Een memoveld gebruiken voor de opslag van grote hoeveelheden gegevens

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een memoveld is handig voor het opslaan van grote hoeveelheden alfanumerieke gegevens. Enkele voorbeelden van toepassingen voor dit type zou een notitie, opmerkingen, beschrijving of adresveld, kunt gegevenstype de Memo maximaal 65.536 alfanumerieke tekens met opties voor het instellen van verschillende eigenschappen zoals tekst met opmaak. Wanneer u met het gegevenstype Memo in een webdatabase, worden de waarden die meer dan 8192 tekens bevatten afgekapt.

Dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u een memoveld toevoegen aan tabellen in een nieuw of bestaand Microsoft Access 2010 met clientdatabase.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over het gegevenstype Memo

Manieren om toe te voegen een memoveld

Een memoveld toevoegen in de ontwerpweergave

Een memoveld verwijderen

Eigenschappen van memovelden

Meer informatie over het gegevenstype Memo

Als u nog niet eerder met Access, moet u dat de gegevens in een database is opgeslagen in een of meer tabellen. U kunt verschillende weergaven de om gegevens weer te geven, zoals, een gegevensbladweergave, een formulier of rapport. Elke tabel bestaat uit een reeks velden (kolommen), en elke veldeigenschap is ingesteld op een bepaald gegevenstype accepteren. Bijvoorbeeld, om op te slaan set datums en tijden de eigenschap van het veld naar het gegevenstype datum/tijd typt. U kunt grote hoeveelheden tekst en numerieke gegevens invoeren in het veld Memo. Als de ontwerpfunctie voor databases Hiermee stelt u het veld toe aan de tekst met opmaak, kunt u ook de soorten opmaak die u normaal gesproken in tekstverwerkingsprogramma's, zoals Word toepassen. U kunt bijvoorbeeld verschillende lettertypen en tekengrootten toepassen op specifieke tekens in de tekst en zodat ze vet of cursief, enzovoort. U kunt ook Hypertext Markup Language (HTML) labels toevoegen aan de gegevens. Zie Inleiding tot tabellenvoor meer informatie over het instellen van de eigenschap van een tabel.

Specificaties van memovelden

De memovelden in Access 2010 maximaal 1 gigabyte tekens kunnen opslaan of 2 GB opslagruimte (2 bytes per teken), waarvan u 65.535 tekens in een tekstvak weergeven kunt bepalen in een formulier of rapport. Bovendien kunt u nu toepassen RTF-opmaak naar de gegevens in een memoveld. U kunt bijvoorbeeld instellen van kleuren, lettertypen wijzigen en gegevens vet of cursief maken.

Manieren om toe te voegen een memoveld

Access biedt verschillende manieren een memoveld toevoegen aan een nieuwe of bestaande tabel. U kunt het veld uit de gegevensbladweergave of de ontwerpweergave van een nieuwe of bestaande tabel toevoegen in uw Access-database. Wanneer u ontwerpweergave gebruikt voor het toevoegen van een memoveld, kunt u ook verschillende veldeigenschappen zoals RTF-indeling, een opzoeklijst waarde instellen. Zie de sectie Memo-eigenschappen van veldenvoor meer informatie over de eigenschappen die u voor een memoveld instellen kunt.

Naar boven

Een memoveld toevoegen in de gegevensbladweergave

De volgende stappen wordt uitgelegd hoe u een nieuw memoveld in een tabel in gegevensbladweergave plaatsen.

Een memoveld toevoegen aan het einde van een tabel

 1. Open de tabel in de gegevensbladweergave.

 2. Klik op de kolomkop Klik om toe te voegen en selecteer Memo.

 3. Dubbelklik op de veldnamenrij en typ een naam voor het nieuwe veld

een nieuw veld in een tabel invoegen

Een memoveld tussen twee velden toevoegen

 1. Met de rechtermuisknop op de kolom rechts van de positie waar u de nieuwe memoveld toevoegen en selecteer Veld invoegen.

 2. Selecteer het veld en klikt u op de Velden tabblad

 3. Klik op Meer velden en selecteer Memo .

 4. Dubbelklik op de veldnamenrij en typ een naam voor het nieuwe veld

Zoek het gegevenstype Memoveld onder meer velden

Naar boven

Een memoveld toevoegen in de ontwerpweergave

U kunt ook ontwerpweergave een memoveld toevoegen aan een nieuwe of bestaande tabel. In tegenstelling tot de gegevensbladweergave kunt ontwerpweergave u bepalen van elk veld en eigenschappen in een tabel. De stappen in deze sectie wordt uitgelegd hoe u een memoveld toevoegen aan bestaande als nieuwe tabellen en hoe u de memoveld voor tekst met opmaak.

Een memoveld toevoegen aan een bestaande tabel

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel die u wilt toevoegen van het veld Memo aan en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Voer de naam van memoveld in de kolom Veldnaam van de ontwerpfunctie. Bijvoorbeeld: "Adres", 'Notities' of 'Opmerkingen'.

