Een meertalige website maken

Een meertalige website maken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een meertalige site is een website die wordt weergegeven en gepubliceerd in meer dan één taal. De meeste inhoud van de site is hetzelfde, maar wordt vertaald overeenkomstig de taal en cultuur van klanten in diverse regio's. U kunt zich voorstellen dat het opstellen en onderhouden van een website met verschillende taalvarianten lastig en tijdrovend kan zijn. Met de variatievoorziening in SharePoint Online wordt deze taak vereenvoudigd doordat pagina's en sites voor de diverse talen en landinstellingen automatisch worden gemaakt. Hiervoor wordt een model met een bronsite en doelsites gevolgd, waarbij u met minimale instelling de inhoud één keer opstelt en daarna breed publiceert.

Belangrijk: 

 • Vanaf september 2018 de services voor automatisch vertalen worden in share point online verouderd. De services voor automatisch vertalen kunnen nog steeds worden gebruikt, maar in Visual Studio wordt er een waarschuwing weer gegeven. Deze wijziging heeft geen invloed op de eerder gemaakte Variatielabels of de mogelijkheid om Vertaal activiteiten of werk stromen te plannen op basis van eerder gemaakte Variatielabels. Als u nieuwe Variatielabels maakt, is er geen vertaling beschikbaar voor de etiketten. De stappen die door deze wijziging worden beïnvloed, worden hieronder vermeld.

 • In plaats van het gebruik van de on-demand-hand matige Vertaal Services, is het raadzaam om Bing Translation-api'ste gebruiken. De server-API voor automatisch vertalen wordt gemarkeerd als verouderd, maar is nu beschikbaar via de share point-CSOM. In dit artikel vindt u meer informatie over de API in Services voor automatisch vertalen in share point.

In dit artikel

Terminologie

Zo werken variatiesites

Bepalen hoe pagina's worden geïmplementeerd op sites

Labels maken voor de bronsite en doelsite

Een hiërarchie van variatiesites maken

Inhoud maken en publiceren

Lijstvariaties

Terminologie

Het is raadzaam pas een meertalige website in te richten als u bekend bent met terminologie die vaak wordt gebruikt in de context van variaties binnen SharePoint Online. De volgende tabel bevat termen die u regelmatig zult tegenkomen bij het inrichten en beheren van variaties.

Term

Definitie

Variaties

Afzonderlijke versies van een website die zijn gelokaliseerd en/of vertaald voor een bepaalde taal en landinstelling.

Beginpunt van variatie

De basis-URL voor alle variaties van uw website. Dit beginpunt is meestal de hoofdsite van de siteverzameling, maar kan ook een subsite in een verzameling zijn. De URL zorgt ervoor dat sitebezoekers naar de juiste variatiesite worden omgeleid op basis van locatie-instellingen in hun browser.

Variatielabel

Opmerking: vanaf september 2018 kunt u automatische vertalingen niet gebruiken wanneer u Variatielabels maakt in share point online.

De combinatie van taal en landinstelling voor een variatiesite, de id voor de variatiesite op het hoogste niveau en alle sites, inhoud en dergelijke onder de site op het hoogste niveau. Het label nl-nl betekent bijvoorbeeld dat de site is gepubliceerd in het Nederlands en wordt weergegeven aan gebruikers die zich volgens de locatie-instellingen van hun browser in Nederland bevinden. Het label nl-be betekent dat de site ook wordt gepubliceerd in het Nederlands, maar nu voor gebruikers die België hebben gekozen in hun browser. Labels worden toegevoegd aan de site-URL en zien er ongeveer zo uit: http://contoso.com/nl-nl.

Bronvariatiesite

De site waar de inhoud wordt geschreven en gepubliceerd. Vanuit deze bron worden alle variatiesites gekopieerd. Als een site is ingesteld als de bronsite, kan deze niet meer worden aangepast en kunnen er geen andere sites binnen de siteverzameling als bronsite worden aangemerkt.

Doelvariatiesite

Sites waarvan de meeste inhoud afkomstig is van de bronvariatiesite. Nieuwe inhoud kan worden gemaakt op een doelvariatiesite, maar deze inhoud wordt niet gedeeld met andere sites en is uniek voor de site waarop de inhoud is gemaakt.

Variatiehiërarchie

De complete set variatiesites, inclusief de bron.

