Een memoveld invoegen, wijzigen of verwijderen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U gebruikt een memoveld als u grote hoeveelheden tekst in een database wilt opslaan. In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u in Microsoft Office Access 2007 memovelden kunt toevoegen aan nieuwe en bestaande databasetabellen.

Wat wilt u doen?

Informatie over memovelden

Een memoveld toevoegen in de gegevensbladweergave

Een memoveld toevoegen in de ontwerpweergave

Een memoveld verwijderen

Eigenschappen van memovelden

Memovelden

De gegevens in een database zijn opgeslagen in een of meer tabellen. U kunt deze gegevens weergeven in een gegevensblad (een raster dat lijkt op een Excel-werkblad), een gegevensinvoerformulier of een rapport, maar de gegevens blijven in al deze gevallen opgeslagen in een of meer tabellen. Elke tabel bestaat op zijn beurt uit een set velden (kolommen) en elk veld is ingesteld op het accepteren van één bepaald gegevenstype. Als u bijvoorbeeld datums en tijden wilt opslaan, stelt u een veld in op het gegevenstype Datum/tijd en als u grote hoeveelheden tekst wilt opslaan, stelt u een veld in op het gegevenstype Memo.

Specificaties van memovelden

Memovelden in Office Access 2007 kunnen maximaal 1 gigabyte aan tekens of 2 gigabytes aan opslag (2 bytes per teken) bevatten, waarvan u 65.535 tekens kunt weergeven in een besturingselement op een formulier of rapport. Het is nu tevens mogelijk om tekst met opmaak in te schakelen voor een memoveld. U kunt bijvoorbeeld kleuren instellen, lettertypen wijzigen en tekst vet of cursief weergeven.

Zie het artikel Gegevens in tabellen, formulieren en rapporten opmaken voor meer informatie over het toepassen van tekst met opmaak in een memoveld.

Memovelden op verschillende manieren maken

U kunt in Office Access 2007 op verschillende manieren een memoveld aan een nieuwe of bestaande tabel toevoegen.

 • Gegevensbladweergave    U kunt in de gegevensbladweergave een memoveld aan een nieuwe of bestaande tabel toevoegen door een nieuw veld toe te voegen en vervolgens meer dan 256 tekens aan tekst in een lege rij in het veld te plakken, of door het gegevenstype Memo in een vervolgkeuzelijst te kiezen.

 • Ontwerpweergave    U gebruikt de ontwerpweergave wanneer u een memoveld wilt toevoegen, tekst met opmaak voor het veld wilt inschakelen, en eigenschappen wilt instellen die u niet kunt instellen in de gegevensbladweergave, zoals een standaardwaarde. Zie het gedeelte Eigenschappen van memovelden voor meer informatie over de eigenschappen die u kunt instellen voor een memoveld.

U kiest zelf welke manier u wilt gebruiken voor het maken van nieuwe tabellen en het wijzigen van bestaande tabellen.

Naar boven

Een memoveld toevoegen in de gegevensbladweergave

In dit gedeelte wordt stap voor stap uitgelegd hoe u in de gegevensbladweergave een memoveld aan een nieuwe of bestaande tabel kunt toevoegen. Zoals u al weet, is een gegevensblad een raster dat een grote gelijkenis vertoont met een Excel-werkblad.

Een memoveld toevoegen aan een bestaande tabel

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel die u wilt wijzigen.

  De tabel wordt geopend in de gegevensbladweergave.

 4. Schuif zo nodig horizontaal naar het eerste lege veld.

  In Access wordt standaard Nieuw veld toevoegen weergegeven in de veldnamenrij van alle nieuwe velden, zoals in het volgende voorbeeld:

  Een nieuw veld in een gegevensblad

 5. Dubbelklik op de veldnamenrij en typ een naam voor het nieuwe veld

  Voor een memoveld worden meestal namen als 'Commentaar' of 'Aantekeningen' gebruikt.

