voor SMTP-clientverzending, zoals ondersteuning van TLS.

 • U hoeft alleen berichten te verzenden naar geadresseerden in uw organisatie die een postvak hebben in Office 365. U hoeft geen e-mail te verzenden naar personen buiten uw organisatie.

Andere scenario's waarin direct verzenden de beste keus kan zijn:

 • U wilt dat apparaten of toepassingen e-mail verzenden via het individuele e-mailadres van gebruikers en niet dat voor alle gebruikers SMTP-clientverzending is geconfigureerd. Direct verzenden betekent dat elke gebruiker in uw organisatie e-mail kan verzenden via het eigen e-mailadres.

  Vermijd het gebruik van één postbus met de machtiging Verzenden namens voor alle gebruikers. Deze methode wordt niet ondersteund vanwege de complexiteit en mogelijke problemen.

 • U wilt grote aantallen e-mails of nieuwsbrieven versturen. In Office 365 is dit niet mogelijk via SMTP-clientverzending. Dit kan wel via direct verzenden.

  De kans is wel aanwezig dat uw e-mail door Office 365 wordt gemarkeerd als spam. Het kan daarom raadzaam zijn om de hulp in te roepen van een provider die is gespecialiseerd in het bulksgewijs verzenden van e-mail. Zij kunnen u bijvoorbeeld helpen om aanbevolen procedures te volgen en ervoor te zorgen dat uw domeinen en IP-adressen niet door anderen worden geblokkeerd op internet.

Voer de volgende instellingen rechtstreeks op het apparaat of in de toepassing in.

Instelling voor apparaat of toepassing

Waarde

Server/Smart Host

Uw MX-eindpunt, bijvoorbeeld contoso-com.mail.protection.outlook.com

Poort

Poort 25

TLS/StartTLS

Ingeschakeld

E-mailadres

Een e-mailadres voor een domein dat door Office 365 wordt geaccepteerd. Dit e-mailadres hoeft niet aan een postvak te zijn gekoppeld.

Het is raadzaam om een SPF-record toe te voegen. U kunt zo voorkomen dat berichten worden gemarkeerd als spam. Als u een statisch IP-adres gebruikt, voegt u dit toe aan de SPF-record in de DNS-instellingen van uw domeinregistrar. Gebruik hiervoor deze vermelding:

DNS-vermelding

Waarde

SPF

v=spf1 ip4:<Static IP Address> include:spf.protection.outlook.com ~all

 1. Als uw apparaat of toepassing kan verzenden vanuit een statisch openbaar IP-adres, zoekt u dit IP-adres op en noteert u het. U kunt het statische IP-adres delen met andere apparaten en gebruikers, maar deel het IP-adres niet met iemand buiten het bedrijf. U kunt ook een dynamisch of gedeeld IP-adres gebruiken om met een apparaat of toepassing e-mail te verzenden, maar berichten worden dan eerder geblokkeerd door antispamfilters.

 2. Meld u aan bij Office 365.

 3. Controleer of uw domein, zoals contoso.com, is geselecteerd. Klik op DNS beheren en zoek de MX-record. De MX-record heeft een waarde voor ADRES WAARNAAR WORDT VERWEZEN die lijkt op cohowineinc-com.mail.protection.outlook.com, zoals wordt weergegeven in de volgende schermafbeelding. Maak een notitie van de waarde voor ADRES WAARNAAR WORDT VERWEZEN van de MX-record. We noemen deze waarde ook wel uw MX-eindpunt.

  Maak een notitie van de waarde voor Adres waarnaar wordt verwezen van de MX-record.
 4. Ga terug naar het apparaat en geef bij Server of Smart Host (of vergelijkbare instellingen) de waarde op voor ADRES WAARNAAR WORDT VERWEZEN die u in stap 3 hebt genoteerd voor de MX-record.

