Een map maken in een SharePoint-lijst

Een map maken in een SharePoint-lijst

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een map voor een lijst SharePoint maken wanneer u een weergave maken is niet voldoende zijn voor het groeperen en beheren van uw inhoud.

Maken van de map voor lijsten is minder gebruikelijk dan voor SharePoint -bibliotheken. In tegenstelling tot voor een bibliotheek, kan een map niet worden gemaakt in een lijst met totdat de standaardinstelling is gewijzigd. De eigenaar van de lijst SharePoint of een gebruiker met ontwerpmachtigingen kunt inschakelen of nieuwe mappen kunnen worden gemaakt.

Map maken inschakelen wanneer u ten minste beschikken over eigenaar of ontwerpfunctie machtigingen, gaat u naar Instellingen > Geavanceerde instellingen > mappen, selecteer Ja >OK.

Een map maken in een lijst SharePoint Online

Standaard gebruikt u de opdracht Nieuwe map om een map te maken in SharePoint Online-lijsten. De opdracht Map maken is echter mogelijk niet ingeschakeld, tenzij de eigenaar van de lijst of de beheerder dit heeft gedaan.

 1. Ga naar de SharePoint -site die de lijst bevat waar u de map toevoegen.

 2. Klik op de naam van de lijst op de werkbalk Snelstarten of klik op instellingen Tandwielvormige knop voor instellingen , en klik op Site-inhouden klik vervolgens op de titel van de lijst die u wilt toevoegen van mappen in.

  Opmerking: Ziet uw scherm er anders uit dan deze en gebruikt u SharePoint Online? Uw beheerder wellicht SharePoint klassieke ervaring instellen voor de documentbibliotheek. Als dat het geval is, raadpleegt u de lijst maken van een map in een SharePoint-klassiek optreden.

 3. Klik op de bovenste werkbalk op de knop + Nieuw en selecteer Map in de vervolgkeuzelijst.

  Vervolgkeuzelijst + Nieuw met gemarkeerde map

  Opmerking: Als de opdracht + Nieuw map niet zichtbaar is, kunt u deze weer in met ten minste eigenaar of ontwerper machtigingen. Klik op Instellingen Tandwielvormige knop voor instellingen Lijstinstellingenop en klik vervolgens op Geavanceerde instellingen. Klik op Ja voor het maken van ' nieuwe map ' deze opdracht is beschikbaarin de sectie mappen .

  Opmerking: Als u de mapnaam later wilt wijzigen, klikt u op het beletselteken en klikt u vervolgens op Bewerken. Wijzig de mapnaam en klik op Opslaan.

 4. Typ in het dialoogvenster Map een mapnaam in het vak en klik op Maken.

  Dialoogvenster Map met knop Maken gemarkeerd

  U kunt desgewenst mensen uitnodigen met wie u de map wilt delen.

  Zie voor meer informatie, bewerken en machtigingen voor een SharePoint-lijst of bibliotheek beheren voor meer informatie.

Kunt u overwegen SharePoint  weergaven gebruiken in plaats van mappen, omdat ze inhoud worden gefilterd, gegroepeerd en gesorteerd op verschillende manieren inschakelen. Als u een grote lijst hebt, kan een combinatie van weergaven en mappen werken het best. U kunt weergaven maken, Zie maken, wijzigen of verwijderen van een weergave van een lijst of bibliotheek.

Een map maken in een lijst met SharePoint klassieke ervaring

Als volgt te werk om een map maken in SharePoint klassieke ervaring,

Opmerking: Als de opdracht Nieuwe map niet beschikbaar is, u kunt het weer inschakelen als u ten minste beschikken over machtigingen voor de eigenaar of designer. Klik op het tabblad bibliotheek van het lint op Bibliotheekinstellingenen klik vervolgens op Geavanceerde instellingen. Zorg dat de optie Ja is geselecteerd voor het maken van ' nieuwe map ' deze opdracht is beschikbaarin de sectie map.

