Een map met contactpersonen delen met anderen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de mappen met contactpersonen van uw Exchange Server-account delen met iemand anders die ook een Exchange Server-account in uw organisatie heeft. Als het wordt ondersteund door de beleidsregels voor delen van uw organisatie, kunt u een map met contactpersonen mogelijk ook delen met personen buiten uw organisatie.

U kunt de map met contactpersonen bijvoorbeeld delen met anderen. Of u kunt een nieuwe map met contactpersonen maken voor een specifiek project en deze map delen met anderen. U kunt hen ook toestemming geven om contactpersonen te wijzigen.

Notities: 

 • Voor deze functie is een Microsoft Exchange Server-account vereist.

 • Delen van of het weergeven van een map met gedeelde contactpersonen wordt niet ondersteund in Outlook op het web.

Delen met specifieke personen in uw organisatie

De standaardmap Contactpersonen in Outlook wordt in elk Outlook-profiel gemaakt. U kunt de naam van deze map niet wijzigen en u kunt deze map ook niet verwijderen. Mogelijk hebt u extra mappen met contactpersonen. U kunt deze mappen als volgt delen:

 1. Klik in Personen in het mappenvenster op de map met contactpersonen die u wilt delen met iemand in uw organisatie.

 2. Klik op Start. Klik vervolgens in de groep Delen op Contactpersonen delen.

  Knop Gedeelde contactpersonen

 3. Typ in het vak Aan de naam van de geadresseerde van het bericht met uitnodiging tot delen. Indien gewenst kunt u de tekst van Onderwerp wijzigen.

  Concept van uitnodiging om contacten te delen binnen uw organisatie

 4. U kunt desgewenst machtigingen aanvragen om de standaardmap Personen van de geadresseerde weer te geven. Hiervoor schakelt u het selectievakje Machtiging aanvragen om map Contactpersonen van geadresseerde weer te geven in.

  Opmerking: Als u toegang wilt verkrijgen tot een andere map met contactpersonen van de geadresseerde dan de standaardmap Contactpersonen, moet u een e-mailbericht verzenden waarin u om toegang tot de desbetreffende map vraagt. Met deze optie vraagt u alleen om toegang tot de standaardmap Personen van de geadresseerde.

 5. Typ de tekst voor het bericht en klik op Verzenden. Bekijk het bevestigingsdialoogvenster en klik op OK als dit correct is.

 6. De persoon in uw organisatie krijgt de uitnodiging per e-mail en klikt op Deze map met contactpersonen openen.

  Ontvangen uitnodiging voor het delen van contactpersonen binnen de organisatie

Delen met specifieke personen buiten uw organisatie

De standaardmap Contactpersonen in Outlook wordt in elk Outlook-profiel gemaakt. U kunt de naam van deze map niet wijzigen en u kunt deze map ook niet verwijderen. Mogelijk hebt u extra mappen met contactpersonen. U kunt deze mappen als volgt delen:

 1. Klik in Personen in het mappenvenster op de map met contactpersonen die u wilt delen met iemand buiten uw organisatie.

 2. Klik op Start. Klik vervolgens in de groep Delen op Contactpersonen delen.

  Knop Gedeelde contactpersonen

 3. Typ in het vak Aan de naam van de geadresseerde van het bericht met uitnodiging tot delen. Indien gewenst kunt u de tekst van Onderwerp wijzigen.

  Concept van uitnodiging om contacten te delen buiten uw organisatie

 4. U kunt desgewenst machtigingen aanvragen om de standaardmap Personen van de geadresseerde weer te geven. Hiervoor schakelt u het selectievakje Machtiging aanvragen om map Contactpersonen van geadresseerde weer te geven in.

  Opmerking: Als u toegang wilt verkrijgen tot een andere map met contactpersonen van de geadresseerde dan de standaardmap Contactpersonen, moet u een e-mailbericht verzenden waarin u om toegang tot de desbetreffende map vraagt. Met deze optie vraagt u alleen om toegang tot de standaardmap Personen van de geadresseerde.