 3. Klik op de kolom Gegevenstype naast de veldnaam en kies Memoin de lijst.

  een nieuw veld toevoegen aan een tabel vanuit de ontwerpweergave

 1. Sla de wijzigingen op.

  Opmerking: Gebruik het deelvenster Veldeigenschappen eigenschappen instellen voor afzonderlijke velden. U kunt het deelvenster bijvoorbeeld de indeling tekst wijzigen in Rich Text of de waarden in een opzoekveld wijzigen.

Een memoveld toevoegen aan een nieuwe tabel

 1. Dubbelklik op openenin het tabblad bestand .

 2. In dedialoogvenster openen, selecteer en open de database.

 3. Ga naar het tabblad Maken en klik in de groep Tabellen op Tabel.

 4. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe tabel en kies Ontwerpweergave in het snelmenu.

 5. Als het dialoogvenster OpslaanAls wordt weergegeven, Geef een naam voor de nieuwe tabel.

 6. Selecteer de eerste lege rij in de kolom Veldnaam en typ een naam voor het veld. Voor een memoveld worden meestal namen als 'Commentaar' of 'Aantekeningen' gebruikt.

 7. Klik op de kolom Gegevenstype naast de veldnaam en kies Memo in de lijst.

 8. Sla de wijzigingen op.

  Tip: Gebruik het deelvenster Veldeigenschappen eigenschappen instellen voor afzonderlijke velden. U kunt het deelvenster bijvoorbeeld de indeling tekst wijzigen in Rich Text of de waarden in een opzoekveld wijzigen.

Als u een tekstvak aan uw memoveld koppelt, moet u ook instellen de de eigenschap Notatie van de tekst voor het tekstvak naar Tekst met opmaak.

Zie voor meer informatie over het opmaken van gegevens als tekst met opmaak, gegevens in een besturingselement of kolom die tekst met opmaak ondersteunt invoeren of bewerken.

Naar boven

Een memoveld verwijderen

U kunt de gegevensbladweergave of ontwerpweergave een memoveld van een tabel verwijderen.

Wanneer u een memoveld met gegevens verwijdert, wordt u die gegevens permanent verloren en u kunt de verwijdering niet ongedaan maken. U moet back-up van uw database voordat u tabelvelden of andere databasecomponenten verwijderen.

Een memoveld verwijderen in de gegevensbladweergave

 1. Open de database en dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel die u wilt wijzigen.

 2. Zoek het memoveld, met de rechtermuisknop op de veldnamenrij (de naam) en klikt u op Veld verwijderen.

 3. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

Een memoveld verwijderen in de ontwerpweergave

 1. Open de database en klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Met de rechtermuisknop op de rijkiezer (het lege vierkantje) naast het veld Memo en klik op Rijen verwijderen.

 3. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

Naar boven

Eigenschappen van memovelden

Wanneer u de ontwerpweergave gebruikt om een memoveld aan een tabel toe te voegen, kunt u een aantal eigenschappen van het veld instellen en wijzigen. Deze tabel bevat een overzicht van de eigenschappen van het memoveld en een beschrijving van elke eigenschap, inclusief de gevolgen van het instellen of wijzigen van de eigenschappen.

Eigenschap

Gebruik

Notatie

Voer aangepaste opmaaktekens om een notatie te definiëren. Notaties die hier worden gedefinieerd, worden weergegeven in de gegevensbladen, formulieren en rapporten.

Bijschrift

Hiermee kunt u de naam van uw tekstveld opgeven. De eigenschap accepteert maximaal 2.048 tekens. Als u geen bijschrift opgeeft, wordt de standaardveldnaam gebruikt.

Standaardwaarde

Automatisch de opgegeven waarde toegewezen aan dit veld, wanneer een nieuwe record wordt toegevoegd. Als u een waarde, zoals opgeven "Voer bijvoorbeeld maximaal 65 KB tekst." Deze manier herinnert gebruikers dat ze 255 tekens kunnen invoeren.

Validatieregel

Hiermee kunt u vereisten opgegeven voor gegevens die worden ingevoerd in een record, veld of besturingselement. Wanneer u gegevens invoert die de gedefinieerde regel voor het veld overtreden, kunt u met behulp van de eigenschap Validatietekst het resulterende foutbericht opgeven. Maximale lengte: 2.048 tekens.

Zie het artikel invoer van gegevens met behulp van een validatieregel beperkenvoor meer informatie over het gebruik van regels voor gegevensvalidatie.

Validatietekst

Hiermee geeft de tekst in het foutbericht dat wordt weergegeven wanneer gebruikers handelen in strijd met een validatieregel. Zie het artikel invoer van gegevens met behulp van een validatieregel beperkenvoor meer informatie over het maken van regels voor gegevensvalidatie.