 1. Ga naar de SharePointsite met de lijst waaraan u de map wilt toevoegen.

 2. Klik op de naam van de lijst op de balk Snel starten of klik op Instellingen Knop Office 365-instellingen , klik op Site-inhoud en klik vervolgens op de titel van de lijst waaraan u mappen wilt toevoegen.

  Opmerking:  Ontwerpers kunnen het uiterlijk van en het pad naar een site aanzienlijk wijzigen. Neem contact op met de beheerder als u een optie, zoals een opdracht, knop of koppeling, niet kunt vinden.

 3. Klik op het lint op het tabblad Items en klik in de groep Nieuw op Nieuwe map.

  Afbeelding van het lint Bestanden van SharePoint met Nieuwe map gemarkeerd.

  Opmerking: Als de opdracht Nieuwe map niet beschikbaar is, u kunt het weer inschakelen als u ten minste beschikken over machtigingen voor de eigenaar of designer. Klik op het tabblad lijst van het lint op Lijstinstellingenen klik vervolgens op Geavanceerde instellingen. Zorg dat de optie Ja is geselecteerd voor het maken van ' nieuwe map ' deze opdracht is beschikbaarin de sectie map.

  Opmerking: Als u de mapnaam later wilt wijzigen, klikt u op het beletselteken, klikt u op het beletseltekenin het dialoogvenster en klikt u vervolgens op Naam wijzigen. Wijzig de mapnaam in het vak Naam en klik op Opslaan.

 4. Typ de mapnaam in het vak naam in het dialoogvenster een nieuwe map maken en klik vervolgens op maken.

  Een map maken voor een bibliotheekdialoogvenster

Een map maken in de lijst SharePoint Server 2016 of SharePoint Server 2013

De eigenaar van een SharePointlijst of een gebruiker met ontwerpmachtigingen kan bepalen of de opdracht Nieuwe map wordt weergegeven door de geavanceerde instellingen te wijzigen.

 1. Ga naar de SharePoint -site die de lijst bevat waar u de map toevoegen.

 2. Klik op de naam van de lijst op de balk Snel starten of klik op Instellingen Knop Office 365-instellingen , klik op Site-inhoud en klik vervolgens op de titel van de lijst waaraan u mappen wilt toevoegen.

  Opmerking:  Ontwerpers kunnen het uiterlijk van en het pad naar een site aanzienlijk wijzigen. Neem contact op met de beheerder als u een optie, zoals een opdracht, knop of koppeling, niet kunt vinden.

 3. Klik op het lint op het tabblad Bestanden en klik in de groep Nieuw op Nieuwe map.

  Afbeelding van het lint Bestanden van SharePoint met Nieuwe map gemarkeerd.

  Opmerking: Als de opdracht Nieuwe map niet beschikbaar is, u kunt het weer inschakelen als u ten minste beschikken over machtigingen voor de eigenaar of designer. Klik op het tabblad lijst van het lint op Lijstinstellingenen klik vervolgens op Geavanceerde instellingen. Zorg dat de optie Ja is geselecteerd voor het maken van ' nieuwe map ' deze opdracht is beschikbaarin de sectie map.

 4. Typ in het dialoogvenster Nieuwe map een mapnaam in het vak naam .

  Een map maken voor een bibliotheekdialoogvenster

  In SharePoint Server 2016 kunt u desgewenst personen uitnodigen voor de map delen.

 5. Klik op maken of op te slaan wanneer u klaar bent.

Notities: 

 • Als u de naam van de map later wilt wijzigen, klikt u op het weglatingsteken..., vervolgens op het weglatingsteken...in het dialoogvenster en vervolgens op Naam wijzigen. Wijzig de naam van de map in het vak Naam.

 • Als u snel naar het volgende niveau in de maphiërarchie wilt gaan, klikt u op het lint op het tabblad Lijst en klikt u vervolgens op Omhoog navigeren.

In plaats van mappen kunt u ook SharePoint weergaven gebruiken omdat u hiermee inhoud op verschillende manieren kunt filteren, groeperen en sorteren. Als u een grote lijst hebt, is een combinatie van weergaven en mappen mogelijk de beste optie. Zie Een weergave van een lijst of bibliotheek maken, wijzigen of verwijderen voor meer informatie over het maken van weergaven.