 5. Typ de tekst voor het bericht en klik op Verzenden. Bekijk het bevestigingsdialoogvenster en klik op OK als dit correct is.

  Als het volgende foutbericht wordt weergegeven wanneer u probeert de uitnodiging tot delen te verzenden, wordt het delen van contactpersonen met personen buiten uw organisatie niet ondersteund door de beleidsregels voor delen van uw organisatie. Alleen een beheerder in uw organisatie kan de beleidsregels voor delen van uw organisatie wijzigen. Zie het einde van deze sectie voor meer informatie.

  Foutbericht wanneer u probeert contactpersonen buiten uw organisatie te delen

 6. De persoon buiten uw organisatie ontvangt de uitnodiging per e-mail en klikt op Deze map met contactpersonen openen.

  Ontvangen uitnodiging om contacten te delen buiten uw organisatie

Als u een foutbericht krijgt wanneer u uw contactpersonen probeert te delen met iemand buiten uw organisatie, neemt u contact op met degene die uw e-mailaccount beheert.

Een map met contactpersonen delen met iedereen

 1. Klik in Personen in het mappenvenster op Contactpersonen.

 2. Klik op Map. Klik vervolgens in de groep Eigenschappen op Mapmachtigingen.

 3. Klik op Naam in het vak Standaard.

 4. Klik onder Machtigingen in de lijst Machtigingsniveau op Publicerend redacteur of een van de andere opties.

De toegang van anderen intrekken of wijzigen

Als u de machtigingen van iemand anders voor uw map met contactpersonen wilt wijzigen of intrekken, doet u het volgende:

 1. Klik in Personen in de mappenvenster op de map met contactpersonen voor wie u de machtigingen wilt wijzigen.

 2. Klik op Map. Klik vervolgens in de groep Eigenschappen op Mapmachtigingen.

 3. Voer op het tabblad Machtigingen een van de volgende handelingen uit:

  • Toegangsmachtigingen voor iedereen intrekken of wijzigen     Klik in het vak Naam op Standaard. Klik onder Machtigingen in de lijst Machtigingsniveau op Geen om de machtigingen in te trekken of op een van de andere opties om de machtigingen te wijzigen.

  • Toegangsmachtigingen voor één persoon intrekken of wijzigen    Klik in het vak Naam op de naam van de persoon waarvan u de toegangsmachtigingen wilt wijzigen. Klik onder Machtigingen in de lijst Machtigingsniveau op Geen om de machtigingen in te trekken of op een van de andere opties om de machtigingen te wijzigen.

   Tabblad Machtigingen voor eigenschappen van map met contactpersonen

 4. Klik op OK.

Machtigingen voor het delen van mappen

Machtigingsniveau (of rol)

Mogelijkheden

Eigenaar

Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen en submappen maken. Als eigenaar van een map kunt u de machtigingsniveaus van andere personen voor de map wijzigen. (Geldt niet voor gemachtigden.)

Publicerend redacteur

Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen en submappen maken. (Geldt niet voor gemachtigden.)

Redacteur

Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen.

Publicerend auteur

Items en bestanden maken en lezen, submappen maken en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen. (Geldt niet voor gemachtigden.)

Auteur

Items en bestanden maken en lezen, en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen.

Niet-bewerkende auteur

Items en bestanden maken en lezen en de gemaakte items en bestanden verwijderen.

Lezer

Uitsluitend items en bestanden lezen.

Inzender

Uitsluitend items en bestanden maken. De inhoud van de map wordt niet weergegeven. (Dit geldt niet voor gemachtigden.)

Geen.

U bent niet gemachtigd. U kunt de map niet openen.

U kunt aangepaste machtigingen maken door de relevante selectievakjes en opties onder Machtigingen in te schakelen.

Wat is het delen van contactpersonen?