Variatiepagina's

Publicatiepagina's die worden opgeslagen in de bibliotheek Pagina's van de bron- en doelvariatiesites.

Microsoft Translator

De service die door SharePoint wordt gebruikt voor het automatisch vertalen van inhoud van websites. Microsoft Translator is een webpaginawidget waarmee u pagina's op uw website direct kunt vertalen. Gebruikers kunnen uw pagina's zo in hun eigen taal bekijken zonder dat ze naar een speciale vertaalsite hoeven te gaan om uw pagina in meerdere talen te delen met anderen.

XLIFF-bestand

Een bestand met de standaard XML-indeling die wordt ondersteund door verschillende lokalisatieprogramma's.

Zo werken variatiesites

Een variatiesite is in wezen een beheerde kopie van een website. De ontwerpfase vindt plaats op de bronsite, de site in de variatiehiërarchie waaruit alle andere sites worden gekopieerd. Wanneer u de bronsite publiceert, worden alle publicatiepagina's uit de bibliotheek Pagina's automatisch op de doelsites gerepliceerd en in een wachtrij voor vertaling en publicatie geplaatst. Documentbibliotheken, lijsten met aankondigingen, en afbeeldingsbibliotheken worden ook gerepliceerd als onderdeel van het variatieproces.

Variatiesites worden hiërarchisch samengesteld, met de hoofdsite bovenaan en alle taalvarianten daaronder. De bronsite en doelsites bevinden zich op één niveau onder het hoofdniveau. Hier ziet u een voorbeeld:

Hiërarchieschema met een hoofdsite op het hoogste niveau en daaronder drie variaties. De variaties zijn Engels, Frans en Duits.

De variatievoorziening maakt deel uit van de publicatie-infrastructuur van SharePoint Online en gebruikt sjablonen voor publicerende sites bij het maken van sites. Het publiceren van de inhoud is echter afhankelijk van de sitesjabloon die u kiest tijdens het configureren van de variaties. Als u Publicerende site selecteert voor de bronvariatie, moeten alle pagina's van de bronsite of onderliggende sites in de hiërarchie worden gepubliceerd voordat ze kunnen worden gerepliceerd op doelvariatiesites. Als u daarentegen Publicerende site met werkstroom kiest, moeten pagina's de goedkeuringswerkstroom doorlopen voordat ze worden gerepliceerd op doelvariatiesites. Een speciale timeropdracht zorgt ervoor dat goedgekeurde en gepubliceerde pagina's worden gerepliceerd naar doelsites zodra de sitehiërarchie klaar is.

Aangezien de variatievoorziening afhankelijk is van de publicatie-infrastructuur en de sjablonen voor publicerende sites, moet u publiceren inschakelen voor de siteverzameling voordat u variatielabels of een sitehiërarchie maakt.

Publiceren activeren voor de siteverzameling

 1. Klik in de hoofdmap van uw site verzameling op instellingen Klein tandwiel voor Instellingen vervangt Site-instellingen. en klik vervolgens op site-instellingen. Als u site- instellingen niet ziet, klikt u op site gegevens en vervolgens op Alle site-instellingen weer geven. Voor sommige pagina's moet u site- inhoud selecteren en vervolgens site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen onder Beheer van de siteverzameling op Onderdelen van de siteverzameling.

 3. Schuif omlaag naar Publicatie-infrastructuur SharePoint Server en klik op Activeren.

Als publiceren is ingeschakeld, moet u de volgende vier stappen uitvoeren om variaties in te stellen:

 1. Bepaal hoe pagina's worden geïmplementeerd op variatiesites.

 2. Maak labels voor de bronsite en doelsites.

 3. Maak de variatiehiërarchie.

 4. Schrijf en publiceer.

Bepalen hoe pagina's worden geïmplementeerd op sites

Het is belangrijk dat u nadenkt over de manier waarop uw organisatie het automatisch maken van sites afhandelt. U hebt natuurlijk wel wat mogelijkheden om aan te geven welke inhoud u wilt publiceren en wanneer dit gebeurt. Stel dat uw bedrijf net een nieuw product op de markt heeft gebracht en hieraan zeer veel aandacht besteedt op de startpagina van uw website. Het product moet ook prominent aanwezig zijn op de websites van alle internationale vestigingen, maar aangezien het product pas over enkele maanden op de internationale markt beschikbaar komt, mogen de beheerders van die sites de productinformatie pas vrijgeven als het product op hun markt verkrijgbaar is. Met behulp van de verschillende instellingen voor variatiesites kunt u daarom regelen hoe nieuwe, gewijzigde en verwijderde pagina's worden verwerkt op een variatiesite.