 5. De configuratie van de apparaatinstellingen is nu klaar. Ga naar de website van uw domeinregistrar om de DNS-records bij te werken. Pas de SPF-record (Sender Policy Framework) aan. Voeg het IP-adres uit stap 1 toe aan de vermelding. De uiteindelijke tekenreeks moet er ongeveer zo uitzien:

  v=spf1 ip4:10.5.3.2 include:spf.protection.outlook.com ~all

  waarbij 10.5.3.2 het openbare IP-adres is.

  Opmerking: Als u deze stap overslaat, bestaat de kans dat e-mail wordt bezorgd in de mappen voor ongewenste e-mail van geadresseerden.

 6. Test de configuratie door een testbericht te verzenden vanaf uw apparaat of uit een toepassing en te controleren of de geadresseerde het bericht heeft ontvangen.

In het onderstaande schema gebruikt de toepassing of het apparaat in het netwerk van uw organisatie direct verzenden en het MX-eindpunt (Mail eXchange) van Office 365 om e-mail te sturen naar geadresseerden in uw organisatie. U kunt het MX-eindpunt gemakkelijk vinden in Office 365 als u het op moet zoeken.

Hier ziet u hoe een multifunctionele printer het MX-eindpunt van Office 365 gebruikt om e-mail alleen rechtstreeks naar geadresseerden in uw organisatie te verzenden.

U kunt het apparaat instellen voor directe verzending van e-mail naar Office 365. Gebruik direct verzenden om e-mail door te sturen naar ontvangers met Office 365-postvakken in uw organisatie. Direct verzenden werkt ook voor externe ontvangers met postvakken in Office 365. Als uw apparaat direct verzenden gebruikt om e-mail door te sturen voor een ontvanger die geen Office 365-postvak heeft, wordt de e-mail geweigerd.

Opmerking: Als het apparaat of de toepassing kan fungeren als een e-mailserver en kan bezorgen bij Office 365 en bij andere e-mailproviders, raadpleegt u de instructies van uw apparaat of toepassing. U hebt geen instellingen in Office 365 nodig voor dit scenario.

 • E-mails worden verzonden via Office 365, maar er is geen speciaal postvak vereist in Office 365.

 • Het apparaat of de toepassing hoeft geen statisch IP-adres te hebben. Dit wordt echter wel aanbevolen indien enigszins mogelijk.

 • De functie werkt niet bij gebruik van een connector. Het is niet toegestaan om een apparaat te configureren voor gebruik van een connector, aangezien dit problemen kan veroorzaken.

 • Het apparaat hoeft geen ondersteuning te bieden voor TLS.

Voor direct verzenden gelden hogere limieten dan voor SMTP-clientverzending. Afzenders zijn niet gebonden aan de limiet van 30 berichten per minuut of 10.000 geadresseerden per dag.

 • Poort: Poort 25 is verplicht en moet zijn vrijgegeven in het netwerk.

 • Statisch IP-adres wordt aanbevolen: een statisch IP-adres wordt aanbevolen, zodat er een SPF-record voor uw domein kan worden gemaakt. Hiermee helpt u voorkomen dat uw berichten als spam worden aangemerkt.

 • Een Office 365-Postvak met een licentie vereist niet.

 • Direct verzenden kan niet worden gebruikt om e-mail te bezorgen bij externe geadresseerden, zoals geadresseerden met een Yahoo- of Gmail-adres.

 • Berichten worden gecontroleerd op spam.

 • Het verzenden van e-mail kan worden onderbroken als uw IP-adressen worden geblokkeerd omdat ze op een spamlijst staan.

 • Office 365 hanteert een beperkingsbeleid om de prestaties van de service te beschermen.

Optie 3: Een connector configureren om e-mail te verzenden via SMTP-relay van Office 365

Deze optie is moeilijker te implementeren dan de andere twee opties. Kies deze optie alleen in de volgende gevallen:

 • SMTP-clientverzending (optie 1) is niet geschikt voor de behoeften van uw bedrijf of werkt niet met uw apparaat.