Wanneer u Microsoft Outlook met een Microsoft Exchange Server-account gebruikt, kunnen contactpersonen tussen personen worden gedeeld. Het delen van contactpersonen is niet beperkt tot de standaardmap voor contactpersonen die is gemaakt in alle Outlook-profielen. U kunt aanvullende mappen met contactpersonen maken en kies welke van deze mappen te delen. U kunt bijvoorbeeld een map met contactpersonen voor een specifiek project maken en delen met uw collega's. (Optioneel) kunt u ze toestemming verlenen voor het wijzigen van de contactpersonen.

Tip: Een bericht, contactpersoon of taak in Outlook kunt worden als privé markeren zodat anderen het item in een gedeelde map niet ziet.

Contactpersonen delen werkt tot en met de uitnodiging om te delen en delen van aanvragen e-mailberichten. Uitnodigingen voor delen geven de geadresseerde toegang tot uw map met contactpersonen. Wanneer u een uitnodiging voor de standaardmap contactpersonen verzendt, kunt u toegang tot de standaardmap contactpersonen van de geadresseerde aanvragen.

Opmerking: Als u wilt u toegang tot een map met extra contactpersonen die de geadresseerde heeft gemaakt, niet de standaardmap met contactpersonen , moet u een e-mailbericht met verzoek om toegang tot deze map verzenden. De geadresseerde kunt u vervolgens een uitnodiging voor de specifieke map met contactpersonen verzenden.

Een map met contactpersonen delen met specifieke personen

De standaardmap voor contactpersonen in Outlook is gemaakt in elke Outlook-profiel. Deze map kan niet worden gewijzigd of verwijderd. Er mogelijk extra mappen met contactpersonen die u hebt gemaakt of automatisch zijn gemaakt door de Outlook Connector voor sociale netwerken voor elk van de geconfigureerde sociale netwerken. U kunt een van deze mappen delen door het volgende te doen:

 1. Klik in contactpersonenin het navigatiedeelvenster, onder Mijn contactpersonen, klikt u op de map met contactpersonen die u wilt delen.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep delen op Contactpersonen delen.

 3. Typ in het vak Aan de naam van de geadresseerde van het bericht met uitnodiging tot delen.

 4. Indien gewenst kunt u de tekst van Onderwerp wijzigen.

 5. Als u wilt, vraag machtiging om weer te geven van de geadresseerde standaard-map met contactpersonen . Schakel het selectievakje vraag machtiging om weer te geven van de map Contactpersonen van de geadresseerde uit hiervoor.

  Opmerking: Als u wilt u toegang tot een map met contactpersonen dan de standaardmap contactpersonen , moet u een e-mailbericht met verzoek om machtigingen voor de desbetreffende map verzenden. Deze optie alleen aanvraagt toegang tot de standaardmap contactpersonen van de geadresseerde.

 6. Typ de tekst voor het bericht.

 7. Klik opVerzenden.

 8. Bekijk het bevestigingsdialoogvenster en klik op OK als dit correct is.

Een map met contactpersonen delen met iedereen

 1. Klik in contactpersonenin het navigatiedeelvenster, onder Mijn contactpersonen, klikt u op contactpersonen.

 2. Klik op het tabblad map in de groep Eigenschappen op Mapmachtigingen.

 3. Klik op Naam in het vak Standaard.

 4. Klik onder Machtigingen in de lijst Machtigingsniveau op Publicerend redacteur of een van de andere opties.

  Weergavebeschrijvingen van machtigingsniveaus

  Machtigingsniveau (of rol)

  Mogelijkheden

  Eigenaar

  Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen en submappen maken. Als eigenaar van een map kunt u de machtigingsniveaus van andere personen voor de map wijzigen. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

  Publicerend redacteur

  Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen en submappen maken. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

  Redacteur

  Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen.

  Publicerend auteur

  Items en bestanden maken en lezen, submappen maken en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

  Auteur

  Items en bestanden maken en lezen en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen.

  Inzender

  Uitsluitend items en bestanden maken. De inhoud van de map wordt niet weergegeven. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

  Lezer

  Uitsluitend items en bestanden lezen.