Variatie-instellingen configureren

Opmerking: Alleen beheerders van de siteverzameling kunnen deze actie uitvoeren.

 1. Klik in de hoofdmap van uw site verzameling op instellingen Klein tandwiel voor Instellingen vervangt Site-instellingen. en klik vervolgens op site-instellingen. Als u site- instellingen niet ziet, klikt u op site gegevens en vervolgens op Alle site-instellingen weer geven. Voor sommige pagina's moet u site- inhoud selecteren en vervolgens site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen onder Beheer van de siteverzameling op Variatie-instellingen.

 3. Selecteer in site, lijst en het maken van pagina's de optie
  :overal maken als nieuwe pagina's naar alle doelen moeten worden gekopieerd.
  -of-
  Maak selectief als u wilt kiezen welke doelen nieuwe pagina's moeten ontvangen.

 4. Selecteer bij het opnieuw maken van de verwijderde doel pagina:
  een nieuwe doel pagina opnieuw maken wanneer de bron pagina opnieuw wordt gepubliceerd als u wilt dat de nieuwe pagina wordt vervangen.
  -of-
  Maak geen nieuwe doel pagina wanneer de bron pagina opnieuw wordt gepubliceerd als u niet wilt dat de nieuwe pagina wordt vervangen.

 5. Selecteer in webonderdelen voor doel pagina bijwerken:
  wijzigingen in het webonderdeelbijwerken naar doel pagina's als het bijwerken van de variatie bron pagina wordt door gegeven als u wilt dat wijzigingen in webonderdelen op de bron worden bijgewerkt op het doel. Aanpassingen van webonderdelen op het doel gaan verloren.
  -of-
  werk wijzigingen in webonderdelen niet bij doel pagina's bij wanneer het bijwerken van de variatie bron pagina wordt door gegeven als u niet wilt dat wijzigingen in webonderdelen op de bron worden bijgewerkt op het doel.

 6. Schakel in de melding het selectie vakje in als u site-eigen aren wilt waarschuwen wanneer er nieuwe pagina's of pagina-updates beschikbaar zijn.

 7. Klik op OK.

Labels maken voor de bronsite en doelsites

Belangrijk: Vanaf september 2018 kunt u automatische vertalingen niet gebruiken wanneer u Variatielabels maakt in share point online. U kunt nog wel Variatielabels maken, maar u moet wel een andere methode voor vertaling gebruiken, maar dan is het raadzaam om de API te vertalen. De volgende stappen zijn niet beschikbaar in share point. De stappen die beginnen met het maken van een variatie site hiërarchie blijven werken met etiketten die vóór september 2018 zijn gemaakt.

Een variatielabel is de combinatie van taal en landinstelling voor een variatiesite, zoals en-us, nl-nl of nl-be. Dit label wordt toegevoegd aan de site-URL.

U moet eerst het label voor de bronsite definiëren. De bronsite is de plek waar u de inhoud samenstelt die later wordt gekopieerd naar doelsites. Voor een meertalige site is de kans groot dat u de hoofdtaal van uw organisatie als bronlabel instelt.

Opmerking:  Er kan slechts één bronlabel zijn, en nadat u het bronlabel hebt opgegeven, kunt u het niet wijzigen in een ander label zonder het bronlabel te verwijderen en alleen bestaande bron-doelrelaties te verbreken.

De bronvariatiesite maken

De volgende stap is het maken van de doellabels, één voor elke taalvariant in de hiërarchie. Als u bijvoorbeeld vier taalvariaties van uw site wilt publiceren (één bronsite en drie doelsites), moet u vier labels maken, één voor elke taal.

 1. Klik in de hoofdmap van uw site verzameling op instellingen Klein tandwiel voor Instellingen vervangt Site-instellingen. en klik vervolgens op site-instellingen. Als u site- instellingen niet ziet, klikt u op site gegevens en vervolgens op Alle site-instellingen weer geven. Voor sommige pagina's moet u site- inhoud selecteren en vervolgens site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen onder Beheer van de siteverzameling op Variatielabels.