 • U kunt direct verzenden (optie 2) niet gebruiken omdat u e-mailberichten moet versturen naar externe geadresseerden.

Met SMTP-relay kunnen e-mailberichten met Office 365 namens u worden doorgestuurd via het openbare IP-adres (of een certificaat) voor verificatie van Office 365. Hiervoor moet u een connector instellen voor uw Office 365-account, waardoor dit meteen een complexere configuratie wordt.

Instelling voor apparaat of toepassing

Waarde

Server/Smart Host

Uw MX-eindpunt, zoals uwcontosodomein-com.mail.protection.outlook.com

Poort

Poort 25

TLS/StartTLS

Ingeschakeld

E-mailadres

Een e-mailadres voor een geverifieerd domein van Office 365. Dit e-mailadres hoeft niet aan een postvak te zijn gekoppeld.

Als u een hybride configuratie van Exchange gebruikt of als er een connector is geconfigureerd voor de e-mailstroom van uw e-mailserver naar Office 365, is de kans groot dat er geen extra instellingen vereist zijn voor dit scenario. Definieer anders een connector voor de e-mailstroom ter ondersteuning van dit scenario:

Instelling connector

Waarde

Van

De e-mailserver van uw organisatie

Naar

Office 365

Domeinbeperkingen: IP-adres/-bereik

Het on-premises IP-adres of -adresbereik dat het apparaat of de toepassing gebruikt om verbinding te maken met Office 365.

Het is raadzaam om een SPF-record toe te voegen. U kunt zo voorkomen dat berichten worden gemarkeerd als spam. Als u een statisch IP-adres gebruikt, voegt u dit toe aan de SPF-record in de DNS-instellingen van uw domeinregistrar. Gebruik hiervoor deze vermelding:

DNS-vermelding

Waarde

SPF

v=spf1 ip4:<Static IP Address> include:spf.protection.outlook.com ~all

 1. Bepaal het openbare (statische) IP-adres dat het apparaat of de toepassing gebruikt om e-mail te verzenden. Een dynamisch IP-adres wordt niet ondersteund of is niet toegestaan. U kunt het statische IP-adres delen met andere apparaten en gebruikers, maar deel het IP-adres niet met iemand buiten het bedrijf. Maak een notitie van dit IP-adres voor later gebruik.

 2. Meld u aan bij Office 365.

 3. Selecteer Domeinen. Controleer of uw domein, zoals contoso.com, is geselecteerd. Klik op DNS beheren en zoek de MX-record. De MX-record heeft een waarde voor ADRES WAARNAAR WORDT VERWEZEN die lijkt op cohowineinc-com.mail.protection.outlook.com, zoals wordt weergegeven in de onderstaande schermafbeelding. Maak een notitie van de waarde voor ADRES WAARNAAR WORDT VERWEZEN van de MX-record. U hebt deze later nodig.

  Maak een notitie van de waarde voor Adres waarnaar wordt verwezen van de MX-record.
 4. Controleer of de domeinen zijn geverifieerd waarnaar de toepassing of het apparaat e-mail gaat versturen. Als een domein niet is geverifieerd, kunnen er e-mailberichten verloren gaan. Deze berichten kunt u niet traceren met het hulpprogramma voor berichttracering van Exchange Online.

 5. Klik in Office 365 op Beheer en vervolgens op Exchange om naar het Exchange-beheercentrum te gaan.

 6. Klik vervolgens in het Exchange-beheercentrum bij e-mailstroom op connectors.

 7. Controleer de connectors die zijn ingesteld voor uw organisatie. Als er geen connector wordt vermeld tussen de e-mailserver van uw organisatie en Office 365, moet u deze toevoegen.

  1. Klik op het plusteken + om de wizard te starten. Kies in het eerste scherm de opties die u ziet in de volgende schermafbeelding:

   Van de e-mailserver van uw organisatie naar Office 365

   Klik op Volgende en geef een naam op voor de connector.