Vereist

Als u deze eigenschap instelt op Ja, moet u een waarde typen in het veld of in eventuele besturingselementen die afhankelijk van het veld zijn. Null-waarden zijn niet toegestaan.

Lengte nul toestaan

Indien deze eigenschap is ingesteld op Ja, mag u tekenreeksen met de lengte nul invoeren in een veld. Een tekenreeks met een lengte nul bevat geen tekens en u gebruikt zo'n tekenreeks om aan te geven dat u weet dat er geen waarde voor een veld bestaat. U voert een tekenreeks met de lengte nul in door twee dubbele aanhalingstekens te typen zonder spatie ertussen ("").

Geïndexeerd

U kunt een index gebruiken om query's, sorteerbewerkingen en groepeerbewerkingen sneller te kunnen uitvoeren op grote hoeveelheden gegevens. U kunt een index tevens gebruiken om te voorkomen dat gebruikers dubbele waarden invoeren. Mogelijke instellingen zijn:

 • Geen: worden uitgeschakeld indexeren (standaard)

 • Ja (duplicaten OK): Het veld geïndexeerd en dubbele waarden zijn toegestaan. U wellicht bijvoorbeeld dubbele eerste en laatste namen.

 • Ja (geen duplicaten): Het veld geïndexeerd en kan geen dubbele waarden.

Unicode-compressie

In Access wordt Unicode gebruikt voor het weergeven van gegevens in tekst-, memo- en hyperlinkvelden. Unicode gebruikt twee bytes per teken in plaats van één byte en vereist daarom meer opslagruimte. Om de bestandsgrootte zo klein mogelijk te houden, is de eigenschap Unicode-compressie voor een tekst-, memo- of hyperlinkveld standaard ingesteld op Ja. Het instellen van deze waarde op Ja heeft tot gevolg dat elk teken waarvan de eerste byte 0 is, automatisch wordt gecomprimeerd wanneer het wordt opgeslagen en gedecomprimeerd wanneer het wordt opgehaald.

Gegevens in een memoveld worden alleen gecomprimeerd als deze na compressie 4096 bytes of meer opslagruimte vergen. Dat betekent dat de inhoud van een memoveld in de ene record wel en in de andere record niet gecomprimeerd kan zijn.

IME-modus

Hiermee geeft u een Input Method Editor op. Dit is een hulpprogramma voor het gebruik van Engelse versies van Access voor bestanden die gemaakt zijn in het Japans of Koreaans. De standaardwaarde is Geen besturing. Druk op F1 voor meer informatie over het gebruik van deze eigenschap.

IME-zinmodus

Hiermee geeft u het type gegevens op dat u kunt invoeren met een Input Method Editor. Druk op F1 voor meer informatie over het gebruik van deze eigenschap.

Infolabels

Hiermee geeft u een of meer infolabels op voor het veld en eventuele besturingselementen die afhankelijk zijn van het veld. Infolabels zijn componenten waarmee de verschillende typen gegevens in een veld kunnen worden herkend en waarmee u acties kunt uitvoeren op basis van dat type gegevens. In een E-mailadres-veld kan met een infolabel bijvoorbeeld een nieuw e-mailbericht worden gestart of het adres aan een lijst met contactpersonen worden toegevoegd.

Klik op Knop Opbouwfunctie om een lijst met beschikbare infolabels te bekijken.

Tekstopmaak

Hiermee kunt u tekst met opmaak in- of uitschakelen. Selecteer Tekst met opmaak om tekst met opmaak in te schakelen.

Opmerking: Als u tekst met opmaak inschakelt voor een veld en vervolgens een besturingselement van het type Tekstvak aan dat veld koppelt, moet u tekst met opmaak ook voor het besturingselement inschakelen.

Tekstuitlijning

Hiermee geeft u de uitlijning op voor gegevens in een memoveld. U kunt kiezen uit deze mogelijkheden:

 • Algemene: Tekst links, getallen en datums rechts uitgelijnd

 • Links: alle tekst, datums en getallen naar links uitgelijnd

 • Beheercentrum: gecentreerd alle tekst, datums en getallen

 • Rechts: alle tekst, datums en getallen rechts uitgelijnd

 • Verdelen: alle tekst, datums en getallen worden gelijkmatig beide zijden van het veld of tekst uitlijnen

Alleen toevoegen

Hiermee bepaalt u of wijzigingen in veldwaarden moeten worden bijgehouden.

Er zijn twee instellingen:

 • Ja: wijzigingen worden bijgehouden. Als u wilt weergeven in de geschiedenis van de waarde, met de rechtermuisknop op het veld en klik op Geschiedenis van de kolom weergeven.

 • Geen: worden niet bijgehouden wijzigingen.

Waarschuwing: Als u deze eigenschap instelt op Nee, verwijdert u een eventueel bestaande geschiedenis van de waarden voor het veld.


Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×