 3. Klik op de pagina Variatielabels op Nieuw label.

 4. Selecteer op de pagina Variatielabel maken bij Taal voor sitesjabloon de taal die u wilt gebruiken in de meertalige gebruikersinterface (MUI) van de bronsite. U kunt kiezen uit de taalpakketten die beschikbaar zijn voor uw Office 365-abonnement. Taalpakketten zijn alleen nodig als u de MUI wilt gebruiken voor de beheerpagina's van de site. Taalpakketten zijn niet nodig voor variaties.

 5. Selecteer bij Landinstelling de combinatie van taal en landinstelling die u wilt gebruiken voor deze site. De landinstelling bepaalt de taal voor alle door de gebruiker gegenereerde inhoud, de notatie van onderdelen zoals datum, tijd en valuta, en de methode voor het omleiden van gebruikers vanaf de hoofdsite overeenkomstig hun browserinstellingen.

 6. Typ bij Locatie de locatie van de bronsite en doelsites binnen de sitehiërarchie. Als u de sites op het hoogste niveau van de siteverzameling wilt maken, hoeft u alleen een slash (/) te typen.

 7. Bij Labelnaam ziet u de combinatie van taal en landinstelling die u eerder hebt gekozen. U kunt deze informatie desgewenst wijzigen.

 8. Typ bij Beschrijving een beschrijving waardoor gebruikers het doel van het label begrijpen. U kunt bijvoorbeeld 'Nederlands' typen.

 9. Bij Weergavenaam ziet u de combinatie van taal en landinstelling die u eerder hebt geselecteerd. U kunt deze gegevens desgewenst wijzigen.

 10. Selecteer bij Sjabloon voor publicerende site de sitesjabloon die u wilt gebruiken voor de variatiesites. Selecteer Publicerende site met werkstroom als alle pagina's een goedkeuringswerkstroom moeten doorlopen voordat ze worden gekopieerd naar doelvariatiesites. Selecteer Publicerende site als de pagina's niet eerst hoeven te worden goedgekeurd. Alle pagina's van de bronsite of onderliggende sites in de hiërarchie moeten zijn gepubliceerd voordat ze kunnen worden gekopieerd naar doelvariatiesites.

 11. Typ bij Label contactpersoon de e-mailadressen van de personen die een bericht moeten krijgen als de bronvariatiesite wordt gemaakt.

 12. Klik op OK. De bronsite wordt nu automatisch gegenereerd.

Labels voor doelvariatiesites maken

U hoeft niet alle doelvariaties tegelijkertijd te maken. In feite kunt u het beste inhoud op de bronsite maken voordat u doellabels maakt. We bevelen u ook aan om meerdere doellabels te maken voordat u de sitehiërarchie maakt.

 1. Klik in de hoofdmap van uw site verzameling op instellingen Klein tandwiel voor Instellingen vervangt Site-instellingen. en klik vervolgens op site-instellingen. Als u site- instellingen niet ziet, klikt u op site gegevens en vervolgens op Alle site-instellingen weer geven. Voor sommige pagina's moet u site- inhoud selecteren en vervolgens site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen onder Beheer van de siteverzameling op Variatielabels.

 3. Klik op de pagina Variatielabels op Nieuw label.

 4. Selecteer bij Taal voor sitesjabloon de taal die u wilt gebruiken in de MUI van de bronsite. U kunt kiezen uit de taalpakketten die zijn geïnstalleerd. Taalpakketten zijn alleen nodig als u de MUI wilt gebruiken voor de beheerpagina's van de site. Taalpakketten zijn niet nodig voor variaties.

 5. Selecteer bij Landinstelling de combinatie van taal en landinstelling die u wilt gebruiken voor deze site. De landinstelling bepaalt de notatie van onderdelen zoals datum, tijd en valuta, en de methode voor het omleiden van gebruikers vanaf de hoofdsite overeenkomstig hun browserinstellingen.

 6. Klik op Doorgaan.

 7. Bij Labelnaam ziet u de combinatie van taal en landinstelling die u eerder hebt gekozen. U kunt deze informatie desgewenst wijzigen.

 8. Typ bij Beschrijving een beschrijving waardoor gebruikers het doel van het label begrijpen. U kunt bijvoorbeeld 'Nederlands' typen.

 9. Bij Weergavenaam ziet u de combinatie van taal en landinstelling die u eerder hebt geselecteerd. U kunt deze gegevens desgewenst wijzigen.