 6. Selecteer de eerste lege rij onder de veldnamenrij en typ een blok tekst van meer dan 256 tekens.

  In Access wordt het gegevenstype Memo aan het veld toegewezen omdat het veld meer dan 256 tekens bevat. U kunt ook een tekst van meer dan 256 tekens in de eerste rij plakken.

 7. Sla uw wijzigingen op.

Een memoveld toevoegen aan een nieuwe tabel

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Ga naar het tabblad Maken en klik in de groep Tabellen op Tabel.

  Er wordt een nieuwe tabel geopend in de gegevensbladweergave

 4. Dubbelklik op de veldnamenrij voor het eerste tabelveld (het veld waarin Nieuw veld toevoegen staat) en typ een naam voor het veld. Voor een memoveld worden meestal namen als 'Commentaar' of 'Aantekeningen' gebruikt.

 5. Selecteer de eerste lege rij onder de veldnamenrij en typ een blok tekst van meer dan 256 tekens. In Access wordt het gegevenstype Memo aan het veld toegewezen omdat het veld meer dan 256 tekens bevat. U kunt ook een tekst van meer dan 256 tekens in het veld plakken.

 6. Sla uw wijzigingen op.

Naar boven

Een memoveld toevoegen in de ontwerpweergave

U gebruikt de ontwerpweergave wanneer u een memoveld aan een nieuwe of bestaande tabel wilt toevoegen en vervolgens voor dit veld ondersteuning voor tekst met opmaak wilt instellen. In dit gedeelte wordt stap voor stap uitgelegd hoe u een memoveld aan een bestaande of nieuwe tabel kunt toevoegen en hoe u tekst met opmaak voor het memoveld kunt inschakelen.

Een memoveld toevoegen aan een bestaande tabel

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel die u wilt wijzigen en klik op Ontwerpweergave.

 4. Selecteer de eerste lege rij in de kolom Veldnaam en typ een naam voor het veld. Voor een memoveld worden meestal namen als 'Commentaar' of 'Aantekeningen' gebruikt.

 5. Selecteer de aangrenzende cel in de kolom Gegevenstype en selecteer vervolgens Memo in de lijst.

 6. Sla uw wijzigingen op.

Een memoveld toevoegen aan een nieuwe tabel

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Ga naar het tabblad Maken en klik in de groep Tabellen op Tabel.

 4. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe tabel en kies Ontwerpweergave in het snelmenu.

 5. Selecteer de eerste lege rij in de kolom Veldnaam en typ een naam voor het veld. Voor een memoveld worden meestal namen als 'Commentaar' of 'Aantekeningen' gebruikt.

 6. Selecteer de aangrenzende cel in de kolom Gegevenstype en selecteer vervolgens Memo in de lijst.

 7. Sla uw wijzigingen op. Ga verder met de volgende stappen als u tekst met opmaak wilt inschakelen voor het veld.

Tekst met opmaak inschakelen

 • Ga naar het tabblad Algemeen, zoek onder Veldeigenschappen de eigenschap Tekstopmaak en verander de waarde van Tekst zonder opmaak in Tekst met opmaak.

Opmerking: Als u een tekstvak aan uw memoveld wilt koppelen, moet u de eigenschap Tekstopmaak van het tekstvak ook instellen op Tekst met opmaak.

Zie Gegevens in tabellen, formulieren en rapporten opmaken en Gegevens invoeren of bewerken in een besturingselement of kolom met ondersteuning voor tekst met opmaak voor meer informatie over het opmaken van gegevens in besturingselementen en kolommen die tekst met opmaak ondersteunen.

Naar boven

Een memoveld verwijderen

U kunt de gegevensbladweergave of de ontwerpweergave gebruiken om een memoveld uit een tabel te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat de eventueel aanwezige gegevens in het betreffende memoveld bij verwijdering definitief verloren gaan. Bovendien kunt u de verwijdering niet ongedaan maken. Het is daarom raadzaam een back-up te maken van uw database voordat u tabelvelden of andere databasecomponenten verwijdert.

Een memoveld verwijderen in de gegevensbladweergave

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel die u wilt wijzigen.