  2. Selecteer op het volgende scherm de optie Door te controleren of het IP-adres van de verzendende server overeenkomt met een van deze IP-adressen van uw organisatie en typ vervolgens het IP-adres uit stap 1.

  3. Laat voor alle andere velden de standaardwaarden staan en selecteer Opslaan.

 8. De configuratie van de instellingen voor Office 365 is nu klaar. Ga naar de website van uw domeinregistrar om de DNS-records bij te werken. Pas de SPF-record aan. Voeg het IP-adres uit stap 1 toe. De uiteindelijke tekenreeks moet er ongeveer zo uitzien: v=spf1 ip4:10.5.3.2 include:spf.protection.outlook.com ~all, waarbij 10.5.3.2 het openbare IP-adres is. Als u deze stap overslaat, bestaat de kans dat e-mail wordt bezorgd in de mappen voor ongewenste e-mail van geadresseerden.

 9. Ga terug naar het apparaat en geef bij Server of Smart Host (of vergelijkbare instellingen) de waarde op voor ADRES WAARNAAR WORDT VERWEZEN die u in stap 3 hebt genoteerd voor de MX-record.

 10. Test de configuratie door een testbericht te verzenden vanaf uw apparaat of uit een toepassing en te controleren of de geadresseerde het bericht heeft ontvangen.

In het onderstaande schema gebruikt de toepassing of het apparaat in het netwerk van uw organisatie een connector voor SMTP-relay om e-mail te sturen naar geadresseerden in uw organisatie.

Hier ziet u hoe een multifunctionele printer verbinding maakt met Office 365 via SMTP-relay.
 • De connector die u configureert voor Office 365, zorgt ervoor dat uw apparaat of toepassing via een IP-adres wordt geverifieerd bij Office 365. Het apparaat of de toepassing kan e-mail verzenden met elk adres (inclusief adressen die geen e-mail kunnen ontvangen), op voorwaarde dat het adres afkomstig is uit een van uw domeinen. Het e-mailadres hoeft niet te zijn gekoppeld aan een bestaand postvak. Als het domein bijvoorbeeld contoso.com is, kunt u e-mail sturen vanaf een adres zoals niet_reageren@contoso.com.

 • SMTP-relay van Office 365 gebruikt een connector om de e-mailberichten te verifiëren die door het apparaat of de toepassing worden verstuurd. Hierdoor kan Office 365 deze berichten doorsturen naar uw eigen postvakken, maar ook naar externe geadresseerden. SMTP-relay van Office 365 lijkt erg veel op direct verzenden, met als belangrijk verschil dat u ook e-mail naar externe geadresseerden kunt versturen.

 • Vanwege de extra complexiteit van het configureren van een connector, verdient direct verzenden de voorkeur boven SMTP-relay van Office 365, tenzij u e-mailberichten moet verzenden naar externe geadresseerden. Als u e-mail wilt verzenden via SMTP-relay van Office 365, moet aan het apparaat of de toepassing een statisch IP-adres of adresbereik zijn toegewezen. U kunt SMTP-relay niet gebruiken om e-mail direct naar Office 365 te verzenden vanuit een extern gehoste service, zoals Microsoft Azure.

 • SMTP-relay van Office 365 vereist geen gelicentieerd Office 365-postvak voor het versturen van e-mails.

 • SMTP-relay van Office 365 heeft een hogere verzendlimiet dan SMTP-clientverzending; afzenders zijn niet gebonden aan de limiet van 30 berichten per minuut of 10.000 geadresseerden per dag.

 • Statisch IP-adres of -adresbereik: De meeste apparaten of toepassingen kunnen geen certificaat gebruiken voor verificatie. Gebruik voor verificatie van uw apparaat of toepassing een of meer statische IP-adressen die niet worden gedeeld met een andere organisatie.

 • Connector: U moet een connector instellen in Exchange Online voor e-mail die wordt verzonden vanaf een apparaat of uit een toepassing.