 10. Selecteer in het maken van een hiërarchie het gedeelte van de bron dat u wilt kopiëren naar dit nieuwe doel:

 11. Publicerende sites, lijsten met variaties en alle pagina's om een hiërarchie van publicerende sites en alle pagina's te maken.

 12. Alleen publicerende sites als u een hiërarchie met alleen publicerende sites wilt maken.

 13. Alleen hoofdsite als u een site op het hoogste niveau zonder sites of pagina's wilt maken.

 14. Klik op Doorgaan.

 15. Selecteer in Vertaal pakket maken of u de menselijke vertaling van de inhoud op dit doel wilt toestaan. Als u deze optie inSchakelt, wordt inhoud verpakt in een XLIFF-bestand, dat op uw computer wordt gedownload, zodat deze naar vertalers kan worden verzonden voor verwerking. Een XLIFF-bestand is een standaard XML-indeling die wordt ondersteund door een groot aantal hulpprogram ma's voor lokalisatie.

 16. Geef bij Automatische vertaling aan of de inhoud van deze doelsite automatisch mag worden vertaald. Als u deze optie inschakelt, kunnen gebruikers een vertaling aanvragen via de service Microsoft Translator.

 17. Klik op Doorgaan.

 18. Geef bij Methode voor bijwerken van pagina's aan hoe bestaande pagina's moeten worden bijgewerkt als de bron wordt gewijzigd:

 19. Gebruikers kunnen hand matig updates van bron variatie pagina's synchroniseren om site-eigen aren of auteurs van inhoud de bijgewerkte pagina te laten vergelijken met het bestaande en te bepalen welke wijzigingen ze accepteren.

 20. Doelvariatiepagina's automatisch bijwerken om een conceptversie van de pagina te verzenden naar de doelsite.

 21. Typ bij Label contactpersoon de e-mailadressen van de personen die een bericht moeten krijgen als de doelvariatiesite wordt gemaakt.

 22. Klik op Doorgaan.

 23. Controleer de instellingen van de labels en klik op Voltooien.

Een hiërarchie van variatiesites maken

Als u een hiërarchie van variatiesites instelt, worden er twee taken uitgevoerd:

 • De bronvariatiesite en de doelsites worden met elkaar en met de hoofdvariatiesite verbonden.

 • De sites en pagina's voor elke taalvariant worden gemaakt.

Het maken van de hiërarchie van variatiesites kan een zware belasting van het systeem zijn, zeker als de hiërarchie een groot aantal variaties bevat. Om die reden wordt dit proces uitgevoerd als onderdeel van een bulktimeropdracht die ongeveer elk uur wordt verwerkt. U kunt de voortgang van deze timeropdracht volgen door het variatielogboek te raadplegen.

De hiërarchie maken

 1. Klik in de hoofdmap van uw site verzameling op instellingen Klein tandwiel voor Instellingen vervangt Site-instellingen. en klik vervolgens op site-instellingen. Als u site- instellingen niet ziet, klikt u op site gegevens en vervolgens op Alle site-instellingen weer geven. Voor sommige pagina's moet u site- inhoud selecteren en vervolgens site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen onder Beheer van de siteverzameling op Variatielabels.

 3. Klik op Hiërarchieën maken.

Status controleren in het variatielogboek

 1. Klik in de hoofdmap van uw site verzameling op instellingen Klein tandwiel voor Instellingen vervangt Site-instellingen. en klik vervolgens op site-instellingen. Als u site- instellingen niet ziet, klikt u op site gegevens en vervolgens op Alle site-instellingen weer geven. Voor sommige pagina's moet u site- inhoud selecteren en vervolgens site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen onder Beheer van de siteverzameling op Variatielogbestanden.

Een nieuwe variatiesite toevoegen aan een bestaande sitehiërarchie

Nadat u de hiërarchie van variatiesites hebt gemaakt, kunt u op elk gewenst moment een nieuwe doelsite toevoegen.

 1. Klik in de hoofdmap van uw site verzameling op instellingen Klein tandwiel voor Instellingen vervangt Site-instellingen. en klik vervolgens op site-instellingen. Als u site- instellingen niet ziet, klikt u op site gegevens en vervolgens op Alle site-instellingen weer geven. Voor sommige pagina's moet u site- inhoud selecteren en vervolgens site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen onder Beheer van de siteverzameling op Variatielabels.