Een map maken in een lijst SharePoint 2010

Standaard wordt de opdracht Nieuwe map niet weergegeven in lijsten. De eigenaar van een SharePoint-lijst of een gebruiker met ontwerpmachtigingen kan bepalen of de opdracht Nieuwe map wordt weergegeven door de geavanceerde instellingen voor de lijst te wijzigen.

 1. Ga naar de SharePoint-site met de lijst waaraan u de map wilt toevoegen.

 2. Klik op de naam van de lijst op de werkbalk Snelstarten of klik op Siteacties, klik op Alle Site-inhoud weergevenen klik vervolgens onder de desbetreffende lijstsectie op de naam van de bibliotheek.

  Opmerking:  Ontwerpers kunnen het uiterlijk van en het pad naar een site aanzienlijk wijzigen. Neem contact op met de beheerder als u een optie, zoals een opdracht, knop of koppeling, niet kunt vinden.

 3. Klik op het lint onder de sectie Hulpmiddelen voor lijstenop het tabblad Items en klik vervolgens in de groep Nieuw op Nieuwe map.

  Opmerking: Als u ten minste beschikken over eigenaar of de ontwerpfunctie machtigingen, kunt u mappen voor een lijst inschakelen. Klik op lijst in het lint > Instellingen > Geavanceerde instellingen. Klik onder 'Nieuwe map' opdracht beschikbaar maken?, klikt u op Ja. Hiervoor moet u beschikken over minstens eigenaar of ontwerper machtigingen.

 4. Typ in het dialoogvenster Nieuwe map een mapnaam in het vak Naam en klik op OK.

Kunt u overwegen SharePoint  weergaven gebruiken in plaats van mappen, omdat ze inhoud worden gefilterd, gegroepeerd en gesorteerd op verschillende manieren inschakelen. Als u een grote lijst hebt, kan een combinatie van weergaven en mappen werken het best. Zie informatie over het maken van SharePoint weergaven, maken, wijzigen of verwijderen van een weergave van een lijst of bibliotheek.

Een map maken in een lijst SharePoint Server 2007

Standaard verschijnt het menu van de Nieuwe map niet in de lijsten SharePoint tenzij dit is ingeschakeld door de lijsteigenaar van de. Dit is ingeschakeld door de met geavanceerde lijstinstellingen.

 1. Als de SharePointnog niet is geopend, klikt u op de naam op de balk Snel starten.

 2. Klik in het menu Nieuw Menu Nieuw op Nieuwe map.

 3. Volg de stappen om een naam voor de map op te geven en klik op OK.

Kunt u overwegen SharePoint  weergaven gebruiken in plaats van mappen, omdat ze inhoud worden gefilterd, gegroepeerd en gesorteerd op verschillende manieren inschakelen. Als u een grote lijst hebt, kan een combinatie van weergaven en mappen werken het best. Zie informatie over het maken van SharePoint weergaven, maken, wijzigen of verwijderen van een weergave van een lijst of bibliotheek.

Welke versie van SharePoint gebruikt u?

Zie Welke versie van SharePoint gebruik ik? als u niet zeker weet welke versie van SharePoint u hebt.

Andere onderwerpen voor mappen en bestanden

Verplaatsen of kopiëren van een map, bestand of een koppeling in een documentbibliotheek

Bestanden uploaden naar een bibliotheek

Een map maken in een SharePoint-documentbibliotheek

Een map uit een SharePoint-lijst verwijderen

Een bestand, map of koppeling uit een SharePoint-documentbibliotheek verwijderen

Hoe kan het beter?

In dit artikel handig is? Is er inhoud ontbreken? Zo ja, laat het ons weten wat was ontbrekende of duidelijker is onder aan deze pagina. Neem uw versie van SharePoint, OS en browser. Controleer of de feiten, in het dialoogvenster toevoegen en bijwerken in dit artikel gebruiken we uw feedback.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×