 • Poort: Poort 25 is vereist en mag niet zijn geblokkeerd op het netwerk of door uw internetprovider.

 • Licentie: SMTP-relay maakt geen gebruik van een specifiek Office 365-postvak om e-mail te verzenden. Om die reden is het belangrijk dat alleen gelicentieerde gebruikers e-mail versturen vanaf apparaten of uit toepassingen die zijn geconfigureerd voor SMTP-relay. Als er afzenders zijn die apparaten of LOB-toepassingen gebruiken die niet beschikken over een licentie voor een Office 365-postvak, moet u voor elk van deze afzenders een licentie voor Exchange Online Protection kopen en toewijzen. Dit is de goedkoopste licentie voor het verzenden van e-mail via Office 365.

 • Het verzenden van e-mail kan worden onderbroken als uw IP-adressen worden geblokkeerd omdat ze op een spamlijst staan.

 • Er worden redelijke limieten gehanteerd voor het verzenden van berichten. Zie High-risk delivery pool for outbound messages (Bezorgingsgroep met hoog risico voor uitgaande berichten) voor meer informatie.

 • Vereist statische, niet-gedeelde IP-adressen (tenzij er een certificaat wordt gebruikt).

Vergelijking van de opties

Hier volgt een vergelijking van de drie configuratieopties en de functies die ze ondersteunen.

SMTP-clientverzending

Direct verzenden

SMTP-relay

Functies

Verzenden naar geadresseerden in uw domein(en)

Ja

Ja

Ja

Relay naar internet via Office 365

Ja

Nee. Alleen directe bezorging.

Ja

Controle op spam

Ja, als de e-mail is bestemd voor een Office 365-postvak.

Ja. Verdachte e-mails kunnen worden gefilterd. Het is daarom raadzaam een aangepaste SPF-record (Sender Policy Framework) te maken.

Ja. Verdachte e-mails kunnen worden gefilterd. Het is daarom raadzaam een aangepaste SPF-record te maken.

Ondersteunt e-mail verstuurd door toepassingen die extern worden gehost

Ja

Nee

Nee

Vereisten

Geopende netwerkpoort

Poort 587 of poort 25

Poort 25

Poort 25

Apparaat of toepassingsserver moet TLS ondersteunen

Vereist

Optioneel

Optioneel

Vereist verificatie

Gebruikersnaam en wachtwoord van Office 365 vereist

Geen

Een of meer statische IP-adressen. De printer of de server met de LOB-toepassing moet een statisch IP-adres hebben voor verificatie bij Office 365.

Beperkingen

Limieten

10.000 geadresseerden per dag. 30 berichten per minuut.

Er gelden standaardlimieten om de prestaties van Office 365 te beschermen.

Er worden redelijke limieten gehanteerd. De service kan niet worden gebruikt voor het verzenden van spam of bulkmail. Zie High-risk delivery pool for outbound messages (Bezorgingsgroep met hoog risico voor uitgaande berichten) voor meer informatie over redelijke limieten.

Uw eigen e-mailserver gebruiken om e-mail te verzenden vanaf multifunctionele apparaten en uit toepassingen

Als u postvakken hebt in Office 365 en een e-mailserver die u zelf beheert (ook wel een on-premises e-mailserver genoemd), moet u al uw apparaten en toepassingen altijd configureren voor gebruik van het lokale netwerk en e-mail versturen via uw eigen e-mailserver. Als u meer wilt weten over het configureren van uw Exchange-server voor het ontvangen van e-mail van systemen zonder Exchange (zoals een multifunctionele printer), raadpleegt u Create a Receive connector to receive email from a system not running exchange (Een Receive-connector definiëren om e-mail te ontvangen van een systeem zonder Exchange).

Verwante onderwerpen

Problemen oplossen met printers, scanners en LOB-toepassingen die e-mail verzenden via Office 365
IIS configureren voor relay met Office 365

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×