 3. Klik op Nieuw label, en maak het label zoals hierboven is beschreven in Labels voor doelvariatiesites maken.

 4. Herhaal stappen 1 en 2 voor elke nieuwe doelsite en klik vervolgens op Hiërarchieën maken.

Inhoud maken en publiceren

Als de hiërarchie is gemaakt, komen er nieuwe opties voor variaties en vertaling beschikbaar op het lint. De exacte opties verschillen naargelang u op de bronsite of een doelsite werkt.

Opties op het lint van de bronsite

Het tabblad Publiceren van het lint op de bronsite bevat een nieuwe groep met de naam Variaties. Deze groep bevat twee knoppen, waarmee u bepaalt hoe updates van inhoud worden gedistribueerd naar doelsites.

Twee pictogrammen op het tabblad Variaties op het lint. Het eerste pictogram is Nieuw doel maken en het tweede Alle doelen bijwerken.

Knop

Beschrijving

Nieuw doel maken

Hiermee brengt u een relatie tot stand tussen bron en doel. Doelen ontvangen een kopie van de bronpagina en toekomstige updates van de pagina.

Alle doelen bijwerken

Hiermee kopieert u de huidige versie van de bron naar alle bestaande doelen. De pagina behoudt de status van een niet-gepubliceerd concept totdat de eigenaar of auteur van de variatiesite de pagina publiceert.

Alle doelen bijwerken

 1. Blader vanaf de bron site naar de nieuwe of bijgewerkte pagina. (De pagina moet worden gepubliceerd of goedgekeurd door de werk stroom goed keuren voordat deze kan worden gekopieerd naar doelen.)

 2. Klik op het tabblad publiceren in de groep variaties op alle doelen bijwerken. U kunt inhoud alleen kopiëren van bron naar doel en niet van doel naar doel.

Bepalen welke doelen updates moeten ontvangen

 1. Blader op de bronsite naar de nieuwe of bijgewerkte pagina. De pagina kan pas worden gekopieerd naar doelen als de pagina is gepubliceerd of is goedgekeurd via de goedkeuringswerkstroom.

 2. Klik op het tabblad publiceren in de groep variaties op Nieuw doel maken.

 3. Schakel op de pagina variatie maken het selectie vakje in naast elk doel waarvoor de inhoud moet worden ontvangen. Als u de inhoud wilt verzenden naar alle beschik bare doelen, schakelt u het selectie vakje naast Label in. U kunt inhoud alleen kopiëren van bron naar doel en niet van doel naar doel.

 4. Klik op Doorgaan.

  Schermafbeelding met ingeschakelde selectievakjes voor de variatiesites die updates van inhoud moeten ontvangen. De afbeelding bevat variatielabels en de bijbehorende weergavenamen.

Opties op het lint van de doelsite

Eigenaren van een doelsite krijgen een melding wanneer er nieuwe inhoud beschikbaar is op de bronsite. De melding verschijnt op de betreffende pagina en bevat een koppeling naar de bronsite, waar u de wijzigingen kunt bekijken en kunt aangeven of u deze al dan niet wilt overnemen. Uw mogelijkheden bij het accepteren en/of weigeren van nieuwe en bijgewerkte inhoud worden bepaald door de variatie-instellingen die de beheerder van de siteverzameling heeft geconfigureerd.

Het lint op een doelsite bevat een tabblad Variaties dat vergelijkbaar is met het tabblad hieronder:

Schermafbeelding van het tabblad Variaties op een doelsite. Het tabblad bevat twee groepen: Variatie en Vertaling.

Via dit tabblad kunt u de inhoud bekijken die is ontvangen van de bronsite en deze inhoud voorbereiden voor vertaling door een professionele vertaler of voor automatische vertaling. De verschillende knoppen worden in de onderstaande tabel toegelicht.

Knop

Uitleg

Wijzigingen weergeven

Hiermee vergelijkt u de net gekopieerde broninhoud met de huidige vertaling op de doelsite. Als u de reikwijdte van wijzigingen wilt bepalen, klikt u op Wijzigingen weergeven wanneer u nieuwe inhoud ontvangt van de bronsite. Als wijzigingen minimaal zijn, kunt u deze misschien negeren of handmatig doorvoeren.

Synchroniseren op basis van bron

Biedt twee opties:

 • Met Synchroniseren op basis van bron wordt de inhoud van de bronsite als niet-gepubliceerde conceptversie naar de doelsite gekopieerd. Nadat de inhoud is gepubliceerd, wordt met dit concept de huidige doelinhoud overschreven.