  Aangepast

  Activiteiten uitvoeren die zijn gedefinieerd door de eigenaar van de map. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

  Geen

  U bent niet gemachtigd. U kunt de map niet openen.

  U kunt aangepaste machtigingen maken door de relevante selectievakjes en opties onder Machtigingen in te schakelen.

Toegang intrekken of wijzigen van andere personen aan uw mappen met contactpersonen

U kunt op elk moment wijzigen of intrekken iemands toegangsmachtigingen tot uw mappen met contactpersonen.

 1. Klik in contactpersonenin de navigatiedeelvenster, op de contactpersonenmap waarvoor u machtigingen wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad map in de groep Eigenschappen op Mapmachtigingen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Toegangsmachtigingen voor iedereen intrekken of wijzigen    

   1. Klik op Naam in het vak Standaard.

   2. Klik onder Machtigingen in de lijst Machtigingsniveau op Geen om de machtigingen in te trekken of op een van de andere opties om de machtigingen te wijzigen.

    Weergavebeschrijvingen van machtigingsniveaus

    Machtigingsniveau (of rol)

    Mogelijkheden

    Eigenaar

    Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen en submappen maken. Als eigenaar van een map kunt u de machtigingsniveaus van andere personen voor de map wijzigen. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

    Publicerend redacteur

    Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen en submappen maken. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

    Redacteur

    Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen.

    Publicerend auteur

    Items en bestanden maken en lezen, submappen maken en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

    Auteur

    Items en bestanden maken en lezen en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen.

    Inzender

    Uitsluitend items en bestanden maken. De inhoud van de map wordt niet weergegeven. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

    Lezer

    Uitsluitend items en bestanden lezen.

    Aangepast

    Activiteiten uitvoeren die zijn gedefinieerd door de eigenaar van de map. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

    Geen

    U bent niet gemachtigd. U kunt de map niet openen.

    U kunt aangepaste machtigingen maken door de relevante selectievakjes en opties onder Machtigingen in te schakelen.

  • Toegangsmachtigingen voor één persoon intrekken of wijzigen   

   1. Klik in het vak naam op de naam van de persoon wiens machtigingen u wilt wijzigen.

   2. Klik onder Machtigingen in de lijst Machtigingsniveau op Geen om de machtigingen in te trekken of op een van de andere opties om de machtigingen te wijzigen.

    Weergavebeschrijvingen van machtigingsniveaus

    Machtigingsniveau (of rol)

    Mogelijkheden

    Eigenaar

    Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen en submappen maken. Als eigenaar van een map kunt u de machtigingsniveaus van andere personen voor de map wijzigen. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

    Publicerend redacteur

    Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen en submappen maken. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

    Redacteur

    Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen.

    Publicerend auteur

    Items en bestanden maken en lezen, submappen maken en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

    Auteur

    Items en bestanden maken en lezen en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen.

    Inzender

    Uitsluitend items en bestanden maken. De inhoud van de map wordt niet weergegeven. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

    Lezer

    Uitsluitend items en bestanden lezen.

    Aangepast

    Activiteiten uitvoeren die zijn gedefinieerd door de eigenaar van de map. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

    Geen

    U bent niet gemachtigd. U kunt de map niet openen.

    U kunt aangepaste machtigingen maken door de relevante selectievakjes en opties onder Machtigingen in te schakelen.

   3. Herhaal stap 2 voor elke persoon waarvan u de toegangsmachtigingen wilt wijzigen.

Wat is delen van contactpersonen?

Wanneer u Microsoft Office Outlook 2007 met een Microsoft Exchange-account gebruikt, kunnen contactpersonen tussen personen worden gedeeld. Het delen van contactpersonen is niet beperkt tot de standaardmap voor contactpersonen die is gemaakt in alle Outlook-profielen. U kunt aanvullende mappen met contactpersonen maken en kies welke van deze mappen te delen. U kunt bijvoorbeeld een map met contactpersonen voor een specifiek project maken en delen met uw collega's. (Optioneel) kunt u ze toestemming verlenen voor het wijzigen van de contactpersonen.