  De tabel wordt geopend in de gegevensbladweergave.

 4. Zoek het memoveld op, klik met de rechtermuisknop op de veldnamenrij en klik op Kolom verwijderen.

 5. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

Een memoveld verwijderen in de ontwerpweergave

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel die u wilt wijzigen en klik op Ontwerpweergave.

  De tabel wordt geopend in de ontwerpweergave.

 4. Klik op de rijkiezer (het lege vierkantje) naast het memoveld en druk op DELETE.

  -of-

  Klik met de rechtermuisknop op de rijkiezer en klik op Rijen verwijderen.

 5. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

Naar boven

Eigenschappen van memovelden

Wanneer u de ontwerpweergave gebruikt om een memoveld aan een tabel toe te voegen, kunt u een aantal eigenschappen van het veld instellen en wijzigen. Deze tabel bevat een overzicht van de eigenschappen van het memoveld en een beschrijving van elke eigenschap, inclusief de gevolgen van het instellen of wijzigen van de eigenschappen.

Eigenschap

Gebruik

Notatie

Hier kunt u aangepaste opmaaktekens invoeren om een notatie te definiëren. Notaties die hier zijn gedefinieerd, worden weergegeven in gegevensbladen, formulieren en rapporten.

Zie het artikel Gegevens in tabellen, formulieren en rapporten opmaken voor meer informatie over aangepaste notaties.

Bijschrift

Hiermee kunt u de naam van uw tekstveld opgeven. De eigenschap accepteert maximaal 2.048 tekens. Als u geen bijschrift opgeeft, wordt de standaardveldnaam gebruikt.

Standaardwaarde

Hiermee geeft u de waarde op die automatisch wordt weergegeven in een veld wanneer u een nieuwe record maakt. U kunt bijvoorbeeld de waarde 'Maximale invoer 65 kB tekst' opgeven. Op deze manier herinnert u de gebruikers eraan dat ze met een memoveld werken. Maximale lengte (van de standaardwaarde): 255 tekens.

Validatieregel

Hiermee kunt u vereisten opgegeven voor gegevens die worden ingevoerd in een record, veld of besturingselement. Wanneer u gegevens invoert die de gedefinieerde regel voor het veld overtreden, kunt u met behulp van de eigenschap Validatietekst het resulterende foutbericht opgeven. Maximale lengte: 2.048 tekens.

Zie het artikel Validatieregels maken voor het valideren van gegevens in velden voor meer informatie over het maken van validatieregels.

Validatietekst

Hiermee geeft u de tekst op voor het foutbericht dat wordt weergegeven wanneer de gebruiker een validatieregel overtreedt. Maximale lengte: 255 tekens.

Zie het artikel Validatieregels maken voor het valideren van gegevens in velden voor meer informatie over het maken van validatieregels.

Vereist

Als u deze eigenschap instelt op Ja, moet u een waarde typen in het veld of in eventuele besturingselementen die afhankelijk van het veld zijn. Null-waarden zijn niet toegestaan.

Lengte nul toestaan

Indien deze eigenschap is ingesteld op Ja, mag u tekenreeksen met de lengte nul invoeren in een veld. Een tekenreeks met een lengte nul bevat geen tekens en u gebruikt zo'n tekenreeks om aan te geven dat u weet dat er geen waarde voor een veld bestaat. U voert een tekenreeks met de lengte nul in door twee dubbele aanhalingstekens te typen zonder spatie ertussen ("").

Geïndexeerd

U kunt een index gebruiken om query's, sorteerbewerkingen en groepeerbewerkingen sneller te kunnen uitvoeren op grote hoeveelheden gegevens. U kunt een index tevens gebruiken om te voorkomen dat gebruikers dubbele waarden invoeren. Mogelijke instellingen zijn:

 • Nee     Hiermee wordt indexering uitgeschakeld (standaard).

 • Ja (duplicaten OK)     Hiermee wordt het veld geïndexeerd en worden dubbele waarden toegelaten. Bijvoorbeeld voor identieke voor- en achternamen.

