Een meting maken in PowerPivot

Metingen (ook wel berekende velden genoemd) zijn een van de krachtigste functies in Power Pivot. U zult ze vaak gebruiken bij uw gegevensanalyse. Het zijn berekeningen waarmee u een resultaat berekent in relatie tot andere factoren die de analyse beïnvloeden, zoals de totale verkoop berekend op basis van tijd, geografie, organisatie of product.

Sommige metingen zijn gemakkelijk te maken, bijvoorbeeld die waarin een standaardaggregatie zoals SUM of AVERAGE wordt gebruikt, en de metingen die zijn gemaakt met de AutoSom-functie in het Power Pivot-venster, of impliciete metingen die in Excel worden gemaakt door eenvoudigweg een veld naar het gebied Waarden te slepen. Andere kunnen complexer zijn, zoals die waarin relaties worden gevolgd of waarin resultaten worden gefilterd en waarbij een formule nodig is die u met DAX maakt.

Omdat er verschillende typen metingen zijn en u deze op verschillende plaatsen kunt maken, is het belangrijk dat u begrijpt welk type voor u het meest geschikt is. Zie Metingen in Power Pivot voor meer gedetailleerde informatie.

Een impliciete meting maken in Excel

 1. Klik op een draaitabel.

 2. Sleep vanuit de lijst Draaitabelvelden een veld in het gebied Waarden.

Impliciete metingen kunnen alleen een standaardaggregatie bevatten (SUM, COUNT, MIN, MAX, DISTINCTCOUNT of AVG) en moeten de gegevensindeling hebben die voor de aggregatie is gedefinieerd. Bovendien kunnen impliciete metingen alleen worden gebruikt door de draaitabel of grafiek waarvoor ze zijn gemaakt.

Een meting maken in het Power Pivot-venster met behulp van AutoSom

 1. Klik op een kolom.

 2. Klik op Berekeningen> AutoSom en selecteer vervolgens een aggregatie.

Metingen die met AutoSom zijn gemaakt, worden direct onder de gegevenskolom in het berekeningsgebied weergegeven. U kunt ze echter naar een andere lege cel in het berekeningsgebied voor dezelfde tabel verplaatsen. Metingen die met AutoSom zijn gemaakt, krijgen een standaardnaam. U kunt deze echter wijzigen in de formulebalk. Metingen die in het berekeningsgebied zijn gemaakt, zijn expliciet.

Een meting maken in het Power Pivot-venster met behulp van het berekeningsgebied

 1. Klik op Start> Weergeven> Berekeningsgebied.

 2. Klik op een lege cel in het berekeningsgebied.

 3. Geef in de formulebalk boven in de tabel een formule op met de indeling <naam meting>:<formule>

 4. Druk op Enter om de formule te accepteren.

Metingen die in het berekeningsgebied zijn gemaakt, worden in de geselecteerde tabel opgeslagen, maar kunnen in alle draaitabellen, draaigrafieken of rapporten als veld worden gebruikt. Metingen die met deze methode zijn gemaakt, zijn expliciet.

Een meting maken met behulp van het dialoogvenster Meting in Excel

 1. Klik in het Excel-venster op Power Pivot> Berekeningen> Metingen> Nieuwe meting.

 2. Klik in het dialoogvenster Meting bij Tabelnaam op de pijl omlaag en selecteer de tabel waarin u de meting wilt plaatsen.

  Met de keuze van de tabel wordt bepaald waar de definitie van de meting wordt opgeslagen. Het is niet vereist om de meting op te slaan met een tabel waarnaar wordt verwezen door de meting.

 3. Typ een naam in Naam van meting.

  De naam van de meting moet uniek zijn en u kunt niet de naam van een van de kolommen gebruiken.

 4. Plaats in het tekstvak Formule de cursor achter het gelijkteken (=) en geef vervolgens een formule op.

 5. Klik op Formule controleren om deze te valideren.

 6. Selecteer een type meting in Categorie.

  Het type meting heeft geen invloed op de manier waarop de formule wordt berekend. Het is alleen voor informatiedoeleinden.

 7. Klik op OK als de formule is gevalideerd.

Metingen die zijn gemaakt met het dialoogvenster Meting in Excel, worden opgeslagen in de geselecteerde tabel. U kunt de meting later bekijken en bewerken in het dialoogvenster Metingen beheren in Excel of in het berekeningsgebied voor de tabel in het Power Pivot-venster. Metingen die op deze manier zijn gemaakt, zijn expliciet.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×