Tip: Een bericht, contactpersoon of taak in Outlook kunt worden als privé markeren zodat anderen het item in een gedeelde map niet ziet.

Contactpersonen delen werkt tot en met de uitnodiging om te delen en delen van aanvragen e-mailberichten. Uitnodigingen voor delen geven de geadresseerde toegang tot uw map met contactpersonen. Wanneer u een uitnodiging voor de standaardmap contactpersonen verzendt, kunt u toegang tot de standaardmap contactpersonen van de geadresseerde aanvragen.

Opmerking: Als u wilt u toegang tot een map met extra contactpersonen die de geadresseerde heeft gemaakt, niet de standaardmap met contactpersonen , moet u een e-mailbericht met verzoek om toegang tot deze map verzenden. De geadresseerde kunt u vervolgens een uitnodiging voor de specifieke map met contactpersonen verzenden.

De standaardmap Contactpersonen delen met specifieke personen

De standaardmap voor contactpersonen in Outlook is gemaakt in elke Outlook-profiel. Deze map kan niet worden gewijzigd of verwijderd.

 1. Klik in contactpersonenin de navigatiedeelvenster, op de map Mijn contactpersonen delen.

  Opmerking: Als u het navigatiedeelvenster in geminimaliseerde weergave, in contactpersonen, gebruikt Geminimaliseerd navigatiedeelvenster klikt u op Navigatiedeelvensteren klik vervolgens op de map Mijn contactpersonen delen.

 2. Typ in het vak Aan de naam van de geadresseerde van het bericht met uitnodiging tot delen.

 3. Indien gewenst kunt u de tekst van Onderwerp wijzigen.

 4. Als u wilt, vraag machtiging om weer te geven van de geadresseerde standaard-map met contactpersonen . Schakel het selectievakje vraag machtiging om weer te geven van de map Contactpersonen van de geadresseerde uit hiervoor.

  Opmerking: Als u wilt u toegang tot een map met contactpersonen dan de standaardmap contactpersonen , moet u een e-mailbericht met verzoek om machtigingen voor de desbetreffende map verzenden. Deze optie alleen aanvraagt toegang tot de standaardmap contactpersonen van de geadresseerde.

 5. Typ de tekst voor het bericht.

 6. Klik opVerzenden.

 7. Bekijk het bevestigingsdialoogvenster en klik op OK als dit correct is.

De standaardmap Contactpersonen delen met iedereen

De standaardmap voor contactpersonen in Outlook is gemaakt in elke Outlook-profiel. Deze map kan niet worden gewijzigd of verwijderd.

 1. Klik in contactpersonenin de navigatiedeelvenster, met de rechtermuisknop op de standaardmap contactpersonen .

  Dit is meestal onder Mijn contactpersonen, en wordt weergegeven als contactpersonen.

 2. Als u het navigatiedeelvenster in geminimaliseerde weergave, in contactpersonen, gebruikt Geminimaliseerd navigatiedeelvenster klikt u op Navigatiedeelvensteren klik vervolgens met de rechtermuisknop op de standaardmap contactpersonen .

  Dit is meestal onder Mijn contactpersonen en wordt weergegeven als contactpersonen.

 3. Klik op Machtigingen voor delen wijzigen.

 4. Klik op het tabblad machtigingen in het vak naam op standaard.

 5. Klik onder Machtigingen in de lijst Machtigingsniveau op Publicerend redacteur of een van de andere opties.

  Weergavebeschrijvingen van machtigingsniveaus

  Machtigingsniveau (of rol)

  Mogelijkheden

  Eigenaar

  Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen en submappen maken. Als eigenaar van een map kunt u de machtigingsniveaus van andere personen voor de map wijzigen. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

  Publicerend redacteur

  Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen en submappen maken. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

  Redacteur

  Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen.