 • Ja (geen duplicaten)     Hiermee wordt het veld geïndexeerd en worden dubbele waarden niet toegelaten.

Unicode-compressie

In Access wordt Unicode gebruikt voor het weergeven van gegevens in tekst-, memo- en hyperlinkvelden. Unicode gebruikt twee bytes per teken in plaats van één byte en vereist daarom meer opslagruimte. Om de bestandsgrootte zo klein mogelijk te houden, is de eigenschap Unicode-compressie voor een tekst-, memo- of hyperlinkveld standaard ingesteld op Ja. Het instellen van deze waarde op Ja heeft tot gevolg dat elk teken waarvan de eerste byte 0 is, automatisch wordt gecomprimeerd wanneer het wordt opgeslagen en gedecomprimeerd wanneer het wordt opgehaald.

Gegevens in velden van het type Memo worden alleen gecomprimeerd als voor de opslag na compressie 4.096 bytes of minder nodig zijn. Daarom kan de inhoud van het ene Memo-veld in de ene record wel en in de andere record niet zijn gecomprimeerd.

IME-modus

Hiermee geeft u een Input Method Editor op. Dit is een hulpprogramma voor het gebruik van Engelse versies van Access voor bestanden die gemaakt zijn in het Japans of Koreaans. De standaardwaarde is Geen besturing. Druk op F1 voor meer informatie over het gebruik van deze eigenschap.

IME-zinmodus

Hiermee geeft u het type gegevens op dat u kunt invoeren met een Input Method Editor. Druk op F1 voor meer informatie over het gebruik van deze eigenschap.

Infolabels

Hiermee geeft u een of meer infolabels op voor het veld en eventuele besturingselementen die afhankelijk zijn van het veld. Infolabels zijn componenten waarmee de verschillende typen gegevens in een veld kunnen worden herkend en waarmee u acties kunt uitvoeren op basis van dat type gegevens. In een E-mailadres-veld kan met een infolabel bijvoorbeeld een nieuw e-mailbericht worden gestart of het adres aan een lijst met contactpersonen worden toegevoegd.

Klik op Knop Opbouwfunctie om een lijst met beschikbare infolabels weer te geven.

Tekstopmaak

Hiermee kunt u tekst met opmaak in- of uitschakelen. Selecteer Tekst met opmaak om tekst met opmaak in te schakelen.

Opmerking: Als u tekst met opmaak inschakelt voor een veld en vervolgens een besturingselement van het type Tekstvak aan dat veld koppelt, moet u tekst met opmaak ook voor het besturingselement inschakelen.

Zie het artikel Gegevens in tabellen, formulieren en rapporten opmaken voor meer informatie over het inschakelen van tekst met opmaak voor een besturingselement en over het gebruik van opmaak in het algemeen.

Tekstuitlijning

Hiermee geeft u de uitlijning op voor gegevens in een memoveld. U kunt kiezen uit deze mogelijkheden:

 • Algemeen    Tekst wordt links uitgelijnd, getallen en datums rechts.

 • Links    Alle tekst, datums en getallen worden links uitgelijnd.

 • Centreren    Alle tekst, datums en getallen worden gecentreerd

 • Rechts    Alle tekst, datums en getallen worden rechts uitgelijnd

 • Verdelen    Alle tekst, datums en getallen wordt gelijkmatig uitgevuld langs beide zijden van het veld of tekstvak.

Alleen toevoegen

Hiermee bepaalt u of wijzigingen in veldwaarden worden bijhouden. Er zijn twee instellingen:

 • Ja Wijzigingen worden bijgehouden. Als u de geschiedenis van de waarden in het veld wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op het veld en klikt u vervolgens op Kolomgeschiedenis weergeven.

 • Nee Wijzigingen worden niet bijgehouden.

  Waarschuwing: Als u deze eigenschap instelt op Nee, verwijdert u een eventueel bestaande geschiedenis van de waarden voor het veld.


Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×