 • Met Instellen als huidige wordt aangegeven dat de doelinhoud gelijk is aan de broninhoud zonder dat updates worden geaccepteerd. De juiste keuze wanneer inhoud handmatig wordt bijgewerkt.

Vertaalpakket maken

Hiermee exporteert u de huidige pagina naar een XLIFF-bestand op uw computer en krijgen de aangewezen personen een melding dat het bestand gereed is voor vertaling. Het XLIFF-bestand heeft de extensie .XLF. Deze functie is in- of uitgeschakeld tijdens het maken van het variatielabel.

Vertaling uploaden

Hiermee kunt u het vertaalde XLIFF-bestand uploaden en de wijzigingen bekijken. Deze functie is in- of uitgeschakeld tijdens het maken van het variatielabel.

Automatisch vertalen

Hiermee kunt u de service Microsoft Translator gebruiken om de inhoud direct te vertalen, als de service is ingeschakeld. Deze functie is in- of uitgeschakeld tijdens het maken van het variatielabel.

Vertaalstatus

Hiermee kunt u een logboek inzien van vertaalactiviteiten, zowel door professionele vertalers als automatische vertaling.

Wijzigingen uit de bron weergeven

 1. Blader naar de pagina die net van de bronsite is ontvangen.

 2. Klik in de melding boven aan de pagina of op het tabblad variaties op wijzigingen weer geven.
  Er wordt een nieuw venster geopend met een rapport waarin de verschillen tussen de laatst gesynchroniseerde bron en de huidige bron zijn gemarkeerd.

Wijzigingen uit de bron accepteren

 1. Blader naar de pagina die net van de bronsite is ontvangen.

 2. Klik op het tabblad variaties op synchroniseren vanaf bron.
  De bestaande pagina wordt vervangen door de naam die is ontvangen van de bron.

 3. Publiceer de pagina als u tevreden bent over de wijzigingen.

Wijzigingen uit de bron weigeren

 1. Blader naar de pagina die net van de bronsite is ontvangen.

 2. Klik op het tabblad Variaties op Instellen als huidige. De bestaande pagina wordt niet aangepast.

Een pagina als pakket inpakken voor vertaling

 1. Blader naar de pagina waarvan u de inhoud wilt vertalen.

 2. Klik op het tabblad Variaties op Vertaalpakket maken.

 3. Voer de e-mailadressen in van iedereen die bericht moet ontvangen wanneer de inhoud gereed is voor vertaling. Iedere geadresseerde ontvangt een e-mail met een koppeling naar het vertaalpakket.

Een vertaalpakket uploaden

 1. Blader naar de pagina die net is vertaald.

 2. Klik op het tabblad Variaties op Vertaling uploaden.

 3. Blader naar de SharePoint-bibliotheek of andere locatie op uw computer of SharePoint-site waar het vertaalde XLIFF-bestand is opgeslagen.

 4. Optioneel: voer voor traceringsdoeleinden de naam in van het bureau dat de vertaling heeft verzorgd.

 5. Publiceer de pagina als u tevreden bent over de vertaling.

Een pagina verzenden voor automatisch vertalen

 1. Blader naar de pagina waarvan u de inhoud wilt vertalen.

 2. Klik op het tabblad variaties op automatisch vertalen.
  De pagina wordt vernieuwd met de vertaalde inhoud.

 3. Publiceer de pagina als u tevreden bent over de vertaling.

Vertaalstatus controleren

 1. Ga naar de pagina waarvan de inhoud wordt vertaald.

 2. Klik op het tabblad Variaties op Vertaalstatus.

 3. Bekijk het logboek met informatie over de vertaling.

Lijstvariaties

Lijstvariaties zijn vergelijkbaar met paginavariaties, met één uitzondering: alleen volledige lijsten (dus geen afzonderlijke lijstitems) kunnen worden naar doelsites gerepliceerd.

Bepalen welke doelen lijstupdates moeten ontvangen

 1. Blader op de bronsite naar de nieuwe of bijgewerkte lijst.

 2. Klik op het tabblad Variaties op Instellingen.

 3. Schakel op de pagina variatie maken het selectie vakje in naast elke doel site die de lijst moet ontvangen. Als u de lijst wilt verzenden naar alle beschik bare doelen, schakelt u het selectie vakje naast Label in.

 4. Klik op Doorgaan.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×