  Publicerend auteur

  Items en bestanden maken en lezen, submappen maken en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

  Auteur

  Items en bestanden maken en lezen en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen.

  Inzender

  Uitsluitend items en bestanden maken. De inhoud van de map wordt niet weergegeven. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

  Lezer

  Uitsluitend items en bestanden lezen.

  Aangepast

  Activiteiten uitvoeren die zijn gedefinieerd door de eigenaar van de map. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

  Geen

  U bent niet gemachtigd. U kunt de map niet openen.

  U kunt aangepaste machtigingen maken door de relevante selectievakjes en opties onder Machtigingen in te schakelen.

Een aangepaste map met contactpersonen delen met specifieke personen

De standaardmap voor contactpersonen in Outlook is gemaakt in elke Outlook-profiel. Deze map kan niet worden gewijzigd of verwijderd. U kunt aanvullende mappen met contactpersonen maken en deze mappen kunnen worden gewijzigd of verwijderd. Deze sectie bevat instructies voor het delen van mappen met contactpersonen die u maakt.

 1. Klik in contactpersonenin de navigatiedeelvenster, met de rechtermuisknop op de map met contactpersonen die u wilt delen.

  Opmerking: Als u het navigatiedeelvenster in geminimaliseerde weergave, in contactpersonen, gebruikt Geminimaliseerd navigatiedeelvenster klikt u op Navigatiedeelvensteren klik vervolgens met de rechtermuisknop op de map met contactpersonen die u wilt delen.

 2. Klik op Mapnaam delen.

 3. Typ in het vak Aan de naam van de geadresseerde van de uitnodiging tot delen.

 4. Als u wilt, kunt u het onderwerpwijzigen.

 5. Als u wilt, kunt u de machtigingen verlenen aan de geadresseerde te wijzigen van uw contactpersoonitems door het selectievakje geadresseerde kunt toevoegen, bewerken en verwijderen van items in deze contactpersonenmap .

 6. Typ de tekst voor het bericht.

 7. Klik opVerzenden.

 8. Bekijk het bevestigingsdialoogvenster en klik op OK als dit correct is.

Een aangepaste map met contactpersonen delen met iedereen

De standaardmap voor contactpersonen in Outlook is gemaakt in elke Outlook-profiel. Deze map kan niet worden gewijzigd of verwijderd. U kunt aanvullende mappen met contactpersonen maken en deze mappen kunnen worden gewijzigd of verwijderd. Deze sectie bevat instructies voor het delen van mappen met contactpersonen die u maakt.

 1. Klik in contactpersonenin de navigatiedeelvenster, met de rechtermuisknop op de map met contactpersonen die u wilt delen.

  Opmerking: Als u het navigatiedeelvenster in geminimaliseerde weergave, in contactpersonen, gebruikt Geminimaliseerd navigatiedeelvenster klikt u op Navigatiedeelvensteren klik vervolgens met de rechtermuisknop op de map met contactpersonen die u wilt delen.

 2. Klik op Machtigingen voor delen wijzigen.

 3. Klik op het tabblad machtigingen in het vak naam op standaard.

 4. Klik onder Machtigingen in de lijst Machtigingsniveau op Publicerend redacteur of een van de andere opties.

  Weergavebeschrijvingen van machtigingsniveaus

  Machtigingsniveau (of rol)

  Mogelijkheden

  Eigenaar

  Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen en submappen maken. Als eigenaar van een map kunt u de machtigingsniveaus van andere personen voor de map wijzigen. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

  Publicerend redacteur

  Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen en submappen maken. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

  Redacteur

  Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen.

  Publicerend auteur

  Items en bestanden maken en lezen, submappen maken en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

  Auteur

  Items en bestanden maken en lezen en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen.

  Inzender

  Uitsluitend items en bestanden maken. De inhoud van de map wordt niet weergegeven. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

  Lezer

  Uitsluitend items en bestanden lezen.

