Een momentopname van uw planning weergeven met een tijdlijn maken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Vastleggen en projectmijlpalen gaat heel eenvoudig met een tijdlijn, een horizontale of verticale lijn met de duur van een project, met markeringen die fasen van project en mijlpalen aangeven.


Tijdlijndiagram

De basis leggen

De eerste stap bij het maken van een tijdlijn is om te kiezen van de vorm van een tijdlijn om aan te geven van de tijdspanne van het project. De tijdlijnshape is het fundament waaraan u de projectmijlpalen en gebeurtenissen toevoegen. U kunt kiezen uit diverse stijlen, zoals cilindrisch of lijn, om de toon van de tijdlijn te zetten.

Verschillende stijlen van tijdlijnen

De basis van een tijdlijn maken

 1. Open de sjabloon tijdlijn in Visio, klikt u.

 2. Sleep vanaf het stencil Tijdlijnshapes een van de zes tijdlijnshapes (blok, lijn, liniaal, verdeeldof cilindrisch) naar de tekenpagina.

  Het dialoogvenster Tijdlijn configureren wordt geopend.

 3. Klik op het tabblad Periode in het vak beginnen , typ of Selecteer de begindatum worden gepland voor het project.

 4. Typ of Selecteer de einddatum voor het project in het vak Voltooien .

 5. Kies een eenheid voor tijdschaal voor de tijdlijn in de lijst tijdschaal .

 6. Als u wekenkiest, kunt u kiezen welke dag die u wilt dat de weken moeten beginnen.

 7. Kies op het tabblad Opmaak van de tijd in het vak taal de taal die u wilt instellen voor uw tijdlijn.

 8. Laat het selectievakje weergeven begin- en einddatum op tijdlijn geselecteerd, als u wilt dat de begin- en einddatums die u hebt gekozen in stap 4 en 5 alleen zichtbaar is aan het einde van de tijdlijn.

 9. Kies in de eerste lijst datumnotatie hoe u de datums om te zoeken.

 10. Laat het selectievakje tussentijdse tijdschaalmarkeringen weergeven op tijdlijn is geselecteerd als u wilt dat elke eenheid voor tijdschaal (de eenheid die u hebt opgegeven in stap 6 hierboven) wordt weergegeven op de tijdlijn.

 11. Kies in de tweede lijst datumnotatie hoe u de etiketten eenheid om te zoeken.

 12. Laat het selectievakje datums als de markeringen worden verplaatst automatisch bijwerken is geselecteerd. Dit zorgt ervoor dat dat de datums die zijn gekoppeld aan de markeringen automatisch bijgewerkt wanneer u de positie van mijlpalen, intervallen of andere markeringen op de tijdlijn.

 13. Klik op OK.

Opmerking: Als u een van deze instellingen achteraf wilt wijzigen, kunt u het dialoogvenster Tijdlijn configureren opnieuw openen door met de rechtermuisknop op de tijdlijn te klikken en te klikken op Tijdlijn configureren.

Naar boven

Mijlpalen, intervallen en markeringen toevoegen

Nadat u de tijdlijn foundation geplaatst hebt, kunt u beginnen met het toevoegen van de essentiële inhoud: markeringen die belangrijke mijlpalen en gebeurtenissen aangeven.

Markeringstype

Gebruiken om te

Mijlpaal

Een specifieke belangrijke datum aangeven in de tijdlijn (bijvoorbeeld de datum waarop een schrijfproject moet worden ingeleverd bij de uitgever).

Interval

Een belangrijke tijdspanne aangeven op de tijdlijn (bijvoorbeeld de tijd die is vereist om een eerste conceptversie te schrijven). Kies een intervalshape die overeenkomt met de stijl van de tijdlijn.

Markering Vandaag

De hoeveelheid tijd die is verstreken sinds het begin van het project doorgevoerd. Een markering vandaag verschuift automatisch naarmate de echte is gewijzigd om weer te geven, in één oogopslag, de status van uw planning ten opzichte van de volgende deadline.

Tijdlijn met mijlpalen en intervallen.