  Aangepast

  Activiteiten uitvoeren die zijn gedefinieerd door de eigenaar van de map. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

  Geen

  U bent niet gemachtigd. U kunt de map niet openen.

  U kunt aangepaste machtigingen maken door de relevante selectievakjes en opties onder Machtigingen in te schakelen.

Toegang intrekken of wijzigen van andere personen aan uw mappen met contactpersonen

U kunt op elk moment wijzigen of intrekken iemands toegangsmachtigingen tot uw mappen met contactpersonen.

 1. Klik in contactpersonenin de navigatiedeelvenster, met de rechtermuisknop op de contactpersonenmap waarvoor u machtigingen wilt wijzigen.

  Opmerking: Als u het navigatiedeelvenster in geminimaliseerde weergave, in contactpersonen, gebruikt Geminimaliseerd navigatiedeelvenster klikt u op Navigatiedeelvensteren klik vervolgens met de rechtermuisknop op de contactpersonenmap waarvoor u machtigingen wilt wijzigen access.

 2. Klik op Machtigingen voor delen wijzigen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Toegangsmachtigingen voor iedereen intrekken of wijzigen    

   1. Klik op het tabblad machtigingen in het vak naam op standaard.

   2. Klik onder Machtigingen in de lijst Machtigingsniveau op Geen om de machtigingen in te trekken of op een van de andere opties om de machtigingen te wijzigen.

    Weergavebeschrijvingen van machtigingsniveaus

    Machtigingsniveau (of rol)

    Mogelijkheden

    Eigenaar

    Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen en submappen maken. Als eigenaar van een map kunt u de machtigingsniveaus van andere personen voor de map wijzigen. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

    Publicerend redacteur

    Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen en submappen maken. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

    Redacteur

    Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen.

    Publicerend auteur

    Items en bestanden maken en lezen, submappen maken en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

    Auteur

    Items en bestanden maken en lezen en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen.

    Inzender

    Uitsluitend items en bestanden maken. De inhoud van de map wordt niet weergegeven. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

    Lezer

    Uitsluitend items en bestanden lezen.

    Aangepast

    Activiteiten uitvoeren die zijn gedefinieerd door de eigenaar van de map. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

    Geen

    U bent niet gemachtigd. U kunt de map niet openen.

    U kunt aangepaste machtigingen maken door de relevante selectievakjes en opties onder Machtigingen in te schakelen.

  • Toegangsmachtigingen voor één persoon intrekken of wijzigen   

   1. Klik op het tabblad machtigingen in het vak naam op de naam van de persoon wiens machtigingen u wilt wijzigen.

   2. Klik onder Machtigingen in de lijst Machtigingsniveau op Geen om de machtigingen in te trekken of op een van de andere opties om de machtigingen te wijzigen.

    Weergavebeschrijvingen van machtigingsniveaus

    Machtigingsniveau (of rol)

    Mogelijkheden

    Eigenaar

    Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen en submappen maken. Als eigenaar van een map kunt u de machtigingsniveaus van andere personen voor de map wijzigen. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

    Publicerend redacteur

    Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen en submappen maken. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

    Redacteur

    Alle items en bestanden maken, lezen, wijzigen en verwijderen.

    Publicerend auteur

    Items en bestanden maken en lezen, submappen maken en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

    Auteur

    Items en bestanden maken en lezen en de door u gemaakte items en bestanden wijzigen en verwijderen.

    Inzender

    Uitsluitend items en bestanden maken. De inhoud van de map wordt niet weergegeven. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

    Lezer

    Uitsluitend items en bestanden lezen.

    Aangepast

    Activiteiten uitvoeren die zijn gedefinieerd door de eigenaar van de map. (Dit geldt niet voor gedelegeerden.)

    Geen

    U bent niet gemachtigd. U kunt de map niet openen.

    U kunt aangepaste machtigingen maken door de relevante selectievakjes en opties onder Machtigingen in te schakelen.

   3. Herhaal stap 2 voor elke persoon waarvan u de toegangsmachtigingen wilt wijzigen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×