Een mijlpaal aangeven op een tijdlijn

 1. Sleep een mijlpaalshape van het stencil Tijdlijnshapes rechtstreeks naar de tijdlijn.

 2. Typ of selecteer in het dialoogvenster Mijlpaal configureren de datum en tijd voor de mijlpaal.

 3. Typ in het vak Beschrijving een beschrijving van de mijlpaal.

 4. Kies in de lijst Datumnotatie hoe u de datum wilt weergeven.

 5. Klik op OK.

Tip: U kunt de datum van een mijlpaal snel wijzigen door de mijlpaal naar de gewenste positie op de tijdlijn te slepen. De datum op de mijlpaal verandert in overeenstemming met de nieuwe positie.

Een tijdspanne aangeven op een tijdlijn

 1. Sleep een intervalshape vanaf het stencil Tijdlijnshapes en tijdlijnshapes rechtstreeks naar de tijdlijn.

 2. Typ of selecteer begin- en einddatums voor de tijdspanne in de vakken begindatum en einddatum .

 3. Typ in het vak Beschrijving een beschrijving van het interval.

 4. Kies in de lijst datumnotatie hoe u de datums om te zoeken.

 5. Klik op OK.

Tip: Als u wilt snel de tijdspanne van een interval wijzigen, sleept u de groene selectiegrepen of verplaats het interval positie op de tijdlijn gewenste. De datum op de wijzigingen interval dat overeenkomt met de nieuwe positie.

De tekst van een tijdlijn verplaatsen

Tijdlijnen kunnen soms vol raken. Als u uw tijdlijn beter leesbaar, kunt u de tekst van de tijdlijn zelf, verplaatsen, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

Tekst van een tijdlijn verplaatsen

1. Klik op de gele besturingsgreep om het interval selecteren.

2. Sleep de besturingsgreep boven de intervalshape naar de tekst verplaatst naar een betere locatie.

3. een vierkante haak automatisch gemarkeerd het begin en einde van het interval.

Verstreken tijd op een tijdlijn aangeven

 1. Sleep de shape verstreken tijd van het stencil Tijdlijnshapes en tijdlijnshapes rechtstreeks naar de tijdlijn. De shape worden uitgelijnd de linkerkant met het begin van de tijdlijn en doorloopt tot aan de huidige datum.

 2. Sleep de shape markering vandaag vanaf het stencil Tijdlijnshapes naar de tijdlijn.

 3. De shape wordt op de huidige datum in de echte geplaatst.


Verstreken tijd op een tijdlijn

Telkens wanneer u een tijdlijn opent die de shape Verstreken tijd of Vandaag (markering) bevat, worden de shapes uitgelijnd met de huidige datum.

Naar boven

Details weergeven voor een deel van een tijdlijn

U kunt een segment van een bestaande tijdlijn uitvouwen als een tweede tijdlijn meer details weer te geven. De uitgevouwen tijdlijn een segment van de oorspronkelijke tijdlijn vertegenwoordigt, maar u ermee werken, afzonderlijk; zoals toevoegen u mijlpalen of intervallen aan de uitgevouwen tijdlijn net zoals u zou aan de oorspronkelijke tijdlijn doen. Als u een mijlpaal of het interval aan de oorspronkelijke tijdlijn toevoegt, wordt dit ook toegevoegd aan de uitgevouwen tijdlijn. Als u een mijlpaal of het interval aan de uitgevouwen tijdlijn toevoegt, echter wordt deze niet worden toegevoegd aan de oorspronkelijke tijdlijn.

Opmerking: U moet een tijdlijn op de tekenpagina om een uitgevouwen tijdlijn te maken.

Details weergeven voor een gedeelte

 1. Shapes voor tijdlijnen, Sleep de shape Uitgevouwen tijdlijn naar de pagina.

 2. Geef in het dialoogvenster Tijdlijn configureren de gewenste opties voor de uitgevouwen tijdlijn op de tabbladen Periode - en Tijdnotatie , en klik vervolgens op OK (de begin- en einddatums moet binnen de tijd van de oorspronkelijke tijdlijn).

 3. De uitgevouwen tijdlijn wordt weergegeven op de tekenpagina en wordt het volgende weergegeven:

  • Grijze stippellijnen beide tijdlijnen verbinden en aangeven van het gedeelte van de oorspronkelijke tijdlijn die de uitgevouwen tijdlijn vertegenwoordigt.

  • Gedeelde mijlpalen en intervallen. Deze worden automatisch gesynchroniseerd zodat als u deze op een tijdlijn wijzigt, ze ook op de andere wijzigen.

   Opmerking: De uitgevouwen tijdlijn gebruikt hetzelfde vormtype als de oorspronkelijke tijdlijn al dan niet standaard. Naar de shape wijzigen en klik vervolgens op Type tijdlijn instellenmet de rechtermuisknop op de uitgevouwen tijdlijn.

Tip: Als u snel de tijdspanne van een uitgevouwen tijdlijn wilt wijzigen, versleept u de gele besturingsgrepen. De datum van de uitgevouwen tijdlijn verandert in overeenstemming met de nieuwe positie.

Naar boven

Een tijdlijn aanpassen

Onvermijdelijk mijlpaaldatums, voorspellingen over een proces hoe lang duurt en zelfs einddatums van projecten shift. U kunt eenvoudig herzien en een Visio-tijdlijn in antwoord op wijzigingen verfijnen.

Wat u wilt wijzigen

Actie

Begin- of einddatum van project

 • Met de rechtermuisknop op de tijdlijnshape, klik op Tijdlijn configurerenen vervolgens gaat u naar het tabblad Tijdsduur Type of Selecteer de nieuwe begin of einddatum en klik vervolgens op OK.

Aantal onderverdelingen van een tijdlijnbalk

 • Met de rechtermuisknop op de tijdlijnshape, klik op Tijdlijn configurerenen Ga naar het tabblad Tijdsperiode . Klik in de lijst tijdschaal kiest u een andere tijdseenheid en klik vervolgens op OK.

Zichtbaarheid van tijdlijndatums en onderverdelingen

 • Met de rechtermuisknop op de tijdlijnshape, klik op Tijdlijn configurerenen Ga naar het tabblad Tijdnotatie . Onder OpmaakSchakel selectievakjes weergeven of verbergen van datums of tijd markeringen van de tijdschaal op de tijdlijn. Klik op OK.

Het uiterlijk van pijlpunten op een tijdlijnbalk

 • Met de rechtermuisknop op de tijdlijnshape en klik vervolgens op Pijlpunt begindatum weergeven of Pijlpunt einddatum weergeven.

Type mijlpaal

 • Met de rechtermuisknop op de mijlpaal en klik vervolgens op Type mijlpaal instellen. Klik op de gewenste stijl in de lijst Type mijlpaal en klik vervolgens op OK.

Intervaltype

 • Met de rechtermuisknop op de intervalshape en klik vervolgens op Type Interval instellen. Kies de gewenste stijl en klik vervolgens op OK.

Datum van mijlpaal

 • Met de rechtermuisknop op de mijlpaal, en klik op Mijlpaal configureren. Voer de datum die u wilt en klik vervolgens op OK.

Datums van tijdspanne

 • Met de rechtermuisknop op het interval, en klik op Interval configureren. Voer de datums die u wilt en klik vervolgens op OK.

Beschrijving van mijlpaal of tijdspanne

 • Dubbelklik op de tekst die is gekoppeld aan de mijlpaal of het interval. Selecteer de beschrijving en typ vervolgens een nieuwe beschrijving die u wilt.

Positie van tekst bij een mijlpaal, interval of markering Vandaag

 • Selecteer de shape. Sleep een besturingsgreep om de afstand tussen de tekst en tijdlijn of de hoek van de tekst te wijzigen.

Datumnotatie

 • Met de rechtermuisknop op de tijdlijn, mijlpaal of interval en klik vervolgens op Tijdlijn configureren, Mijlpaal configurerenof Interval configureren. Klik in de lijst datumnotatie klikt u op de gewenste opmaak en klik vervolgens op OK.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×